Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
IŠ VISO 156 479,28 150 762,96 155 785,98 159 743,11 162 410,71 166 451,11 169 916,42 174 548,60 177 418,77
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 365,47 363,30 366,60 356,74 376,61 386,12 400,21 426,92 422,84
Grynieji pinigai 3 109,38 3 121,41 3 323,35 3 510,55 3 798,41 3 929,37 4 142,36 4 317,82 4 600,16
Ne finansų bendrovės 1 315,22 1 333,99 1 427,18 1 516,15 1 619,60 1 711,50 1 813,13 1 889,60 1 983,13
Kitos pinigų finansų įstaigos 469,96 449,45 452,25 437,01 495,80 444,81 467,71 471,15 521,26
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,98 0,65 0,80 0,73 0,58 1,11 1,77 1,47 1,03
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 323,21 1 337,32 1 443,12 1 556,65 1 682,42 1 771,95 1 859,75 1 955,59 2 094,73
Pervedamieji indėliai 26 470,81 23 763,52 24 723,01 26 596,31 28 670,05 27 286,23 28 862,43 29 628,42 33 645,50
Ne finansų bendrovės 5 606,47 5 378,75 5 573,77 5 993,80 6 103,53 6 142,57 5 977,19 6 194,84 6 632,22
Centrinis bankas 2 186,59 1 512,56 1 824,86 2 247,51 2 722,74 1 756,56 1 872,97 1 527,94 3 101,79
Kitos pinigų finansų įstaigos 6 537,71 5 320,85 4 730,22 5 375,91 6 812,82 5 982,69 5 691,13 5 903,22 7 847,24
Investiciniai fondai 69,22 78,13 67,28 67,24 68,71 62,54 49,02 48,06 62,72
Kitos finansų įstaigos 242,10 290,89 247,51 222,47 242,86 224,66 287,55 324,80 462,41
Draudimo bendrovės 91,01 98,23 77,34 91,50 100,68 100,56 86,37 91,79 101,17
Pensijų fondai 134,29 169,18 140,74 177,21 222,04 311,75 84,36 82,81 88,06
Centrinė valdžia 2 242,51 1 413,64 2 002,77 2 165,90 1 258,69 1 723,09 3 293,43 3 612,52 2 312,77
Vietos valdžia 314,35 452,69 526,72 522,06 314,17 444,72 513,52 503,88 339,72
Socialinės apsaugos fondai 440,55 425,24 583,46 602,66 794,86 710,57 876,96 983,68 1 309,87
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 8 606,00 8 623,37 8 948,34 9 130,04 10 028,95 9 826,53 10 129,93 10 354,89 11 387,53
Kiti indėliai 8 571,90 8 462,28 8 168,30 8 049,70 8 199,29 8 103,95 7 984,58 7 907,01 7 806,48
Ne finansų bendrovės 326,57 314,26 286,26 293,04 573,10 514,70 596,04 556,43 469,30
Centrinis bankas 3 659,51 3 585,05 3 381,04 3 255,65 3 173,31 2 916,53 2 725,50 2 632,12 2 563,44
Kitos pinigų finansų įstaigos 65,46 55,08 70,28 78,12 90,93 95,39 77,22 86,22 87,46
Investiciniai fondai 2,07 3,51 4,01 2,87 2,48 3,54 4,19 4,75 7,76
Kitos finansų įstaigos 22,88 26,08 21,08 23,21 22,68 27,39 28,31 51,96 72,40
Draudimo bendrovės 2,47 2,71 2,92 2,97 2,63 2,40 2,33 2,16 2,08
Pensijų fondai 13,29 15,79 12,49 7,50 14,20 13,00 13,60 0,60 0,60
Centrinė valdžia 303,19 303,74 263,51 290,06 191,91 359,80 371,05 370,67 361,57
Vietos valdžia 3,16 3,18 3,39 3,30 3,14 6,01 5,90 2,63 2,88
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 4 173,31 4 152,87 4 123,32 4 092,99 4 124,90 4 165,20 4 160,44 4 199,47 4 238,99
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 35,26 32,53 40,84 37,02 33,85 39,42 78,47 67,29 44,86
Ne finansų bendrovės 0,13 0,33 0,30 0,90 0,99 1,09 0,97 1,43 3,02
Centrinis bankas 18,16 17,03 23,65 30,60 17,79 20,20 49,32 29,89 16,98
Kitos pinigų finansų įstaigos 2,08 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 10,01 0,00
Investiciniai fondai 13,89 12,46 15,56 3,67 11,23 14,85 14,38 21,80 16,58
Kitos finansų įstaigos 0,10 0,10 0,00 0,10 0,40 0,00 0,00 0,15 0,59
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,90 0,98 1,33 1,76 3,44 3,28 3,79 4,01 7,69
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 16 002,84 16 611,47 17 204,17 17 794,88 17 986,36 17 950,95 17 653,09 18 109,59 16 535,82
