Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija

Nr. VĮK-016 Data 2008-12-23
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,LORDS LB ASSET MANAGEMENT"
Įmonės kodas 301849625
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą 2013-12-05 03-201 Lietuvos banko valdyba
valdyti privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektus 2012-08-02 03-177 Lietuvos banko valdyba
valdyti nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus 2008-12-23 2K-580 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

VILNIUS