Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000440

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2018-01-16 )

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Algirdo g. 38, LT-03218, Vilnius

Adresas:
Algirdo g. 38, LT-03218, Vilnius

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2020-05-28 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas,12, 13, 16, 17 ir 18 dalys, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 5 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 9 ir 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 3 punktas ir 4 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 “ (redakcija, galiojusi iki 2020 m. kovo 1 d.), 4, 5, 30 punktai, 31.1, 31.3.4, 54.2 ir 54.9 papunkčiai

Bauda : 110000 €

2020-10-26 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis.