Lietuvos bankas

Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, pasibaigus kiekvienam ketvirčiui (ataskaitiniam laikotarpiui), iki kito ketvirčio antro mėnesio pirmos dienos Lietuvos bankui privalo pateikti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos ataskaitą, užpildytą pagal Lietuvos banko nustatytas SFP-01, SFP-02 ir SFP-03 formas.

Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, pasibaigus finansiniams metams, iki balandžio 3 d. privalo pateikti Lietuvos bankui pagal jo nustatytą SFP-04 formą parengtą nuosavo kapitalo ataskaitą, sudarytą pagal finansinių metų paskutinės dienos (gruodžio 31 d.) duomenis. Jeigu sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, sutelktinio finansavimo platformos operatorius Lietuvos bankui privalo pateikti Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus nuosavo kapitalo ataskaitą (SFP-04 forma), sudarytą pagal 12 mėnesių laikotarpio, kurio pabaigos data yra gruodžio 31 d., duomenis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-02