Lietuvos bankas
2020-06-02
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko elektroninių pinigų įstaigos UAB „ConnectPay“ tikslinį inspektavimą ir jo metu nustatė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų. Už tai bendrovei skyrė piniginę baudą ir įpareigojo ištaisyti nurodytus pažeidimus. 

Inspektavimo metu fiksuota atvejų, kai bendrovė kliento, jo atstovo arba naudos gavėjo tapatybę nustatė netinkamai, neužtikrino tinkamo politiškai pažeidžiamų asmenų identifikavimo proceso, netinkamai įvertino klientų keliamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, o jų pažinimo informacija buvo neišsami ir neatskleisdavo dalykinių santykių tikslo ir pobūdžio. 

Įstaiga nebuvo atlikusi visos savo veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo, nustatyta trūkumų, susijusių su vidaus kontrolės procedūromis, skirtomis tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimui. 

Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė UAB „ConnectPay“ 110 tūkst. Eur baudą. 

Bendrovė informavo Priežiūros tarnybą, kad jau ėmėsi priemonių stiprinti pinigų plovimo prevencijos sritį – padidino su atitikties sritimi dirbančių specialistų skaičių, investuoja į technologinius sprendimus. 

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.