Lietuvos bankas
2022-10-07
11

Suderino „Gjensidige“ įstatinio kapitalo padidinimą
Lietuvos bankas patvirtino, kad akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ įstatinio kapitalo padidinimas keičiant įstatus yra suderintas. Bendrovė didina įstatinį kapitalą nuo 47,2 mln. Eur iki 56,2 mln. Eur.

Leido įsigyti UAB Click2Sell 
Lietuvos bankas, įvertinęs gautus prašymus ir pateiktą informaciją, neprieštaravo sandoriams, kuriais Airijoje įsteigta bendrovė Nomu Pay Limited tiesiogiai, o jos akcininkai (Singapūre ir Nyderlanduose įsteigtos bendrovės ir du fiziniai asmenys) – netiesiogiai įsigytų mokėjimo įstaigą UAB Click2Sell (prekės ženklas Cardinity).

Leido įsigyti BEM Europe UAB
Lietuvos bankas išnagrinėjo BEM Holding UAB prašymą ir neprieštaravo sandoriui, kuriuo ši bendrovė įsigytų elektroninių pinigų įstaigą BEM Europe UAB.

Leido įsigyti Foxpay, UAB
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į fizinio asmens prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, neprieštaravo, kad jis įsigytų elektroninių pinigų įstaigą Foxpay, UAB.

Patvirtintas UAB „Orkela“ prospekto priedas
Atsižvelgęs į UAB „Orkela“ prašymą ir įvertinęs gautą informaciją, Lietuvos bankas patvirtino bendrovės prospekto, skirto iki 18 mln. Eur vertės obligacijų viešam siūlymui ir iki 23 mln. Eur vertės obligacijų įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje, priedą.

Prospektas (įskaitant jo priedus) parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Tai, kad prospektas patvirtintas, reiškia, jog jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus. Tačiau prospekto patvirtinimas neužtikrina jame pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Neprieštarauta dėl dalies Groa Capital UAB įsigijimo
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB „Neries investicijos“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, neprieštaravo, kad ši bendrovė įsigytų valdymo įmonės Groa Capital UAB kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 30 proc. 

Atsižvelgta į UAB „ConnectPay“ prašymą
Lietuvos bankas gavo elektroninių pinigų įstaigos UAB „ConnectPay“ prašymą netaikyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo juridiniams asmenims pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/389 numatytą išlygą. Konstatuodamas, kad bendrovės elektroninių mokėjimo operacijų inicijavimo procesai užtikrina ne žemesnį nei Mokėjimų įstatyme numatytą saugumo lygį, Lietuvos bankas leido UAB „ConnectPay“ netaikyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo juridiniams asmenims, inicijuojantiems elektronines mokėjimo operacijas taikant specialius mokėjimo procesus.

Viešojo sąrašo pakeitimai
Atsižvelgęs į Credit Solutions UAB prašymą, Lietuvos bankas įrašė šią bendrovę į Viešąjį kredito davėjų sąrašą.