Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
IŠ VISO 169 194,22 173 605,68 176 846,44 180 679,16 195 919,10 205 739,32 214 370,09 220 571,30 228 557,46
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 400,21 426,92 422,84 445,65 464,15 466,26 450,77 435,07 442,32
Grynieji pinigai 4 142,36 4 317,82 4 600,16 4 748,99 5 118,11 5 520,72 5 903,30 6 258,53 6 513,04
Ne finansų bendrovės 1 813,13 1 889,60 1 983,13 2 067,99 2 231,13 2 389,84 2 509,51 2 673,22 2 808,08
Kitos pinigų finansų įstaigos 467,71 471,15 521,26 482,80 446,29 458,99 484,22 493,74 489,96
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 1,77 1,47 1,03 1,69 1,17 1,40 2,70 13,17 1,52
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 859,75 1 955,59 2 094,73 2 196,51 2 439,52 2 670,48 2 906,88 3 078,40 3 213,48
Pervedamieji indėliai 28 862,43 29 628,42 33 845,84 32 606,32 42 210,10 49 708,82 55 245,39 58 731,00 60 502,48
Ne finansų bendrovės 5 970,17 6 187,85 6 807,46 7 202,71 7 897,76 8 772,68 9 946,30 10 193,57 10 326,04
Centrinis bankas 1 872,97 1 527,94 3 101,79 1 500,73 4 482,46 6 523,65 7 558,84 10 814,53 11 733,81
Kitos pinigų finansų įstaigos 5 691,13 5 903,22 7 847,58 8 584,02 10 601,14 12 878,84 16 006,75 15 981,42 15 111,29
Investiciniai fondai 50,67 51,32 74,64 99,53 72,60 79,15 91,64 102,95 99,83
Kitos finansų įstaigos 287,55 324,80 462,41 661,35 629,38 705,78 889,96 1 128,52 1 179,98
Draudimo bendrovės 87,36 92,84 102,72 107,50 111,26 106,05 126,04 136,14 124,37
Pensijų fondai 84,36 82,81 88,06 148,15 79,95 116,61 105,49 160,24 138,30
Centrinė valdžia 3 297,81 3 615,20 2 324,06 1 090,64 4 408,66 6 092,97 4 232,29 3 734,79 4 470,89
Vietos valdžia 513,52 503,88 339,72 527,69 613,78 591,40 427,76 629,60 725,97
Socialinės apsaugos fondai 876,96 983,68 1 309,87 1 333,57 1 355,07 1 251,07 1 495,47 1 376,17 1 500,57
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 10 129,93 10 354,89 11 387,53 11 350,43 11 958,04 12 590,61 14 364,85 14 473,07 15 091,44
Kiti indėliai 7 984,58 7 909,91 7 806,79 7 614,42 7 696,24 7 416,79 7 156,83 6 746,53 7 601,59
Ne finansų bendrovės 595,97 556,21 468,59 449,78 354,33 298,85 361,86 314,59 253,63
Centrinis bankas 2 725,50 2 632,12 2 563,44 2 483,92 2 524,72 2 202,26 2 090,21 1 799,81 2 730,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 77,22 86,22 87,46 84,63 95,47 101,15 151,94 147,84 136,78
Investiciniai fondai 4,18 4,88 7,88 9,98 9,75 10,96 15,27 18,09 20,36
Kitos finansų įstaigos 28,31 51,96 72,40 68,83 109,30 145,96 79,38 83,40 118,96
Draudimo bendrovės 2,41 2,25 2,16 2,19 2,10 2,01 1,97 1,95 1,61
Pensijų fondai 13,60 0,60 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 371,05 373,57 362,07 320,07 413,39 459,86 243,09 83,02 70,34
Vietos valdžia 5,90 2,63 2,88 2,60 2,36 2,20 2,43 2,40 5,93
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 4 160,44 4 199,47 4 239,32 4 191,82 4 184,81 4 193,55 4 210,67 4 295,42 4 263,98
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 78,57 67,39 45,11 48,85 51,06 65,68 65,33 69,47 98,67
Ne finansų bendrovės 0,97 1,43 3,02 3,03 1,97 6,90 9,62 6,01 6,98
Centrinis bankas 49,32 29,89 16,98 19,56 23,25 29,52 20,67 23,03 56,87
Kitos pinigų finansų įstaigos 10,01 10,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 4,09
Investiciniai fondai 14,38 21,80 16,43 13,23 11,85 12,31 11,67 21,88 18,00
Kitos finansų įstaigos 0,10 0,25 0,99 1,39 1,05 0,80 2,68 1,35 0,80
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 3,40
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 3,79 4,01 7,69 11,65 12,94 16,16 20,68 9,22 7,73
