Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Atskaitingasis sektorius
Balanso straipsnis
Terminas
Priešingos šalies sektorius
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
Draudimo bendrovių turtas (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A00.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
2 545,8 2 625,8 2 719,3 2 740,4 2 788,0 2 840,4 2 851,2 2 697,5 2 778,0
Draudimo bendrovių turtas (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A00.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
76,4 59,5 64,8 2,1 38,1 45,8 91,7 20,2 183,8
Draudimo bendrovių turimi indėliai ir grynieji pinigai išleisti kitų nerezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A10.T.1.U4.S1._T.EUR.SR
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,3 1,3 0,2
Draudimo bendrovių turimi indėliai ir grynieji pinigai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A10.T.1.U5.S1._T.EUR.SR
5,5 11,2 14,1 11,0 6,0 7,5 5,3 2,8 8,2
Draudimo bendrovių turimi indėliai ir grynieji pinigai (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A10.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
108,1 128,0 138,1 120,3 115,3 104,4 107,1 101,7 124,8
Draudimo bendrovių turimi indėliai ir grynieji pinigai išleisti rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A10.T.1.W2.S1._T.EUR.SR
102,4 116,6 123,9 109,2 109,2 96,8 100,5 97,6 116,4
Draudimo bendrovių turimi indėliai ir grynieji pinigai išleisti kitų nerezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A10.T.4.U4.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 −1,1
Draudimo bendrovių turimi indėliai ir grynieji pinigai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A10.T.4.U5.S1._T.EUR.SR
3,1 5,8 2,9 −3,1 −5,0 1,5 −2,2 −2,5 5,4
Draudimo bendrovių turimi indėliai ir grynieji pinigai (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A10.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
−4,9 20,1 10,1 −17,8 −5,0 −10,9 2,7 −1,4 25,2
Draudimo bendrovių turimi indėliai ir grynieji pinigai išleisti rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A10.T.4.W2.S1._T.EUR.SR
−8,0 14,3 7,2 −14,7 0,0 −12,4 3,7 1,1 21,0
Draudimo bendrovių turimi perleidžiamieji indėliai (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A11.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
106,1 126,0 136,2 118,7 113,7 102,9 105,5 100,2 123,5
Draudimo bendrovių turimi perleidžiamieji indėliai (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A11.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
−4,8 20,1 10,1 −17,5 −4,9 −10,9 2,7 −1,3 25,2
Draudimo bendrovių paskolos suteiktos kitiems nerezidentams (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A20.T.1.U4.S1._T.EUR.SR
3,9 3,8 3,9 2,2 2,2 4,1 4,2 3,8 3,7
Draudimo bendrovių paskolos suteiktos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A20.T.1.U5.S1._T.EUR.SR
6,2 6,2 8,2 8,2 8,2 11,9 11,7 16,5 15,9
Draudimo bendrovių paskolos (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A20.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
10,2 10,0 12,1 10,5 10,4 16,0 16,3 20,6 20,2
Draudimo bendrovių paskolos suteiktos rezidentams (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A20.T.1.W2.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,6
Draudimo bendrovių paskolos suteiktos kitiems nerezidentams (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A20.T.4.U4.S1._T.EUR.SR
−0,9 −0,2 0,1 −1,6 0,0 1,9 0,1 −0,5 −0,1
Draudimo bendrovių paskolos suteiktos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A20.T.4.U5.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 2,0 0,0 −0,1 3,8 −0,3 4,9 −0,6
Draudimo bendrovių paskolos (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A20.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
−0,9 −0,2 2,1 −1,6 −0,1 5,6 0,3 4,3 −0,4
Draudimo bendrovių paskolos suteiktos rezidentams (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A20.T.4.W2.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 −0,1 0,3
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai iki 1 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.S.1.U5.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai iki 1 metų išleisti rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.S.1.W2.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai iki 1 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.S.4.U5.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai iki 1 metų išleisti rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.S.4.W2.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 −0,8 0,0 0,0
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.T.1.U4.S1._T.EUR.SR
409,5 396,0 380,6 378,4 390,1 391,2 388,7 344,9 355,3
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.T.1.U5.S1._T.EUR.SR
