Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv.
IŠ VISO 176 846,44 180 679,16 195 919,10 205 738,87 214 369,18 220 664,17 228 605,27 236 046,25 250 501,26
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 422,84 445,65 464,15 466,26 450,77 435,07 442,32 961,51 994,34
Grynieji pinigai 4 600,16 4 748,99 5 118,11 5 520,72 5 903,30 6 258,53 6 513,04 6 676,67 6 845,59
Ne finansų bendrovės 1 983,13 2 067,99 2 231,13 2 389,84 2 509,51 2 673,22 2 808,08 2 883,82 2 939,90
Kitos pinigų finansų įstaigos 521,26 482,80 446,29 458,99 484,22 493,74 489,96 504,41 558,16
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 1,03 1,69 1,17 1,40 2,70 13,17 1,52 1,69 1,96
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2 094,73 2 196,51 2 439,52 2 670,48 2 906,88 3 078,40 3 213,48 3 286,74 3 345,58
Pervedamieji indėliai 33 845,84 32 606,32 42 210,10 49 708,82 55 245,39 58 724,26 60 557,76 63 410,44 71 830,78
Ne finansų bendrovės 6 807,46 7 202,71 7 897,76 8 772,68 9 946,30 10 212,45 10 378,36 10 418,01 10 388,63
Centrinis bankas 3 101,79 1 500,73 4 482,46 6 523,65 7 558,84 10 814,53 11 733,81 11 761,81 16 636,87
Kitos pinigų finansų įstaigos 7 847,58 8 584,02 10 601,14 12 878,84 16 006,75 15 981,42 15 111,03 15 504,15 19 144,67
Investiciniai fondai 74,64 99,53 72,60 79,15 91,64 101,18 99,78 103,70 139,70
Kitos finansų įstaigos 462,41 661,35 629,38 705,78 889,96 1 142,45 1 214,51 1 289,74 1 237,83
Draudimo bendrovės 102,72 107,50 111,26 106,05 126,04 136,14 118,55 113,41 107,73
Pensijų fondai 88,06 148,15 79,95 116,61 105,49 160,24 138,30 182,23 205,88
Centrinė valdžia 2 324,06 1 090,64 4 408,66 6 092,97 4 232,29 3 737,29 4 470,99 6 042,29 4 288,33
Vietos valdžia 339,72 527,69 613,78 591,40 427,76 629,60 725,97 743,23 544,05
Socialinės apsaugos fondai 1 309,87 1 333,57 1 355,07 1 251,07 1 495,47 1 376,17 1 500,57 1 733,07 2 317,37
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 11 387,53 11 350,43 11 958,04 12 590,61 14 364,85 14 432,79 15 065,90 15 518,81 16 819,72
Kiti indėliai 7 806,79 7 614,42 7 696,24 7 416,79 7 156,83 6 746,53 7 601,59 8 011,57 8 266,92
Ne finansų bendrovės 468,59 449,78 354,33 298,85 361,86 314,40 253,33 281,35 467,11
Centrinis bankas 2 563,44 2 483,92 2 524,72 2 202,26 2 090,21 1 799,81 2 730,00 3 132,14 3 174,33
Kitos pinigų finansų įstaigos 87,46 84,63 95,47 101,15 151,94 147,84 136,78 155,81 180,70
Investiciniai fondai 7,88 9,98 9,75 10,96 15,28 18,29 20,66 23,47 24,05
Kitos finansų įstaigos 72,40 68,83 109,30 145,96 79,38 83,40 118,96 116,95 111,14
Draudimo bendrovės 2,16 2,19 2,10 2,01 1,97 1,95 1,61 1,55 1,52
Pensijų fondai 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 362,07 320,07 413,39 459,86 243,09 83,02 70,34 68,76 64,52
Vietos valdžia 2,88 2,60 2,36 2,20 2,43 2,40 5,93 5,97 4,25
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 4 239,32 4 191,82 4 184,81 4 193,55 4 210,67 4 295,42 4 263,98 4 225,57 4 239,31
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 45,11 48,85 51,06 65,68 65,33 69,47 98,45 154,77 102,35
Ne finansų bendrovės 3,02 3,03 1,97 6,90 9,62 6,01 6,98 7,11 5,32
Centrinis bankas 16,98 19,56 23,25 29,52 20,67 23,03 56,87 103,65 50,52
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 4,09 1,99 2,49
Investiciniai fondai 16,43 13,23 11,85 12,31 11,67 21,88 18,00 29,54 26,47
Kitos finansų įstaigos 0,99 1,39 1,05 0,80 2,68 1,35 0,80 0,60 2,36
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 3,40 3,55 3,40
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 7,69 11,65 12,94 16,16 20,68 9,22 7,51 7,53 11,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 16 540,13 17 249,46 19 283,41 20 404,48 20 719,51 19 843,32 21 522,12 22 019,98 22 669,34