Ne finansų bendrovės 115,39 125,13 118,71 124,25 107,87 102,72 98,56 94,43 82,61
Centrinis bankas 11 433,98 12 092,15 12 577,04 13 038,31 13 371,15 13 260,22 13 352,43 13 742,55 12 196,26
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 558,57 1 615,21 1 551,47 1 559,74 1 446,53 1 543,25 1 475,37 1 487,93 1 502,46
Investiciniai fondai 185,74 200,13 201,51 227,51 223,10 230,33 250,44 274,51 279,38
Kitos finansų įstaigos 289,58 55,91 61,84 80,44 92,74 88,64 99,21 104,18 95,74
Draudimo bendrovės 857,48 910,84 958,35 983,10 999,35 1 017,97 1 091,22 1 116,28 1 115,05
Pensijų fondai 1 143,10 1 155,87 1 241,82 1 260,91 1 229,84 1 045,48 635,12 571,62 591,70
Centrinė valdžia 127,81 148,45 162,97 165,24 181,99 197,74 223,47 227,59 239,61
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,06 20,10 20,08
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 291,19 307,78 330,45 355,38 333,79 459,60 407,24 470,40 412,94
Trumpalaikės paskolos 5 411,89 5 687,89 6 292,70 6 200,27 6 220,55 6 223,04 6 539,07 6 560,44 6 690,49
Ne finansų bendrovės 3 068,15 3 265,32 3 505,28 3 669,66 3 792,64 3 869,52 4 249,39 4 273,78 4 361,93
Centrinis bankas 3,57 2,56 3,67 2,41 2,79 0,96 2,05 1,32 8,01
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 063,73 2 135,77 2 503,38 2 232,16 2 125,00 2 032,18 1 950,15 1 907,98 1 899,14
Investiciniai fondai 28,43 25,05 12,30 40,36 27,81 38,64 45,90 52,20 55,62
Kitos finansų įstaigos 247,75 258,98 266,84 254,72 272,31 281,75 285,12 319,02 363,69
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 1,10 0,90 0,00 0,00 4,34 4,04 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,26 0,20 0,13 0,07 0,00 0,00 2,13 2,10 2,10
Ilgalaikės paskolos 25 927,36 22 806,06 24 027,67 24 309,37 24 627,11 25 178,64 25 796,76 26 076,96 26 191,58
Ne finansų bendrovės 2 307,49 2 610,22 2 706,20 2 603,17 2 650,39 3 062,95 3 065,80 3 131,48 2 850,37
Centrinis bankas 0,42 0,41 0,39 0,38 0,37 0,35 0,34 0,33 0,32
Kitos pinigų finansų įstaigos 17 140,85 17 328,84 17 999,18 18 349,33 18 364,96 18 463,87 18 858,08 19 171,01 19 287,78
Investiciniai fondai 76,03 76,87 91,42 87,81 94,57 101,35 115,69 117,85 118,69
Kitos finansų įstaigos 2 073,77 2 162,79 2 567,02 2 593,59 2 664,88 2 714,81 2 923,11 2 840,63 2 793,38
Draudimo bendrovės 6,02 6,35 7,95 7,92 9,82 10,01 10,29 10,30 13,75
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 4 084,56 382,38 417,30 428,96 604,00 593,79 591,94 573,24 895,19
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 238,21 238,20 238,21 238,21 238,11 231,51 231,51 232,12 232,11
Biržinės akcijos 3 314,94 3 374,40 3 276,03 3 165,92 2 676,35 2 871,80 2 736,29 2 803,72 2 926,98
Ne finansų bendrovės 2 081,42 2 095,48 2 055,10 1 976,83 1 664,36 1 785,17 1 689,79 1 731,86 1 822,67
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,35 0,46 0,47 0,50 0,43 0,74 0,95 0,85 0,71
Investiciniai fondai 100,45 95,90 86,81 87,95 68,87 69,29 66,47 61,97 63,06
Kitos finansų įstaigos 258,34 258,62 251,11 246,37 200,37 213,96 206,05 215,16 230,97
Draudimo bendrovės 4,21 2,99 2,58 2,41 2,47 2,87 2,81 2,96 3,29
Pensijų fondai 21,34 26,21 27,22 29,77 27,29 27,04 27,68 28,53 28,84
Centrinė valdžia 139,87 150,32 142,07 129,40 112,88 113,16 102,55 104,76 99,80
Vietos valdžia 25,38 23,92 24,60 25,54 21,40 22,60 19,08 21,27 20,39
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 683,60 720,50 686,08 667,16 578,28 636,98 620,92 636,36 657,25
