Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
IŠ VISO 143 704,17 147 267,92 150 690,03 157 295,20 152 096,31 157 103,01 161 451,48 163 789,30 168 786,76
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 391,82 371,47 368,33 365,58 363,41 366,71 356,85 410,75 386,12
Grynieji pinigai 2 713,97 2 815,41 2 893,86 3 109,38 3 121,41 3 323,35 3 510,55 3 798,41 3 929,37
Ne finansų bendrovės 1 145,59 1 197,10 1 244,45 1 315,22 1 333,99 1 427,18 1 516,15 1 619,60 1 711,50
Kitos pinigų finansų įstaigos 444,47 452,72 430,79 469,96 449,45 452,25 437,01 495,80 444,81
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,52 0,94 1,16 0,98 0,65 0,80 0,73 0,58 1,11
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 123,39 1 164,65 1 217,45 1 323,21 1 337,32 1 443,12 1 556,65 1 682,42 1 771,95
Pervedamieji indėliai 22 203,86 23 636,82 23 715,25 26 560,38 23 855,51 24 819,36 26 718,83 28 773,45 27 365,36
Ne finansų bendrovės 4 878,83 4 731,71 5 024,68 5 311,98 5 088,76 5 299,86 5 731,36 5 838,14 5 782,52
Centrinis bankas 1 495,96 1 086,83 1 129,78 2 186,59 1 512,56 1 824,86 2 247,51 2 722,74 1 756,56
Kitos pinigų finansų įstaigos 5 000,44 5 227,19 5 207,04 6 537,71 5 320,85 4 730,22 5 375,91 6 812,82 5 982,69
Investiciniai fondai 89,92 78,11 73,14 69,22 77,45 66,02 90,28 67,74 59,33
Kitos finansų įstaigos 238,16 181,64 217,57 242,10 290,89 247,51 222,47 242,86 224,51
Draudimo bendrovės 92,02 99,51 88,47 91,01 98,08 77,09 91,21 101,88 101,15
Pensijų fondai 89,49 122,73 134,19 134,29 169,18 140,74 177,21 222,04 311,75
Centrinė valdžia 2 141,57 3 616,07 3 230,45 2 720,61 1 893,64 2 490,63 2 657,01 1 752,88 2 218,87
Vietos valdžia 412,70 473,36 480,22 308,65 446,99 521,02 516,36 308,75 439,87
Socialinės apsaugos fondai 259,19 351,47 311,46 440,55 425,24 583,46 602,66 794,86 710,57
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 7 505,58 7 668,21 7 818,26 8 517,67 8 531,88 8 837,94 9 006,85 9 908,74 9 777,54
Kiti indėliai 8 912,78 8 957,24 8 876,13 8 661,99 8 554,27 8 264,65 8 149,30 8 302,69 8 208,46
Ne finansų bendrovės 350,30 346,51 338,61 317,67 305,20 277,09 283,68 563,61 508,03
Centrinis bankas 3 809,99 3 834,86 3 802,83 3 749,60 3 677,04 3 477,39 3 355,25 3 276,71 3 021,04
Kitos pinigų finansų įstaigos 88,27 93,09 84,03 65,46 55,08 70,28 78,12 90,93 95,39
Investiciniai fondai 3,11 7,05 1,53 2,07 3,66 4,25 3,29 3,02 3,50
Kitos finansų įstaigos 18,20 15,65 18,96 22,88 26,08 21,08 23,21 22,68 25,20
Draudimo bendrovės 7,28 9,49 4,62 2,47 2,72 2,95 3,01 2,68 2,40
Pensijų fondai 17,02 16,37 13,19 13,29 15,79 12,49 7,50 14,20 13,00
Centrinė valdžia 315,13 361,76 414,19 312,09 312,64 272,41 298,96 200,81 368,70
Vietos valdžia 3,97 3,75 3,67 3,16 3,18 3,39 3,30 3,14 6,01
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 4 299,50 4 268,71 4 194,51 4 173,31 4 152,87 4 123,32 4 092,99 4 124,90 4 165,20
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 25,39 39,28 53,32 35,26 32,53 40,84 37,02 33,19 39,33
Ne finansų bendrovės 0,09 0,09 0,00 0,13 0,33 0,30 0,90 0,99 1,09
Centrinis bankas 12,39 28,45 35,89 18,16 17,03 23,65 30,60 17,79 20,20
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 1,27 2,08 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 12,00 9,34 13,34 13,89 12,46 15,56 3,67 10,56 14,85
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,40 2,31 0,10 0,10 0,00 0,10 0,40 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,91 1,00 0,52 0,90 0,98 1,33 1,76 3,44 3,19