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 17 653,15 18 111,46 16 540,13 17 249,46 19 283,41 20 404,48 20 719,54 19 843,32 21 524,25
Ne finansų bendrovės 98,77 94,82 82,79 80,23 91,31 202,48 222,45 215,38 218,44
Centrinis bankas 13 352,43 13 742,55 12 196,26 13 116,88 14 555,52 15 420,63 15 484,25 14 684,42 15 313,35
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 475,37 1 487,93 1 502,46 1 330,45 1 695,01 1 807,23 1 935,63 1 929,35 2 904,30
Investiciniai fondai 250,44 274,74 278,48 314,19 314,74 301,64 294,95 297,64 285,11
Kitos finansų įstaigos 99,21 104,19 95,74 72,41 87,05 93,13 112,75 119,68 154,41
Draudimo bendrovės 1 090,64 1 116,25 1 117,88 1 096,42 1 131,11 1 175,90 1 211,48 1 180,70 1 176,22
Pensijų fondai 635,12 571,62 591,70 569,78 622,83 630,01 648,28 670,02 719,53
Centrinė valdžia 223,47 227,59 239,61 238,36 247,57 260,73 283,70 275,96 341,27
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 20,06 20,10 20,08 25,13 25,11 25,42 25,69 25,87 26,04
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 407,66 471,67 415,14 405,61 513,16 487,30 500,37 444,30 385,59
Trumpalaikės paskolos 6 221,14 6 241,59 6 298,09 7 288,37 5 985,88 6 159,59 6 841,35 7 422,83 7 296,14
Ne finansų bendrovės 3 930,24 3 954,37 4 042,26 4 723,49 3 830,64 3 887,46 4 401,45 4 632,54 4 865,75
Centrinis bankas 2,05 1,32 8,01 17,29 31,07 250,29 490,37 850,05 471,88
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 950,15 1 907,98 1 816,74 2 192,64 1 724,57 1 619,44 1 438,83 1 509,31 1 619,03
Investiciniai fondai 45,87 52,15 51,55 50,13 52,68 61,28 91,63 76,63 77,03
Kitos finansų įstaigos 286,29 319,59 377,43 304,52 312,44 298,90 328,16 282,02 258,52
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 4,34 4,04 0,00 0,00 32,14 39,88 90,06 71,44 3,08
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2,20 2,14 2,10 0,30 2,35 2,35 0,85 0,85 0,85
Ilgalaikės paskolos 25 675,85 25 815,17 26 244,68 25 932,71 26 096,18 26 284,24 25 972,08 26 689,91 27 574,51
Ne finansų bendrovės 2 987,52 2 909,33 2 730,26 2 810,92 3 017,27 2 985,03 2 926,00 3 287,24 3 481,42
Centrinis bankas 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,27 0,26 0,25
Kitos pinigų finansų įstaigos 18 858,08 19 171,01 19 503,09 19 207,29 19 141,60 19 313,76 18 888,30 19 050,50 19 654,57
Investiciniai fondai 114,49 118,31 116,23 123,82 136,08 139,35 170,53 211,69 233,09
Kitos finansų įstaigos 2 907,66 2 825,61 2 780,22 2 675,61 2 663,96 2 701,93 2 661,06 2 774,66 2 840,77
Draudimo bendrovės 9,87 9,88 13,35 13,30 13,56 10,16 10,01 12,06 10,47
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 566,38 548,59 869,11 867,56 889,96 901,02 1 083,28 1 120,97 1 120,40
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 231,51 232,12 232,11 233,90 233,47 232,70 232,63 232,54 233,54
Biržinės akcijos 2 736,22 2 803,64 2 926,89 2 752,71 2 987,84 1 825,40 3 116,97 3 401,47 3 760,01
Ne finansų bendrovės 1 689,77 1 731,86 1 822,67 1 850,35 1 910,40 720,32 683,41 788,21 918,70
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,95 0,85 0,71 0,55 0,48 0,52 0,83 1,47 1,23
Investiciniai fondai 66,47 61,97 63,06 38,31 52,09 48,35 57,55 66,53 71,67
Kitos finansų įstaigos 206,05 215,16 230,97 170,50 205,70 219,52 286,84 308,39 370,25
Draudimo bendrovės 2,73 2,87 3,20 2,70 3,07 3,12 4,61 5,21 5,83
Pensijų fondai 27,68 28,53 28,84 22,77 28,13 28,35 80,55 81,42 86,05
Centrinė valdžia 102,55 104,76 99,80 86,01 101,73 89,92 1 179,37 1 192,12 1 219,90
Vietos valdžia 19,08 21,27 20,39 18,51 17,53 17,02 16,26 18,24 20,02
