Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
IŠ VISO 146 774,84 149 972,17 156 400,89 151 097,94 156 173,33 160 265,87 162 731,96 167 735,21 171 453,74
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 371,36 368,22 365,47 363,30 366,60 356,74 376,61 386,12 400,21
Grynieji pinigai 2 815,41 2 893,86 3 109,38 3 121,41 3 323,35 3 510,55 3 798,41 3 929,37 4 142,36
Ne finansų bendrovės 1 197,10 1 244,45 1 315,22 1 333,99 1 427,18 1 516,15 1 619,60 1 711,50 1 813,13
Kitos pinigų finansų įstaigos 452,72 430,79 469,96 449,45 452,25 437,01 495,80 444,81 467,71
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,94 1,16 0,98 0,65 0,80 0,73 0,58 1,11 1,77
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 164,65 1 217,45 1 323,21 1 337,32 1 443,12 1 556,65 1 682,42 1 771,95 1 859,75
Pervedamieji indėliai 23 552,10 23 626,47 26 470,81 23 763,52 24 723,01 26 596,31 28 670,05 27 286,08 28 862,29
Ne finansų bendrovės 4 647,13 4 934,20 5 215,78 4 988,07 5 179,62 5 599,67 5 709,42 5 748,41 5 585,81
Centrinis bankas 1 086,83 1 129,78 2 186,59 1 512,56 1 824,86 2 247,51 2 722,74 1 756,56 1 872,97
Kitos pinigų finansų įstaigos 5 227,19 5 207,04 6 537,71 5 320,85 4 730,22 5 375,91 6 812,82 5 982,69 5 691,13
Investiciniai fondai 78,11 73,14 69,22 78,10 67,23 67,18 68,62 62,43 48,91
Kitos finansų įstaigos 181,64 217,57 242,10 290,89 247,51 222,47 242,86 224,51 287,41
Draudimo bendrovės 99,51 88,47 91,01 98,23 77,34 91,50 100,68 100,56 83,55
Pensijų fondai 122,73 134,19 134,29 169,18 140,74 177,21 222,04 311,75 84,36
Centrinė valdžia 3 535,20 3 143,55 2 633,21 1 804,34 2 396,97 2 560,10 1 652,89 2 117,35 3 687,75
Vietos valdžia 477,38 484,24 314,35 452,69 526,72 522,06 314,17 444,72 513,52
Socialinės apsaugos fondai 351,47 311,46 440,55 425,24 583,46 602,66 794,86 710,57 876,96
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 7 744,92 7 902,84 8 606,00 8 623,37 8 948,34 9 130,04 10 028,95 9 826,53 10 129,93
Kiti indėliai 8 874,44 8 787,30 8 571,90 8 462,28 8 168,30 8 049,70 8 199,29 8 103,95 7 984,58
Ne finansų bendrovės 346,51 338,61 317,67 305,36 277,36 284,14 564,20 505,80 587,16
Centrinis bankas 3 752,06 3 714,00 3 659,51 3 585,05 3 381,04 3 255,65 3 173,31 2 916,53 2 725,50
Kitos pinigų finansų įstaigos 93,09 84,03 65,46 55,08 70,28 78,12 90,93 95,39 77,22
Investiciniai fondai 7,05 1,53 2,07 3,51 4,01 2,87 2,48 3,54 4,17
Kitos finansų įstaigos 15,65 18,96 22,88 26,08 21,08 23,21 22,68 27,39 28,31
Draudimo bendrovės 9,49 4,62 2,47 2,71 2,92 2,97 2,63 2,40 2,33
Pensijų fondai 16,37 13,19 13,29 15,79 12,49 7,50 14,20 13,00 13,60
Centrinė valdžia 361,76 414,19 312,09 312,64 272,41 298,96 200,81 368,70 379,95
Vietos valdžia 3,75 3,67 3,16 3,18 3,39 3,30 3,14 6,01 5,90
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 4 268,71 4 194,51 4 173,31 4 152,87 4 123,32 4 092,99 4 124,90 4 165,20 4 160,44
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 39,28 53,32 35,26 32,53 40,84 37,02 33,85 39,33 77,40
Ne finansų bendrovės 0,09 0,00 0,13 0,33 0,30 0,90 0,99 1,09 0,97
Centrinis bankas 28,45 35,89 18,16 17,03 23,65 30,60 17,79 20,20 49,32
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 1,27 2,08 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01
Investiciniai fondai 9,34 13,34 13,89 12,46 15,56 3,67 11,23 14,85 14,38
Kitos finansų įstaigos 0,40 2,31 0,10 0,10 0,00 0,10 0,40 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1,00 0,52 0,90 0,98 1,33 1,76 3,44 3,19 2,72
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 13 598,40 14 556,20 16 002,84 16 611,47 17 204,17 17 794,88 17 986,36 17 950,93 17 645,41