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 13 355,24 13 598,40 14 556,18 16 002,80 16 613,55 17 208,46 17 801,54 17 971,30 17 955,59
Ne finansų bendrovės 121,17 129,32 118,27 115,39 125,14 118,73 124,27 107,40 102,89
Centrinis bankas 8 764,81 8 960,68 10 163,57 11 433,98 12 092,15 12 577,04 13 038,31 13 371,15 13 260,22
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 680,72 1 625,80 1 434,66 1 558,57 1 615,21 1 551,47 1 559,74 1 446,53 1 543,25
Investiciniai fondai 144,66 147,04 172,39 185,74 200,13 201,51 227,51 222,49 231,00
Kitos finansų įstaigos 191,74 286,58 291,89 289,57 55,91 61,85 80,45 92,72 88,64
Draudimo bendrovės 813,59 832,66 838,09 857,48 913,14 963,93 992,53 999,42 1 028,79
Pensijų fondai 1 098,57 1 100,45 1 096,92 1 143,10 1 155,87 1 241,82 1 260,91 1 229,84 1 045,48
Centrinė valdžia 157,82 151,11 125,50 127,81 148,45 162,97 165,24 181,99 202,74
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 382,16 364,77 314,90 291,16 307,54 329,13 352,58 319,76 452,59
Trumpalaikės paskolos 4 425,91 4 513,49 4 777,19 5 250,85 5 528,94 6 133,72 6 018,34 6 051,91 6 057,94
Ne finansų bendrovės 2 460,41 2 550,14 2 845,10 2 907,13 3 104,38 3 344,41 3 508,87 3 631,93 3 703,24
Centrinis bankas 2,54 1,92 2,12 3,57 2,56 3,67 2,41 2,79 0,96
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 763,82 1 744,82 1 673,59 2 063,73 2 135,77 2 503,38 2 232,16 2 125,00 2 032,18
Investiciniai fondai 8,79 9,47 28,84 28,43 25,04 12,27 17,39 31,46 40,20
Kitos finansų įstaigos 190,27 206,64 227,39 247,74 260,93 268,63 256,35 260,46 281,10
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 1,10 0,90 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,10 0,10 0,15 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Ilgalaikės paskolos 25 836,80 26 179,42 26 223,82 25 840,53 22 721,28 23 930,06 24 204,31 24 366,08 24 655,12
Ne finansų bendrovės 2 507,17 2 454,48 2 426,77 2 464,56 2 767,08 2 862,84 2 759,43 2 804,35 3 230,25
Centrinis bankas 0,48 0,46 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38 0,37 0,35
Kitos pinigų finansų įstaigos 17 422,86 17 748,59 17 795,36 17 140,85 17 328,84 17 999,18 18 349,33 18 364,96 18 463,86
Investiciniai fondai 17,99 31,43 49,47 76,03 77,54 92,53 88,28 89,99 94,33
Kitos finansų įstaigos 1 923,88 1 962,84 2 075,53 2 073,84 2 162,78 2 567,31 2 593,90 2 685,27 2 449,92
Draudimo bendrovės 6,13 6,22 6,30 6,02 6,40 8,06 8,15 10,16 10,33
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 3 719,43 3 736,54 3 631,33 3 840,60 140,02 161,54 166,62 172,87 174,57
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 238,86 238,86 238,62 238,21 238,21 238,20 238,21 238,11 231,51
Biržinės akcijos 3 194,78 3 166,72 3 359,67 3 314,91 3 374,16 3 275,80 3 165,68 2 678,33 2 869,90
Ne finansų bendrovės 2 124,74 2 035,50 2 118,36 2 081,42 2 095,48 2 055,10 1 976,83 1 664,31 1 785,07
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,74 0,37 0,34 0,35 0,46 0,47 0,50 0,43 0,74
Investiciniai fondai 78,70 76,01 104,73 100,45 95,90 86,81 87,95 68,87 69,29
Kitos finansų įstaigos 232,38 244,25 270,41 258,34 258,62 251,11 246,37 200,37 213,96
Draudimo bendrovės 5,07 5,03 5,35 4,21 3,01 2,61 2,44 2,50 2,89
Pensijų fondai 13,79 15,07 16,19 21,34 26,21 27,22 29,77 27,29 27,04
Centrinė valdžia 123,91 126,39 140,42 139,87 150,32 142,07 129,40 112,88 113,16
Vietos valdžia 15,98 20,15 19,99 25,38 23,92 24,60 25,54 21,40 22,60
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 599,47 643,95 683,88 683,57 720,23 685,82 666,89 580,27 635,15
