Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
IŠ VISO 158 567,36 161 251,16 165 596,20 168 788,86 173 447,26 176 734,01 180 339,11 192 607,68 202 752,58
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 356,74 376,61 386,12 400,21 426,92 422,84 445,65 464,15 466,26
Grynieji pinigai 3 510,55 3 798,41 3 929,37 4 142,36 4 317,82 4 600,16 4 748,99 5 118,11 5 520,72
Ne finansų bendrovės 1 516,15 1 619,60 1 711,50 1 813,13 1 889,60 1 983,13 2 067,99 2 231,16 2 389,87
Kitos pinigų finansų įstaigos 437,01 495,80 444,81 467,71 471,15 521,26 482,80 446,27 458,99
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,73 0,58 1,11 1,77 1,47 1,03 1,69 1,17 1,40
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 556,65 1 682,42 1 771,95 1 859,75 1 955,59 2 094,73 2 196,51 2 439,51 2 670,46
Pervedamieji indėliai 26 596,31 28 670,05 27 286,23 28 862,43 29 628,42 33 845,84 32 606,32 42 206,57 49 703,83
Ne finansų bendrovės 5 989,30 6 098,03 6 136,61 5 970,17 6 187,85 6 814,75 7 209,99 7 901,66 8 928,59
Centrinis bankas 2 247,51 2 722,74 1 756,56 1 872,97 1 527,94 3 101,79 1 500,73 4 482,46 6 523,65
Kitos pinigų finansų įstaigos 5 375,91 6 812,82 5 982,69 5 691,13 5 903,22 7 847,58 8 584,02 10 601,14 12 878,84
Investiciniai fondai 67,25 68,71 63,37 50,67 51,32 74,64 99,49 91,51 73,23
Kitos finansų įstaigos 222,47 242,86 224,66 287,55 324,80 462,41 661,35 629,38 708,39
Draudimo bendrovės 91,50 100,68 101,05 87,36 92,84 102,72 107,56 111,29 109,68
Pensijų fondai 177,21 222,04 311,75 84,36 82,81 88,06 148,15 79,93 116,59
Centrinė valdžia 2 170,40 1 264,18 1 727,73 3 297,81 3 615,20 2 316,77 1 083,35 4 383,15 5 931,83
Vietos valdžia 522,06 314,17 444,72 513,52 503,88 339,72 527,69 613,78 591,40
Socialinės apsaugos fondai 602,66 794,86 710,57 876,96 983,68 1 309,87 1 333,57 1 355,07 1 251,07
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 9 130,04 10 028,95 9 826,53 10 129,93 10 354,89 11 387,53 11 350,43 11 957,18 12 590,56
Kiti indėliai 8 049,70 8 199,29 8 103,95 7 984,58 7 907,01 7 806,29 7 609,62 7 688,87 7 411,09
Ne finansų bendrovės 293,04 573,10 514,62 595,97 556,21 468,59 449,88 353,78 299,04
Centrinis bankas 3 255,65 3 173,31 2 916,53 2 725,50 2 632,12 2 563,44 2 483,92 2 524,72 2 202,26
Kitos pinigų finansų įstaigos 78,12 90,93 95,39 77,22 86,22 87,46 84,63 95,47 101,15
Investiciniai fondai 2,87 2,48 3,53 4,18 4,88 7,88 9,88 10,77 10,77
Kitos finansų įstaigos 23,21 22,68 27,39 28,31 51,96 72,40 68,83 109,30 145,96
Draudimo bendrovės 2,97 2,63 2,48 2,41 2,25 2,16 2,19 2,10 2,00
Pensijų fondai 7,50 14,20 13,00 13,60 0,60 0,60 0,60 0,00 0,00
Centrinė valdžia 290,06 191,91 359,80 371,05 370,67 361,57 315,27 408,59 454,16
Vietos valdžia 3,30 3,14 6,01 5,90 2,63 2,88 2,60 2,36 2,20
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 4 092,99 4 124,90 4 165,20 4 160,44 4 199,47 4 239,32 4 191,82 4 181,77 4 193,55
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 37,02 33,85 39,42 78,47 67,29 44,71 48,65 51,34 66,08
Ne finansų bendrovės 0,90 0,99 1,09 0,97 1,43 3,02 3,03 1,97 6,90
Centrinis bankas 30,60 17,79 20,20 49,32 29,89 16,98 19,56 23,25 29,52
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 10,01 10,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 3,67 11,23 14,85 14,38 21,80 16,43 13,34 12,06 12,63
Kitos finansų įstaigos 0,10 0,40 0,00 0,00 0,15 0,59 0,99 1,05 0,80
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1,76 3,44 3,28 3,79 4,01 7,69 11,74 13,01 16,23
