Lietuvos bankas

Agreguotas Lietuvos pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

 

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Atskaitingasis sektorius
Balanso straipsnis
Terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
Pensijų fondų turtas (likučiai)
PFS.Q.P0.A00.T.1.W0.S1._T.E.SR
6 027,8 5 584,1 5 718,3 5 854,1 6 278,8 6 743,9 6 876,1 7 430,5 8 154,9
Pensijų fondų turtas (sandoriai)
PFS.Q.P0.A00.T.4.W0.S1._T.E.SR
157,6 129,3 153,3 135,5 186,8 190,6 160,2 188,0 204,6
Pensijų fondų turimi grynieji pinigai ir indėliai (likučiai)
PFS.Q.P0.A10.T.1.W0.S1._T.E.SR
222,8 145,3 169,8 179,0 149,6 129,5 112,7 214,5 139,5
Pensijų fondų turimi grynieji pinigai ir indėliai (sandoriai)
PFS.Q.P0.A10.T.4.W0.S1._T.E.SR
16,4 −79,0 23,6 10,4 −29,3 −20,1 −16,9 102,0 −75,1
Pensijų fondų turimi kitų nerezidentų sutarto termino indėliai (likučiai)
PFS.Q.P0.A1B.T.1.U4.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimi euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų sutarto termino indėliai (likučiai)
PFS.Q.P0.A1B.T.1.U5.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimi sutarto termino indėliai (likučiai)
PFS.Q.P0.A1B.T.1.W0.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 7,5 28,7 120,7 69,8
Pensijų fondų turimi rezidentų sutarto termino indėliai (likučiai)
PFS.Q.P0.A1B.T.1.W2.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 7,5 28,7 120,7 69,8
Pensijų fondų turimi kitų nerezidentų sutarto termino indėliai (sandoriai)
PFS.Q.P0.A1B.T.4.U4.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimi euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų sutarto termino indėliai (sandoriai)
PFS.Q.P0.A1B.T.4.U5.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimi sutarto termino indėliai (sandoriai)
PFS.Q.P0.A1B.T.4.W0.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 −0,4 21,2 92,0 −50,9
Pensijų fondų turimi rezidentų sutarto termino indėliai (sandoriai)
PFS.Q.P0.A1B.T.4.W2.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 −0,4 21,2 92,0 −50,9
Pensijų fondų turimi kitų nerezidentų indėliai be sutarto termino (likučiai)
PFS.Q.P0.A1C.T.1.U4.S1._T.E.SR
0,1 0,0 2,1 13,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,6
Pensijų fondų turimi euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų indėliai be sutarto termino (likučiai)
PFS.Q.P0.A1C.T.1.U5.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimi indėliai be sutarto termino (likučiai)
PFS.Q.P0.A1C.T.1.W0.S1._T.E.SR
222,8 145,3 169,8 179,0 141,7 122,0 84,0 93,8 69,7
Pensijų fondų turimi rezidentų indėliai be sutarto termino (likučiai)
PFS.Q.P0.A1C.T.1.W2.S1._T.E.SR
222,7 145,3 167,7 165,2 138,0 118,3 80,4 90,4 66,2
Pensijų fondų turimi kitų nerezidentų indėliai be sutarto termino (sandoriai)
PFS.Q.P0.A1C.T.4.U4.S1._T.E.SR
0,0 −0,1 2,1 11,8 −10,1 0,0 −0,2 0,0 0,0
Pensijų fondų turimi euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų indėliai be sutarto termino (sandoriai)
PFS.Q.P0.A1C.T.4.U5.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimi indėliai be sutarto termino (sandoriai)
PFS.Q.P0.A1C.T.4.W0.S1._T.E.SR
16,4 −79,0 23,6 10,4 −37,1 −19,7 −38,1 10,0 −24,2
Pensijų fondų turimi rezidentų indėliai be sutarto termino (sandoriai)
PFS.Q.P0.A1C.T.4.W2.S1._T.E.SR
16,5 −78,9 21,5 −1,4 −27,0 −19,7 −37,9 9,9 −24,2
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai iki 1 metų (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.S.1.W0.S1._T.E.SR
