Lietuvos bankas

AB „Nasdaq Vilnius“ Lietuvos bankui teikia:

  • tarpines finansines ataskaitas ir kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaitą, parengtas pagal pirmojo pusmečio paskutinės dienos duomenis, per 1 mėn. pusmečiui pasibaigus;
  • patvirtintas metines finansines ataskaitas, sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, metinį pranešimą kartu su auditoriaus išvada ir kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaitą – per 10 darbo dienų po to, kai visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą patvirtinti metines finansines ataskaitas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24