Lietuvos bankas

Įmonės kodas:
303243779

LEI kodas:
213800BHPDEMHIFK1185

Kitos šalies suteiktas kodas:
213800BHPDEMHIFK1185

Leidimai:
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas

Kategorija:
LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius

Adresas:
Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 266 12 66, Mob. nr. 8 618 48495

El. paštas:
[email protected]