Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000403

Įmonės kodas: 304469514

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2017-03-02 )

Administracijos vadovas (-ė): Donatas Kontrimas

Kategorija: LR licencijuota elektroninių pinigų įstaiga, LR licencijuotas valiutos keityklos operatorius

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
J. Balčikonio g. 9, LT-08247, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
J. Balčikonio g. 9, LT-08247, Vilnius

El. paštas: [email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2019-07-22 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.) 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, teikimas

Įspėjimas

Bauda: 21600 €

2020-02-24 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis ir 10 straipsnio 1 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 29.3 papunktis.

Bauda: 30000 €