Nebiržinės akcijos 31 279,79 31 403,45 32 058,06 32 808,20 32 734,47 33 047,00 33 942,21 34 440,05 36 235,93
Ne finansų bendrovės 11 365,53 11 465,52 11 440,57 12 152,03 12 540,89 12 672,72 12 811,13 12 873,52 13 279,54
Centrinis bankas 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,43 3,43 3,43
Kitos pinigų finansų įstaigos 495,20 489,89 505,76 499,75 495,25 494,58 502,32 504,99 488,49
Investiciniai fondai 115,97 115,74 130,19 175,29 171,84 216,07 220,54 245,13 271,55
Kitos finansų įstaigos 2 402,74 2 402,38 2 393,06 2 421,73 2 515,85 2 510,84 2 559,51 2 582,72 2 755,64
Draudimo bendrovės 5,35 5,34 5,43 4,95 5,50 5,65 6,12 6,44 6,30
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
Centrinė valdžia 3 212,56 3 125,40 3 176,53 3 138,00 3 203,37 3 071,53 3 120,69 3 061,41 2 982,59
Vietos valdžia 939,77 931,80 947,85 963,19 1 009,90 1 011,44 1 007,05 1 013,13 1 397,81
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 12 739,31 12 864,02 13 455,32 13 449,90 12 788,51 13 060,83 13 711,42 14 149,28 15 050,49
Kitos nuosavybės priemonės 2 476,75 2 463,35 2 461,11 2 609,44 2 714,30 2 793,02 2 820,07 2 879,61 3 113,51
Ne finansų bendrovės 42,46 40,45 41,39 42,22 42,33 42,52 43,74 44,26 45,48
Centrinis bankas 207,18 207,18 207,18 207,18 207,18 207,18 207,18 207,18 206,39
Kitos pinigų finansų įstaigos 4,66 4,95 5,01 21,73 21,54 22,57 22,81 23,05 24,54
Investiciniai fondai 0,09 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,03 0,04
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 15,50 20,47 23,07 22,61 24,86 25,30 27,46 26,04 26,67
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 1 933,87 1 921,31 1 914,65 2 027,63 2 119,40 2 184,31 2 200,63 2 267,80 2 473,98
Vietos valdžia 2,65 2,81 2,70 2,70 4,76 4,80 3,50 3,62 22,71
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 270,34 266,12 267,06 285,32 294,19 306,28 314,69 307,61 313,71
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 7,89 4,49 4,83 6,33 3,66 3,18 3,04 2,48 2,32
Ne finansų bendrovės 0,58 0,02 0,02 0,63 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 6,86 4,39 4,74 5,32 3,61 3,14 3,00 2,44 2,30
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,45 0,08 0,07 0,38 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 3 402,85 3 527,53 3 774,76 4 340,62 4 231,04 4 500,37 4 659,82 4 777,45 5 342,49
Ne finansų bendrovės 240,94 242,89 244,47 263,52 276,70 309,48 321,82 336,11 336,14
Centrinis bankas 339,05 348,39 415,94 790,76 807,70 924,96 952,86 1 184,65 1 331,30
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,22 0,26 0,27 1,33 1,37 1,55 2,18 2,18 2,68
Investiciniai fondai 32,74 34,74 41,14 51,18 51,75 53,78 58,57 61,78 71,43
Kitos finansų įstaigos 62,42 132,11 137,26 159,26 44,70 54,31 62,15 58,84 61,50
Draudimo bendrovės 695,11 700,92 725,86 755,19 758,01 769,99 787,16 749,14 785,35
Pensijų fondai 1 488,89 1 509,96 1 617,57 1 701,26 1 681,76 1 769,22 1 848,09 1 780,08 2 106,87
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 543,48 558,27 592,25 618,14 609,06 617,10 626,99 604,59 647,12
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 346,55 392,89 396,79 402,39 431,74 458,04 469,80 474,12 506,09
Ne finansų bendrovės 96,04 109,74 121,75 161,90 187,55 205,02 211,79 213,36 231,25
Kitos pinigų finansų įstaigos 5,79 6,29 6,08 5,19 3,86 3,99 4,03 4,13 5,22
Kitos finansų įstaigos 1,60 1,73 1,68 1,43 3,31 3,42 3,46 3,54 3,50
Draudimo bendrovės 31,21 45,24 45,00 43,80 45,79 48,15 50,93 48,80 62,93
