Lietuvos bankas

Atviroji bankininkystė yra finansinės informacijos, reikalingos finansiniams produktams ir paslaugoms kurti, dalijimosi sistema, pagrįsta atvirojo ryšio sąsaja (angl. application programming interface, API). Priešingai nei įprastas centralizuotas finansinių duomenų valdymas, atviroji bankininkystė yra pagrįsta skirtingų finansų įstaigų technologiniu tinklu, leidžiančiu joms efektyviau keistis informacija.

2018 m. lapkritį Lietuvos bankas paskelbė viešą konsultaciją dėl atvirosios bankininkystės. Lietuvoje veikiantys bankai ir finansinių technologijų (FinTech) įmonės bei užsienio rinkos dalyviai aktyviai atsiliepė į kvietimą teikti pasiūlymus. Po viešos konsultacijos nutarta sukurti finansų sektoriaus API registrą, o Mokėjimų taryboje sukurta užduoties grupė toliau nagrinėja atvirosios bankininkystės plėtros klausimą.

Mokėjimų tarybos atvirosios bankininkystės plėtros užduoties grupė toliau nagrinėja atvirosios bankininkystės plėtros Lietuvoje klausimą. Grupę sudaro vartotojų, FinTech įmonių, bankų ir Finansų ministerijos atstovai, o jai pirmininkauja Lietuvos bankas. Grupė pasiūlymus dėl atvirosios bankininkystės plėtros Mokėjimų tarybai pateiks 2020 m. 

Viešoji konsultacija dėl atvirosios bankininkystės

[[#ex]]

Finansų sektoriaus API registras

Čia pateikiamos nuorodos į prieinamas Lietuvos finansų sektoriaus rinkos dalyvių atvirojo ryšio sąsajas.

Jei pageidaujate, kad nuoroda į jūsų atvirojo ryšio sąsajos sritį būtų įtraukta į registrą ar iš jo pašalinta, arba turite kitų klausimų dėl API registro, prašome kreiptis el. paštu [email protected].

Tai yra informacinio pobūdžio dokumentas. Lietuvos bankas nėra atsakingas už informaciją, prieinamą pagal nuorodas. Sąraše pateikiama informacija neturėtų būti laikoma Lietuvos banko rekomendacija arba siūlymu rinktis vieną ar kitą paslaugos teikėją. Lietuvos bankas pasilieka teisę tikslinti arba panaikinti atvirojo ryšio sąsajų sąrašą savo nuožiūra, iš anksto nepranešęs suinteresuotosioms šalims.
 

Institucija Nuoroda
Bankai, licencijuoti LR
AB SEB bankas https://developer.baltics.sebgroup.com/ob/apis
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas https://openbanking.siauliubankas.lt
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas https://developers.medbank.lt
„Swedbank“, AB https://www.swedbank.com/openbanking
Užsienio bankų filialai
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius https://developer.luminoropenbanking.com 
Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialas  https://developer.handelsbanken.com
Kredito unijos
Lietuvos centrinė kredito unija https://developers.i-unija.lt 
Elektroninių pinigų įstaigos, turinčios Lietuvoje išduotas pilnas veiklos licencijas
Neo Finance, AB https://www.paskoluklubas.lt/puslapis/27/developer 
Revolut Payments UAB https://revolut-engineering.github.io/oba
SatchelPay, UAB https://www.satchelpay.com/en/openx-api 
UAB "Seven Seas Europe" https://psd2.sevenseasfinance.com/docs 
"Paysera LT", UAB https://developers.paysera.com
NIUM EU, UAB  https://www.nium.com/openbanking/psd2

Kontaktinis asmuo

[email protected]

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-26