Lietuvos bankas

Lietuvos bankui teikiama informacija

[[#ex]]

Informacijos teikimas į Paskolų rizikos duomenų bazę PRDB


Ketvirtinė vartojimo kredito davėjo veiklos ataskaita

Ketvirtinė vartojimo kredito davėjo veiklos ataskaita turi būti pateikta pasibaigus ketvirčiui, iki kito ketvirčio antro mėnesio 1 dienos (kaip nurodyta lentelėje) pagal Vartojimo kredito davėjų ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių privalomos informacijos teikimo Lietuvos bankui taisyklių 7.1 punktą.

Iki gegužės 2 d. – už pirmąjį ketvirtį

Iki lapkričio 2 d. – už trečiąjį ketvirtį

 

Iki rugpjūčio 1 d. – už antrąjį ketvirtį

 

Iki vasario 1 d. – už ketvirtąjį ketvirtį ir metus

 

Vartojimo kredito davėjo ataskaita teikiama naudojantis Lietuvos banko suteiktu sertifikatu, prisijungiant prie ataskaitų teikimo sistemos (be sertifikato ši nuoroda neveikia). Jei sertifikato neturite, jį galite įsigyti (plačiau apie tai čia).

Jei veiklos nepradėjote vykdyti nuo įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą dienos, ataskaitoje galite nurodyti tik nulius, ataskaitą galite pateikti be sertifikato atsiųsdami kartu su komentaru adresu [email protected], kad veiklos nevykdote ir vartojimo kreditų nesate suteikę. Jei atitinkamo komentaro Lietuvos bankas nurodytu elektroninio pašto adresu negauna, yra laikoma, kad ataskaita apie vykdytą vartojimo kredito veiklą Lietuvos bankui nebuvo pateikta.


Informacija apie pasikeitimus

Vartojimo kredito davėjas nedelsdamas privalo pateikti Lietuvos bankui priežiūros institucijai informaciją apie aplinkybių, buvusių įrašant asmenį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, ir teisės aktuose nurodytų dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos pasikeitimus, kai tik šie pasikeitimai įvyksta.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-24