Nebiržinės akcijos 31 277,82 30 925,87 31 225,09 31 884,17 32 615,73 34 042,84 34 138,77 35 897,92 36 232,81
Ne finansų bendrovės 10 042,04 10 453,45 10 563,37 10 708,72 10 772,45 11 122,37 11 343,54 11 847,93 11 485,94
Centrinis bankas 3,36 3,36 3,36 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43
Kitos pinigų finansų įstaigos 498,45 493,34 492,59 500,52 502,24 487,56 492,07 496,48 508,64
Investiciniai fondai 176,06 174,15 219,57 227,21 253,34 243,88 268,94 287,53 304,81
Kitos finansų įstaigos 2 416,62 2 527,41 2 516,03 2 537,17 2 580,70 2 744,36 2 503,77 2 527,48 2 634,19
Draudimo bendrovės 4,95 3,33 3,47 6,01 6,25 6,27 8,26 8,64 14,60
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 3 035,29 3 100,17 2 968,32 3 017,49 2 810,84 2 835,23 2 827,55 2 826,38 2 823,14
Vietos valdžia 1 311,10 1 357,81 1 359,34 1 354,96 1 211,69 1 248,46 1 225,45 1 224,26 1 211,69
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 13 789,96 12 812,86 13 099,05 13 528,64 14 474,79 15 351,20 15 465,76 16 675,79 17 246,37
Kitos nuosavybės priemonės 2 669,70 2 772,54 2 842,01 2 869,02 2 937,02 3 186,96 3 191,27 3 346,07 3 346,61
Ne finansų bendrovės 41,49 41,52 41,70 42,96 43,63 62,77 63,08 66,07 66,93
Centrinis bankas 207,18 207,18 207,18 207,18 207,18 206,39 206,39 206,39 206,39
Kitos pinigų finansų įstaigos 21,73 21,54 22,57 22,81 26,86 24,54 24,98 26,63 21,35
Investiciniai fondai 0,05 0,05 0,06 0,06 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 22,61 22,96 21,85 23,21 19,43 20,42 24,16 27,63 27,67
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 2 018,80 2 110,57 2 175,48 2 191,81 2 254,27 2 469,27 2 469,01 2 600,50 2 602,55
Vietos valdžia 21,90 23,95 24,00 22,70 37,72 37,61 36,30 37,47 37,72
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 335,93 344,78 349,17 358,29 347,89 365,92 367,32 381,35 383,97
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 6,33 3,63 3,14 2,99 2,41 2,25 5,36 2,98 2,78
Ne finansų bendrovės 0,63 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,61 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 5,32 3,58 3,10 2,95 2,37 2,23 4,16 2,85 2,65
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,38 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,48 0,02 0,02
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 4 336,71 4 217,13 4 492,48 4 641,99 4 752,06 5 287,00 5 988,82 6 204,38 6 548,24
Ne finansų bendrovės 260,61 277,55 314,00 320,93 333,11 285,62 320,61 341,66 372,61
Centrinis bankas 790,76 807,70 924,96 952,86 1 184,65 1 331,30 1 204,56 1 055,75 1 060,22
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,33 1,37 1,55 2,18 2,18 2,68 2,93 3,59 3,02
Investiciniai fondai 51,18 51,75 53,78 58,57 62,19 72,60 76,18 89,80 98,62
Kitos finansų įstaigos 159,29 44,73 54,32 62,55 64,75 66,49 72,59 63,45 97,81
Draudimo bendrovės 755,19 754,48 762,63 775,81 734,06 778,87 816,42 843,83 880,95
Pensijų fondai 1 700,21 1 673,79 1 767,02 1 844,55 1 772,19 2 104,96 2 837,12 3 097,31 3 311,68
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10 0,70 1,35 1,81
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 618,15 605,76 614,23 624,55 598,85 644,38 657,70 707,64 721,53
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 402,39 429,79 453,45 462,25 475,76 494,98 525,42 540,30 534,69
Ne finansų bendrovės 161,90 185,44 200,22 204,13 210,94 220,09 238,56 247,67 246,61
Kitos pinigų finansų įstaigos 5,19 3,86 3,99 4,03 4,13 5,22 5,40 5,48 5,57
Kitos finansų įstaigos 1,43 3,31 3,42 3,46 3,54 3,50 3,62 3,67 3,73
Draudimo bendrovės 43,80 45,96 48,38 51,05 52,86 62,98 67,73 70,33 62,31
