Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Gyvybės draudimo bendrovių balanso statistika apima gyvybės draudimo ir mišraus draudimo bendrovių duomenis. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv.
TURTAS 1 316,7 1 397,8 1 448,2 1 512,1 1 590,0 1 608,6 1 637,0 1 700,4 1 733,9
Grynieji pinigai ir indėliai 44,5 49,0 53,6 48,9 59,0 58,6 54,1 59,0 60,9
iš jų pervedamųjų indėlių 42,5 47,0 51,6 47,0 57,0 57,0 52,5 57,4 59,3
Lietuvos rezidentų 40,8 46,7 48,3 43,3 50,9 50,0 48,6 53,8 56,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3,5 2,1 5,2 5,5 8,0 8,4 5,4 5,0 4,3
Likusio pasaulio 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Skolos vertybiniai popieriai 425,1 440,0 455,3 456,8 456,2 444,4 442,7 441,3 443,5
Lietuvos rezidentų 90,2 94,1 95,1 94,6 94,4 93,2 91,1 92,8 96,0
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3
Nuo 2 metų 90,2 94,1 95,1 94,5 94,2 92,8 90,7 92,6 95,7
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,4
Valdžios 85,9 87,7 88,1 85,6 85,5 83,6 80,6 80,9 84,1
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 1,0 1,1
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 3,8 5,8 6,5 8,2 8,1 8,8 9,5 9,3 9,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 187,8 198,1 205,9 210,8 206,3 200,0 194,6 186,6 187,3
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 187,8 198,1 205,9 210,8 206,3 200,0 194,6 186,6 187,3
PFĮ 22,8 24,1 24,7 26,8 27,2 27,2 23,8 18,9 18,5
Valdžios 128,1 132,4 137,7 140,7 133,7 128,5 125,9 121,0 120,6
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 13,5 15,8 13,2 15,7 15,8 16,2 17,2 18,8 21,0
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0
Ne finansų bendrovių 23,4 25,8 30,2 27,5 27,4 26,1 25,6 25,8 25,2
Likusio pasaulio 147,1 147,9 154,2 151,3 155,5 151,1 157,0 161,8 160,1
Paskolos 8,5 8,9 8,6 8,7 9,7 8,5 8,4 13,9 14,0
Lietuvos rezidentams 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 5,9 6,2 6,2 6,2 7,2 7,2 7,2 10,7 10,4
Likusiam pasauliui 2,6 2,7 2,4 2,4 2,6 1,3 1,3 3,1 3,2
Nuosavybės priemonės 34,5 36,1 36,3 36,9 41,1 42,4 43,7 43,8 77,6
Biržinės akcijos 1,1 1,3 1,3 2,6 3,1 3,8 4,6 4,6 21,8
Lietuvos rezidentų 0,2 0,3 0,3 1,2 1,6 1,9 2,1 2,1 19,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,7 0,9 0,9 1,1 0,5 0,8 1,0 1,1 1,2
Likusio pasaulio 0,2 0,2 0,1 0,3 1,0 1,0 1,6 1,4 1,2
Nebiržinės akcijos 15,9 15,8 14,7 14,7 17,4 18,7 18,2 18,6 37,0
Lietuvos rezidentų 3,8 3,8 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 3,5 21,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 4,4 4,3 3,2 3,3 5,0 5,5 4,9 5,0 5,0
Likusio pasaulio 7,7 7,7 7,7 7,7 8,4 9,2 9,2 10,2 10,4
Kitos nuosavybės priemonės 17,5 18,9 20,2 19,6 20,6 20,0 20,9 20,6 18,8
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 16,6 18,9 20,2 19,6 20,6 20,0 20,9 20,6 18,8
Likusio pasaulio 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 797,3 856,4 887,5 955,5 1 022,0 1 052,6 1 083,9 1 139,4 1 134,2
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 3,0 2,7 2,7 2,3 2,3 13,0 6,5 5,3 3,5
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 794,3 853,7 884,8 953,2 1 019,7 1 039,6 1 077,4 1 134,1 1 130,7
Lietuvos rezidentų 12,7 13,8 14,3 15,5 16,8 9,1 8,6 8,5 19,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 780,7 838,4 869,2 936,2 1 001,3 1 028,7 1 067,0 1 086,1 1 064,4
Likusio pasaulio 1,0 1,5 1,3 1,4 1,7 1,8 1,8 39,5 46,8
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 373,1 414,0 433,6 471,2 519,8 547,5 560,1 568,5 567,7
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 209,1 223,9 232,9 256,4 264,4 252,4 276,0 289,8 285,2
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 188,7 192,9 194,7 198,1 205,7 208,1 209,1 237,4 238,3
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 11,6 11,9 13,5 15,5 17,2 18,8 19,0 24,7 25,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Kitų fondų vienetai (akcijos) 10,5 9,5 8,7 10,6 11,3 11,5 11,9 12,4 13,1
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai −7,8 −7,1 −7,0 −7,2 −11,4 −12,8 −12,5 −12,5 −12,5
Nefinansinis turtas 3,0 3,1 3,4 3,4 3,3 3,0 2,7 2,9 2,9
Likęs turtas 11,5 11,3 10,5 9,1 10,1 11,9 14,0 12,8 13,3
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 316,7 1 397,8 1 448,2 1 512,1 1 590,0 1 608,6 1 637,0 1 700,4 1 733,9
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 2,8 3,6 5,4 3,6 2,9 2,7 2,7 2,9 3,5
Nuosavybės priemonės 353,6 374,4 393,5 383,0 399,1 405,5 420,4 425,5 478,2
Draudimo techniniai atidėjiniai 914,1 962,7 989,6 1 038,5 1 094,0 1 129,6 1 138,8 1 169,8 1 152,6
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 911,3 960,3 987,1 1 036,1 1 091,1 1 127,2 1 136,0 1 166,9 1 149,5
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 735,0 782,9 808,3 856,7 917,4 957,6 979,4 1 013,6 1 007,3
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 176,3 177,3 178,8 179,4 173,7 169,5 156,7 153,4 142,2
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 2,8 2,4 2,5 2,4 2,8 2,4 2,8 2,8 3,1
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 46,2 57,1 59,6 87,0 94,0 70,8 75,0 102,3 99,6
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29