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 17 794,88 17 986,36 17 947,44 17 652,94 18 111,34 16 540,13 17 255,80 19 294,70 20 322,57
Ne finansų bendrovės 124,25 107,87 102,72 98,56 94,43 82,61 80,41 91,62 90,73
Centrinis bankas 13 038,31 13 371,15 13 260,22 13 352,43 13 742,55 12 196,26 13 116,88 14 555,52 15 420,63
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 559,74 1 446,53 1 543,25 1 475,37 1 487,93 1 502,46 1 330,45 1 695,01 1 807,23
Investiciniai fondai 227,51 223,10 230,33 250,44 274,74 278,48 314,19 320,58 301,64
Kitos finansų įstaigos 80,44 92,74 88,63 99,21 104,19 95,74 72,41 87,05 93,13
Draudimo bendrovės 983,10 999,35 1 013,98 1 090,64 1 116,25 1 117,88 1 109,35 1 145,09 1 222,25
Pensijų fondai 1 260,91 1 229,84 1 045,48 635,12 571,62 591,70 569,78 622,83 630,01
Centrinė valdžia 165,24 181,99 197,74 223,47 227,59 239,61 238,36 247,57 260,73
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 5,00 20,06 20,10 20,08 25,13 25,11 25,42
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 355,38 333,79 460,10 407,66 471,94 415,32 398,85 504,32 470,80
Trumpalaikės paskolos 5 572,17 5 590,87 5 593,39 5 908,74 5 929,19 6 078,74 7 089,62 5 575,09 5 742,54
Ne finansų bendrovės 3 042,13 3 165,12 3 241,73 3 621,34 3 645,48 3 733,37 4 209,03 3 316,18 3 373,01
Centrinis bankas 2,41 2,79 0,96 2,05 1,32 8,01 17,29 31,07 250,29
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 232,16 2 125,00 2 032,18 1 950,15 1 907,98 1 908,07 2 289,67 1 820,68 1 718,68
Investiciniai fondai 40,36 27,81 38,62 45,87 52,15 51,55 50,15 61,80 61,34
Kitos finansų įstaigos 254,03 270,00 279,78 282,78 316,08 375,64 523,19 310,87 296,99
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,90 0,00 0,00 4,34 4,04 0,00 0,00 32,14 39,88
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,18 0,15 0,11 2,20 2,14 2,10 0,30 2,35 2,35
Ilgalaikės paskolos 23 924,61 24 267,83 24 781,59 25 397,57 25 680,43 25 914,50 25 751,64 25 918,20 26 185,06
Ne finansų bendrovės 2 253,00 2 310,87 2 708,45 2 709,58 2 774,93 2 493,35 2 730,03 2 951,81 2 987,87
Centrinis bankas 0,38 0,37 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29
Kitos pinigų finansų įstaigos 18 349,33 18 364,96 18 463,87 18 858,08 19 171,01 19 411,75 19 110,26 19 042,65 19 214,53
Investiciniai fondai 87,81 94,57 100,75 114,49 118,31 116,23 122,30 124,43 136,96
Kitos finansų įstaigos 2 583,03 2 670,68 2 698,53 2 907,32 2 825,26 2 778,29 2 673,94 2 662,64 2 701,28
Draudimo bendrovės 7,92 9,82 9,57 9,87 9,88 13,35 13,34 13,63 10,75
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 404,93 578,43 568,56 566,38 548,59 869,11 867,56 888,86 899,92
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 238,21 238,11 231,51 231,51 232,12 232,11 233,90 233,89 233,46
Biržinės akcijos 3 165,92 2 676,35 2 871,71 2 736,20 2 803,63 2 926,88 2 756,05 2 988,55 1 825,42
Ne finansų bendrovės 1 976,83 1 664,36 1 785,17 1 689,79 1 731,86 1 822,67 1 851,78 1 911,74 722,59
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,50 0,43 0,74 0,95 0,85 0,71 0,55 0,48 0,52
Investiciniai fondai 87,95 68,87 69,29 66,47 61,97 63,06 38,31 52,09 48,35
Kitos finansų įstaigos 246,37 200,37 213,96 206,05 215,16 230,97 170,50 205,70 219,52
Draudimo bendrovės 2,41 2,47 2,78 2,73 2,87 3,20 2,69 3,05 3,10
Pensijų fondai 29,77 27,29 27,04 27,68 28,53 28,84 22,77 28,13 28,35
Centrinė valdžia 129,40 112,88 113,16 102,55 104,76 99,80 86,01 101,73 89,92
Vietos valdžia 25,54 21,40 22,60 19,08 21,27 20,39 18,51 17,53 17,02
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 667,16 578,28 636,98 620,91 636,35 657,25 564,94 668,11 696,05
