Lietuvos bankas

Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų bei pinigų skolintojų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
IŠ VISO 12 056,16 12 421,15 13 457,87 13 963,83 14 188,54 13 811,02 15 008,20 15 127,05 15 477,66
Grynieji pinigai 1,40 2,70 13,17 1,52 1,69 1,96 1,56 2,38 1,35
Centrinis bankas 1,40 2,70 13,17 1,52 1,69 1,96 1,56 2,38 1,35
Pervedamieji indėliai 705,78 889,96 1 142,45 1 249,51 1 293,35 1 243,67 1 092,92 1 049,42 1 391,74
Centrinis bankas 233,90 394,64 429,55 610,50 674,14 512,39 234,91 232,21 449,30
Kitos pinigų finansų įstaigos 451,86 471,50 627,98 495,47 495,56 604,60 611,59 545,43 638,43
Likusio pasaulio sektorius 20,02 23,82 84,92 143,53 123,66 126,68 246,42 271,78 304,01
Kiti indėliai 145,96 79,38 83,40 118,96 116,95 111,14 71,24 50,79 79,03
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 145,96 79,38 83,40 118,96 116,95 111,14 71,24 50,79 79,03
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,80 2,68 1,35 0,80 0,60 2,36 2,16 3,06 4,16
Ne finansų bendrovės 0,00 1,88 0,35 0,60 0,40 2,16 2,16 2,06 2,06
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,80 0,80 1,00 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 1,10
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 93,13 112,75 119,68 154,41 124,92 139,56 118,79 78,51 86,57
Ne finansų bendrovės 3,56 9,49 11,53 15,05 16,15 15,63 22,95 15,22 16,90
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 1,00 1,00 1,00
Investiciniai fondai 0,33 0,63 0,64 0,64 0,74 1,17 1,15 0,88 0,88
Kitos finansų įstaigos 1,10 1,10 1,10 0,00 0,00 0,02 0,30 0,23 0,23
Centrinė valdžia 45,66 44,71 44,19 43,96 39,41 35,94 41,72 36,60 35,84
Likusio pasaulio sektorius 42,48 56,82 62,22 94,76 68,62 73,80 51,67 24,58 31,72
Trumpalaikės paskolos 298,90 328,16 279,26 258,49 284,62 287,53 430,53 479,19 498,89
Ne finansų bendrovės 131,88 113,70 136,76 113,35 136,41 150,50 286,75 326,24 337,93
Investiciniai fondai 0,97 1,10 1,69 1,64 0,82 0,65 0,94 1,49 0,95
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,06 2,22 3,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 146,50 142,14 130,00 130,30 133,04 122,88 127,84 137,66 144,09
Likusio pasaulio sektorius 19,55 71,21 10,81 13,21 14,35 13,48 12,94 11,58 12,92
Ilgalaikės paskolos 2 701,93 2 661,06 2 778,62 2 844,56 2 904,30 2 498,88 2 583,14 2 666,91 2 742,95
Ne finansų bendrovės 1 904,02 1 870,16 2 067,70 2 077,67 2 125,61 1 732,17 1 696,38 1 832,39 1 836,86
Investiciniai fondai 0,07 1,76 1,08 2,16 2,14 31,17 27,12 30,08 44,58
Kitos finansų įstaigos 68,38 67,27 49,48 49,58 49,62 49,58 51,00 0,79 0,81
Draudimo bendrovės 12,95 10,17 13,61 13,75 13,05 12,43 12,70 11,67 13,52
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,89 1,58 1,51 1,41 1,34 1,20 1,11 0,99 0,90
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 663,34 671,00 552,90 614,73 626,78 586,05 711,93 708,22 773,48
Likusio pasaulio sektorius 52,27 39,13 92,34 85,27 85,77 86,28 82,90 82,77 72,80
Biržinės akcijos 219,52 286,84 308,39 370,25 382,67 417,47 366,28 333,44 321,04
Ne finansų bendrovės 120,59 190,11 199,63 242,19 239,31 235,10 215,89 202,20 194,36
Kitos pinigų finansų įstaigos 29,01 33,72 36,20 45,55 50,67 51,13 52,28 43,79 35,94
Kitos finansų įstaigos 51,49 51,46 62,27 69,29 79,45 117,91 88,97 80,33 79,50
Likusio pasaulio sektorius 18,43 11,55 10,29 13,22 13,24 13,33 9,14 7,12 11,24
Nebiržinės akcijos 6 951,28 7 011,47 7 702,22 7 944,62 8 004,45 7 889,00 8 566,28 8 646,27 8 606,29
Ne finansų bendrovės 2 690,69 2 743,63 3 309,04 3 551,33 3 513,81 3 285,99 3 877,45 3 891,69 3 827,34
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 47,23 47,35 17,34 18,03 21,24 12,29 26,24 25,35 25,68
Draudimo bendrovės 0,49 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 4 212,87 4 220,02 4 375,84 4 375,26 4 469,41 4 590,72 4 662,59 4 729,23 4 753,27
Kitos nuosavybės priemonės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 82,97 123,30 121,44 107,91 114,61 149,37 143,85 159,06 194,96
Investiciniai fondai 77,88 93,05 107,93 104,46 108,19 105,96 101,90 117,70 145,89
Likusio pasaulio sektorius 5,09 30,25 13,51 3,45 6,42 43,41 41,95 41,36 49,07
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 4,69 4,72 7,15 7,20 7,33 7,54 6,76 6,80 6,88
Draudimo bendrovės 4,69 4,72 7,15 7,20 7,33 7,54 6,76 6,80 6,88
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,01 0,02 0,00 0,01 0,50 0,63 2,57 0,11 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,01 0,02 0,00 0,01 0,50 0,63 2,57 0,11 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 53,23 51,12 46,39 53,63 40,31 42,55 92,83 114,10 132,32
Ne finansų bendrovės 35,84 29,22 17,79 3,43 11,53 13,25 18,43 21,02 36,57
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 17,39 21,90 28,60 50,20 28,78 29,30 74,40 93,08 95,75
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 796,56 866,99 854,35 851,95 912,24 1 019,38 1 529,29 1 537,02 1 411,49
Ne finansų bendrovės 728,66 786,82 739,71 758,17 804,45 900,24 1 392,25 1 373,83 1 278,21
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 8,18 11,43 11,57 14,71 11,18 17,14 14,03 18,63 13,41
Draudimo bendrovės 22,52 26,41 22,63 16,45 27,40 26,06 25,33 29,67 27,40
Pensijų fondai 2,51 2,64 2,34 2,38 2,64 2,85 2,72 2,53 2,74
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 34,68 39,07 36,38 40,70 43,18 50,21 79,33 90,12 69,80
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,62 41,73 19,54 13,88 22,87 15,63 22,25 19,93
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-02