0,0 0,0 3,7 5,9 25,5 32,8 84,0 81,3 113,5
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai iki 1 metų (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.S.4.W0.S1._T.E.SR
−3,4 0,0 3,7 2,2 19,5 7,2 50,8 −3,4 31,7
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.U4.S1._T.E.SR
268,4 228,0 217,4 239,4 210,4 213,0 211,7 214,7 206,9
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų - ne finansų bendrovių (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.U4.S11._T.E.SR
22,9 21,5 21,4 18,8 21,3 23,0 22,6 17,8 14,3
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų - PFĮ (bankų)(likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.U4.S12K._T.E.SR
10,7 8,3 8,8 7,9 11,2 16,6 17,7 14,3 19,8
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų - kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.U4.S12O._T.E.SR
4,5 5,0 4,9 4,5 4,6 1,7 3,5 6,7 7,7
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų - valdžios (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.U4.S13._T.E.SR
230,3 193,2 182,3 208,1 173,3 171,8 167,9 175,9 162,5
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų - ne PFĮ (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.U4.S1Q._T.E.SR
257,8 219,7 208,6 231,4 199,2 196,4 193,9 200,4 187,1
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.U5.S1._T.E.SR
210,8 329,1 348,7 370,3 474,4 487,9 546,5 489,2 513,9
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne finansų bendrovių (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.U5.S11._T.E.SR
43,3 36,3 35,4 35,4 47,1 41,5 39,8 40,4 37,5
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - PFĮ (bankų)(likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.U5.S12K._T.E.SR
46,9 48,6 62,6 68,4 78,2 82,2 81,8 63,9 58,2
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.U5.S12O._T.E.SR
13,2 13,2 13,8 33,8 35,1 34,9 35,0 34,5 37,9
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - valdžios (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.U5.S13._T.E.SR
104,2 227,9 233,6 229,5 311,0 329,3 389,9 350,4 380,3
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne PFĮ (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.U5.S1Q._T.E.SR
163,8 280,5 286,0 301,8 396,2 405,6 464,7 425,3 455,7
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.W0.S1._T.E.SR
729,9 816,0 858,9 979,4 1 072,5 1 134,7 1 194,6 1 213,4 1 263,3
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.W2.S1._T.E.SR
250,7 258,8 292,9 369,7 387,7 433,8 436,4 509,5 542,5
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - ne finansų bendrovių (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.W2.S11._T.E.SR
66,2 73,3 80,0 86,0 88,9 98,1 95,2 110,2 113,9
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - PFĮ (bankų)(likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.W2.S12K._T.E.SR
15,3 14,7 14,3 31,9 32,2 47,3 48,1 55,4 57,1
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.W2.S12O._T.E.SR
0,0 0,0 4,2 6,3 10,5 10,4 10,4 10,2 10,0
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - valdžios (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.W2.S13._T.E.SR
162,4 164,0 188,0 231,2 241,1 263,0 263,4 314,2 337,0
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - ne PFĮ (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.T.1.W2.S1Q._T.E.SR
235,4 244,1 278,6 337,9 355,5 386,5 388,3 454,0 485,4
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.U4.S1._T.E.SR
