Lietuvos bankas
0-logo-default

Įmonės kodas: 304990969

Administracijos vadovas (-ė): Rasa Butkuvienė

Kategorija: Kredito davėjas, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, Vartojimo kredito davėjas

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
A. Tumėno g. 4, LT-01109, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
A. Tumėno g. 4, LT-01109, Vilnius