Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
TURTAS 5 807,6 5 378,1 5 507,8 5 629,9 6 039,8 6 486,7 6 610,4 7 135,4 7 829,6
Grynieji pinigai ir indėliai 212,9 139,7 162,5 169,5 141,8 123,6 107,0 204,7 133,8
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 7,2 28,4 120,7 69,8
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 7,2 28,4 120,7 69,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 212,9 139,7 162,5 169,5 134,6 116,4 78,6 84,0 64,0
Lietuvos rezidentų 212,8 139,7 160,4 155,9 131,0 112,8 75,1 80,6 60,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,1 0,0 2,1 13,6 3,6 3,6 3,5 3,4 3,5
Skolos vertybiniai popieriai 699,8 785,5 828,9 942,8 1 034,8 1 093,4 1 150,5 1 169,0 1 216,7
Iki 1 metų 0,0 0,0 3,7 5,8 25,2 32,6 82,5 80,3 112,1
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 13,7 13,7 6,8 2,5 0,0 6,2 0,0
Nuo 2 metų 699,8 785,5 811,5 923,3 1 002,8 1 058,3 1 068,0 1 082,5 1 104,6
Lietuvos rezidentų 236,2 243,0 278,7 351,6 368,5 413,0 416,6 488,0 520,1
PFĮ 14,8 14,3 13,9 31,1 31,4 45,6 46,3 53,3 54,9
Ne PFĮ 221,4 228,7 264,8 320,5 337,1 367,4 370,3 434,7 465,2
Valdžios 149,9 150,8 176,7 216,6 225,9 247,2 248,7 298,2 320,3
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 3,7 5,6 9,3 9,2 9,2 9,0 8,9
Ne finansų bendrovių 64,7 71,1 78,1 84,0 86,9 96,1 93,1 108,1 111,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 207,0 324,7 343,2 361,3 464,8 477,1 531,9 476,3 501,1
PFĮ 46,0 47,4 61,1 66,2 75,6 79,7 79,2 61,2 56,0
Ne PFĮ 161,0 277,3 282,1 295,1 389,1 397,4 452,8 415,1 445,1
Valdžios 102,7 226,3 231,7 225,5 306,8 323,8 381,0 343,1 372,6
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 12,5 12,5 12,9 32,2 33,3 33,1 32,9 32,5 35,5
Ne finansų bendrovių 43,0 35,7 34,7 34,6 46,3 40,5 38,9 39,5 37,0
Likusio pasaulio 256,5 217,8 207,0 229,9 201,5 203,3 202,0 204,7 195,5
PFĮ 10,0 8,1 8,4 7,5 10,3 15,2 16,2 13,2 18,3
Ne PFĮ 246,5 209,8 198,6 222,4 191,2 188,1 185,7 191,5 177,2
Valdžios 221,9 185,9 175,0 201,4 167,7 165,9 162,1 170,1 155,8
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 4,1 4,6 4,5 4,3 4,4 1,5 3,1 6,0 6,8
Ne finansų bendrovių 20,5 19,2 19,0 16,7 19,1 20,7 20,5 15,4 12,6
Nuosavybės priemonės 83,8 85,4 88,4 90,6 95,4 92,0 90,6 84,6 82,2
Lietuvos rezidentų 71,1 72,8 75,2 76,9 81,6 78,3 78,5 73,9 72,6
PFĮ 6,3 6,3 6,1 7,9 7,8 7,2 8,1 8,9 9,1
Ne PFĮ 64,8 66,5 69,1 69,0 73,8 71,1 70,4 65,0 63,5
Ne finansų bendrovių 64,8 66,5 69,1 69,0 73,8 71,1 70,4 65,0 63,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 12,7 12,6 13,2 13,8 13,8 13,7 12,2 10,7 9,5
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 12,7 12,6 13,2 13,8 13,8 13,7 12,2 10,7 9,5
Ne finansų bendrovių 12,7 12,6 13,2 13,8 13,8 13,7 12,2 10,7 9,5
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 83,8 85,4 88,4 90,6 95,4 92,0 90,6 84,6 82,2
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 4 795,8 4 362,3 4 420,0 4 424,5 4 755,0 5 173,3 5 250,9 5 655,6 6 370,0
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,3 7,1 7,6 3,1 0,0 0,0 10,0 12,3 10,2
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 4 795,5 4 355,2 4 412,4 4 421,4 4 755,0 5 173,3 5 240,9 5 643,3 6 359,8
Lietuvos rezidentų 67,9 70,0 71,9 74,7 102,2 103,2 107,2 120,8 132,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 4 496,7 4 087,7 4 151,3 4 147,6 4 440,1 4 893,6 4 970,7 5 413,3 6 104,9
Likusio pasaulio 231,3 204,6 196,9 202,2 212,7 176,5 173,0 121,5 132,2
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 4 218,1 3 852,0 3 955,6 3 949,7 4 222,6 4 608,7 4 638,3 4 987,4 5 527,9
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 323,0 253,1 216,0 227,9 243,4 257,8 275,7 300,9 444,3
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 46,6 31,7 10,0 9,9 10,0 8,2 8,4 8,1 10,7
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 76,1 74,7 77,9 78,1 90,6 86,7 93,3 97,8 98,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 131,7 143,8 153,0 155,8 188,4 211,9 225,1 249,1 278,8
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 15,3 5,1 7,9 2,4 12,6 4,3 11,3 21,3 27,1
ĮSIPAREIGOJIMAI 5 807,6 5 378,1 5 507,8 5 629,9 6 039,8 6 486,7 6 610,4 7 135,4 7 829,6
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 5 773,2 5 370,5 5 482,0 5 620,8 6 001,9 6 456,8 6 597,6 7 126,0 7 803,4
Išvestinės finansinės priemonės 0,2 0,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
Lietuvos rezidentų 0,2 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 34,3 7,3 24,8 9,2 37,9 29,9 12,6 9,4 26,1
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29