Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv.
TURTAS 2 951,4 3 090,0 3 218,8 3 169,5 3 391,3 3 497,9 3 659,1 3 894,0 3 405,1
Grynieji pinigai ir indėliai 180,4 148,5 179,0 228,1 319,2 91,6 74,5 77,9 138,8
Sutarto termino indėliai 15,6 12,5 7,5 13,2 12,0 12,6 0,6 0,6 0,6
Lietuvos rezidentų 15,6 12,5 7,5 13,2 12,0 12,6 0,6 0,6 0,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 164,8 136,1 171,5 214,9 307,2 79,0 73,9 77,3 138,2
Lietuvos rezidentų 164,0 135,3 170,9 214,6 306,2 78,6 73,5 76,8 136,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,8 0,8 0,6 0,4 1,0 0,4 0,5 0,5 1,4
Skolos vertybiniai popieriai 1 121,0 1 204,8 1 223,1 1 191,2 1 010,6 601,9 538,8 558,6 537,8
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 1 121,0 1 204,8 1 223,1 1 191,2 1 010,6 601,9 538,8 558,6 537,8
Lietuvos rezidentų 478,5 526,8 556,8 494,9 432,4 266,3 233,2 232,4 194,4
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 478,5 526,8 556,8 494,9 432,4 266,3 233,2 232,4 194,4
Valdžios 469,6 518,0 515,3 447,7 384,3 201,5 166,9 166,1 143,3
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 8,9 8,8 41,6 47,3 48,0 64,8 66,3 66,4 51,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 296,1 327,6 307,8 340,6 296,7 127,2 113,2 112,6 110,4
PFĮ 0,0 0,0 0,0 42,1 35,2 51,0 51,2 50,8 51,1
Ne PFĮ 296,1 327,6 307,8 298,5 261,5 76,2 62,0 61,8 59,4
Valdžios 258,4 278,7 268,8 259,1 222,0 51,9 39,2 38,6 37,0
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 9,0 15,8 13,9 16,5 13,5 3,6 4,3 4,6 4,1
Ne finansų bendrovių 28,6 33,1 25,1 22,2 24,3 17,3 15,1 15,1 14,9
Likusio pasaulio 346,5 350,4 358,4 355,7 281,6 208,4 192,4 213,6 233,0
PFĮ 25,0 24,3 23,0 17,9 18,0 10,6 11,7 21,6 20,8
Ne PFĮ 321,5 326,0 335,4 337,8 263,6 197,8 180,7 191,9 212,2
Valdžios 292,0 295,9 304,7 304,7 255,4 189,1 173,0 181,1 200,0
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 24,7 24,9 26,1 27,2 2,4 2,2 0,9 2,6 4,1
Ne finansų bendrovių 4,9 5,2 4,6 5,9 5,7 6,5 6,8 8,3 8,1
Nuosavybės priemonės 24,9 26,3 28,6 26,3 25,9 26,3 27,4 27,6 21,8
Lietuvos rezidentų 22,5 21,0 23,2 21,0 22,2 22,9 24,0 24,2 19,0
PFĮ 1,4 1,2 1,2 1,1 1,3 2,6 2,9 2,9 2,3
Ne PFĮ 21,2 19,8 22,0 19,9 20,9 20,3 21,0 21,3 16,7
Ne finansų bendrovių 21,2 19,8 22,0 19,9 20,9 20,3 21,0 21,3 16,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 2,3 5,2 5,4 5,3 3,7 3,4 3,4 3,4 2,7
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 2,3 5,2 5,4 5,3 3,7 3,4 3,4 3,4 2,7
Ne finansų bendrovių 2,3 5,2 5,4 5,3 3,7 3,4 3,4 3,4 2,7
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 24,9 26,3 28,6 26,3 25,9 26,3 27,4 27,6 21,8
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 616,7 1 708,2 1 784,3 1 715,6 2 033,6 2 760,2 3 015,6 3 221,0 2 705,1
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 616,7 1 708,2 1 784,3 1 715,6 2 033,6 2 760,1 3 015,5 3 220,9 2 704,8
Lietuvos rezidentų 21,5 23,5 27,6 28,3 25,4 29,7 32,3 30,3 31,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1 572,6 1 660,7 1 743,1 1 678,2 2 008,2 2 684,6 2 935,3 3 139,0 2 629,7
Likusio pasaulio 22,5 24,1 13,5 9,1 0,0 45,9 48,0 51,7 44,5
Akcijų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- --- --- 2 515,2 2 682,3 2 855,1 2 336,8
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- --- --- 113,6 187,8 193,1 190,1
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- --- --- 54,9 58,8 65,0 68,1
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) --- --- --- --- --- 43,3 48,2 69,2 70,2
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- --- --- 33,1 38,4 38,5 39,6
Išvestinės finansinės priemonės 0,5 0,0 0,4 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
Lietuvos rezidentų 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Likęs turtas 7,9 2,2 3,4 7,9 1,9 17,7 2,8 8,8 1,6
ĮSIPAREIGOJIMAI 2 951,4 3 090,0 3 218,8 3 169,5 3 391,3 3 497,9 3 659,1 3 894,0 3 405,1
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 2 939,6 3 082,3 3 207,5 3 118,3 3 373,7 3 470,1 3 652,2 3 887,9 3 386,4
Išvestinės finansinės priemonės 0,2 1,4 0,2 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,3
Lietuvos rezidentų 0,1 1,4 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,3
Likę įsipareigojimai 11,6 6,3 11,1 51,1 17,3 27,8 6,6 6,2 18,4
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29