Bank of Lithuania

Authorization code: LB000403

Company code: 304469514

List of licenses:
Electronic money institution licence ( valid from: 2017-03-02 )

Chief Executive Officer: Donatas Kontrimas

Category: Electronic money institution, holding a licence issued in Lithuania for non-limited activity

Country: Lithuania

Address:
J. Balčikonio g. 9, LT-08247, Vilnius

Correspondence address:
J. Balčikonio g. 9, LT-08247, Vilnius

Email address: [email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2019-07-22 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.) 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, teikimas

Warning

Fine: 21600 €

2020-02-24 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis ir 10 straipsnio 1 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 29.3 papunktis.

Fine: 30000 €