Ne finansų bendrovės 82,79 80,23 91,31 202,48 222,45 215,38 218,44 214,44 221,72
Centrinis bankas 12 196,26 13 116,88 14 555,52 15 420,63 15 484,25 14 684,42 15 313,35 15 644,10 15 914,71
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 502,46 1 330,45 1 695,01 1 807,23 1 935,63 1 929,35 2 904,30 3 010,14 3 251,73
Investiciniai fondai 278,48 314,19 314,74 301,64 294,91 297,64 285,07 327,41 424,05
Kitos finansų įstaigos 95,74 72,41 87,05 93,13 112,75 119,68 154,41 124,92 139,56
Draudimo bendrovės 1 117,88 1 096,42 1 131,11 1 175,90 1 211,48 1 180,70 1 174,48 1 182,57 1 183,22
Pensijų fondai 591,70 569,78 622,83 630,01 648,28 670,02 719,53 733,26 754,82
Centrinė valdžia 239,61 238,36 247,57 260,73 283,70 275,96 341,27 368,60 488,87
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 20,08 25,13 25,11 25,42 25,69 25,87 26,04 26,68 27,44
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 415,14 405,61 513,16 487,30 500,37 444,30 385,24 387,85 263,23
Trumpalaikės paskolos 6 298,09 7 288,37 5 985,88 6 159,59 6 841,35 7 421,31 7 298,66 7 604,69 6 986,37
Ne finansų bendrovės 4 042,26 4 723,49 3 830,64 3 887,46 4 401,45 4 633,29 4 865,75 5 097,06 4 269,78
Centrinis bankas 8,01 17,29 31,07 250,29 490,37 850,05 471,88 311,84 409,43
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 816,74 2 192,64 1 724,57 1 619,44 1 438,83 1 509,31 1 619,03 1 811,92 1 932,33
Investiciniai fondai 51,55 50,13 52,68 61,28 91,63 76,63 79,03 95,99 84,47
Kitos finansų įstaigos 377,43 304,52 312,44 298,90 328,16 279,75 259,04 283,83 288,75
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 32,14 39,88 90,06 71,44 3,08 3,10 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2,10 0,30 2,35 2,35 0,85 0,85 0,85 0,95 1,60
Ilgalaikės paskolos 26 244,68 25 932,71 26 096,18 26 284,24 25 972,11 26 699,29 27 572,10 28 464,73 29 706,16
Ne finansų bendrovės 2 730,26 2 810,92 3 017,27 2 985,03 2 926,00 3 287,24 3 473,11 3 476,76 3 623,21
Centrinis bankas 0,32 0,31 0,30 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,21
Kitos pinigų finansų įstaigos 19 503,09 19 207,29 19 141,60 19 313,76 18 888,30 19 050,50 19 654,82 20 435,96 21 604,07
Investiciniai fondai 116,23 123,82 136,08 139,35 170,56 214,87 236,68 255,36 289,92
Kitos finansų įstaigos 2 780,22 2 675,61 2 663,96 2 701,93 2 661,06 2 780,86 2 842,93 2 902,77 2 492,83
Draudimo bendrovės 13,35 13,30 13,56 10,16 10,01 12,06 10,47 10,41 16,05
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 869,11 867,56 889,96 901,02 1 083,28 1 120,97 1 120,40 1 147,40 1 444,03
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 232,11 233,90 233,47 232,70 232,63 232,54 233,43 235,83 235,84
Biržinės akcijos 2 926,89 2 752,71 2 987,84 1 825,40 3 116,97 3 401,16 3 768,05 3 788,28 4 006,29
Ne finansų bendrovės 1 822,67 1 850,35 1 910,40 720,32 683,41 788,21 926,74 931,34 977,78
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,71 0,55 0,48 0,52 0,83 1,16 1,23 1,55 1,38
Investiciniai fondai 63,06 38,31 52,09 48,35 57,55 66,53 71,67 69,35 76,77
Kitos finansų įstaigos 230,97 170,50 205,70 219,52 286,84 308,39 370,25 382,67 417,47
Draudimo bendrovės 3,20 2,70 3,07 3,12 4,61 5,21 5,83 6,71 6,62
Pensijų fondai 28,84 22,77 28,13 28,35 80,55 81,42 86,05 83,36 94,12
Centrinė valdžia 99,80 86,01 101,73 89,92 1 179,37 1 192,12 1 219,90 1 192,95 1 224,65
Vietos valdžia 20,39 18,51 17,53 17,02 16,26 18,24 20,02 22,33 21,76
