Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv.
TURTAS 4 506,9 4 922,5 5 254,5 5 458,5 5 917,7 5 807,6 5 378,1 5 507,8 5 629,7
Grynieji pinigai ir indėliai 96,6 152,7 130,8 174,2 196,9 212,9 139,7 162,5 169,5
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 96,6 152,7 130,8 174,2 196,9 212,9 139,7 162,5 169,5
Lietuvos rezidentų 96,3 152,2 130,7 174,1 196,8 212,8 139,7 160,4 155,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 2,1 13,6
Skolos vertybiniai popieriai 617,4 641,8 691,4 704,4 725,1 699,8 785,5 828,9 942,8
Iki 1 metų 0,0 3,3 3,3 4,8 3,3 0,0 0,0 3,7 5,8
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7
Nuo 2 metų 617,4 638,5 688,1 699,6 721,8 699,8 785,5 811,5 923,3
Lietuvos rezidentų 221,0 235,1 253,9 275,2 258,0 236,2 243,0 278,7 351,6
PFĮ 0,0 0,0 0,0 9,2 13,2 14,8 14,3 13,9 31,1
Ne PFĮ 221,0 235,1 253,9 266,0 244,8 221,4 228,7 264,8 320,5
Valdžios 153,9 170,5 160,6 168,7 160,1 149,9 150,8 176,7 216,6
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 5,6
Ne finansų bendrovių 67,2 64,6 93,3 97,2 77,7 64,7 71,1 78,1 84,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 120,3 123,3 156,3 149,4 186,4 207,0 324,7 343,2 361,3
PFĮ 40,9 37,0 38,7 35,2 47,3 46,0 47,4 61,1 66,2
Ne PFĮ 79,4 86,2 117,5 114,2 139,1 161,0 277,3 282,1 295,1
Valdžios 49,3 53,8 70,7 69,1 77,0 102,7 226,3 231,7 225,5
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 8,6 10,9 16,1 14,2 14,1 12,5 12,5 12,9 32,2
Ne finansų bendrovių 18,3 18,4 27,7 27,8 45,1 43,0 35,7 34,7 34,6
Likusio pasaulio 276,1 283,4 281,3 279,8 280,7 256,5 217,8 207,0 229,9
PFĮ 25,0 25,2 24,7 10,3 9,9 10,0 8,1 8,4 7,5
Ne PFĮ 251,1 258,2 256,6 269,5 270,8 246,5 209,8 198,6 222,4
Valdžios 232,9 238,5 235,3 242,7 243,8 221,9 185,9 175,0 201,4
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 6,9 6,3 6,3 6,3 5,7 4,1 4,6 4,5 4,3
Ne finansų bendrovių 11,3 13,4 15,1 20,5 21,3 20,5 19,2 19,0 16,7
Nuosavybės priemonės 77,5 78,0 82,0 79,3 89,5 83,8 85,4 88,4 90,6
Lietuvos rezidentų 74,4 74,8 78,6 76,0 75,8 71,1 72,8 75,2 76,9
PFĮ 4,3 4,5 5,8 6,6 6,6 6,3 6,3 6,1 7,9
Ne PFĮ 70,1 70,2 72,8 69,4 69,1 64,8 66,5 69,1 69,0
Ne finansų bendrovių 70,1 70,2 72,8 69,4 69,1 64,8 66,5 69,1 69,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3,1 3,2 3,4 3,3 13,7 12,7 12,6 13,2 13,8
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 3,1 3,2 3,4 3,3 13,7 12,7 12,6 13,2 13,8
Ne finansų bendrovių 3,1 3,2 3,4 3,3 13,7 12,7 12,6 13,2 13,8
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 77,5 78,0 82,0 79,3 89,5 83,8 85,4 88,4 90,6
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 3 705,9 4 006,1 4 347,9 4 495,6 4 880,0 4 795,8 4 362,3 4 420,0 4 424,5
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 7,1 7,6 3,1
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 3 705,6 4 005,8 4 347,6 4 495,3 4 879,7 4 795,5 4 355,2 4 412,4 4 421,4
Lietuvos rezidentų 32,9 40,2 41,6 45,5 47,7 67,9 70,0 71,9 74,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3 561,2 3 745,2 4 074,6 4 215,8 4 580,4 4 496,7 4 087,7 4 151,3 4 147,6
Likusio pasaulio 111,8 220,7 231,6 234,4 252,0 231,3 204,6 196,9 202,2
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 3 230,0 3 545,8 3 859,3 3 977,8 4 355,0 4 218,1 3 852,0 3 955,6 3 949,7
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 257,6 281,0 303,1 306,2 296,1 323,0 253,1 216,0 227,9
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 96,0 44,9 48,7 49,3 48,5 46,6 31,7 10,0 9,9
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 72,1 70,8 71,9 72,1 73,9 76,1 74,7 77,9 78,1
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 49,9 63,3 64,7 89,9 106,3 131,7 143,8 153,0 155,8
Išvestinės finansinės priemonės 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Lietuvos rezidentų 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 8,9 44,0 2,4 5,0 26,1 15,3 5,1 7,9 2,1
ĮSIPAREIGOJIMAI 4 506,9 4 922,5 5 254,5 5 458,5 5 917,7 5 807,6 5 378,1 5 507,8 5 629,7
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 4 496,4 4 886,0 5 242,4 5 426,8 5 910,1 5 773,2 5 370,5 5 482,0 5 620,5
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,5 0,4 0,6 0,1 0,2 0,2 1,1 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,3 0,3 0,6 0,1 0,2 0,2 0,4 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0
Likę įsipareigojimai 10,5 36,1 11,7 31,1 7,5 34,3 7,3 24,8 9,2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29