Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
TURTAS 3 218,8 3 169,5 3 391,3 3 497,9 3 659,1 3 894,0 3 405,1 3 861,2 4 121,0
Grynieji pinigai ir indėliai 179,0 228,1 319,2 91,6 74,5 77,9 138,8 72,5 109,2
Sutarto termino indėliai 7,5 13,2 12,0 12,6 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 7,5 13,2 12,0 12,6 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 171,5 214,9 307,2 79,0 73,9 77,3 138,2 72,5 109,2
Lietuvos rezidentų 170,9 214,6 306,2 78,6 73,5 76,8 136,9 71,8 108,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,6 0,4 1,0 0,4 0,5 0,5 1,4 0,8 0,7
Skolos vertybiniai popieriai 1 223,1 1 191,2 1 010,6 601,9 538,8 558,6 537,8 591,8 598,2
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 1 223,1 1 191,2 1 010,6 601,9 538,8 558,6 537,8 591,8 598,2
Lietuvos rezidentų 556,8 494,9 432,4 266,3 233,2 232,4 194,4 182,7 202,8
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 556,8 494,9 432,4 266,3 233,2 232,4 194,4 182,7 202,8
Valdžios 515,3 447,7 384,3 201,5 166,9 166,1 143,3 123,3 137,9
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 41,6 47,3 48,0 64,8 66,3 66,4 51,1 59,4 64,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 307,8 340,6 296,7 127,2 113,2 112,6 110,4 146,6 121,6
PFĮ 0,0 42,1 35,2 51,0 51,2 50,8 51,1 52,7 52,8
Ne PFĮ 307,8 298,5 261,5 76,2 62,0 61,8 59,4 94,0 68,8
Valdžios 268,8 259,1 222,0 51,9 39,2 38,6 37,0 71,0 40,3
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 13,9 16,5 13,5 3,6 4,3 4,6 4,1 4,7 8,7
Ne finansų bendrovių 25,1 22,2 24,3 17,3 15,1 15,1 14,9 14,8 16,3
Likusio pasaulio 358,4 355,7 281,6 208,4 192,4 213,6 233,0 262,5 273,8
PFĮ 23,0 17,9 18,0 10,6 11,7 21,6 20,8 21,6 24,0
Ne PFĮ 335,4 337,8 263,6 197,8 180,7 191,9 212,2 240,8 249,8
Valdžios 304,7 304,7 255,4 189,1 173,0 181,1 200,0 228,4 227,7
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 26,1 27,2 2,4 2,2 0,9 2,6 4,1 4,1 6,8
Ne finansų bendrovių 4,6 5,9 5,7 6,5 6,8 8,3 8,1 8,3 15,3
Nuosavybės priemonės 28,6 26,3 25,9 26,3 27,4 27,6 21,8 26,7 26,8
Lietuvos rezidentų 23,2 21,0 22,2 22,9 24,0 24,2 19,0 23,4 23,8
PFĮ 1,2 1,1 1,3 2,6 2,9 2,9 2,3 3,5 3,6
Ne PFĮ 22,0 19,9 20,9 20,3 21,0 21,3 16,7 19,9 20,2
Ne finansų bendrovių 22,0 19,9 20,9 20,3 21,0 21,3 16,7 19,9 20,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 5,4 5,3 3,7 3,4 3,4 3,4 2,7 3,3 3,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 5,4 5,3 3,7 3,4 3,4 3,4 2,7 3,3 3,0
Ne finansų bendrovių 5,4 5,3 3,7 3,4 3,4 3,4 2,7 3,3 3,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 28,6 26,3 25,9 26,3 27,4 27,6 21,8 26,7 26,8
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 784,3 1 715,6 2 033,6 2 760,2 3 015,6 3 221,0 2 705,1 3 169,0 3 380,9
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,6
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 784,3 1 715,6 2 033,6 2 760,1 3 015,5 3 220,9 2 704,8 3 168,9 3 380,3
Lietuvos rezidentų 27,6 28,3 25,4 29,7 32,3 30,3 31,0 26,3 27,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1 743,1 1 678,2 2 008,2 2 684,6 2 935,3 3 139,0 2 629,7 3 091,4 3 297,4
Likusio pasaulio 13,5 9,1 0,0 45,9 48,0 51,7 44,5 51,2 55,6
Akcijų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- 2 515,2 2 682,3 2 855,1 2 336,8 2 740,4 2 951,2
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- 113,6 187,8 193,1 190,1 236,7 234,7
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- 54,9 58,8 65,0 68,1 83,4 85,7
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) --- --- --- 43,3 48,2 69,2 70,2 71,5 69,3
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- 33,1 38,4 38,5 39,6 37,0 39,4
Išvestinės finansinės priemonės 0,4 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Lietuvos rezidentų 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,3 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 3,4 7,9 1,9 17,7 2,8 8,8 1,6 1,1 5,9
ĮSIPAREIGOJIMAI 3 218,8 3 169,5 3 391,3 3 497,9 3 659,1 3 894,0 3 405,1 3 861,2 4 121,0
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 3 207,5 3 118,3 3 373,7 3 470,1 3 652,2 3 887,9 3 386,4 3 849,2 4 091,8
Išvestinės finansinės priemonės 0,2 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,3 0,2 0,3
Lietuvos rezidentų 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2
Likę įsipareigojimai 11,1 51,1 17,3 27,8 6,6 6,2 18,4 11,9 29,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29