Lietuvos bankas
2012-12-21

Neprieštarauta valdymo įmonės UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ akcijų paketo įsigijimui; „Švyturio taupomajai kasai“ laikinai apriboti kai kurie skolinimo sandoriai ir naujų indėlių priėmimas; „Aviva Lietuva“ pensijų fondams leista daugiau turto investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius; Panevėžio kredito unija įspėta, jos vadovai privalės laikyti kvalifikacinį egzaminą; kredito unijai „Giminėlė“ leista subordinuotąją paskolą įskaityti į II lygio kapitalą

Neprieštarauta valdymo įmonės UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ akcijų paketo įsigijimui

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi „Glera“, UAB, prašymą įsigyti valdymo įmonės UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ akcijų paketą, jam neprieštaravo.

Šiuo metu UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ valdo 5 nekilnojamojo turto ir 2 privataus kapitalo investicinius fondus.

„Švyturio taupomajai kasai“ laikinai apriboti kai kurie skolinimo sandoriai ir naujų indėlių priėmimas

Lietuvos banko  Priežiūros tarnyba nustatė, kad kredito unija „Švyturio taupomoji kasa“, sparčiai augant jos turtui, kreditavimą vykdo neturėdama veiksmingos kredito rizikos valdymo sistemos, todėl laikinai apribojo kredito unijos teisę teikti kai kurias paslaugas.

Kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“ nurodyta nesudaryti naujų terminuotųjų indėlių priėmimo iš neprofesionalių rinkos dalyvių sutarčių. Apribojimas netaikomas tais atvejais, kai, pasibaigus terminuotojo indėlio terminui, su indėlininku dėl tokio paties dydžio indėlio sudaroma nauja arba pratęsiama anksčiau sudaryta indėlio sutartis. Kredito unijai taip pat nurodyta nesudaryti skolinimo sandorių tais atvejais, kai kredito unijos turimų skolininkui piniginių reikalavimų ir (ar) įsipareigojimų suma viršija 30 tūkst. Lt.

Priežiūros tarnybos sprendime išdėstyti laikini nurodymai galios iki tada, kai bus atliktas galutinis kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ inspektavimo ataskaitos rezultatų įvertinimas. Inspektavimas atliktas lapkričio 12–16 d. Pagal Lietuvos banko patvirtintus Kredito unijų inspektavimo nuostatus galutinė inspektavimo išvada teikiama tik gavus patvirtinimą, kad visi inspektuotos kredito unijos stebėtojų tarybos ir valdybos nariai bei administracijos vadovas susipažino su inspektavimo ataskaita, arba praėjus 15 dienų terminui nuo dienos, kai kredito unija gavo inspektavimo ataskaitą.

„Aviva Lietuva“ pensijų fondams leista daugiau turto investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius

Uždarosios akcinės gyvybės draudimo ir pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ valdomiems II pakopos pensijų fondams „Europensija“, „Europensija plius“ ir „Europensija ekstra“ leista atitinkamai iki 80, 70 ir 50 % grynųjų aktyvų vertės investuoti į vieno emitento – Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistus arba garantuotus perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones.

Leidimas duotas su sąlyga, kad bus investuota į ne mažiau kaip šešių emisijų Vyriausybės vertybinius popierius (VVP) ar pinigų rinkos priemones. Be to, į vienos emisijos VVP ar pinigų rinkos priemones leista investuoti ne daugiau kaip 30 % grynųjų aktyvų vertės.

UAGDPB „Aviva Lietuva“ turimas analogiškas Draudimo priežiūros komisijos suteiktas leidimas galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d. Lietuvos banko išduotas leidimas pensijų fondui „Europensija“ galios iki 2013 m. gruodžio 31 d., o pensijų fondams „Europensija plius“ ir „Europensija ekstra“ – iki 2013 m. birželio 30 d.

Panevėžio kredito unija įspėta, jos vadovai privalės laikyti kvalifikacinį egzaminą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi Panevėžio kredito unijos inspektavimą, nusprendė ją įspėti ir duoti nurodymus parengti inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir kredito unijos veiklos trūkumų pašalinimo priemonių planą. Plane numatytos priemonės turės būti įgyvendintos iki 2013 m. kovo 31 d.

Įspėjimas unijai skirtas už tai, kad ji neužtikrino didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymo ir nesumažino paskolų koncentracijos.

Be to, atsižvelgiant į kredito unijos padarytus teisės aktų pažeidimus ir jos veiklos trūkumus, kredito unijos vadovai privalės laikyti Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo kvalifikacijos ir patirties egzaminą.

Kredito unijai „Giminėlė“ leista subordinuotąją paskolą įskaityti į II lygio kapitalą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido kredito unijai „Giminėlė“ 190 tūkst. Lt subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą, gautą iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į kredito unijos „Giminėlė“ II lygio kapitalą.