476,8 527,1 509,4 502,0 499,6 496,1 492,0 479,7 525,8
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
1 175,9 1 211,5 1 180,1 1 172,7 1 178,9 1 180,0 1 165,4 1 085,1 1 136,7
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.T.1.W2.S1._T.EUR.SR
289,6 288,4 290,1 292,3 289,2 292,7 284,6 260,5 255,6
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.T.4.U4.S1._T.EUR.SR
−10,2 −17,9 −11,6 −0,6 12,5 3,7 14,4 −23,9 26,6
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.T.4.U5.S1._T.EUR.SR
28,0 49,7 −11,7 −5,8 −1,4 −0,1 16,1 12,0 66,5
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
30,2 29,2 −20,8 −2,5 8,4 9,2 29,9 −26,1 95,7
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.T.4.W2.S1._T.EUR.SR
12,4 −2,6 2,4 3,8 −2,7 5,6 −0,6 −14,2 2,6
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 1 iki 2 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y12.1.U5.S1._T.EUR.SR
4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,9 0,0 0,0 5,3
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 1 iki 2 metų išleisti rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y12.1.W2.S1._T.EUR.SR
0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 1 iki 2 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y12.4.U5.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 −4,9 0,0 5,3
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 1 iki 2 metų išleisti rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y12.4.W2.S1._T.EUR.SR
0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 −0,1 0,0 0,0 0,3
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.1.U5.S1._T.EUR.SR
471,9 522,2 504,6 497,1 494,8 491,2 492,0 479,7 509,7
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne finansų bendrovių (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.1.U5.S11._T.EUR.SR
89,9 90,1 89,7 88,9 87,2 86,4 85,8 75,8 70,7
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - draudimo bendrovių (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.1.U5.S128._T.EUR.SR
2,9 3,1 5,1 6,4 6,3 6,3 6,0 5,5 13,9
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - PFĮ (bankų) (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.1.U5.S12K._T.EUR.SR
126,8 161,5 155,8 154,0 148,3 138,8 132,6 126,3 125,2
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves, (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.1.U5.S12O._T.EUR.SR
48,3 54,3 53,6 54,3 58,1 63,6 67,5 67,0 67,6
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - valdžios (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.1.U5.S13._T.EUR.SR
203,9 213,3 200,4 193,6 194,9 196,2 200,2 205,2 232,3
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.1.W2.S1._T.EUR.SR
289,6 288,3 289,1 291,1 288,0 291,7 284,3 260,2 255,1
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti rezidentų - ne finansų bendrovių (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.1.W2.S11._T.EUR.SR
12,5 14,6 14,4 15,1 15,7 15,4 16,6 16,2 13,2
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti rezidentų - draudimo bendrovių (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.1.W2.S128._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti rezidentų - PFĮ (bankų) (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.1.W2.S12K._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 3,6 3,6 3,5 3,4
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti rezidentų - finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves, (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.1.W2.S12O._T.EUR.SR
0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 1,0 1,1 1,0 4,0
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti rezidentų - valdžios (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.1.W2.S13._T.EUR.SR
276,5 273,1 274,0 275,5 269,4 271,6 263,1 239,6 234,5
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.4.U5.S1._T.EUR.SR
28,0 49,7 −11,6 −5,8 −1,4 −0,1 21,0 12,0 50,3
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne finansų bendrovių (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.4.U5.S11._T.EUR.SR
6,8 3,1 −0,2 −0,9 −1,6 −0,3 2,1 −6,2 −1,4
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - draudimo bendrovių (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.4.U5.S128._T.EUR.SR
0,0 0,2 2,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,1 8,7
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - PFĮ (bankų) (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.4.U5.S12K._T.EUR.SR
10,2 34,4 −4,9 −1,6 −5,5 −8,9 −2,9 −2,5 1,8
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves, (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.4.U5.S12O._T.EUR.SR
2,9 5,0 −0,3 0,6 3,9 5,9 7,4 3,0 3,7
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - valdžios (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.4.U5.S13._T.EUR.SR
