Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
TURTAS 1 167,3 1 196,3 1 205,1 1 217,2 1 244,1 1 216,4 1 256,0 1 303,9 1 339,7
Grynieji pinigai ir indėliai 31,6 38,1 43,4 33,0 34,2 43,3 45,6 33,3 37,2
iš jų pervedamųjų indėlių 27,2 35,8 40,9 30,3 31,5 40,8 43,3 31,1 35,2
Lietuvos rezidentų 25,1 29,8 35,3 28,8 31,2 36,2 38,6 31,2 34,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 5,5 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6
Likusio pasaulio 1,0 0,7 8,1 4,2 3,1 7,1 7,0 1,9 2,0
Skolos vertybiniai popieriai 410,2 409,9 425,7 443,9 454,3 453,8 439,6 457,9 463,7
Lietuvos rezidentų 93,9 88,0 85,0 83,1 89,1 90,5 88,6 90,5 92,2
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 93,9 88,0 85,0 83,1 89,1 90,5 88,6 90,5 92,2
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valdžios 92,9 86,6 83,2 81,3 86,8 87,1 85,1 87,0 88,5
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 1,0 1,4 1,8 1,8 2,3 3,4 3,4 3,6 3,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 188,4 186,0 194,0 201,0 196,9 196,4 191,2 200,9 204,7
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,0 0,0
Nuo 2 metų 187,6 185,3 193,3 200,2 196,2 195,7 191,0 200,8 204,7
PFĮ 22,2 18,7 18,9 19,5 19,2 22,5 22,8 24,7 24,8
Valdžios 128,7 130,3 138,0 142,1 138,8 136,6 132,4 135,2 138,0
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 11,0 10,7 11,3 13,1 13,5 12,5 12,2 15,1 15,8
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 25,7 25,6 25,1 25,4 24,7 24,1 23,6 25,8 26,1
Likusio pasaulio 128,0 135,9 146,7 159,9 168,3 166,9 159,9 166,4 166,8
Paskolos 5,1 4,8 5,0 5,2 5,2 5,7 5,9 6,2 6,3
Lietuvos rezidentams 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 4,8 4,5 4,7 4,8 4,8 4,6 4,6 4,8 4,8
Likusiam pasauliui 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 1,0 1,3 1,5 1,5
Nuosavybės priemonės 24,7 24,5 24,2 24,2 26,4 27,3 26,9 29,9 32,8
Biržinės akcijos 2,4 2,4 1,1 0,7 0,6 0,8 1,2 1,2 1,3
Lietuvos rezidentų 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,5 0,8 0,8 0,8
Likusio pasaulio 1,8 1,8 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3
Nebiržinės akcijos 3,2 2,8 3,3 3,5 4,9 5,1 5,2 7,2 7,5
Lietuvos rezidentų 2,7 2,2 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 3,7 3,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,8 1,9 2,9 3,1
Kitos nuosavybės priemonės 19,0 19,3 19,8 20,0 20,9 21,4 20,6 21,5 24,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 18,2 18,5 19,0 19,2 20,1 20,6 19,6 20,5 23,0
Likusio pasaulio 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 676,4 704,2 698,2 706,2 719,5 681,9 731,8 769,6 794,9
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 4,0 4,6 2,8 2,4 2,2 2,3 2,2 4,2 2,8
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 672,4 699,6 695,4 703,9 717,3 679,7 729,6 765,4 792,0
Lietuvos rezidentų 15,0 15,8 15,6 15,6 16,5 14,8 11,1 12,0 13,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 655,2 681,6 677,2 685,9 699,3 663,6 717,1 752,2 777,3
Likusio pasaulio 2,2 2,2 2,5 2,4 1,6 1,3 1,4 1,3 1,3
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 346,4 371,1 365,5 359,8 369,3 337,0 367,7 382,8 392,2
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 151,8 151,5 154,4 158,2 157,7 159,0 166,2 177,0 185,3
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 164,8 167,9 166,3 175,9 176,6 167,2 178,1 185,6 192,2
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 3,9 4,0 4,4 5,0 5,1 5,9 6,5 7,6 10,1
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 4,1 3,8 2,3 2,8 2,6 2,8 2,6 2,0 1,7
Kitų fondų vienetai (akcijos) 1,4 1,4 2,4 2,2 5,9 7,9 8,6 10,3 10,6
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai −6,9 −7,3 −8,0 −8,7 −8,6 −9,2 −9,5 −9,5 −10,2
Nefinansinis turtas 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 3,0 3,4 3,3
Likęs turtas 25,3 21,2 15,7 12,4 12,2 12,8 12,7 13,1 11,7
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 167,3 1 196,3 1 205,1 1 217,2 1 244,1 1 216,4 1 256,0 1 303,9 1 339,7
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 1,3 1,9 1,4 2,2 1,8 2,0 4,7 5,4 3,2
Nuosavybės priemonės 326,6 336,2 350,5 359,0 366,6 347,5 330,9 342,6 355,8
Draudimo techniniai atidėjiniai 815,1 824,7 802,6 814,0 825,5 807,8 865,4 916,9 944,5
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 812,5 821,9 799,7 811,6 823,1 805,5 862,7 914,5 942,3
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 662,1 679,3 668,8 682,0 696,6 657,5 705,7 738,0 759,2
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 150,4 142,7 130,9 129,6 126,5 148,0 157,0 176,5 183,0
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 2,6 2,7 2,9 2,4 2,4 2,3 2,7 2,4 2,2
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 24,3 33,5 50,6 42,0 50,1 59,2 55,0 39,0 36,3
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-12