Lietuvos bankas
2024-07-10
11

Pritarta „Gjensidige“ kandidatui 
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, pritarė Jostein Amdal kandidatūrai eiti šios bendrovės valdybos nario pareigas.

Leido įsigyti dalį DiPocket UAB
Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas neprieštaravo, kad Vengrijoje registruotas privataus kapitalo fondas Klasszikus Iparágak Magántőkealap netiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigos DiPocket UAB kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 30, bet nesiekiančią 50 proc.

UAB „deVere E-Money“ turės periodiškai teikti informaciją apie akcininką
Atlikdamas priežiūros veiksmus, Lietuvos bankas vertino deVere grupės ir jos pagrindinio akcininko veiklą kitose šalyse. Gavęs atnaujintą informaciją ir akcininko bei įstaigos pateiktus paaiškinimus, Lietuvos bankas įpareigojo UAB „deVere E-Money“ periodiškai teikti informaciją apie akcininką iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.