Ne finansų bendrovės 129,32 118,27 115,39 125,13 118,71 124,25 107,87 102,72 97,88
Centrinis bankas 8 960,68 10 163,57 11 433,98 12 092,15 12 577,04 13 038,31 13 371,15 13 260,22 13 352,43
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 625,80 1 434,66 1 558,57 1 615,21 1 551,47 1 559,74 1 446,53 1 543,25 1 475,37
Investiciniai fondai 147,04 172,39 185,74 200,13 201,51 227,51 223,10 230,33 250,44
Kitos finansų įstaigos 286,58 291,89 289,58 55,91 61,84 80,44 92,74 88,64 99,21
Draudimo bendrovės 832,66 838,09 857,48 910,84 958,35 983,10 999,35 1 017,97 1 089,69
Pensijų fondai 1 100,45 1 096,92 1 143,10 1 155,87 1 241,82 1 260,91 1 229,84 1 045,48 635,12
Centrinė valdžia 151,11 125,50 127,81 148,45 162,97 165,24 181,99 197,74 223,47
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,06
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 364,77 314,92 291,19 307,78 330,45 355,38 333,79 459,58 401,76
Trumpalaikės paskolos 4 560,91 4 824,62 5 301,46 5 577,33 6 182,02 6 089,48 6 109,63 6 109,93 6 419,45
Ne finansų bendrovės 2 600,74 2 895,69 2 957,72 3 154,72 3 394,50 3 558,71 3 681,53 3 756,20 4 136,07
Centrinis bankas 1,92 2,12 3,57 2,56 3,67 2,41 2,79 0,96 2,05
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 744,82 1 673,59 2 063,73 2 135,77 2 503,38 2 232,16 2 125,00 2 032,18 1 950,06
Investiciniai fondai 9,47 28,84 28,43 25,04 12,27 40,32 27,75 38,58 41,71
Kitos finansų įstaigos 203,47 224,22 247,75 258,98 266,84 254,72 272,31 281,75 284,96
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,40 0,00 0,00 0,00 1,10 0,90 0,00 0,00 4,34
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,10 0,15 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Ilgalaikės paskolos 26 076,08 26 120,52 25 740,96 22 621,26 23 829,47 24 104,58 24 253,52 24 801,46 25 425,81
Ne finansų bendrovės 2 351,20 2 323,42 2 365,06 2 667,78 2 763,75 2 660,72 2 707,93 3 127,96 3 130,81
Centrinis bankas 0,46 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38 0,37 0,35 0,34
Kitos pinigų finansų įstaigos 17 748,59 17 795,36 17 140,85 17 328,84 17 999,18 18 349,33 18 364,96 18 463,87 18 859,37
Investiciniai fondai 31,43 49,47 76,03 76,87 91,42 87,81 94,57 101,35 115,69
Kitos finansų įstaigos 1 962,24 2 075,04 2 073,77 2 162,79 2 567,02 2 593,59 2 664,88 2 691,83 2 900,01
Draudimo bendrovės 6,22 6,30 6,02 6,35 7,95 7,92 9,82 10,01 10,29
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 3 736,54 3 631,33 3 840,60 140,02 161,54 166,62 172,87 174,57 177,80
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 239,41 239,16 238,21 238,20 238,21 238,21 238,11 231,51 231,51
Biržinės akcijos 3 166,80 3 359,70 3 314,94 3 374,40 3 276,03 3 165,92 2 676,35 2 871,96 2 734,91
Ne finansų bendrovės 2 035,49 2 118,36 2 081,42 2 095,48 2 055,10 1 976,83 1 664,36 1 785,17 1 689,31
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,37 0,34 0,35 0,46 0,47 0,50 0,43 0,74 0,95
Investiciniai fondai 76,01 104,73 100,45 95,90 86,81 87,95 68,87 69,29 66,47
Kitos finansų įstaigos 244,25 270,41 258,34 258,62 251,11 246,37 200,37 213,96 206,05
Draudimo bendrovės 5,03 5,35 4,21 2,99 2,58 2,41 2,47 2,87 2,81
Pensijų fondai 15,07 16,19 21,34 26,21 27,22 29,77 27,29 27,04 27,68
Centrinė valdžia 126,39 140,42 139,87 150,32 142,07 129,40 112,88 113,16 102,55
Vietos valdžia 20,15 19,99 25,38 23,92 24,60 25,54 21,40 22,60 19,08
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 644,04 683,91 683,60 720,50 686,08 667,16 578,28 637,14 620,01
Nebiržinės akcijos 28 617,83 29 252,79 29 929,93 29 655,42 29 964,10 30 584,65 31 182,05 32 791,75 32 711,19