8,0 7,1 −8,3 −5,2 1,9 3,1 14,1 17,6 37,6
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.4.W2.S1._T.EUR.SR
12,4 −2,7 1,6 3,6 −2,7 5,7 0,2 −14,2 2,4
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti rezidentų - ne finansų bendrovių (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.4.W2.S11._T.EUR.SR
4,5 1,6 −0,2 0,7 0,7 0,0 1,7 0,6 −2,0
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti rezidentų - draudimo bendrovių (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.4.W2.S128._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti rezidentų - PFĮ (bankų) (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.4.W2.S12K._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,3 0,1 0,0 0,0
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti rezidentų - finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves, (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.4.W2.S12O._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 −0,1 0,1 0,4 0,0 −0,1 3,0
Draudimo bendrovių turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų išleisti rezidentų - valdžios (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A30.Y2_.4.W2.S13._T.EUR.SR
7,9 −4,3 1,8 3,0 −5,8 4,0 −1,6 −14,7 1,3
Draudimo bendrovių turimi draudimo techniniai atidėjiniai (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A40.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
71,5 69,7 76,2 80,7 83,8 77,4 81,6 79,5 79,2
Draudimo bendrovių turimi draudimo techniniai atidėjiniai (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A40.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
−3,8 −1,8 6,4 4,5 3,1 −6,4 4,2 −2,1 −1,5
Draudimo bendrovių turimos nuosavybės priemonės (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A50.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
75,5 74,4 79,8 79,9 80,1 82,1 101,8 51,4 90,0
Draudimo bendrovių turimos nuosavybės priemonės (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A50.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
29,1 1,2 3,4 1,9 1,2 8,5 37,0 0,6 0,5
Draudimo bendrovių turimos biržinės akcijos išleistos kitų nerezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A51.T.1.U4.S1._T.EUR.SR
0,1 0,3 1,0 1,0 1,6 1,4 1,2 1,2 2,6
Draudimo bendrovių turimos biržinės akcijos išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A51.T.1.U5.S1._T.EUR.SR
1,4 1,7 1,2 1,5 1,6 1,7 1,8 1,6 1,1
Draudimo bendrovių turimos biržinės akcijos (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A51.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
3,1 4,6 5,2 5,8 6,7 6,6 23,8 6,2 21,1
Draudimo bendrovių turimos biržinės akcijos išleistos rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A51.T.1.W2.S1._T.EUR.SR
1,6 2,6 3,1 3,3 3,5 3,6 20,8 3,4 17,4
Draudimo bendrovių turimos biržinės akcijos išleistos kitų nerezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A51.T.4.U4.S1._T.EUR.SR
−0,1 0,1 0,7 0,0 0,6 −0,2 0,0 0,1 1,4
Draudimo bendrovių turimos biržinės akcijos išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A51.T.4.U5.S1._T.EUR.SR
0,0 0,2 −0,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 −0,4
Draudimo bendrovių turimos biržinės akcijos (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A51.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
0,0 1,1 −0,2 0,4 1,0 −0,1 17,5 0,1 0,4
Draudimo bendrovių turimos biržinės akcijos išleistos rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A51.T.4.W2.S1._T.EUR.SR
0,1 0,8 −0,2 0,2 0,2 0,0 17,3 0,0 −0,6
Draudimo bendrovių turimos nebiržinės akcijos išleistos kitų nerezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A52.T.1.U4.S1._T.EUR.SR
9,4 9,5 10,1 10,9 10,9 12,9 13,2 13,3 13,4
Draudimo bendrovių turimos nebiržinės akcijos išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A52.T.1.U5.S1._T.EUR.SR
3,9 4,1 6,7 7,2 6,8 13,7 14,8 15,3 15,2
Draudimo bendrovių turimos nebiržinės akcijos (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A52.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
17,1 17,3 20,8 22,1 21,7 30,3 49,9 32,4 54,0
Draudimo bendrovių turimos nebiržinės akcijos išleistos rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A52.T.1.W2.S1._T.EUR.SR
3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 21,9 3,8 25,5
Draudimo bendrovių turimos nebiržinės akcijos išleistos kitų nerezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A52.T.4.U4.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 1,9 0,3 0,1 0,1
Draudimo bendrovių turimos nebiržinės akcijos išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A52.T.4.U5.S1._T.EUR.SR
0,1 0,1 2,7 0,7 0,1 6,8 1,1 0,4 0,0
Draudimo bendrovių turimos nebiržinės akcijos (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A52.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
0,1 0,1 3,6 1,5 0,1 8,5 19,5 0,5 0,1
