Valdymo įmonės, veikiančios pagal Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, licencija

Nr. 1 Data 2015-06-23
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,LORDS LB ASSET MANAGEMENT"
Įmonės kodas 301849625
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus 2015-06-23 03-108 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS