Lietuvos bankas

Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų bei pinigų skolintojų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
IŠ VISO 6 199,78 6 148,16 6 354,16 6 403,92 6 597,97 7 014,66 7 064,44 7 172,00 7 505,18
Grynieji pinigai 0,98 0,65 0,80 0,73 0,58 1,11 1,77 1,47 1,03
Centrinis bankas 0,98 0,65 0,80 0,73 0,58 1,11 1,77 1,47 1,03
Pervedamieji indėliai 242,10 290,89 247,51 222,47 242,86 224,66 287,55 324,80 462,41
Centrinis bankas 20,80 48,93 43,05 28,01 26,01 33,84 93,17 86,52 113,58
Kitos pinigų finansų įstaigos 218,94 239,32 201,19 191,45 213,84 188,42 192,58 236,98 347,69
Likusio pasaulio sektorius 2,36 2,64 3,27 3,01 3,02 2,40 1,80 1,30 1,15
Kiti indėliai 22,88 26,08 21,08 23,21 22,68 27,39 28,31 51,96 72,40
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 22,88 26,08 21,08 23,21 22,68 27,39 28,31 51,96 72,40
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,10 0,10 0,00 0,10 0,40 0,00 0,00 0,15 0,59
Ne finansų bendrovės 0,10 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,15 0,10
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 289,58 55,91 61,84 80,44 92,74 88,64 99,21 104,18 95,74
Ne finansų bendrovės 18,44 1,03 1,02 6,75 10,71 2,04 2,23 2,36 2,47
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,05 0,00 0,00 0,00 2,30 2,42 2,35 2,29 2,61
Centrinė valdžia 165,24 47,03 47,68 54,27 53,54 51,08 50,84 56,29 51,34
Likusio pasaulio sektorius 105,85 7,85 13,14 19,42 25,90 33,10 43,79 43,24 39,32
Trumpalaikės paskolos 247,75 258,98 266,84 254,72 272,31 281,75 285,12 319,02 363,69
Ne finansų bendrovės 82,32 98,21 94,83 79,69 79,87 80,67 90,91 100,67 120,96
Investiciniai fondai 0,00 0,16 0,32 0,48 0,72 0,77 0,65 0,95 0,91
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 140,32 147,08 157,41 160,14 159,97 178,25 170,93 198,93 222,92
Likusio pasaulio sektorius 25,10 13,53 14,28 14,41 31,75 22,06 22,63 18,47 18,90
Ilgalaikės paskolos 2 073,77 2 162,79 2 567,02 2 593,59 2 664,88 2 714,81 2 923,11 2 840,63 2 793,38
Ne finansų bendrovės 1 570,05 1 674,11 2 013,27 2 031,18 2 085,06 2 113,26 2 269,55 2 181,16 2 123,04
Investiciniai fondai 2,00 2,00 22,85 22,43 1,80 0,00 0,41 0,61 0,95
Kitos finansų įstaigos 53,29 52,63 54,59 51,37 52,61 49,91 49,89 49,85 49,89
Draudimo bendrovės 1,14 0,37 1,05 0,63 1,49 8,69 11,52 9,65 8,91
Centrinė valdžia 0,66 0,92 0,70 0,67 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,47 0,52 0,47 0,43 1,05 0,94 1,00 0,91 0,94
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 327,23 315,80 360,56 391,50 420,66 429,56 478,53 507,51 518,39
Likusio pasaulio sektorius 118,93 116,45 113,53 95,37 100,24 112,45 112,21 90,94 91,27
Biržinės akcijos 258,34 258,62 251,11 246,37 200,37 213,96 206,05 215,16 230,97
Ne finansų bendrovės 146,62 144,54 135,81 135,14 110,46 118,26 111,70 109,91 118,75
Kitos pinigų finansų įstaigos 29,99 32,69 30,78 30,46 24,73 33,46 32,63 36,59 36,37
Kitos finansų įstaigos 37,75 38,46 40,13 38,19 32,91 36,58 37,76 41,92 45,31
Likusio pasaulio sektorius 43,98 42,93 44,39 42,58 32,27 25,65 23,96 26,75 30,55
Nebiržinės akcijos 2 416,62 2 527,41 2 516,03 2 537,17 2 580,70 2 744,36 2 503,77 2 527,48 2 634,19
Ne finansų bendrovės 1 995,75 2 115,50 2 111,69 2 137,72 2 141,84 2 287,70 2 319,94 2 347,85 2 403,91
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 13,96 0,15 0,15 0,15 0,15 6,26 4,27 4,27 4,26
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 1,52
Likusio pasaulio sektorius 406,91 411,76 404,19 399,30 438,71 447,51 179,56 173,74 224,50
Kitos nuosavybės priemonės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 159,29 44,73 54,32 62,55 64,75 66,49 72,59 63,45 97,81
Investiciniai fondai 42,90 42,53 51,04 54,42 61,06 63,09 69,00 57,18 83,74
Likusio pasaulio sektorius 116,39 2,20 3,28 8,13 3,69 3,40 3,59 6,27 14,07
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 1,43 3,31 3,42 3,46 3,54 3,50 3,62 3,67 3,73
Draudimo bendrovės 1,43 3,31 3,42 3,46 3,54 3,50 3,62 3,67 3,73
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,13
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,13
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 37,28 60,40 32,19 33,18 28,85 39,82 48,97 43,56 47,02
Ne finansų bendrovės 31,19 24,77 1,95 4,55 0,28 11,46 34,93 29,17 29,39
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 6,09 35,63 30,24 28,63 28,57 28,36 14,04 14,39 17,63
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 449,67 458,15 332,00 345,93 423,31 608,18 604,32 676,46 702,10
Ne finansų bendrovės 402,36 411,64 295,49 304,98 378,54 553,09 547,91 612,60 634,67
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 4,08 3,31 2,96 3,30 3,63 3,93 4,45 5,21 5,70
Draudimo bendrovės 10,96 12,33 14,25 15,70 17,57 19,36 20,13 22,14 22,39
Pensijų fondai 2,41 2,67 2,70 2,63 2,60 2,34 2,24 2,59 2,57
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 29,87 28,19 16,59 17,15 20,98 29,47 29,59 33,91 36,77
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-02