Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv.
TURTAS 3 861,2 4 121,0 4 506,9 4 922,5 5 254,5 5 458,5 5 917,7 5 807,6 5 378,1
Grynieji pinigai ir indėliai 72,5 109,2 96,6 152,7 130,8 174,2 196,9 212,9 139,7
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 72,5 109,2 96,6 152,7 130,8 174,2 196,9 212,9 139,7
Lietuvos rezidentų 71,8 108,5 96,3 152,2 130,7 174,1 196,8 212,8 139,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,8 0,7 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Skolos vertybiniai popieriai 591,8 598,2 617,4 641,8 691,4 704,4 725,1 699,8 785,5
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 4,8 3,3 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 591,8 598,2 617,4 638,5 688,1 699,6 721,8 699,8 785,5
Lietuvos rezidentų 182,7 202,8 221,0 235,1 253,9 275,2 258,0 236,2 243,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 13,2 14,8 14,3
Ne PFĮ 182,7 202,8 221,0 235,1 253,9 266,0 244,8 221,4 228,7
Valdžios 123,3 137,9 153,9 170,5 160,6 168,7 160,1 149,9 150,8
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 59,4 64,9 67,2 64,6 93,3 97,2 77,7 64,7 71,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 146,6 121,6 120,3 123,3 156,3 149,4 186,4 207,0 324,7
PFĮ 52,7 52,8 40,9 37,0 38,7 35,2 47,3 46,0 47,4
Ne PFĮ 94,0 68,8 79,4 86,2 117,5 114,2 139,1 161,0 277,3
Valdžios 71,0 40,3 49,3 53,8 70,7 69,1 77,0 102,7 226,3
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 4,7 8,7 8,6 10,9 16,1 14,2 14,1 12,5 12,5
Ne finansų bendrovių 14,8 16,3 18,3 18,4 27,7 27,8 45,1 43,0 35,7
Likusio pasaulio 262,5 273,8 276,1 283,4 281,3 279,8 280,7 256,5 217,8
PFĮ 21,6 24,0 25,0 25,2 24,7 10,3 9,9 10,0 8,1
Ne PFĮ 240,8 249,8 251,1 258,2 256,6 269,5 270,8 246,5 209,8
Valdžios 228,4 227,7 232,9 238,5 235,3 242,7 243,8 221,9 185,9
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 4,1 6,8 6,9 6,3 6,3 6,3 5,7 4,1 4,6
Ne finansų bendrovių 8,3 15,3 11,3 13,4 15,1 20,5 21,3 20,5 19,2
Nuosavybės priemonės 26,7 26,8 77,5 78,0 82,0 79,3 89,5 83,8 85,4
Lietuvos rezidentų 23,4 23,8 74,4 74,8 78,6 76,0 75,8 71,1 72,8
PFĮ 3,5 3,6 4,3 4,5 5,8 6,6 6,6 6,3 6,3
Ne PFĮ 19,9 20,2 70,1 70,2 72,8 69,4 69,1 64,8 66,5
Ne finansų bendrovių 19,9 20,2 70,1 70,2 72,8 69,4 69,1 64,8 66,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3,3 3,0 3,1 3,2 3,4 3,3 13,7 12,7 12,6
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 3,3 3,0 3,1 3,2 3,4 3,3 13,7 12,7 12,6
Ne finansų bendrovių 3,3 3,0 3,1 3,2 3,4 3,3 13,7 12,7 12,6
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 26,7 26,8 77,5 78,0 82,0 79,3 89,5 83,8 85,4
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 3 169,0 3 380,9 3 705,9 4 006,1 4 347,9 4 495,6 4 880,0 4 795,8 4 362,3
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 7,1
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 3 168,9 3 380,3 3 705,6 4 005,8 4 347,6 4 495,3 4 879,7 4 795,5 4 355,2
Lietuvos rezidentų 26,3 27,9 32,9 40,2 41,6 45,5 47,7 67,9 70,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3 091,4 3 297,4 3 561,2 3 745,2 4 074,6 4 215,8 4 580,4 4 496,7 4 087,7
Likusio pasaulio 51,2 55,6 111,8 220,7 231,6 234,4 252,0 231,3 204,6
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 2 740,4 2 951,2 3 230,0 3 545,8 3 859,3 3 977,8 4 355,0 4 218,1 3 852,0
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 236,7 234,7 257,6 281,0 303,1 306,2 296,1 323,0 253,1
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 83,4 85,7 96,0 44,9 48,7 49,3 48,5 46,6 31,7
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 71,5 69,3 72,1 70,8 71,9 72,1 73,9 76,1 74,7
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 37,0 39,4 49,9 63,3 64,7 89,9 106,3 131,7 143,8
Išvestinės finansinės priemonės 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 1,1 5,9 8,9 44,0 2,4 5,0 26,1 15,3 5,1
ĮSIPAREIGOJIMAI 3 861,2 4 121,0 4 506,9 4 922,5 5 254,5 5 458,5 5 917,7 5 807,6 5 378,1
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 3 849,2 4 091,8 4 496,4 4 886,0 5 242,4 5 426,8 5 910,1 5 773,2 5 370,5
Išvestinės finansinės priemonės 0,2 0,3 0,0 0,5 0,4 0,6 0,1 0,2 0,2
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,6 0,1 0,2 0,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 11,9 29,0 10,5 36,1 11,7 31,1 7,5 34,3 7,3
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29