Lietuvos bankas

Kviečiame naudotis funkcionalesniu Ataskaitų teikimo kalendoriumi.
Norėdami užsiprenumeruoti ir gauti priminimą el. paštu, spustelkite prenumeratos nuorodą „Priminimas apie ataskaitos pateikimą“. Priminimas siunčiamas kitą dieną pasibaigus pasirinktos ataskaitos ataskaitiniam laikotarpiui. Pavyzdžiui, priminimas apie ketvirtinės ataskaitos teikimą bus siunčiamas pasibaigus ketvirčiui, t. y. pirmą naujo ketvirčio dieną. 

Lietuvos bankui teikiama informacija

[[#ex]]

Informacijos teikimas į Paskolų rizikos duomenų bazę PRDB


Ketvirtinė vartojimo kredito davėjo veiklos ataskaita

Ketvirtinė vartojimo kredito davėjo veiklos ataskaita turi būti pateikta pasibaigus ketvirčiui, iki kito ketvirčio antro mėnesio 1 dienos (kaip nurodyta lentelėje) pagal Vartojimo kredito davėjų ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių privalomos informacijos teikimo Lietuvos bankui taisyklių 7.1 punktą.

Iki gegužės 2 d. – už pirmąjį ketvirtį

Iki lapkričio 2 d. – už trečiąjį ketvirtį

 

Iki rugpjūčio 1 d. – už antrąjį ketvirtį

 

Iki vasario 1 d. – už ketvirtąjį ketvirtį ir metus

 

Vartojimo kredito davėjo ataskaita teikiama naudojantis Lietuvos banko suteiktu sertifikatu, prisijungiant prie ataskaitų teikimo sistemos (be sertifikato ši nuoroda neveikia). Jei sertifikato neturite, jį galite įsigyti (plačiau apie tai čia).

 


Informacija apie pasikeitimus

Vartojimo kredito davėjas nedelsdamas privalo pateikti Lietuvos bankui priežiūros institucijai informaciją apie aplinkybių, buvusių įrašant asmenį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, ir teisės aktuose nurodytų dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos pasikeitimus, kai tik šie pasikeitimai įvyksta.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-19