Ne finansų bendrovės 8 988,19 8 965,22 9 677,75 10 089,10 10 199,02 10 344,40 10 408,27 10 648,94 10 869,18
Centrinis bankas 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,43 3,43 3,43 3,43
Kitos pinigų finansų įstaigos 497,41 513,29 507,44 502,31 501,52 509,77 510,41 496,24 500,84
Investiciniai fondai 116,51 130,96 176,06 174,15 219,25 227,21 261,52 250,47 264,45
Kitos finansų įstaigos 2 443,15 2 439,07 2 427,50 2 545,24 2 533,26 2 555,56 2 597,20 2 761,40 2 521,77
Draudimo bendrovės 5,34 5,43 4,95 3,33 3,47 6,01 6,25 6,27 8,26
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00
Centrinė valdžia 3 022,20 3 073,32 3 035,29 3 100,17 2 968,32 3 017,49 2 958,20 2 982,59 2 896,64
Vietos valdžia 1 279,71 1 295,76 1 311,10 1 357,81 1 359,34 1 354,96 1 361,04 1 397,81 1 381,32
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 12 261,96 12 826,39 12 786,49 11 879,95 12 176,59 12 565,82 13 075,72 14 244,52 14 265,29
Kitos nuosavybės priemonės 2 507,86 2 514,66 2 662,48 2 765,37 2 834,88 2 861,71 2 918,72 3 140,22 3 155,29
Ne finansų bendrovės 38,30 39,24 40,07 40,16 40,35 41,57 42,09 43,16 43,38
Centrinis bankas 207,18 207,18 207,18 207,18 207,18 207,18 207,18 206,39 206,39
Kitos pinigų finansų įstaigos 4,95 5,01 21,73 21,54 22,57 22,81 26,86 24,54 24,98
Investiciniai fondai 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,03 0,04 0,04
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 20,47 23,07 22,61 22,96 21,85 23,21 19,43 20,42 23,99
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 1 912,49 1 905,82 2 018,80 2 110,57 2 175,48 2 191,81 2 258,98 2 473,98 2 485,52
Vietos valdžia 22,01 21,90 21,90 23,95 24,00 22,70 22,82 22,71 21,24
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 302,40 312,39 330,13 338,97 343,39 352,37 341,32 348,98 349,74
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 4,49 4,83 6,33 3,63 3,14 2,99 2,41 2,25 5,37
Ne finansų bendrovės 0,02 0,02 0,63 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,61
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 4,39 4,74 5,32 3,58 3,10 2,95 2,37 2,23 4,17
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,08 0,07 0,38 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,48
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 3 517,60 3 765,81 4 333,01 4 213,46 4 484,64 4 639,98 4 755,69 5 289,46 5 979,54
Ne finansų bendrovės 236,26 237,87 256,91 270,18 302,64 315,45 331,26 282,28 310,56
Centrinis bankas 348,39 415,94 790,76 807,70 924,96 952,86 1 184,65 1 331,30 1 204,56
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,26 0,27 1,33 1,37 1,55 2,18 2,18 2,68 2,93
Investiciniai fondai 34,74 41,14 51,18 51,75 53,78 58,57 62,19 72,60 76,18
Kitos finansų įstaigos 132,14 137,26 159,29 44,73 54,32 62,55 64,75 66,49 70,78
Draudimo bendrovės 700,92 725,86 755,19 754,48 762,63 775,81 734,06 778,87 816,43
Pensijų fondai 1 506,62 1 615,21 1 700,21 1 673,79 1 767,02 1 844,55 1 772,19 2 104,96 2 837,12
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10 0,70
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 558,27 592,26 618,15 609,46 617,75 628,02 604,33 650,18 660,28
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 392,89 396,79 402,39 429,79 453,45 462,25 475,76 494,98 520,30
Ne finansų bendrovės 109,74 121,75 161,90 185,44 200,22 204,13 210,94 220,09 233,80
Kitos pinigų finansų įstaigos 6,29 6,08 5,19 3,86 3,99 4,03 4,13 5,22 5,40
Kitos finansų įstaigos 1,73 1,68 1,43 3,31 3,42 3,46 3,54 3,50 3,62
Draudimo bendrovės 45,24 45,00 43,80 45,96 48,38 51,05 52,86 62,98 67,37
