Lietuvos bankas
2019-08-07
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB „deVere E-Money“ klientų pinigus laikė ne kredito įstaigoje ir pažeidė Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo reikalavimus. Už tai įstaigai skirta piniginė bauda.  

Pagal teisės aktus, elektroninių pinigų įstaiga, pasirinkusi klientų lėšų atskyrimo ir apsaugos būdą, privalėjo klientų lėšas laikyti Lietuvos ar kitų Europos Sąjungos valstybių kredito įstaigose. UAB „deVere E-Money“ didžiąją dalį klientų lėšų laikė ne kredito įstaigoje. Už tai Lietuvos bankas skyrė įstaigai 21 600 Eur baudą ir įpareigojo iki š. m. spalio 1 d. ištaisyti nurodytus klientų lėšų apsaugos trūkumus. 

Be to, Priežiūros tarnyba nustatė, kad įstaiga Lietuvos bankui teikė neteisingą informaciją apie klientų lėšų likučius kredito įstaigose, buvusius 2018 m. trečiojo ir ketvirtojo ketvirčių pabaigoje bei 2019 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje. Už šį pažeidimą Lietuvos bankas UAB „deVere E-Money“ įspėjo ir įpareigojo ne vėliau kaip 2019 m. trečiojo ketvirčio balansinėje ataskaitoje pateikti teisingą informaciją.