Lietuvos bankas

Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų bei pinigų skolintojų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
IŠ VISO 6 472,49 6 679,48 7 063,68 7 138,01 7 241,04 7 589,70 7 981,08 7 710,98 8 011,33
Grynieji pinigai 0,73 0,58 1,11 1,77 1,47 1,03 1,69 1,17 1,40
Centrinis bankas 0,73 0,58 1,11 1,77 1,47 1,03 1,69 1,17 1,40
Pervedamieji indėliai 222,47 242,86 224,66 287,55 324,80 462,41 661,35 629,38 708,39
Centrinis bankas 28,01 26,01 33,84 93,17 86,52 113,58 188,57 183,87 233,90
Kitos pinigų finansų įstaigos 191,45 213,84 188,42 192,58 236,98 347,69 463,45 428,31 454,57
Likusio pasaulio sektorius 3,01 3,02 2,40 1,80 1,30 1,15 9,34 17,21 19,91
Kiti indėliai 23,21 22,68 27,39 28,31 51,96 72,40 68,83 109,30 145,96
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 23,21 22,68 27,39 28,31 51,96 72,40 68,83 109,30 145,96
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,10 0,40 0,00 0,00 0,15 0,59 0,99 1,05 0,80
Ne finansų bendrovės 0,10 0,00 0,00 0,00 0,15 0,10 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,99 1,05 0,80
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 80,44 92,74 88,63 99,21 104,19 95,74 72,41 87,05 93,13
Ne finansų bendrovės 6,75 10,71 2,04 2,23 2,36 2,47 3,57 3,38 3,56
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,33
Kitos finansų įstaigos 0,00 2,30 2,42 2,35 2,29 2,61 2,61 1,50 1,10
Centrinė valdžia 54,27 53,54 51,08 50,84 56,29 51,34 41,63 45,59 45,66
Likusio pasaulio sektorius 19,42 25,90 33,09 43,79 43,25 39,32 24,28 36,26 42,48
Trumpalaikės paskolos 254,03 270,00 279,78 282,78 316,08 375,64 523,19 310,87 296,99
Ne finansų bendrovės 79,69 79,87 80,67 90,91 100,67 121,06 142,25 141,09 131,88
Investiciniai fondai 0,48 0,72 0,60 0,32 0,46 1,76 0,10 0,16 0,16
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,88 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 160,14 159,97 178,25 170,93 198,93 222,92 143,75 152,01 146,50
Likusio pasaulio sektorius 13,72 29,44 20,26 20,62 16,01 29,89 236,31 16,73 18,45
Ilgalaikės paskolos 2 583,03 2 670,68 2 698,53 2 907,32 2 825,26 2 778,29 2 673,94 2 662,64 2 701,28
Ne finansų bendrovės 2 031,18 2 085,06 2 113,26 2 269,55 2 181,16 2 123,04 2 080,10 1 946,12 1 904,02
Investiciniai fondai 22,45 1,83 0,25 0,90 1,31 2,19 1,15 1,16 1,01
Kitos finansų įstaigos 51,37 52,61 49,91 49,89 49,85 49,89 68,05 54,98 68,38
Draudimo bendrovės 0,63 1,49 8,78 11,83 10,03 9,19 7,67 8,81 12,93
Centrinė valdžia 0,67 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,43 1,05 0,94 1,00 0,91 0,94 0,66 0,74 0,89
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 391,50 420,66 429,56 478,53 507,51 518,39 459,53 594,93 663,34
Likusio pasaulio sektorius 84,79 106,01 95,83 95,61 74,49 74,65 56,78 55,90 50,71
Biržinės akcijos 246,37 200,37 213,96 206,05 215,16 230,97 170,50 205,70 219,52
Ne finansų bendrovės 135,14 110,46 118,26 111,70 109,91 118,75 92,77 111,54 120,59
Kitos pinigų finansų įstaigos 30,46 24,73 33,46 32,63 36,59 36,37 24,51 28,09 29,01
Kitos finansų įstaigos 38,19 32,91 36,58 37,76 41,92 45,31 40,74 49,16 51,49
Likusio pasaulio sektorius 42,58 32,27 25,65 23,96 26,75 30,55 12,48 16,91 18,43
Nebiržinės akcijos 2 585,10 2 630,93 2 790,93 2 564,25 2 594,95 2 713,09 2 923,22 2 877,52 2 906,28
Ne finansų bendrovės 2 183,94 2 189,27 2 337,19 2 373,72 2 403,46 2 464,10 2 661,80 2 632,94 2 678,06
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,15 0,15 6,26 16,86 18,03 18,69 36,14 37,73 36,96
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 1,52 1,65 1,77 2,03
Likusio pasaulio sektorius 401,01 441,51 444,58 173,68 171,83 228,78 223,63 205,08 189,24
Kitos nuosavybės priemonės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 94,44 92,54 87,19 103,81 83,32 106,54 66,36 58,69 83,09
Investiciniai fondai 86,31 88,85 83,79 100,22 77,03 92,47 62,23 54,14 78,00
Likusio pasaulio sektorius 8,13 3,69 3,40 3,59 6,29 14,07 4,13 4,55 5,09
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 3,46 3,54 3,50 3,62 3,67 3,73 3,86 3,89 4,69
Draudimo bendrovės 3,46 3,54 3,50 3,62 3,67 3,73 3,86 3,89 4,69
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,13 0,01 0,00 0,01
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,13 0,01 0,00 0,01
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 33,18 28,85 40,23 49,71 44,30 47,74 50,58 57,38 58,79
Ne finansų bendrovės 4,55 0,28 11,46 34,93 29,31 29,03 29,10 16,63 35,89
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 28,63 28,57 28,77 14,78 14,99 18,71 21,48 40,75 22,90
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 345,93 423,31 607,77 603,58 675,72 701,41 764,14 706,35 791,00
Ne finansų bendrovės 304,98 378,53 552,67 547,16 611,78 629,47 690,01 637,36 724,57
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 3,30 3,63 3,93 4,46 5,30 10,21 9,83 9,49 7,22
Draudimo bendrovės 15,70 17,57 19,36 20,13 22,14 22,39 24,04 23,93 22,52
Pensijų fondai 2,63 2,60 2,34 2,24 2,59 2,57 2,07 2,29 2,51
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 17,15 20,98 29,47 29,59 33,91 36,77 37,01 33,28 34,18
Likusio pasaulio sektorius 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-02