Lietuvos bankas

Agreguotas kitų Lietuvos pinigų finansų įstaigų, išskyrus Lietuvos banką, balansas, apimantis jų tarpusavio turto ir įsipareigojimų pozicijas.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Iš viso sorting Grynieji pinigai sorting Paskolos euro zonos rezidentams sorting Turimi skolos vertybiniai popieriai, išleisti euro zonos rezidentų sorting PRF vienetai (akcijos), išleisti euro zonos rezidentų sorting IF vienetai (akcijos), išleisti euro zonos rezidentų sorting Turimos nuosavybės priemonės, išleistos euro zonos rezidentų sorting Euro zonos išorės turtas sorting Nefinansinis turtas sorting Likęs turtas
sorting 1=2+3+7+11+12+13+16+17+18 sorting 2 sorting iš viso sorting PFĮ sorting valdžios sektoriui sorting kitiems euro zonos rezidentams sorting iš viso sorting PFĮ sorting valdžios sektoriaus sorting kitų euro zonos rezidentų sorting 11 sorting 12 sorting iš viso sorting PFĮ sorting kitų euro zonos rezidentų sorting 16 sorting 17 sorting 18
sorting 3=4+5+6 sorting 4 sorting 5 sorting 6 sorting 7=8+9+10 sorting 8 sorting 9 sorting 10 sorting 13=14+15 sorting 14 sorting 15
2021 - 12 44 375,1 530,1 39 035,9 16 050,2 361,6 22 624,1 2 121,7 109,6 1 886,1 126,0 0,0 7,6 318,7 14,9 303,8 1 804,1 272,2 284,8
2022 - 01 44 518,4 614,9 38 757,2 15 352,4 356,4 23 048,5 2 212,7 92,4 1 974,4 146,0 0,0 7,7 318,8 14,9 303,9 1 995,7 276,2 335,1
2022 - 02 44 525,8 838,8 38 078,7 14 502,3 349,5 23 226,9 2 281,1 94,0 2 059,9 127,1 0,0 7,7 308,5 14,9 293,6 2 336,1 273,8 401,2
2022 - 03 44 727,6 634,9 37 277,4 13 351,8 339,7 23 585,9 2 281,2 87,1 2 052,6 141,5 0,0 7,8 301,4 14,9 286,6 3 599,1 268,8 357,0
2022 - 04 44 800,3 576,6 37 070,1 12 715,9 337,4 24 016,7 2 393,0 86,8 2 156,5 149,7 0,0 7,8 301,8 15,4 286,4 3 741,1 268,6 441,3
2022 - 05 45 034,8 590,8 36 963,2 12 424,7 336,0 24 202,5 2 651,7 172,3 2 311,0 168,4 0,0 7,8 302,6 15,9 286,8 3 882,6 267,4 368,6
2022 - 06 45 946,8 607,6 35 661,3 10 863,4 333,8 24 464,1 2 828,9 203,6 2 452,1 173,2 0,0 8,0 303,5 16,3 287,1 5 735,9 265,0 536,5
2022 - 07 51 630,6 596,1 40 829,1 15 677,8 333,4 24 817,9 3 191,2 208,6 2 748,3 234,3 0,0 8,1 305,4 16,4 288,9 5 496,9 253,5 950,3
2022 - 08 52 925,0 629,8 41 289,9 15 459,9 330,9 25 499,2 3 398,0 308,5 2 858,5 231,0 0,0 8,2 305,5 16,6 288,9 6 134,1 249,9 909,6
2022 - 09 53 278,4 622,0 42 674,7 12 509,1 328,2 29 837,4 3 361,8 383,4 2 748,1 230,3 0,0 8,2 305,5 16,7 288,9 4 812,2 250,5 1 243,5
2022 - 10 54 592,8 599,8 42 977,3 11 220,5 332,7 31 424,2 3 471,1 378,5 2 860,7 232,0 0,0 8,4 307,1 17,2 289,9 5 751,9 248,8 1 228,3
2022 - 11 55 159,8 567,6 42 781,4 10 376,6 335,0 32 069,9 3 724,9 501,8 2 990,1 233,0 0,0 8,5 307,9 17,8 290,1 6 327,6 248,6 1 193,1
2022 - 12 57 435,1 556,4 46 661,1 13 610,7 352,4 32 698,0 3 736,7 501,2 3 006,5 229,0 0,0 8,9 260,9 18,4 242,4 5 061,0 244,5 905,6
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27