Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000263

Įmonės kodas: 112044030

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Diana Umbrienė

Kategorija: Kredito unija

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Vytauto g. 9-2, LT-40115, Kupiškis

Adresas korespondencijai gauti:
Vytauto g. 9-2, LT-40115, Kupiškis

Tel. Nr. (8 459) 54 845, Faks. Nr. (8 459) 54 845

El. paštas: [email protected]