−8,7 −21,1 −1,8 15,9 17,6 1,2 0,0 −6,8 −8,1
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų - ne finansų bendrovių (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.U4.S11._T.E.SR
0,6 0,0 0,3 −3,0 2,3 0,1 −0,7 −5,8 −1,2
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų - PFĮ (bankų)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.U4.S12K._T.E.SR
0,5 −2,0 0,7 −0,9 3,2 5,2 1,0 −3,8 5,4
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų - kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.U4.S12O._T.E.SR
−1,6 0,6 −0,1 −0,4 0,0 −1,3 1,8 3,0 0,9
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų - valdžios (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.U4.S13._T.E.SR
−8,3 −19,7 −2,8 20,2 12,0 −2,8 −2,1 −0,1 −13,3
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų - ne PFĮ (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.U4.S1Q._T.E.SR
−9,2 −19,1 −2,6 16,8 14,3 −4,0 −1,0 −3,0 −13,5
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.U5.S1._T.E.SR
27,8 130,2 29,2 24,2 51,6 11,5 59,4 −72,5 22,7
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne finansų bendrovių (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.U5.S11._T.E.SR
0,1 −4,4 0,8 0,1 10,5 −6,0 −1,9 −0,5 35,1
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - PFĮ (bankų)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.U5.S12K._T.E.SR
0,4 3,1 15,8 5,8 9,6 3,6 −1,6 −20,3 −6,0
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.U5.S12O._T.E.SR
0,0 1,7 0,9 20,3 0,4 −0,6 −0,2 −1,5 1,1
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - valdžios (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.U5.S13._T.E.SR
27,3 129,9 11,7 −1,9 31,2 17,5 63,2 −50,2 −7,4
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne PFĮ (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.U5.S1Q._T.E.SR
27,4 127,2 13,5 18,4 42,0 7,9 61,1 −52,2 28,7
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.W0.S1._T.E.SR
9,7 129,8 73,2 118,0 85,3 57,4 60,0 −19,4 40,7
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.W2.S1._T.E.SR
−9,3 20,6 45,8 78,0 16,1 44,8 0,6 59,8 26,1
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - ne finansų bendrovių (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.W2.S11._T.E.SR
−9,5 10,8 13,7 7,0 1,1 8,7 −4,8 11,3 1,7
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - PFĮ (bankų)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.W2.S12K._T.E.SR
2,1 −0,1 0,0 18,0 0,1 15,1 0,4 6,4 0,0
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.W2.S12O._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 2,1 4,2 0,0 −0,1 0,0 0,0
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - valdžios (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.W2.S13._T.E.SR
−2,0 9,9 31,9 42,7 10,5 21,2 0,9 42,2 19,7
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - ne PFĮ (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.T.4.W2.S1Q._T.E.SR
−11,4 20,7 45,7 60,0 16,0 29,6 0,2 53,5 26,1
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 1 iki 2 metų (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.Y12.1.W0.S1._T.E.SR
0,0 0,0 13,9 14,0 7,0 2,5 0,0 6,2 0,0
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 1 iki 2 metų (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.Y12.4.W0.S1._T.E.SR
0,0 0,0 14,0 0,2 −7,0 −4,5 −2,5 0,0 0,0
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų (likučiai)
PFS.Q.P0.A30.Y2_.1.W0.S1._T.E.SR