Draudimo bendrovių turimos nebiržinės akcijos išleistos rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A52.T.4.W2.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 −0,3 18,1 0,0 0,0
Draudimo bendrovių turimos kitos nuosavybės priemonės išleistos kitų nerezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A53.T.1.U4.S1._T.EUR.SR
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių turimos kitos nuosavybės priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A53.T.1.U5.S1._T.EUR.SR
55,2 52,5 53,8 51,9 51,7 45,2 28,0 12,8 14,8
Draudimo bendrovių turimos kitos nuosavybės priemonės (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A53.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
55,3 52,5 53,8 51,9 51,7 45,2 28,1 12,8 14,8
Draudimo bendrovių turimos kitos nuosavybės priemonės išleistos rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A53.T.1.W2.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių turimos kitos nuosavybės priemonės išleistos kitų nerezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A53.T.4.U4.S1._T.EUR.SR
−0,2 −0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių turimos kitos nuosavybės priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A53.T.4.U5.S1._T.EUR.SR
29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių turimos kitos nuosavybės priemonės (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A53.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių turimos kitos nuosavybės priemonės išleistos rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A53.T.4.W2.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių turimos investicinių fondų akcijos (vienetai) (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A60.T.1.W0.S12L._T.EUR.SR
931,8 1 003,3 1 071,9 1 105,1 1 139,2 1 200,4 1 194,3 1 146,3 1 128,0
Draudimo bendrovių turimos investicinių fondų akcijos (vienetai) (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A60.T.4.W0.S12L._T.EUR.SR
13,6 44,3 41,0 11,7 25,1 32,6 22,5 27,5 99,0
Draudimo bendrovių turimos pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A61.T.1.W0.S12K._T.EUR.SR
2,7 2,3 2,3 13,0 6,5 5,3 3,5 16,7 13,1
Draudimo bendrovių turimos pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A61.T.4.W0.S12K._T.EUR.SR
0,0 −0,3 −0,1 10,7 −6,5 −1,2 −1,8 13,2 −3,2
Draudimo bendrovių turimos ne pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) išleistos kitų nerezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A62.T.1.U4.S124._T.EUR.SR
1,3 1,4 1,7 1,8 1,8 39,5 46,5 42,3 30,2
Draudimo bendrovių turimos ne pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A62.T.1.U5.S124._T.EUR.SR
910,3 980,7 1 047,8 1 077,6 1 118,6 1 143,2 1 121,0 1 075,9 1 059,3
Draudimo bendrovių turimos ne pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A62.T.1.W0.S124._T.EUR.SR
929,1 1 001,0 1 069,6 1 092,1 1 132,7 1 195,2 1 190,8 1 129,6 1 114,9
Draudimo bendrovių turimos ne pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) išleistos rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A62.T.1.W2.S124._T.EUR.SR
17,5 18,8 20,1 12,7 12,4 12,4 23,3 11,4 25,4
Draudimo bendrovių turimos ne pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) išleistos kitų nerezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A62.T.4.U4.S124._T.EUR.SR
−0,3 0,0 0,1 0,1 −0,1 37,7 10,1 0,8 −0,2
Draudimo bendrovių turimos ne pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A62.T.4.U5.S124._T.EUR.SR
11,1 46,4 39,5 8,9 32,4 −3,8 2,3 13,5 100,7
Draudimo bendrovių turimos ne pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A62.T.4.W0.S124._T.EUR.SR
13,6 44,6 41,1 0,9 31,6 33,8 24,2 14,3 102,2
Draudimo bendrovių turimos ne pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) išleistos rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A62.T.4.W2.S124._T.EUR.SR
2,8 −1,7 1,6 −8,1 −0,7 −0,1 11,8 0,0 1,7
Draudimo bendrovių turimos akcijų fondų akcijos (vienetai) (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A621.T.1.W0.S124._T.EUR.SR
436,8 474,6 523,6 552,7 566,6 576,5 575,5 516,4 538,2
Draudimo bendrovių turimos akcijų fondų akcijos (vienetai) (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A621.T.4.W0.S124._T.EUR.SR
9,5 15,3 20,5 8,5 7,5 −15,9 11,1 −0,3 70,5
Draudimo bendrovių turimos obligacijų fondų akcijos (vienetai) (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A622.T.1.W0.S124._T.EUR.SR
274,0 300,6 310,1 299,3 323,5 339,8 333,7 332,8 295,7
Draudimo bendrovių turimos obligacijų fondų akcijos (vienetai) (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A622.T.4.W0.S124._T.EUR.SR
2,0 24,1 11,7 −10,8 22,7 16,5 5,0 11,9 16,5
Draudimo bendrovių turimos mišraus investavimo fondų akcijos (vienetai) (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A623.T.1.W0.S124._T.EUR.SR
