Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
TURTAS 1 142,7 1 167,3 1 196,3 1 205,1 1 217,2 1 244,1 1 216,4 1 256,0 1 303,9
Grynieji pinigai ir indėliai 29,5 31,6 38,1 43,4 33,0 34,2 43,3 45,6 33,2
iš jų pervedamųjų indėlių 24,7 27,2 35,8 40,9 30,3 31,5 40,8 43,3 31,1
Lietuvos rezidentų 26,3 25,1 29,8 35,3 28,8 31,2 36,2 38,6 31,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 2,3 5,5 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Likusio pasaulio 0,9 1,0 0,7 8,1 4,2 3,1 7,1 7,0 1,9
Skolos vertybiniai popieriai 416,8 410,2 409,9 425,7 443,9 454,3 453,8 439,6 457,9
Lietuvos rezidentų 104,8 93,9 88,0 85,0 83,1 89,1 90,5 88,6 90,5
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 104,8 93,9 88,0 85,0 83,1 89,1 90,5 88,6 90,5
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valdžios 104,8 92,9 86,6 83,2 81,3 86,8 87,1 85,1 87,0
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 1,0 1,4 1,8 1,8 2,3 3,4 3,4 3,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 188,4 188,4 186,0 194,0 201,0 196,9 196,4 191,2 200,9
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,0
Nuo 2 metų 187,7 187,6 185,3 193,3 200,2 196,2 195,7 191,0 200,9
PFĮ 23,9 22,2 18,7 18,9 19,5 19,2 22,5 22,8 24,7
Valdžios 127,2 128,7 130,3 138,0 142,1 138,8 136,6 132,4 135,2
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 10,9 11,0 10,7 11,3 13,1 13,5 12,5 12,2 15,1
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 25,8 25,7 25,6 25,1 25,4 24,7 24,1 23,6 25,8
Likusio pasaulio 123,6 128,0 135,9 146,7 159,9 168,3 166,9 159,9 166,4
Paskolos 5,0 5,1 4,8 5,0 5,2 5,2 5,7 5,9 6,2
Lietuvos rezidentams 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 4,8 4,8 4,5 4,7 4,8 4,8 4,6 4,6 4,8
Likusiam pasauliui 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 1,0 1,3 1,5
Nuosavybės priemonės 23,6 24,7 24,5 24,2 24,2 26,4 27,3 26,9 29,9
Biržinės akcijos 2,2 2,4 2,4 1,1 0,7 0,6 0,8 1,2 1,2
Lietuvos rezidentų 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,5 0,8 0,8
Likusio pasaulio 1,6 1,8 1,8 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2
Nebiržinės akcijos 3,3 3,2 2,8 3,3 3,5 4,9 5,1 5,2 7,2
Lietuvos rezidentų 2,7 2,7 2,2 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 3,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,8 1,9 2,9
Kitos nuosavybės priemonės 18,2 19,0 19,3 19,8 20,0 20,9 21,4 20,6 21,5
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 17,4 18,2 18,5 19,0 19,2 20,1 20,6 19,6 20,5
Likusio pasaulio 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 654,4 676,4 704,2 698,2 706,2 719,5 681,9 731,8 769,6
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 3,7 4,0 4,6 2,8 2,4 2,2 2,3 2,2 4,2
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 650,8 672,4 699,6 695,4 703,9 717,3 679,7 729,6 765,4
Lietuvos rezidentų 13,2 15,0 15,8 15,6 15,6 16,5 14,8 11,1 12,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 634,9 655,2 681,6 677,2 685,9 699,3 663,6 717,1 752,2
Likusio pasaulio 2,6 2,2 2,2 2,5 2,4 1,6 1,3 1,4 1,3
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 410,1 346,4 371,1 365,5 359,8 369,3 337,0 367,7 382,8
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 145,8 151,8 151,5 154,4 158,2 157,7 159,0 166,2 177,0
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 86,1 164,8 167,9 166,3 175,9 176,6 167,2 178,1 185,6
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 3,8 3,9 4,0 4,4 5,0 5,1 5,9 6,5 7,6
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 2,0 4,1 3,8 2,3 2,8 2,6 2,8 2,6 2,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 3,0 1,4 1,4 2,4 2,2 5,9 7,9 8,6 10,3
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai −6,7 −6,9 −7,3 −8,0 −8,7 −8,6 −9,2 −9,5 −9,5
Nefinansinis turtas 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 3,0 3,4
Likęs turtas 19,2 25,3 21,2 15,7 12,4 12,2 12,8 12,7 13,1
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 142,7 1 167,3 1 196,3 1 205,1 1 217,2 1 244,1 1 216,4 1 256,0 1 303,9
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 0,9 1,3 1,9 1,4 2,2 1,8 2,0 4,7 5,4
Nuosavybės priemonės 316,8 326,6 336,2 350,5 359,0 366,6 347,5 330,9 342,6
Draudimo techniniai atidėjiniai 802,6 815,1 824,7 802,6 814,0 825,5 807,8 865,4 916,9
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 799,8 812,5 821,9 799,7 811,6 823,1 805,5 862,7 914,5
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 646,2 662,1 679,3 668,8 682,0 696,6 657,5 705,7 738,0
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 153,6 150,4 142,7 130,9 129,6 126,5 148,0 157,0 176,5
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 2,8 2,6 2,7 2,9 2,4 2,4 2,3 2,7 2,4
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 22,5 24,3 33,5 50,6 42,0 50,1 59,2 55,0 39,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-12