Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Gyvybės draudimo bendrovių balanso statistika apima gyvybės draudimo ir mišraus draudimo bendrovių duomenis. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
TURTAS 1 303,9 1 339,7 1 367,4 1 316,7 1 397,8 1 448,2 1 512,1 1 585,9 1 600,6
Grynieji pinigai ir indėliai 33,3 37,2 41,2 44,5 49,0 53,6 48,9 58,9 58,4
iš jų pervedamųjų indėlių 31,1 35,2 39,2 42,5 47,0 51,6 47,0 57,0 56,8
Lietuvos rezidentų 31,2 34,5 40,0 40,8 46,7 48,3 43,3 50,8 49,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,1 0,6 1,1 3,5 2,1 5,2 5,5 8,0 8,4
Likusio pasaulio 1,9 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Skolos vertybiniai popieriai 457,9 463,7 436,4 425,1 440,0 455,3 456,8 455,6 443,4
Lietuvos rezidentų 90,5 92,2 89,0 90,2 94,1 95,1 94,6 94,4 93,2
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4
Nuo 2 metų 90,5 92,2 89,0 90,2 94,1 95,1 94,5 94,2 92,8
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valdžios 87,0 88,5 85,2 85,9 87,7 88,1 85,6 85,5 83,5
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,0 0,1 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 3,6 3,6 3,7 3,8 5,8 6,5 8,2 8,1 8,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 200,9 204,7 192,2 187,8 198,1 205,9 210,8 206,0 199,6
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 200,8 204,7 192,2 187,8 198,1 205,9 210,8 206,0 199,6
PFĮ 24,7 24,8 23,4 22,8 24,1 24,7 26,8 27,2 27,1
Valdžios 135,2 138,0 130,4 128,1 132,4 137,7 140,7 133,5 128,3
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 15,1 15,8 14,3 13,5 15,8 13,2 15,7 15,8 16,2
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1
Ne finansų bendrovių 25,8 26,1 24,1 23,4 25,8 30,2 27,5 27,3 25,9
Likusio pasaulio 166,4 166,8 155,2 147,1 147,9 154,2 151,3 155,3 150,7
Paskolos 6,2 6,3 8,5 8,5 8,9 8,6 8,7 9,7 8,5
Lietuvos rezidentams 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 4,8 4,8 6,0 5,9 6,2 6,2 6,2 7,2 7,2
Likusiam pasauliui 1,5 1,5 2,5 2,6 2,7 2,4 2,4 2,6 1,3
Nuosavybės priemonės 29,9 32,8 36,0 34,5 36,1 36,3 36,9 41,1 42,4
Biržinės akcijos 1,2 1,3 1,5 1,1 1,3 1,3 2,6 3,1 3,8
Lietuvos rezidentų 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 1,2 1,6 1,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,8 0,8 0,9 0,7 0,9 0,9 1,1 0,5 0,8
Likusio pasaulio 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 1,0 1,0
Nebiržinės akcijos 7,2 7,5 10,6 15,9 15,8 14,7 14,7 17,4 18,7
Lietuvos rezidentų 3,7 3,9 3,4 3,8 3,8 3,7 3,7 4,0 4,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,6 0,6 0,6 4,4 4,3 3,2 3,3 5,0 5,5
Likusio pasaulio 2,9 3,1 6,6 7,7 7,7 7,7 7,7 8,4 9,2
Kitos nuosavybės priemonės 21,5 24,0 24,0 17,5 18,9 20,2 19,6 20,6 20,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 20,5 23,0 23,0 16,6 18,9 20,2 19,6 20,6 20,0
Likusio pasaulio 1,0 1,0 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 769,6 794,9 841,3 797,3 856,4 887,5 955,5 1 018,5 1 045,6
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 4,2 2,8 2,7 3,0 2,7 2,7 2,3 2,2 13,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 765,4 792,0 838,6 794,3 853,7 884,8 953,2 1 016,3 1 032,7
Lietuvos rezidentų 12,0 13,4 13,2 12,7 13,8 14,3 15,5 16,8 9,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 752,2 777,3 824,0 780,7 838,4 869,2 936,2 997,8 1 021,8
Likusio pasaulio 1,3 1,3 1,4 1,0 1,5 1,3 1,4 1,6 1,8
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 382,8 392,2 419,4 373,1 414,0 433,6 471,2 517,9 543,5
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 177,0 185,3 205,6 209,1 223,9 232,9 256,4 263,1 249,9
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 185,6 192,2 190,8 188,7 192,9 194,7 198,1 205,5 207,8
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 7,6 10,1 10,6 11,6 11,9 13,5 15,5 17,2 18,8
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 2,0 1,7 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
Kitų fondų vienetai (akcijos) 10,3 10,6 10,6 10,5 9,5 8,7 10,6 11,3 11,4
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai −9,5 −10,2 −10,5 −7,8 −7,1 −7,0 −7,2 −11,4 −12,7
Nefinansinis turtas 3,4 3,3 3,2 3,0 3,1 3,4 3,4 3,3 3,0
Likęs turtas 13,1 11,7 11,1 11,5 11,3 10,5 9,1 10,1 11,9
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 303,9 1 339,7 1 367,4 1 316,7 1 397,8 1 448,2 1 512,1 1 585,9 1 600,6
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 5,4 3,2 3,8 2,8 3,6 5,4 3,6 2,9 2,7
Nuosavybės priemonės 342,6 355,8 353,9 353,6 374,4 393,5 383,0 398,2 403,7
Draudimo techniniai atidėjiniai 916,9 944,5 962,1 914,1 962,7 989,6 1 038,5 1 091,0 1 123,7
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 914,5 942,3 960,0 911,3 960,3 987,1 1 036,1 1 088,2 1 121,3
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 738,0 759,2 791,8 735,0 782,9 808,3 856,7 914,5 951,7
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 176,5 183,0 168,1 176,3 177,3 178,8 179,4 173,7 169,6
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 2,4 2,2 2,1 2,8 2,4 2,5 2,4 2,8 2,4
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 39,0 36,3 47,6 46,2 57,1 59,6 87,0 93,8 70,4
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29