729,9 816,0 841,3 959,5 1 040,1 1 099,3 1 110,6 1 125,9 1 149,8
Pensijų fondų turimi skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų (sandoriai)
PFS.Q.P0.A30.Y2_.4.W0.S1._T.E.SR
13,1 129,8 55,4 115,7 72,8 54,7 11,7 −16,0 9,0
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos kitų nerezidentų (likučiai)
PFS.Q.P0.A50.T.1.U4.S1._T.E.SR
0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,3
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos kitų nerezidentų - ne finansų bendrovių (likučiai)
PFS.Q.P0.A50.T.1.U4.S11._T.E.SR
0,8 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos kitų nerezidentų - PFĮ (bankų)(likučiai)
PFS.Q.P0.A50.T.1.U4.S12K._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos kitų nerezidentų - ne PFĮ (likučiai)
PFS.Q.P0.A50.T.1.U4.S1Q._T.E.SR
0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,3
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
PFS.Q.P0.A50.T.1.U5.S1._T.E.SR
13,3 13,2 13,8 14,4 14,5 14,4 12,7 11,6 11,0
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne finansų bendrovių (likučiai)
PFS.Q.P0.A50.T.1.U5.S11._T.E.SR
13,1 13,0 13,6 14,2 14,2 14,1 12,4 11,3 10,2
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - PFĮ (bankų)(likučiai)
PFS.Q.P0.A50.T.1.U5.S12K._T.E.SR
0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne PFĮ (likučiai)
PFS.Q.P0.A50.T.1.U5.S1Q._T.E.SR
13,1 13,0 13,6 14,2 14,2 14,1 12,4 11,3 10,6
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės (likučiai)
PFS.Q.P0.A50.T.1.W0.S1._T.E.SR
88,3 90,1 93,0 95,5 100,8 97,4 96,1 90,4 88,6
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos rezidentų (likučiai)
PFS.Q.P0.A50.T.1.W2.S1._T.E.SR
74,1 76,0 78,5 80,3 85,4 82,0 82,3 77,6 76,3
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos rezidentų - ne finansų bendrovių (likučiai)
PFS.Q.P0.A50.T.1.W2.S11._T.E.SR
67,1 69,0 71,7 71,6 76,7 74,0 73,3 67,7 66,2
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos rezidentų - PFĮ (bankų)(likučiai)
PFS.Q.P0.A50.T.1.W2.S12K._T.E.SR
7,0 7,0 6,8 8,7 8,7 8,0 9,0 10,0 10,2
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos rezidentų - ne PFĮ (likučiai)
PFS.Q.P0.A50.T.1.W2.S1Q._T.E.SR
67,1 69,0 71,7 71,6 76,7 74,0 73,3 67,7 66,2
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos kitų nerezidentų (sandoriai)
PFS.Q.P0.A50.T.4.U4.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos kitų nerezidentų - ne finansų bendrovių (sandoriai)
PFS.Q.P0.A50.T.4.U4.S11._T.E.SR
0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos kitų nerezidentų - PFĮ (bankų)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A50.T.4.U4.S12K._T.E.SR
−0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos kitų nerezidentų - ne PFĮ (sandoriai)
PFS.Q.P0.A50.T.4.U4.S1Q._T.E.SR
0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
PFS.Q.P0.A50.T.4.U5.S1._T.E.SR
−0,2 0,0 −1,8 0,0 0,0 −0,1 −0,4 0,2 0,2
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne finansų bendrovių (sandoriai)
PFS.Q.P0.A50.T.4.U5.S11._T.E.SR
−0,2 0,0 −1,8 0,0 0,0 −0,1 −0,4 0,2 −0,2
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - PFĮ (bankų)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A50.T.4.U5.S12K._T.E.SR
0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne PFĮ (sandoriai)
PFS.Q.P0.A50.T.4.U5.S1Q._T.E.SR
−0,2 0,0 −1,8 0,0 0,0 −0,1 −0,4 0,2 0,2
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės (sandoriai)
PFS.Q.P0.A50.T.4.W0.S1._T.E.SR