194,7 198,1 205,7 208,1 209,1 237,4 238,1 233,7 224,5
Draudimo bendrovių turimos mišraus investavimo fondų akcijos (vienetai) (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A623.T.4.W0.S124._T.EUR.SR
1,0 1,4 6,0 1,6 0,5 27,3 5,2 −0,5 3,5
Draudimo bendrovių turimos nekilnojamo turto fondų akcijos (vienetai) (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A624.T.1.W0.S124._T.EUR.SR
13,5 15,8 17,5 19,2 19,6 25,7 26,0 28,6 34,8
Draudimo bendrovių turimos nekilnojamo turto fondų akcijos (vienetai) (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A624.T.4.W0.S124._T.EUR.SR
2,0 2,1 2,4 1,6 0,4 4,6 1,6 2,5 6,3
Draudimo bendrovių turimos rizikos fondų akcijos (vienetai) (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A625.T.1.W0.S124._T.EUR.SR
1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Draudimo bendrovių turimos rizikos fondų akcijos (vienetai) (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A625.T.4.W0.S124._T.EUR.SR
−0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių turimos kitų fondų akcijos (vienetai) (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A626.T.1.W0.S124._T.EUR.SR
8,7 10,6 11,3 11,5 12,7 14,5 16,1 16,8 20,3
Draudimo bendrovių turimos kitų fondų akcijos (vienetai) (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A626.T.4.W0.S124._T.EUR.SR
−0,8 1,7 0,6 0,0 0,6 1,4 1,3 0,7 5,4
Draudimo bendrovių turimos išvestinės finansinės priemonės (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A70.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių turimos išvestinės finansinės priemonės (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A70.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių nefinansinis turtas (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A80.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
51,8 53,8 50,9 51,1 50,5 50,6 51,8 52,0 51,6
Draudimo bendrovių nefinansinis turtas (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A80.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
−0,2 1,2 −3,0 1,1 0,0 −0,4 0,0 −1,7 −0,6
Draudimo bendrovių likęs turtas (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.A90.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
121,0 75,0 110,3 120,0 129,7 129,3 132,9 160,9 147,5
Draudimo bendrovių likęs turtas (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.A90.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
13,4 −34,5 25,5 4,8 5,5 7,6 −4,8 19,0 −34,1
Draudimo bendrovių įsipareigojimai (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.L00.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
2 545,8 2 625,8 2 719,3 2 740,4 2 788,0 2 840,4 2 851,2 2 697,5 2 778,0
Draudimo bendrovių įsipareigojimai (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.L00.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
76,4 59,5 64,8 2,1 38,1 45,8 91,7 20,2 183,8
Draudimo bendrovių išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.L25.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
37,3 29,3 36,7 38,7 38,4 34,8 41,5 55,8 62,2
Draudimo bendrovių išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.L25.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
−2,3 −8,0 7,3 2,0 −0,2 −3,6 6,7 14,3 6,8
Draudimo bendrovių draudimo techniniai atidėjiniai (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.L40.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
1 529,2 1 585,1 1 645,4 1 700,5 1 723,3 1 761,0 1 742,6 1 681,8 1 705,0
Draudimo bendrovių draudimo techniniai atidėjiniai (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.L40.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
20,3 29,7 33,0 35,0 16,4 12,6 3,3 14,1 142,5
Draudimo bendrovių gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.L41.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
1 023,8 1 075,0 1 129,2 1 168,2 1 177,0 1 210,4 1 190,1 1 120,8 1 144,2
Draudimo bendrovių gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.L41.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
15,4 25,0 27,1 18,9 2,4 8,3 1,3 5,7 142,8
Draudimo bendrovių gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai, iš jų susiję su vienetais (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.L411.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
808,3 856,7 917,4 957,6 979,4 1 013,6 1 007,3 954,9 990,5
Draudimo bendrovių gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai, iš jų susiję su vienetais (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.L411.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
13,6 22,2 33,5 20,1 15,2 9,2 12,0 12,3 147,4
Draudimo bendrovių gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai, iš jų nesusiję su vienetais (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.L412.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