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 657,26 563,01 668,72 698,28 807,55 939,89 1 066,36 1 098,02 1 185,74
Nebiržinės akcijos 35 525,29 39 073,85 42 119,45 43 122,16 43 703,01 44 982,64 45 797,23 46 483,70 46 187,62
Ne finansų bendrovės 10 192,65 12 143,63 12 355,44 13 791,59 13 757,33 14 272,58 14 547,95 14 811,81 14 854,01
Centrinis bankas 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,80 3,82 3,85
Kitos pinigų finansų įstaigos 531,80 502,82 483,24 498,95 484,44 422,51 425,35 423,99 409,03
Investiciniai fondai 315,35 305,75 325,27 312,68 405,34 417,82 456,05 484,07 572,50
Kitos finansų įstaigos 4 184,63 4 345,17 6 875,61 6 889,13 6 940,53 7 657,15 7 865,31 7 909,96 7 980,99
Draudimo bendrovės 13,57 18,98 19,32 17,09 17,30 20,77 22,13 21,73 23,29
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 2 831,41 2 863,86 2 905,07 2 846,62 1 542,19 1 544,22 1 530,93 1 554,77 1 561,14
Vietos valdžia 1 268,88 1 330,98 1 294,01 1 268,88 1 307,10 1 307,10 1 307,10 1 307,10 1 307,10
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 16 183,56 17 559,22 17 858,05 17 493,77 19 245,34 19 337,05 19 638,61 19 966,44 19 475,71
Kitos nuosavybės priemonės 3 238,61 3 312,93 3 349,57 3 392,69 3 411,03 3 506,26 3 563,31 3 656,97 3 793,54
Ne finansų bendrovės 65,70 61,88 61,76 62,59 65,98 71,00 72,24 73,51 73,44
Centrinis bankas 206,39 206,35 206,35 206,35 206,35 206,35 206,35 206,35 209,88
Kitos pinigų finansų įstaigos 21,35 21,40 21,47 21,81 22,05 22,50 27,30 27,77 27,29
Investiciniai fondai 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 27,74 20,95 24,55 55,33 52,53 53,79 51,94 51,69 45,13
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 2 464,79 2 583,13 2 610,25 2 617,46 2 624,25 2 702,05 2 745,07 2 828,08 2 964,32
Vietos valdžia 28,43 28,46 32,28 28,43 26,19 26,19 26,19 26,19 26,19
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 424,18 390,76 392,91 400,72 413,67 424,38 434,22 443,39 447,28
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 2,91 3,34 2,86 3,33 2,66 2,58 13,30 6,77 5,54
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 2,78 3,00 2,74 2,69 2,34 2,25 12,96 6,43 5,23
Pensijų fondai 0,11 0,31 0,10 0,62 0,31 0,32 0,31 0,32 0,32
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 6 594,31 5 884,39 6 786,24 6 834,09 7 017,23 7 512,85 8 071,01 8 346,97 9 188,67
Ne finansų bendrovės 410,46 440,40 463,32 427,77 516,87 535,83 594,16 658,45 755,62
Centrinis bankas 1 060,22 1 031,31 1 289,87 1 042,84 573,44 579,55 587,03 529,86 612,06
Kitos pinigų finansų įstaigos 3,02 4,12 4,12 4,33 6,46 7,36 7,32 7,72 7,64
Investiciniai fondai 104,64 86,60 101,99 120,02 145,76 147,91 187,80 172,61 214,72
Kitos finansų įstaigos 106,54 66,87 59,66 82,97 123,30 122,09 109,20 122,73 169,72
Draudimo bendrovės 900,60 843,17 903,47 929,13 1 000,97 1 064,59 1 082,43 1 117,69 1 174,52
Pensijų fondai 3 311,68 2 786,40 3 270,00 3 488,43 3 830,63 4 144,34 4 499,01 4 653,63 5 055,22
Centrinė valdžia 2,02 2,61 3,26 3,75 7,63 9,99 11,50 15,11 26,60
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,81 2,45 3,62 5,16 7,25 10,41
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 695,13 622,91 690,55 734,03 809,73 897,56 987,43 1 061,92 1 162,15
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 552,27 552,24 568,33 565,09 566,65 568,76 595,44 614,51 608,47
Ne finansų bendrovės 260,90 244,43 259,24 214,47 215,97 195,27 215,00 225,65 219,71
Kitos pinigų finansų įstaigos 5,57 5,76 5,81 7,00 7,04 8,32 8,38 8,53 8,77
Kitos finansų įstaigos 3,73 3,86 3,89 4,69 4,72 7,15 7,20 7,33 7,54
Draudimo bendrovės 65,60 78,08 77,53 71,52 69,75 76,22 80,88 84,10 75,49