1,7 3,4 −2,1 −0,7 −0,5 0,1 0,7 −0,4 0,6
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos rezidentų (sandoriai)
PFS.Q.P0.A50.T.4.W2.S1._T.E.SR
1,9 3,4 −0,3 −0,7 −0,5 0,2 1,1 −0,6 0,3
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos rezidentų - ne finansų bendrovių (sandoriai)
PFS.Q.P0.A50.T.4.W2.S11._T.E.SR
1,2 2,0 −0,3 −0,7 −0,5 0,1 0,0 −0,6 0,3
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos rezidentų - PFĮ (bankų)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A50.T.4.W2.S12K._T.E.SR
0,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos nuosavybės priemonės išleistos rezidentų - ne PFĮ (sandoriai)
PFS.Q.P0.A50.T.4.W2.S1Q._T.E.SR
1,2 2,0 −0,3 −0,7 −0,5 0,1 0,0 −0,6 0,3
Pensijų fondų turimos biržinės akcijos (likučiai)
PFS.Q.P0.A51.T.1.W0.S1._T.E.SR
88,3 90,1 93,0 95,5 100,8 97,4 96,1 90,4 88,6
Pensijų fondų turimos biržinės akcijos (sandoriai)
PFS.Q.P0.A51.T.4.W0.S1._T.E.SR
1,7 3,4 −2,1 −0,7 −0,5 0,1 0,7 −0,4 0,6
Pensijų fondų turimos nebiržinės akcijos (likučiai)
PFS.Q.P0.A52.T.1.W0.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos nebiržinės akcijos (sandoriai)
PFS.Q.P0.A52.T.4.W0.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos kitos nuosavybės priemonės (likučiai)
PFS.Q.P0.A53.T.1.W0.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos kitos nuosavybės priemonės (sandoriai)
PFS.Q.P0.A53.T.4.W0.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti kitų nerezidentų (likučiai)
PFS.Q.P0.A60.T.1.U4.S1._T.E.SR
232,1 205,3 197,6 203,0 213,5 177,3 173,5 122,1 132,9
Pensijų fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
PFS.Q.P0.A60.T.1.U5.S1._T.E.SR
4 668,2 4 248,8 4 315,8 4 316,3 4 623,0 5 092,5 5 175,1 5 642,3 6 364,9
Pensijų fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos)(likučiai)
PFS.Q.P0.A60.T.1.W0.S1._T.E.SR
4 971,1 4 527,1 4 588,4 4 597,1 4 942,6 5 377,0 5 459,9 5 889,6 6 635,3
Pensijų fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti rezidentų (likučiai)
PFS.Q.P0.A60.T.1.W2.S1._T.E.SR
70,8 73,1 74,9 77,9 106,1 107,2 111,3 125,3 137,6
Pensijų fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti kitų nerezidentų (sandoriai)
PFS.Q.P0.A60.T.4.U4.S1._T.E.SR
−0,2 0,0 1,2 0,0 0,0 −43,6 0,0 −62,2 0,0
Pensijų fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
PFS.Q.P0.A60.T.4.U5.S1._T.E.SR
123,0 87,4 57,3 −0,9 101,1 212,6 107,7 160,9 227,2
Pensijų fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A60.T.4.W0.S1._T.E.SR
137,5 87,1 59,9 3,0 119,6 165,2 108,7 109,8 236,4
Pensijų fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti rezidentų (sandoriai)
PFS.Q.P0.A60.T.4.W2.S1._T.E.SR
14,7 −0,4 1,4 3,9 18,5 −3,8 1,0 11,0 9,2
Pensijų fondų turimi pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos)(likučiai)
PFS.Q.P0.A61.T.1.W0.S1._T.E.SR
0,3 7,1 7,6 3,1 0,0 0,0 10,0 12,3 10,2
Pensijų fondų turimi pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A61.T.4.W0.S1._T.E.SR
0,0 6,6 0,0 −4,0 −3,1 0,0 10,0 2,2 −2,2
Pensijų fondų turimi ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos)(likučiai)
PFS.Q.P0.A62.T.1.W0.S1._T.E.SR
4 970,8 4 520,0 4 580,8 4 594,0 4 942,6 5 377,0 5 449,9 5 877,4 6 625,1
Pensijų fondų turimi ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A62.T.4.W0.S1._T.E.SR
137,5 80,4 59,9 7,1 122,7 165,2 98,6 107,6 238,6
Pensijų fondų turimi akcijų fondų vienetai (akcijos)(likučiai)
PFS.Q.P0.A621.T.1.W0.S1._T.E.SR
4 345,9 3 971,3 4 081,2 4 080,8 4 366,7 4 768,4 4 801,5 5 170,4 5 740,9