Centrinė valdžia 1,71 1,71 1,71 1,85 1,85 1,85 1,85 1,51 1,51
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 228,18 220,58 188,37 189,38 195,61 197,74 202,44 201,68 208,60
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 818,97 833,47 844,78 820,45 833,83 845,62 829,49 886,42 941,91
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 818,97 833,47 844,78 820,45 833,83 845,62 829,49 886,42 941,91
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 2 762,41 2 870,33 3 008,62 3 038,86 3 186,45 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 593,39
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2 762,41 2 870,33 3 008,62 3 038,86 3 186,45 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 593,39
Standartinių garantijų atidėjiniai 22,14 22,12 22,91 24,28 24,46 25,47 28,27 26,44 26,18
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,46 1,32 1,19 1,25 1,29 1,16 1,35 1,35 1,35
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 20,68 20,80 21,72 23,03 23,17 24,31 26,92 25,09 24,83
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 562,61 318,08 238,41 129,63 294,22 312,36 428,57 534,35 539,71
Ne finansų bendrovės 6,83 7,75 6,99 3,11 6,43 3,75 4,18 6,53 2,35
Centrinis bankas 73,44 94,86 107,28 52,96 58,10 69,00 73,61 45,97 59,57
Kitos pinigų finansų įstaigos 112,35 90,43 70,38 47,81 87,03 79,03 82,90 103,15 96,62
Investiciniai fondai 3,14 3,71 4,84 4,63 3,03 2,18 1,83 5,84 3,72
Kitos finansų įstaigos 1,68 1,14 0,00 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 3,64 1,13 0,48 0,57 0,03 0,37 0,45 0,00 0,18
Centrinė valdžia 359,99 117,52 46,23 19,29 138,20 156,75 264,43 371,65 376,31
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1,56 1,55 2,21 1,12 1,41 1,29 1,17 1,21 0,92
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 15 754,05 16 274,90 16 109,16 16 457,07 17 737,13 17 893,63 17 133,39 18 614,75 19 014,36
Ne finansų bendrovės 11 314,73 11 608,55 11 353,38 11 345,64 12 249,43 12 554,82 11 797,51 12 646,73 13 094,57
Kitos pinigų finansų įstaigos 6,56 13,63 4,89 6,57 7,69 5,03 3,25 5,47 4,83
Kitos finansų įstaigos 34,63 30,89 37,28 60,40 32,19 33,18 28,85 39,81 48,96
Draudimo bendrovės 2,77 2,71 2,47 2,25 2,73 3,44 3,70 2,96 4,49
Centrinė valdžia 150,94 134,50 235,88 234,17 247,50 254,70 423,25 411,63 406,21
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 4 244,43 4 484,62 4 475,25 4 808,04 5 197,58 5 042,47 4 876,84 5 508,15 5 455,29
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 8 759,22 9 128,16 9 929,85 9 632,48 9 243,23 9 615,89 9 646,46 10 983,81 11 274,10
Ne finansų bendrovės 3 153,54 3 323,17 3 519,53 3 472,79 3 597,10 3 820,62 3 732,69 4 182,25 4 202,36
Centrinis bankas 3,79 3,92 6,90 5,75 8,36 7,93 7,73 6,09 6,44
Kitos pinigų finansų įstaigos 170,12 161,17 173,52 170,91 164,00 173,63 145,58 230,46 183,09
Investiciniai fondai 49,35 24,20 12,06 24,94 24,39 18,56 12,68 18,18 24,12
Kitos finansų įstaigos 399,76 371,27 449,67 458,15 332,00 345,93 423,31 608,19 604,33
Draudimo bendrovės 77,21 89,16 89,24 101,51 96,42 89,29 105,11 107,96 90,10
Pensijų fondai 3,33 2,36 1,05 7,97 2,19 3,54 7,89 1,91 17,76
Centrinė valdžia 1 556,13 1 575,30 2 154,43 1 639,12 1 281,89 1 395,36 1 766,33 1 369,08 1 538,75
Vietos valdžia 142,87 151,94 120,87 100,60 127,97 140,62 133,59 135,55 165,95
Socialinės apsaugos fondai 337,43 338,93 276,83 345,13 310,03 376,43 294,73 309,43 297,13
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2 865,69 3 086,74 3 125,77 3 305,61 3 298,88 3 243,98 3 016,82 4 014,71 4 144,08
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07