Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba įspėjo kredito uniją „Kupiškėnų taupa“ už tai, kad ji nevykdė didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo, o baudas skyrė Druskininkų kredito unijai – už tai, kad ji nevykdė likvidumo normatyvo, kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ (Šiauliai) – už tai, kad jos suteiktų vadovui paskolų suma viršijo 10 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo.

Kredito unijų didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo dydis – paskolos suma vienam skolininkui – neturi viršyti 25 procentų kredito unijos kapitalo. Pagal galiojančius teisės aktus didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą ne vėliau kaip nuo 2010 m. sausio 1 d. privalo vykdyti tos kredito unijos, kurių perskaičiuotas kapitalas viršija 2 milijonus litų. Pagal Lietuvos bankui pateiktas 2011 m. birželio 30 d. kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ ataskaitas, dviem skolininkams suteiktų paskolų suma viršijo 25 proc. kredito unijos perskaičiuoto kapitalo, taigi unija nevykdė didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo. 2011 m. rugpjūčio 1 d. didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas jau buvo vykdomas. Į tai Lietuvos banko valdyba atsižvelgė priimdama nutarimą dėl poveikio priemonės.

Druskininkų kredito unija, 2011 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų duomenimis, nevykdė likvidumo normatyvo. Ataskaitinę dieną unijos likvidžiojo turto ir kredito unijos įsipareigojimų santykis pagal kiekvieną pareikalavimą sudarė 19,52 proc. (Lietuvos banko valdybos yra nustatytas 30 proc. normatyvas). Už šį įstatymo pažeidimą Lietuvos banko valdyba skyrė Druskininkų kredito unijai 0,1 procento jos bendrųjų 2010 m. metinių pajamų dydžio baudą.

Priimdama nutarimą dėl baudos, Valdyba atsižvelgė į tai, kad ši kredito unija ir anksčiau yra nevykdžiusi likvidumo normatyvo, taip pat į tai, kad kredito unijai Lietuvos bankas anksčiau taikė poveikio priemonę už teisės aktų, reglamentuojančių saugią ir patikimą kredito unijų veiklą, reikalavimų pažeidimus.

Kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ vadovui suteiktų paskolų suma 2011 m. birželio 30 d. sudarė 10,12 proc. kredito unijos perskaičiuoto kapitalo. Kredito unijų įstatyme nurodyta, kad bendra tokio skolinimo suma vienam kredito unijos vadovui ir su juo artimaisiais ryšiais susijusiems asmenims negali viršyti 10 proc. kredito unijos perskaičiuoto kapitalo.

Už įstatymo nesilaikymą Lietuvos banko valdyba kredito unijai ,,Žemdirbio gerovė“ skyrė 0,1 procento jos bendrųjų 2010 m. metinių pajamų dydžio baudą. Dėl jos priimdama nutarimą Valdyba atsižvelgė į tai, kad ši kredito unija tokį teisės akto pažeidimą yra ir anksčiau padariusi, taip pat į tai, kad kredito unijai Lietuvos bankas anksčiau taikė poveikio priemones už teisės aktų, reglamentuojančių saugią ir patikimą kredito unijų veiklą, reikalavimų pažeidimus.