Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Gyvybės draudimo bendrovių balanso statistika apima gyvybės draudimo ir mišraus draudimo bendrovių duomenis. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
TURTAS 1 733,9 1 587,5 1 655,5 1 684,2 1 770,3 1 792,1 1 785,9 1 817,7 1 826,1
Grynieji pinigai ir indėliai 60,9 45,3 62,6 58,9 60,9 55,0 56,8 47,9 44,3
iš jų pervedamųjų indėlių 59,3 43,9 61,3 58,0 60,0 54,2 55,7 46,9 43,8
Lietuvos rezidentų 56,4 43,2 55,0 54,7 54,3 50,0 49,9 45,5 39,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 4,3 2,0 7,4 4,0 6,4 4,9 6,7 2,2 4,8
Likusio pasaulio 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Skolos vertybiniai popieriai 443,5 382,2 405,1 455,3 474,6 459,9 446,8 460,7 374,3
Lietuvos rezidentų 96,0 84,3 88,6 92,7 92,7 88,2 84,0 87,8 84,1
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,3 0,3 0,6 0,3 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3
Nuo 2 metų 95,7 84,0 88,1 92,4 92,1 87,9 83,8 87,5 83,8
PFĮ 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0,8
Valdžios 84,1 72,4 75,9 79,1 77,3 73,4 70,0 75,6 72,9
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 1,1 1,0 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,1 0,6
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 9,2 9,3 9,4 10,3 11,8 11,5 10,7 9,4 9,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 187,3 167,3 188,4 225,1 257,3 248,2 241,5 256,4 214,3
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 12,7 32,5 34,4 2,7
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 187,3 167,3 187,1 223,7 244,3 235,6 209,0 222,0 211,6
PFĮ 18,5 16,4 16,9 16,6 18,7 20,3 20,1 19,3 16,9
Valdžios 120,6 108,4 120,9 162,1 179,7 169,9 148,0 160,7 160,3
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 21,0 19,2 19,9 18,1 18,3 18,1 17,2 17,0 14,3
Draudimo bendrovių 2,0 1,6 10,1 10,0 10,0 9,8 9,8 10,1 9,0
Ne finansų bendrovių 25,2 21,8 19,4 16,9 17,6 17,5 13,9 14,8 11,1
Likusio pasaulio 160,1 130,6 128,1 137,6 124,6 123,5 121,3 116,5 76,0
Paskolos 14,0 17,9 17,6 19,1 20,1 20,4 21,0 23,0 17,7
Lietuvos rezidentams 0,4 0,3 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 10,4 14,8 14,3 15,5 16,3 16,3 16,9 18,5 15,4
Likusiam pasauliui 3,2 2,7 2,6 2,9 3,1 3,3 3,3 3,5 1,8
Nuosavybės priemonės 77,6 38,6 79,2 81,5 92,2 98,5 97,2 58,4 50,4
Biržinės akcijos 21,8 4,3 19,3 21,2 21,3 27,6 27,6 5,1 4,9
Lietuvos rezidentų 19,4 2,1 16,0 18,0 18,0 24,4 24,2 1,8 1,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,2 1,1 0,6 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,5
Likusio pasaulio 1,2 1,2 2,6 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7
Nebiržinės akcijos 37,0 19,0 40,5 41,3 39,2 37,7 35,7 16,7 9,7
Lietuvos rezidentų 21,6 3,5 25,2 26,0 27,5 25,9 23,9 4,9 2,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 5,0 5,1 5,0 4,9 2,0 1,9 2,0 1,9 1,3
Likusio pasaulio 10,4 10,4 10,4 10,4 9,8 9,9 9,9 9,9 5,9
Kitos nuosavybės priemonės 18,8 15,3 19,4 19,0 31,7 33,1 33,9 36,5 35,8
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 18,8 15,3 19,4 19,0 31,7 33,1 33,9 36,5 35,8
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 134,2 1 095,3 1 085,0 1 060,1 1 113,6 1 148,6 1 156,6 1 201,2 1 246,4
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 3,5 16,7 13,1 8,6 3,6 2,6 1,5 1,4 1,4
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 130,7 1 078,6 1 071,8 1 051,5 1 110,0 1 146,0 1 155,0 1 199,8 1 245,0
Lietuvos rezidentų 19,5 7,6 21,8 21,0 23,8 23,7 23,6 22,1 21,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1 064,6 1 028,6 1 019,8 1 001,0 1 054,7 1 091,3 1 103,1 1 147,3 1 189,2
Likusio pasaulio 46,5 42,3 30,2 29,5 31,5 31,0 28,4 30,3 34,0
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 567,9 509,0 530,9 544,6 585,8 616,2 616,1 638,4 686,5
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 285,2 294,6 267,2 233,6 240,1 243,0 254,1 276,3 306,0
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 238,1 233,7 224,5 225,2 239,4 241,6 240,4 241,5 220,8
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 25,0 27,2 33,0 32,6 30,9 31,8 31,5 31,1 21,8
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Kitų fondų vienetai (akcijos) 13,1 12,7 14,9 14,1 12,6 12,0 11,6 11,2 8,6
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai −12,5 −11,8 −10,3 −10,9 −11,6 −11,7 −11,2 −12,0 −11,4
Nefinansinis turtas 2,9 3,0 2,7 3,4 3,7 3,7 4,4 3,9 3,7
Likęs turtas 13,3 17,1 13,8 16,9 16,3 17,1 13,9 34,0 100,6
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 733,9 1 587,5 1 655,5 1 684,2 1 770,3 1 792,1 1 785,9 1 817,7 1 826,1
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 3,5 2,6 4,6 3,4 3,5 3,2 3,6 4,1 3,2
Nuosavybės priemonės 482,0 424,1 469,1 499,6 526,5 538,7 547,8 516,9 510,0
Draudimo techniniai atidėjiniai 1 152,6 1 085,4 1 109,2 1 088,0 1 136,3 1 158,0 1 145,6 1 193,9 1 269,9
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 1 149,5 1 082,6 1 106,8 1 085,4 1 133,2 1 154,9 1 142,8 1 191,3 1 266,5
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 1 007,3 954,9 990,5 998,2 1 045,8 1 073,0 1 066,2 1 108,3 1 161,2
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 142,2 127,7 116,2 87,2 87,3 81,9 76,6 83,0 105,3
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 3,1 2,9 2,5 2,6 3,1 3,2 2,8 2,6 3,3
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,0
Likę įsipareigojimai 95,8 75,3 72,5 93,2 103,5 91,7 88,4 102,2 43,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29