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 620,95 636,36 657,26 563,01 668,72 698,28 807,55 939,89 1 066,36
Nebiržinės akcijos 33 599,07 35 273,99 35 525,29 39 073,85 42 119,45 43 122,16 43 703,01 44 911,33 45 805,82
Ne finansų bendrovės 9 773,19 10 270,83 10 192,65 12 143,63 12 355,44 13 791,13 13 756,41 14 258,41 14 536,90
Centrinis bankas 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,80
Kitos pinigų finansų įstaigos 513,32 517,64 531,80 502,82 483,24 498,95 484,44 422,54 425,37
Investiciniai fondai 271,50 292,56 315,35 305,75 325,27 313,15 406,26 415,68 442,66
Kitos finansų įstaigos 4 293,06 4 322,49 4 184,63 4 345,17 6 875,61 6 889,13 6 940,53 7 492,47 7 736,31
Draudimo bendrovės 7,57 7,54 13,57 18,98 19,32 17,09 17,30 20,77 22,14
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 2 827,55 2 826,38 2 831,41 2 863,86 2 905,07 2 846,62 1 542,19 1 544,22 1 530,93
Vietos valdžia 1 225,45 1 224,26 1 268,88 1 330,98 1 294,01 1 268,88 1 307,10 1 307,10 1 307,10
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 14 683,98 15 808,85 16 183,56 17 559,22 17 858,05 17 493,77 19 245,34 19 446,70 19 800,62
Kitos nuosavybės priemonės 3 228,90 3 384,47 3 238,61 3 312,93 3 349,57 3 392,69 3 411,03 3 512,44 3 568,91
Ne finansų bendrovės 61,85 64,84 65,70 61,88 61,76 62,59 65,98 71,00 72,24
Centrinis bankas 206,39 206,39 206,39 206,35 206,35 206,35 206,35 206,35 206,35
Kitos pinigų finansų įstaigos 24,98 26,63 21,35 21,40 21,47 21,81 22,05 22,16 27,30
Investiciniai fondai 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 24,18 27,67 27,74 20,95 24,55 55,33 52,53 53,79 51,94
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 2 469,21 2 600,70 2 464,79 2 583,13 2 610,25 2 617,46 2 624,25 2 702,05 2 745,07
Vietos valdžia 36,30 37,47 28,43 28,46 32,28 28,43 26,19 26,19 26,19
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 405,95 420,74 424,18 390,76 392,91 400,72 413,67 430,90 439,82
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 5,52 3,14 2,91 3,34 2,86 3,33 2,66 2,58 13,30
Ne finansų bendrovės 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 4,32 3,01 2,78 3,00 2,74 2,69 2,34 2,25 12,96
Pensijų fondai 0,11 0,11 0,11 0,31 0,10 0,62 0,31 0,32 0,31
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,48 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 6 015,19 6 237,78 6 594,31 5 884,39 6 786,24 6 834,54 7 018,14 7 508,64 8 053,06
Ne finansų bendrovės 286,10 346,32 410,46 440,40 463,32 428,22 517,78 533,87 585,12
Centrinis bankas 1 204,56 1 055,75 1 060,22 1 031,31 1 289,87 1 042,84 573,44 579,55 587,03
Kitos pinigų finansų įstaigos 2,93 3,59 3,02 4,12 4,12 4,33 6,46 7,36 7,32
Investiciniai fondai 76,39 90,11 104,64 86,60 101,99 120,02 145,76 147,91 184,89
Kitos finansų įstaigos 103,81 83,32 106,54 66,87 59,66 82,97 123,30 121,54 108,83
Draudimo bendrovės 830,39 860,28 900,60 843,17 903,47 929,13 1 000,97 1 064,59 1 082,29
Pensijų fondai 2 837,12 3 097,31 3 311,68 2 786,40 3 270,00 3 488,43 3 830,63 4 144,34 4 499,01
Centrinė valdžia 0,70 1,34 2,02 2,61 3,26 3,75 7,63 9,99 11,50
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 2,45 3,62 5,16
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 673,19 699,76 695,13 622,91 690,55 734,03 809,73 895,86 981,92
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 530,72 548,28 552,27 552,24 568,33 565,09 566,65 568,76 591,89
Ne finansų bendrovės 243,23 254,68 260,90 244,43 259,24 214,47 215,97 195,27 212,46
Kitos pinigų finansų įstaigos 5,40 5,48 5,57 5,76 5,81 7,00 7,04 8,32 8,38
Kitos finansų įstaigos 3,62 3,67 3,73 3,86 3,89 4,69 4,72 7,15 7,20