Nebiržinės akcijos 31 533,42 32 216,46 33 437,68 33 330,21 35 040,04 35 455,82 38 630,92 38 900,02 40 394,37
Ne finansų bendrovės 9 461,30 9 492,39 9 865,72 10 346,82 10 855,40 10 488,73 10 930,08 11 348,70 12 804,90
Centrinis bankas 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43
Kitos pinigų finansų įstaigos 523,76 525,72 509,95 514,69 519,00 533,09 520,86 499,59 516,24
Investiciniai fondai 227,22 253,36 245,17 271,50 292,56 315,35 304,02 310,85 283,63
Kitos finansų įstaigos 2 585,10 2 630,93 2 790,93 2 564,25 2 594,95 2 713,09 2 923,22 2 877,52 2 906,28
Draudimo bendrovės 6,01 6,25 5,52 7,57 7,54 13,57 19,01 19,39 17,80
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 3 017,49 2 810,84 2 835,23 2 827,55 2 826,38 2 946,13 2 978,58 3 016,58 3 088,12
Vietos valdžia 1 354,96 1 211,69 1 248,46 1 225,45 1 224,26 1 268,88 1 330,98 1 294,01 1 268,88
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 14 354,14 15 281,86 15 933,18 15 568,93 16 716,51 17 173,54 19 620,74 19 529,96 19 505,08
Kitos nuosavybės priemonės 2 865,75 2 933,75 3 183,39 3 187,70 3 342,52 3 195,84 3 299,90 3 336,70 3 375,67
Ne finansų bendrovės 42,32 42,99 61,87 62,18 65,17 66,03 61,42 61,31 62,14
Centrinis bankas 207,18 207,18 206,39 206,39 206,39 206,39 206,35 206,35 206,35
Kitos pinigų finansų įstaigos 22,81 26,86 24,54 24,98 26,63 21,35 21,40 21,47 21,81
Investiciniai fondai 0,06 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 23,21 19,43 20,44 24,18 27,67 27,74 21,57 25,63 51,73
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 2 191,91 2 254,37 2 469,47 2 469,21 2 600,70 2 464,79 2 583,13 2 610,25 2 617,46
Vietos valdžia 22,70 37,72 37,61 36,30 37,47 28,43 28,46 32,28 28,43
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 355,56 345,16 363,03 364,43 378,47 381,08 377,56 379,41 387,76
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 2,99 2,41 2,40 5,52 3,14 2,91 3,33 2,85 3,32
Ne finansų bendrovės 0,02 0,02 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 2,95 2,37 2,38 4,32 3,01 2,78 3,00 2,74 2,68
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,31 0,10 0,62
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,02 0,02 0,02 0,48 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 4 648,71 4 758,55 5 308,01 6 015,19 6 237,78 6 594,31 5 875,11 6 778,18 6 796,07
Ne finansų bendrovės 277,37 294,74 260,85 286,10 346,32 410,46 442,08 471,26 420,36
Centrinis bankas 952,86 1 184,65 1 331,30 1 204,56 1 055,75 1 060,22 1 031,31 1 289,87 1 042,84
Kitos pinigų finansų įstaigos 2,18 2,18 2,68 2,93 3,59 3,02 4,12 4,12 4,33
Investiciniai fondai 58,57 62,19 72,71 76,39 90,11 104,64 86,60 96,57 110,90
Kitos finansų įstaigos 94,44 92,54 87,19 103,81 83,32 106,54 66,36 58,69 83,09
Draudimo bendrovės 775,81 734,06 790,46 830,39 860,28 900,60 832,26 891,03 914,93
Pensijų fondai 1 844,55 1 772,19 2 104,96 2 837,12 3 097,31 3 311,68 2 786,40 3 269,92 3 488,25
Centrinė valdžia 0,00 0,08 0,10 0,70 1,34 2,02 2,61 3,26 3,75
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 642,93 615,91 657,77 673,19 699,76 695,13 623,37 693,45 726,82
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 462,25 475,76 497,64 530,72 548,28 552,27 556,83 573,32 599,02
Ne finansų bendrovės 204,13 210,94 222,43 243,23 254,68 260,90 248,54 263,73 239,74
Kitos pinigų finansų įstaigos 4,03 4,13 5,22 5,40 5,48 5,57 5,76 5,81 7,00
Kitos finansų įstaigos 3,46 3,54 3,50 3,62 3,67 3,73 3,86 3,89 4,69
Draudimo bendrovės 51,05 52,86 63,30 68,36 71,30 65,60 78,55 78,03 80,18
Centrinė valdžia 1,85 1,85 1,51 1,51 1,51 1,51 1,62 1,62 1,96
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 197,74 202,44 201,68 208,60 211,63 214,96 218,49 220,24 265,46
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 845,62 829,49 888,64 946,35 980,53 1 002,79 945,84 995,11 1 031,40
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 845,62 829,49 888,64 946,35 980,53 1 002,79 945,84 995,11 1 031,40
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 591,91 3 780,67 4 027,35 3 515,05 3 976,33 4 228,30
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 591,91 3 780,67 4 027,35 3 515,05 3 976,33 4 228,30
Standartinių garantijų atidėjiniai 25,47 28,27 26,49 26,27 26,02 24,44 23,51 25,99 26,55
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,16 1,35 1,40 1,44 1,38 1,53 1,53 1,53 1,53
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 24,31 26,92 25,09 24,83 24,64 22,91 21,98 24,46 25,02
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 312,36 428,57 534,13 539,29 743,92 646,87 394,43 359,16 306,13
Ne finansų bendrovės 3,75 4,18 6,53 2,35 5,78 1,40 9,25 3,53 1,85
Centrinis bankas 69,00 73,61 45,97 59,57 72,91 51,43 54,02 73,90 132,30
Kitos pinigų finansų įstaigos 79,03 82,90 103,15 96,62 128,29 116,11 60,02 46,14 52,95
Investiciniai fondai 2,18 1,83 5,63 3,29 1,11 8,20 0,21 4,09 3,15
Kitos finansų įstaigos 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,13 0,01 0,00 0,01
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,37 0,45 0,00 0,18 0,00 0,13 0,01 0,18 0,10
Centrinė valdžia 156,75 264,43 371,65 376,31 534,47 468,89 270,57 230,93 115,77
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1,29 1,17 1,21 0,92 1,35 0,58 0,33 0,40 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 16 647,49 15 840,37 16 959,03 16 846,78 16 953,17 15 702,56 17 151,80 16 762,00 17 140,13
Ne finansų bendrovės 13 625,26 13 070,49 13 932,22 13 819,65 14 000,71 13 232,61 13 779,96 13 462,28 13 954,19
Kitos pinigų finansų įstaigos 5,03 3,25 5,47 4,75 6,54 6,44 3,78 3,58 2,66
Kitos finansų įstaigos 33,18 28,85 40,23 49,71 44,30 47,74 50,58 57,38 58,79
Draudimo bendrovės 3,44 3,70 3,01 4,53 3,69 3,10 1,63 4,18 2,67
Centrinė valdžia 1,76 1,52 1,81 1,47 1,97 0,96 0,95 0,71 1,36
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2 978,83 2 732,56 2 976,29 2 966,67 2 895,96 2 411,71 3 314,89 3 233,87 3 120,46
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 8 899,26 8 910,85 10 327,90 10 605,43 10 919,16 11 348,77 11 630,05 11 592,42 11 608,06
Ne finansų bendrovės 4 044,16 3 956,23 4 930,98 4 963,99 5 232,27 5 027,61 5 074,17 4 999,76 5 136,33
Centrinis bankas 7,93 7,73 6,09 6,44 5,71 7,01 3,63 4,65 2,83
Kitos pinigų finansų įstaigos 173,63 145,58 230,46 189,12 211,49 166,24 199,61 164,66 144,98
Investiciniai fondai 19,63 14,09 19,44 25,21 18,30 17,17 26,26 21,63 15,54
Kitos finansų įstaigos 345,93 423,31 607,77 603,58 675,72 701,41 764,14 706,35 791,00
Draudimo bendrovės 89,29 105,11 108,57 93,31 99,03 99,51 100,06 112,10 123,18
Pensijų fondai 3,54 7,89 1,91 17,76 2,90 8,88 1,99 1,56 6,43
Centrinė valdžia 1 395,36 1 766,33 1 369,08 1 547,85 1 481,63 2 420,59 1 874,32 1 828,05 1 584,69
Vietos valdžia 140,62 133,59 135,55 165,95 185,66 182,31 182,83 210,24 203,89
Socialinės apsaugos fondai 376,43 294,73 309,43 297,13 298,13 316,83 374,33 423,83 525,13
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2 302,75 2 056,25 2 608,63 2 695,09 2 708,32 2 401,20 3 028,71 3 119,60 3 074,05
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07