Pensijų fondų turimi akcijų fondų vienetai (akcijos)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A621.T.4.W0.S1._T.E.SR
67,9 130,4 105,3 −2,8 77,0 138,7 59,4 69,3 68,8
Pensijų fondų turimi obligacijų fondų vienetai (akcijos)(likučiai)
PFS.Q.P0.A622.T.1.W0.S1._T.E.SR
361,1 288,8 250,2 260,2 275,8 289,6 307,5 336,6 479,9
Pensijų fondų turimi obligacijų fondų vienetai (akcijos)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A622.T.4.W0.S1._T.E.SR
46,1 −49,0 −30,9 6,8 12,2 14,7 21,2 10,6 140,9
Pensijų fondų turimi mišriųjų fondų vienetai (akcijos)(likučiai)
PFS.Q.P0.A623.T.1.W0.S1._T.E.SR
49,2 34,1 10,5 10,4 10,5 8,8 9,0 8,6 11,2
Pensijų fondų turimi mišriųjų fondų vienetai (akcijos)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A623.T.4.W0.S1._T.E.SR
−0,2 −11,6 −24,8 0,0 −0,2 −2,0 0,0 −0,6 2,5
Pensijų fondų turimi nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos)(likučiai)
PFS.Q.P0.A624.T.1.W0.S1._T.E.SR
78,1 76,6 79,8 80,1 93,0 89,1 96,5 101,3 101,5
Pensijų fondų turimi nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A624.T.4.W0.S1._T.E.SR
−1,3 0,0 1,5 0,0 8,9 0,2 1,0 4,2 0,9
Pensijų fondų turimi rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos)(likučiai)
PFS.Q.P0.A625.T.1.W0.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimi rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A625.T.4.W0.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimi kitų fondų vienetai (akcijos)(likučiai)
PFS.Q.P0.A626.T.1.W0.S1._T.E.SR
136,5 149,2 159,1 162,5 196,6 221,2 235,4 260,5 291,6
Pensijų fondų turimi kitų fondų vienetai (akcijos)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A626.T.4.W0.S1._T.E.SR
25,0 10,6 8,7 3,1 24,9 13,6 17,0 24,1 25,6
Pensijų fondų turimos išvestinių finansinių priemonių pozicijos su kitais nerezidentais (turtas)(likučiai)
PFS.Q.P0.A70.T.1.U4.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos išvestinių finansinių priemonių pozicijos su euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentais (turtas)(likučiai)
PFS.Q.P0.A70.T.1.U5.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos išvestinės finansinės priemonės (turtas)(likučiai)
PFS.Q.P0.A70.T.1.W0.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0
Pensijų fondų turimos išvestinių finansinių priemonių pozicijos su rezidentais (turtas)(likučiai)
PFS.Q.P0.A70.T.1.W2.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0
Pensijų fondų turimos išvestinių finansinių priemonių pozicijos su kitais nerezidentais (turtas)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A70.T.4.U4.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos išvestinių finansinių priemonių pozicijos su euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentais (turtas)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A70.T.4.U5.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos išvestinės finansinės priemonės (turtas)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A70.T.4.W0.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,1 −0,2 −0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos išvestinių finansinių priemonių pozicijos su rezidentais (turtas)(sandoriai)
PFS.Q.P0.A70.T.4.W2.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 −0,2 −0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų likęs turtas (likučiai)
PFS.Q.P0.A90.T.1.W0.S1._T.E.SR
15,6 5,5 8,2 2,9 13,1 5,2 12,8 22,3 28,2
Pensijų fondų likęs turtas (sandoriai)
