Lietuvos bankas

Atviroji bankininkystė yra finansinės informacijos, reikalingos finansiniams produktams ir paslaugoms kurti, dalijimosi sistema, pagrįsta atvirojo ryšio sąsaja (angl. application programming interface, API). Priešingai nei įprastas centralizuotas finansinių duomenų valdymas, atviroji bankininkystė yra pagrįsta skirtingų finansų įstaigų technologiniu tinklu, leidžiančiu joms efektyviau keistis informacija.

2018 m. lapkritį Lietuvos bankas paskelbė viešą konsultaciją dėl atvirosios bankininkystės. Lietuvoje veikiantys bankai ir finansinių technologijų (FinTech) įmonės bei užsienio rinkos dalyviai aktyviai atsiliepė į kvietimą teikti pasiūlymus. Po viešos konsultacijos nutarta sukurti finansų sektoriaus API registrą, o Mokėjimų taryboje sukurta užduoties grupė toliau nagrinėja atvirosios bankininkystės plėtros klausimą.

Lietuvos bankas planuoja sukurti finansų sektoriaus API registrą. Finansų sektoriaus atvirojo ryšio sąsajų registras suteiks galimybę skaitmeninių finansinių produktų kūrėjams iš vieno šaltinio gauti reikalingą informaciją apie prieinamas atvirojo ryšio sąsajas. Lietuvos bankas planuoja viešinti populiariausių savo skelbiamų duomenų atvirojo ryšio sąsajas, kurios taip pat bus įtrauktos į atvirojo ryšio sąsajų registrą.

Mokėjimų tarybos atvirosios bankininkystės plėtros užduoties grupė toliau nagrinėja atvirosios bankininkystės plėtros Lietuvoje klausimą. Grupę sudaro vartotojų, FinTech įmonių, bankų ir Finansų ministerijos atstovai, o jai pirmininkauja Lietuvos bankas. Grupė pasiūlymus dėl atvirosios bankininkystės plėtros Mokėjimų tarybai pateiks 2020 m. 

Viešoji konsultacija dėl atvirosios bankininkystės

[[#ex]]

Kontaktinis asmuo

Aistė Juškaitė 
[email protected]

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-15