Centrinė valdžia 1,51 1,62 1,62 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 214,96 218,49 220,24 265,46 267,20 279,83 282,01 286,94 295,01
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 1 002,79 946,40 995,99 1 021,02 1 072,08 1 122,76 1 158,68 1 164,60 1 194,94
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 002,79 946,40 995,99 1 021,02 1 072,08 1 122,76 1 158,68 1 164,60 1 194,94
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 4 027,35 3 515,05 3 976,43 4 228,51 4 650,75 5 053,93 5 409,81 5 604,12 6 106,55
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 4 027,35 3 515,05 3 976,43 4 228,51 4 650,75 5 053,93 5 409,81 5 604,12 6 106,55
Standartinių garantijų atidėjiniai 24,44 23,53 26,07 26,56 42,75 43,05 45,50 51,04 52,47
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,53 1,55 1,61 1,54 1,69 1,69 1,69 1,69 2,32
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 22,91 21,98 24,46 25,02 41,06 41,36 43,81 49,35 50,15
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 646,87 394,43 359,16 306,13 346,83 271,39 206,58 253,82 284,61
Ne finansų bendrovės 1,40 9,25 3,53 1,85 2,07 6,93 4,38 6,60 5,76
Centrinis bankas 51,43 54,02 73,90 132,30 159,99 65,06 16,96 17,41 27,32
Kitos pinigų finansų įstaigos 116,11 60,02 46,14 52,95 58,56 62,20 53,10 75,22 57,42
Investiciniai fondai 8,20 0,21 4,09 3,15 5,36 0,61 9,29 6,33 6,10
Kitos finansų įstaigos 0,13 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,50 0,63
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,13 0,01 0,18 0,10 0,50 0,00 0,02 0,00 0,02
Centrinė valdžia 468,89 270,57 230,93 115,77 120,33 136,59 122,82 147,76 187,38
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,58 0,33 0,40 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 15 058,16 16 495,89 16 067,00 16 637,71 15 888,99 15 822,39 16 098,88 16 437,66 17 810,99
Ne finansų bendrovės 12 633,10 13 188,43 12 818,96 13 441,26 12 988,33 12 913,08 13 088,29 13 263,50 14 037,87
Kitos pinigų finansų įstaigos 6,44 3,78 3,58 2,65 1,79 6,66 4,75 3,44 2,13
Kitos finansų įstaigos 47,74 50,47 51,89 53,23 51,12 45,31 52,28 38,51 40,46
Draudimo bendrovės 3,10 1,64 4,18 2,67 2,59 1,20 0,91 0,95 0,86
Centrinė valdžia 0,96 0,99 0,71 1,36 0,48 1,20 0,85 1,10 41,40
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2 366,82 3 250,58 3 187,68 3 136,53 2 844,67 2 854,93 2 951,79 3 130,17 3 688,27
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 11 442,91 11 789,64 11 775,04 11 749,61 12 195,64 12 178,60 12 271,44 12 333,46 13 859,71
Ne finansų bendrovės 5 027,61 5 070,93 4 996,52 5 133,09 5 132,41 4 891,78 5 045,30 5 198,83 5 749,55
Centrinis bankas 7,01 3,63 4,65 2,83 4,75 4,73 2,88 3,83 3,36
Kitos pinigų finansų įstaigos 166,24 199,61 164,66 144,99 175,99 168,92 211,23 182,31 181,60
Investiciniai fondai 17,17 25,98 14,75 19,22 35,69 25,66 30,70 33,09 55,69
Kitos finansų įstaigos 701,41 764,25 711,84 796,56 866,99 855,43 853,30 914,04 1 018,68
Draudimo bendrovės 99,51 99,55 111,31 118,32 72,40 109,10 119,27 128,91 125,86
Pensijų fondai 8,88 1,99 1,56 6,43 9,36 45,02 3,00 5,85 26,65
Centrinė valdžia 2 526,19 2 069,38 2 053,16 1 816,81 2 490,71 2 327,51 2 156,94 1 820,07 2 591,65
Vietos valdžia 182,31 182,83 210,24 203,89 194,75 290,50 289,80 294,91 219,20
Socialinės apsaugos fondai 362,68 414,68 453,58 524,28 482,48 604,68 643,28 648,68 478,08
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2 343,89 2 956,81 3 052,76 2 983,18 2 730,13 2 855,27 2 915,74 3 102,93 3 409,41
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04