Lietuvos bankas
2022-06-09
11

Patvirtintas UAB „EPSO-G“ prospektas
Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į UAB „EPSO-G“ prašymą ir įvertinęs gautą informaciją, patvirtino šios bendrovės prospektą, skirtą iki 75 mln. Eur vertės su tvarumu susijusių obligacijų (1 obligacijos nominalioji vertė – 100 000 Eur, metinės palūkanos – 3,117 % obligacijų nominaliosios vertės) siūlymui ir įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje

Prospektas parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Tai, kad prospektas patvirtintas, reiškia, jog jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus. Tačiau prospekto patvirtinimas neužtikrina jame pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Paviešinti UAB „Credit Consulting Services“ pažeidimai
Atlikęs tikslinį vartojimo kredito davėjos UAB „Credit Consulting Services“ patikrinimą, Lietuvos bankas nustatė, kad bendrovė pažeidė Vartojimo kredito įstatymo reikalavimus.

Patikrinimo metu nustatyta, kad nagrinėtais atvejais bendrovė iš klientų reikalavo įsipareigojimų vykdymą užtikrinti paprastuoju neprotestuotinu vekseliu, nors minėtas įstatymas to neleidžia. Ji taip pat pažeidė šio įstatymo normas praktikoje taikydama netesybas, kurios nėra nurodomos vartojimo kredito sutartyje, nustatydama galimybę sumokėti įmoką daiktais ir apribodama vartojimo kredito gavėjo teisę į bendrosios kainos sumažinimą anksčiau grąžinus vartojimo kreditą.

Bendrovė vartojimo kredito sutartyse nenurodė sutarties nutraukimo sąlygų ir nepagrįstai savo iniciatyva dalį jų nutraukė, nepateikė įrodymų, kad, prieš nutraukdama vartojimo kredito sutartis, tinkamai įspėjo vartojimo kredito gavėjus apie pradelstus mokėjimus. Vėluojamų mokėti įmokų atvejais bendrovė taikė didesnes netesybas.

UAB „Credit Consulting Services“ iš esmės pripažino teisės aktų pažeidimus ir Lietuvos bankui pateikė informaciją, kad juos jau ištaisė ir ėmėsi veiksmų, kurie padėtų užtikrinti, kad panašūs pažeidimai nepasikarotų ateityje. Įvertinęs aplinkybes, Lietuvos bankas, kaip poveikio priemonę, nusprendė paviešinti pažeidimą.

Leido įsigyti dalį UAB EDS INVEST 3 
Lietuvos bankas gavo fizinio asmens prašymą dėl kredito (įskaitant vartojimo) davėjos UAB EDS INVEST 3 įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Lietuvos bankas pritarė akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu fizinis asmuo tiesiogiai įsigytų UAB EDS INVEST 3 įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Papildytas Viešasis kredito davėjų sąrašas 
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į REGO.LT, UAB, prašymą, įrašė šią bendrovę į Viešąjį kredito davėjų sąrašą.