Centrinė valdžia 1,71 1,71 1,71 1,71 1,85 1,85 1,85 1,85 1,51
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 210,21 228,18 220,58 188,37 189,38 195,61 197,74 202,44 201,68
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 827,19 818,97 833,47 844,78 825,50 844,06 860,94 849,93 897,68
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 827,19 818,97 833,47 844,78 825,50 844,06 860,94 849,93 897,68
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 2 709,80 2 768,12 2 879,77 3 014,71 3 050,08 3 190,90 3 324,57 3 274,86 3 504,84
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2 709,80 2 768,12 2 879,77 3 014,71 3 050,08 3 190,90 3 324,57 3 274,86 3 504,84
Standartinių garantijų atidėjiniai 20,16 20,13 20,02 19,89 19,78 19,84 19,66 21,28 21,33
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,59 1,46 1,32 1,19 1,25 1,29 1,16 1,35 1,35
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 18,57 18,67 18,70 18,70 18,53 18,55 18,50 19,93 19,98
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 235,64 243,66 221,04 194,88 93,49 179,58 177,42 201,24 225,83
Ne finansų bendrovės 9,64 6,83 7,75 6,99 3,11 6,43 3,75 4,18 6,53
Centrinis bankas 9,00 57,21 74,36 73,86 16,43 34,22 48,47 55,30 45,45
Kitos pinigų finansų įstaigos 133,25 112,35 90,43 70,38 47,81 87,03 79,03 82,90 103,15
Investiciniai fondai 1,69 3,14 3,71 4,84 5,02 3,68 3,35 3,38 5,84
Kitos finansų įstaigos 0,26 1,68 1,14 0,00 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 1,46 3,64 1,13 0,48 0,57 0,03 0,37 0,45 0,00
Centrinė valdžia 78,91 57,27 40,98 36,12 19,29 46,79 41,17 53,86 63,65
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1,43 1,56 1,55 2,21 1,12 1,41 1,29 1,17 1,21
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 13 286,08 13 991,51 14 517,95 14 377,58 14 653,92 15 864,27 16 012,99 15 240,01 16 759,82
Ne finansų bendrovės 10 329,95 10 906,40 11 200,22 10 945,05 10 937,31 11 841,10 12 146,48 11 389,17 12 211,17
Kitos pinigų finansų įstaigos 7,19 6,56 13,63 4,89 6,57 7,69 5,03 3,25 5,47
Kitos finansų įstaigos 31,11 34,58 30,95 38,53 60,40 32,19 33,18 28,78 39,76
Draudimo bendrovės 2,77 2,77 2,72 2,47 2,65 3,62 5,38 6,37 5,22
Centrinė valdžia 107,15 149,58 133,14 236,12 234,41 247,74 254,94 423,49 411,88
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2 807,90 2 891,63 3 137,29 3 150,51 3 412,59 3 731,93 3 567,98 3 388,95 4 086,32
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 8 050,93 8 355,59 8 698,47 9 534,71 9 173,29 8 839,81 9 198,56 9 242,18 10 709,74
Ne finansų bendrovės 3 195,14 3 457,00 3 626,63 3 822,99 3 776,25 3 900,56 4 124,08 4 036,15 4 505,94
Centrinis bankas 1,84 3,39 3,78 5,07 5,09 8,27 7,62 6,26 5,15
Kitos pinigų finansų įstaigos 75,21 79,70 74,96 111,57 103,60 106,24 102,46 92,29 114,01
Investiciniai fondai 35,58 49,34 24,19 12,05 24,99 24,49 19,00 14,61 16,56
Kitos finansų įstaigos 423,49 399,81 371,21 448,42 458,15 332,00 345,93 423,52 850,20
Draudimo bendrovės 86,00 77,21 89,15 89,24 100,93 95,49 87,73 103,33 104,46
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 1 496,93 1 548,77 1 558,04 2 142,25 1 626,94 1 269,71 1 383,18 1 757,54 1 372,52
Vietos valdžia 112,76 130,83 130,00 106,11 84,24 108,21 125,86 118,28 132,24
Socialinės apsaugos fondai 344,53 337,43 338,93 276,83 345,13 310,03 376,43 294,73 309,43
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2 279,44 2 272,11 2 481,58 2 520,18 2 647,96 2 684,81 2 626,27 2 395,47 3 299,23
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07