PFS.Q.P0.A90.T.4.W0.S1._T.E.SR
−7,7 −11,9 −1,3 5,0 11,8 −11,9 7,8 −3,9 2,0
Pensijų fondų įsipareigojimai (likučiai)
PFS.Q.P0.L00.T.1.W0.S1._T.E.SR
6 027,8 5 584,1 5 718,3 5 854,1 6 278,8 6 743,9 6 876,1 7 430,5 8 154,9
Pensijų fondų įsipareigojimai (sandoriai)
PFS.Q.P0.L00.T.4.W0.S1._T.E.SR
157,6 129,3 153,3 135,5 186,8 190,6 160,2 188,0 204,6
Pensijų fondų gautos paskolos (likučiai)
PFS.Q.P0.L20.T.1.W0.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų gautos paskolos (sandoriai)
PFS.Q.P0.L20.T.4.W0.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų pensiniai įsipareigojimai (likučiai)
PFS.Q.P0.L43.T.1.W0.S1._T.E.SR
5 989,9 5 576,2 5 691,9 5 843,4 6 240,1 6 713,1 6 862,9 7 420,3 8 128,3
Pensijų fondų pensiniai įsipareigojimai (sandoriai)
PFS.Q.P0.L43.T.4.W0.S1._T.E.SR
130,8 159,1 144,3 160,0 160,0 194,5 178,3 177,5 183,7
Pensijų fondų turimos išvestinių finansinių priemonių pozicijos su kitais nerezidentais (įsipareigojimai)(likučiai)
PFS.Q.P0.L70.T.1.U4.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos išvestinių finansinių priemonių pozicijos su euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentais (įsipareigojimai)(likučiai)
PFS.Q.P0.L70.T.1.U5.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos išvestinės finansinės priemonės (įsipareigojimai)(likučiai)
PFS.Q.P0.L70.T.1.W0.S1._T.E.SR
0,2 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1
Pensijų fondų turimos išvestinių finansinių priemonių pozicijos su rezidentais (įsipareigojimai)(likučiai)
PFS.Q.P0.L70.T.1.W2.S1._T.E.SR
0,2 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1
Pensijų fondų turimos išvestinių finansinių priemonių pozicijos su kitais nerezidentais (įsipareigojimai)(sandoriai)
PFS.Q.P0.L70.T.4.U4.S1._T.E.SR
−0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos išvestinių finansinių priemonių pozicijos su euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentais (įsipareigojimai)(sandoriai)
PFS.Q.P0.L70.T.4.U5.S1._T.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensijų fondų turimos išvestinės finansinės priemonės (įsipareigojimai)(sandoriai)
PFS.Q.P0.L70.T.4.W0.S1._T.E.SR
−0,5 −0,9 −0,4 0,9 0,0 0,0 0,0 −0,1 0,0
Pensijų fondų turimos išvestinių finansinių priemonių pozicijos su rezidentais (įsipareigojimai)(sandoriai)
PFS.Q.P0.L70.T.4.W2.S1._T.E.SR
−0,3 −0,9 −0,5 −0,2 0,0 0,0 0,0 −0,1 0,0
Pensijų fondų likę įsipareigojimai (likučiai)
PFS.Q.P0.L90.T.1.W0.S1._T.E.SR
37,7 7,6 25,3 10,7 38,7 30,8 12,9 10,2 26,5
Pensijų fondų likę įsipareigojimai (sandoriai)
PFS.Q.P0.L90.T.4.W0.S1._T.E.SR
27,3 −28,8 9,5 −25,4 26,8 −3,9 −18,1 10,6 20,9
Antros pakopos 1954-1960 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų turtas (likučiai)
PFS.Q.P2_GCF_54.A00.T.1.W0.S1._T.E.SR
316,1 287,0 266,9 252,2 252,2 246,8 226,7 213,6 209,7
Antros pakopos 1954-1960 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų turtas (sandoriai)
PFS.Q.P2_GCF_54.A00.T.4.W0.S1._T.E.SR
2,4 −9,3 −14,7 −16,1 −3,9 −8,8 −19,9 −21,8 −7,9
Antros pakopos 1954-1960 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų turimi grynieji pinigai ir indėliai (likučiai)
PFS.Q.P2_GCF_54.A10.T.1.W0.S1._T.E.SR
22,2 11,3 8,6 8,4 6,8 6,3 5,7 6,0 4,4
Antros pakopos 1954-1960 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų turimi grynieji pinigai ir indėliai (sandoriai)
PFS.Q.P2_GCF_54.A10.T.4.W0.S1._T.E.SR
10,3 −10,9 −2,7 −0,2 −1,5 −0,6 −0,6 0,3 −1,5
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-06