Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
TURTAS 2 682,2 2 789,4 2 917,0 2 951,4 3 090,0 3 218,8 3 169,5 3 391,3 3 497,9
Grynieji pinigai ir indėliai 133,8 143,2 141,5 180,4 148,5 179,0 228,1 319,2 91,6
Sutarto termino indėliai 15,5 12,6 13,1 15,6 12,5 7,5 13,2 12,0 12,6
Lietuvos rezidentų 15,5 12,6 13,1 15,6 12,5 7,5 13,2 12,0 12,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 118,4 130,7 128,4 164,8 136,1 171,5 214,9 307,2 79,0
Lietuvos rezidentų 115,4 129,7 128,1 164,0 135,3 170,9 214,6 306,2 78,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 3,0 1,0 0,3 0,8 0,8 0,6 0,4 1,0 0,4
Skolos vertybiniai popieriai 1 070,2 1 064,8 1 109,5 1 121,0 1 204,8 1 223,1 1 191,2 1 010,6 601,9
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 1 070,2 1 064,8 1 109,5 1 121,0 1 204,8 1 223,1 1 191,2 1 010,6 601,9
Lietuvos rezidentų 454,5 477,5 498,7 478,5 526,8 556,8 494,9 432,4 266,3
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 454,5 477,5 498,7 478,5 526,8 556,8 494,9 432,4 266,3
Valdžios 454,5 468,9 489,8 469,6 518,0 515,3 447,7 384,3 201,5
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 8,6 8,8 8,9 8,8 41,6 47,3 48,0 64,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 288,3 259,8 258,1 296,1 327,6 307,8 340,6 296,7 127,2
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,1 35,2 51,0
Ne PFĮ 288,3 259,8 258,1 296,1 327,6 307,8 298,5 261,5 76,2
Valdžios 249,0 219,0 220,0 258,4 278,7 268,8 259,1 222,0 51,9
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 7,8 9,3 11,5 9,0 15,8 13,9 16,5 13,5 3,6
Ne finansų bendrovių 31,4 31,5 26,5 28,6 33,1 25,1 22,2 24,3 17,3
Likusio pasaulio 327,4 327,6 352,8 346,5 350,4 358,4 355,7 281,6 208,4
PFĮ 15,8 23,6 23,5 25,0 24,3 23,0 17,9 18,0 10,6
Ne PFĮ 311,6 304,0 329,3 321,5 326,0 335,4 337,8 263,6 197,8
Valdžios 284,5 276,9 299,9 292,0 295,9 304,7 304,7 255,4 189,1
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 25,0 24,9 26,3 24,7 24,9 26,1 27,2 2,4 2,2
Ne finansų bendrovių 2,2 2,2 3,2 4,9 5,2 4,6 5,9 5,7 6,5
Nuosavybės priemonės 14,0 15,2 20,2 24,9 26,3 28,6 26,3 25,9 26,3
Lietuvos rezidentų 11,8 12,8 17,8 22,5 21,0 23,2 21,0 22,2 22,9
PFĮ 1,2 1,4 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1 1,3 2,6
Ne PFĮ 10,6 11,5 16,6 21,2 19,8 22,0 19,9 20,9 20,3
Ne finansų bendrovių 10,6 11,5 16,6 21,2 19,8 22,0 19,9 20,9 20,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 2,2 2,4 2,4 2,3 5,2 5,4 5,3 3,7 3,4
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 2,2 2,4 2,4 2,3 5,2 5,4 5,3 3,7 3,4
Ne finansų bendrovių 2,2 2,4 2,4 2,3 5,2 5,4 5,3 3,7 3,4
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 14,0 15,2 20,2 24,9 26,3 28,6 26,3 25,9 26,3
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 457,4 1 564,1 1 644,3 1 616,7 1 708,2 1 784,3 1 715,6 2 033,6 2 760,2
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 457,4 1 564,1 1 644,3 1 616,7 1 708,2 1 784,3 1 715,6 2 033,6 2 760,1
Lietuvos rezidentų 17,7 19,0 19,2 21,5 23,5 27,6 28,3 25,4 29,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1 423,7 1 526,9 1 601,1 1 572,6 1 660,7 1 743,1 1 678,2 2 008,2 2 684,6
Likusio pasaulio 16,0 18,2 23,9 22,5 24,1 13,5 9,1 0,0 45,9
Išvestinės finansinės priemonės 3,4 1,0 0,5 0,5 0,0 0,4 0,4 0,0 0,2
Lietuvos rezidentų 3,0 1,0 0,2 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 0,1
Likęs turtas 3,3 1,0 1,0 7,9 2,2 3,4 7,9 1,9 17,7
ĮSIPAREIGOJIMAI 2 682,2 2 789,4 2 917,0 2 951,4 3 090,0 3 218,8 3 169,5 3 391,3 3 497,9
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 2 675,7 2 779,7 2 911,1 2 939,6 3 082,3 3 207,5 3 118,3 3 373,7 3 470,1
Išvestinės finansinės priemonės 1,0 0,4 0,0 0,2 1,4 0,2 0,0 0,4 0,0
Lietuvos rezidentų 1,0 0,0 0,0 0,1 1,4 0,2 0,0 0,1 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Likę įsipareigojimai 5,5 9,3 5,9 11,6 6,3 11,1 51,1 17,3 27,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-05