Draudimo bendrovės 68,36 71,30 65,60 78,08 77,53 71,52 69,75 76,22 79,87
Centrinė valdžia 1,51 1,51 1,51 1,62 1,62 1,96 1,96 1,96 1,96
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 208,60 211,63 214,96 218,49 220,24 265,46 267,20 279,83 282,01
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 946,35 980,53 1 002,79 946,40 995,99 1 021,02 1 072,08 1 122,76 1 158,68
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 946,35 980,53 1 002,79 946,40 995,99 1 021,02 1 072,08 1 122,76 1 158,68
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 3 591,91 3 780,67 4 027,35 3 515,05 3 976,43 4 228,51 4 650,75 5 053,93 5 409,81
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 3 591,91 3 780,67 4 027,35 3 515,05 3 976,43 4 228,51 4 650,75 5 053,93 5 409,81
Standartinių garantijų atidėjiniai 26,27 26,02 24,44 23,53 26,07 26,56 42,75 43,05 45,50
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,44 1,38 1,53 1,55 1,61 1,54 1,69 1,69 1,69
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 24,83 24,64 22,91 21,98 24,46 25,02 41,06 41,36 43,81
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 539,29 743,92 646,87 394,43 359,16 306,13 346,83 215,62 152,15
Ne finansų bendrovės 2,35 5,78 1,40 9,25 3,53 1,85 2,07 6,93 4,38
Centrinis bankas 59,57 72,91 51,43 54,02 73,90 132,30 159,99 65,06 16,96
Kitos pinigų finansų įstaigos 96,62 128,29 116,11 60,02 46,14 52,95 58,56 62,20 53,10
Investiciniai fondai 3,29 1,11 8,20 0,21 4,09 3,15 5,36 0,61 9,29
Kitos finansų įstaigos 0,04 0,00 0,13 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,18 0,00 0,13 0,01 0,18 0,10 0,50 0,00 0,02
Centrinė valdžia 376,31 534,47 468,89 270,57 230,93 115,77 120,33 80,82 68,39
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,92 1,35 0,58 0,33 0,40 0,00 0,01 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 16 139,02 16 189,64 15 058,16 16 495,89 16 067,00 16 637,71 15 888,99 15 856,69 16 177,21
Ne finansų bendrovės 13 280,33 13 411,33 12 633,10 13 188,43 12 818,96 13 441,26 12 988,33 12 913,08 13 088,29
Kitos pinigų finansų įstaigos 5,74 6,55 6,44 3,78 3,58 2,65 1,79 6,66 4,75
Kitos finansų įstaigos 49,71 44,30 47,74 50,47 51,89 53,23 51,12 46,06 52,95
Draudimo bendrovės 4,53 3,69 3,10 1,64 4,18 2,67 2,59 1,21 0,91
Centrinė valdžia 1,47 1,97 0,96 0,99 0,71 1,36 0,48 1,20 0,85
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2 797,24 2 721,81 2 366,82 3 250,58 3 187,68 3 136,53 2 844,67 2 888,48 3 029,45
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 10 817,48 11 114,93 11 442,91 11 789,64 11 775,04 11 749,60 12 195,63 12 177,36 12 268,13
Ne finansų bendrovės 4 963,99 5 232,27 5 027,61 5 070,93 4 996,52 5 133,09 5 132,41 4 891,78 5 045,30
Centrinis bankas 6,44 5,71 7,01 3,63 4,65 2,83 4,75 4,73 2,88
Kitos pinigų finansų įstaigos 188,13 211,48 166,24 199,61 164,66 144,99 175,99 168,92 211,23
Investiciniai fondai 25,21 18,30 17,17 25,98 14,75 19,21 35,68 24,58 30,72
Kitos finansų įstaigos 603,58 675,72 701,41 764,25 711,84 796,56 866,99 854,68 852,63
Draudimo bendrovės 93,31 99,03 99,51 99,55 111,31 118,32 72,40 109,09 115,87
Pensijų fondai 17,76 2,90 8,88 1,99 1,56 6,43 9,36 45,02 3,00
Centrinė valdžia 1 761,05 1 677,43 2 526,19 2 069,38 2 053,16 1 816,81 2 490,71 2 327,51 2 156,94
Vietos valdžia 165,95 185,66 182,31 182,83 210,24 203,89 194,75 290,50 289,80
Socialinės apsaugos fondai 381,53 385,13 362,68 414,68 453,58 524,28 482,48 586,88 600,48
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2 610,53 2 621,30 2 343,89 2 956,81 3 052,76 2 983,18 2 730,13 2 873,67 2 959,28
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04