215,5 218,2 211,8 210,6 197,7 196,8 182,8 165,9 153,6
Draudimo bendrovių gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai, iš jų nesusiję su vienetais (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.L412.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
1,8 2,7 −6,4 −1,3 −12,9 −0,8 −10,7 −6,7 −4,7
Draudimo bendrovių ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.L42.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
505,4 510,2 516,2 532,3 546,3 550,6 552,6 561,0 560,8
Draudimo bendrovių ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.L42.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
4,9 4,7 6,0 16,1 14,0 4,3 2,0 8,5 −0,2
Draudimo bendrovių nuosavybės priemonės (įsipareigojimai) (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.L50.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
801,7 783,9 799,0 806,6 823,0 798,7 821,0 741,7 788,5
Draudimo bendrovių nuosavybės priemonės (įsipareigojimai) (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.L50.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
63,2 −0,7 3,8 3,8 9,3 2,1 80,4 22,1 9,7
Draudimo bendrovių išvestinės finansinės priemonės (įsipareigojimai) (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.L70.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių išvestinės finansinės priemonės (įsipareigojimai) (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.L70.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių likę įsipareigojimai (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128.L90.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
177,5 227,5 238,3 194,6 203,2 245,9 246,1 218,2 222,4
Draudimo bendrovių likę įsipareigojimai (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128.L90.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
−4,8 38,4 20,6 −38,7 12,8 34,7 1,4 −30,3 24,7
Gyvybės draudimo bendrovių (įskaitant mišraus draudimo bendroves) turtas (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128AB_S.A00.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
1 448,2 1 512,1 1 590,0 1 608,6 1 637,0 1 700,4 1 733,9 1 587,5 1 655,5
Gyvybės draudimo bendrovių (įskaitant mišraus draudimo bendroves) turtas (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128AB_S.A00.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
32,0 42,3 51,1 −1,4 18,8 42,3 79,0 −5,3 160,2
Gyvybės draudimo bendrovių (įskaitant mišraus draudimo bendroves) turimi indėliai ir grynieji pinigai išleisti kitų nerezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128AB_S.A10.T.1.U4.S1._T.EUR.SR
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Gyvybės draudimo bendrovių (įskaitant mišraus draudimo bendroves) turimi indėliai ir grynieji pinigai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128AB_S.A10.T.1.U5.S1._T.EUR.SR
5,2 5,5 8,0 8,4 5,4 5,0 4,3 2,0 7,4
Gyvybės draudimo bendrovių (įskaitant mišraus draudimo bendroves) turimi indėliai ir grynieji pinigai (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128AB_S.A10.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
53,6 48,9 59,0 58,6 54,1 59,0 60,9 45,3 62,6
Gyvybės draudimo bendrovių (įskaitant mišraus draudimo bendroves) turimi indėliai ir grynieji pinigai išleisti rezidentų (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128AB_S.A10.T.1.W2.S1._T.EUR.SR
48,3 43,3 50,9 50,0 48,6 53,8 56,4 43,2 55,0
Gyvybės draudimo bendrovių (įskaitant mišraus draudimo bendroves) turimi indėliai ir grynieji pinigai išleisti kitų nerezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128AB_S.A10.T.4.U4.S1._T.EUR.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gyvybės draudimo bendrovių (įskaitant mišraus draudimo bendroves) turimi indėliai ir grynieji pinigai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128AB_S.A10.T.4.U5.S1._T.EUR.SR
3,1 0,3 2,5 0,5 −3,1 −0,3 −0,8 −2,3 5,4
Gyvybės draudimo bendrovių (įskaitant mišraus draudimo bendroves) turimi indėliai ir grynieji pinigai (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128AB_S.A10.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
4,6 −4,6 10,0 −0,4 −4,5 4,9 1,9 −11,5 19,4
Gyvybės draudimo bendrovių (įskaitant mišraus draudimo bendroves) turimi indėliai ir grynieji pinigai išleisti rezidentų (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128AB_S.A10.T.4.W2.S1._T.EUR.SR
1,6 −4,9 7,5 −0,8 −1,5 5,2 2,7 −9,2 14,0
Gyvybės draudimo bendrovių (įskaitant mišraus draudimo bendroves) turimi perleidžiamieji indėliai (likučiai)
ICB.Q.LT.S.S128AB_S.A11.T.1.W0.S1._T.EUR.SR
51,6 47,0 57,0 57,0 52,5 57,4 59,3 43,9 61,3
Gyvybės draudimo bendrovių (įskaitant mišraus draudimo bendroves) turimi perleidžiamieji indėliai (sandoriai)
ICB.Q.LT.S.S128AB_S.A11.T.4.W0.S1._T.EUR.SR
4,7 −4,5 10,0 0,0 −4,5 4,9 1,9 −11,4 19,4
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14