Centrinė valdžia 1,71 1,85 1,85 1,85 1,85 1,51 1,51 1,51 1,51
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 188,37 189,38 195,61 197,74 202,44 201,68 208,60 211,63 214,96
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 844,78 820,45 833,83 845,62 829,49 886,42 941,91 973,86 993,89
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 844,78 820,45 833,83 845,62 829,49 886,42 941,91 973,86 993,89
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 3 008,62 3 038,86 3 186,45 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 591,91 3 780,67 4 027,35
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 3 008,62 3 038,86 3 186,45 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 591,91 3 780,67 4 027,35
Standartinių garantijų atidėjiniai 22,91 24,28 24,46 25,47 28,27 26,49 26,27 26,02 24,44
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,19 1,25 1,29 1,16 1,35 1,40 1,44 1,38 1,53
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 21,72 23,03 23,17 24,31 26,92 25,09 24,83 24,64 22,91
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 238,41 129,63 294,22 312,36 428,57 534,35 539,71 744,55 647,71
Ne finansų bendrovės 6,99 3,11 6,43 3,75 4,18 6,53 2,35 5,78 1,40
Centrinis bankas 107,28 52,96 58,10 69,00 73,61 45,97 59,57 72,91 51,43
Kitos pinigų finansų įstaigos 70,38 47,81 87,03 79,03 82,90 103,15 96,62 128,29 116,11
Investiciniai fondai 4,84 4,63 3,03 2,18 1,83 5,84 3,72 1,74 9,05
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,13
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,48 0,57 0,03 0,37 0,45 0,00 0,18 0,00 0,13
Centrinė valdžia 46,23 19,29 138,20 156,75 264,43 371,65 376,31 534,47 468,89
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2,21 1,12 1,41 1,29 1,17 1,21 0,92 1,35 0,58
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 15 051,33 15 207,80 16 412,88 16 396,42 15 546,10 16 657,28 16 636,45 16 731,48 15 395,51
Ne finansų bendrovės 11 548,41 11 853,23 12 745,42 12 964,80 12 410,03 13 271,76 13 262,29 13 443,36 12 675,25
Kitos pinigų finansų įstaigos 4,89 6,57 7,69 5,03 3,25 5,47 4,75 6,54 6,44
Kitos finansų įstaigos 37,28 60,40 32,19 33,18 28,85 39,82 48,97 43,56 47,02
Draudimo bendrovės 2,47 2,25 2,73 3,44 3,70 3,01 4,53 3,69 3,42
Centrinė valdžia 1,32 1,21 1,14 1,76 1,52 1,81 1,47 1,97 0,96
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 3 456,96 3 284,15 3 623,70 3 388,22 3 098,76 3 335,41 3 314,44 3 232,36 2 662,42
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 9 410,44 8 970,12 8 595,29 8 965,90 8 979,65 9 871,35 10 137,28 10 402,21 10 800,04
Ne finansų bendrovės 3 898,64 3 851,91 3 976,22 4 199,73 4 111,81 4 560,13 4 580,24 4 798,47 4 583,68
Centrinis bankas 6,90 5,75 8,36 7,93 7,73 6,09 6,44 5,71 7,01
Kitos pinigų finansų įstaigos 173,52 170,91 164,00 173,63 145,58 230,46 189,12 211,49 161,63
Investiciniai fondai 12,06 27,49 29,49 26,21 22,87 28,38 34,32 29,32 29,89
Kitos finansų įstaigos 449,67 458,15 332,00 345,93 423,31 608,18 604,32 676,46 702,10
Draudimo bendrovės 89,24 101,51 96,42 89,29 105,11 107,91 92,31 97,58 91,16
Pensijų fondai 1,05 7,97 2,19 3,54 7,89 1,91 17,76 2,90 8,88
Centrinė valdžia 2 154,43 1 639,12 1 281,89 1 395,36 1 766,33 1 369,08 1 547,85 1 481,63 2 420,61
Vietos valdžia 120,87 100,60 127,97 140,62 133,59 135,55 165,95 185,66 182,31
Socialinės apsaugos fondai 276,83 345,13 310,03 376,43 294,73 309,43 297,13 298,13 316,83
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2 227,24 2 261,59 2 266,72 2 207,23 1 960,70 2 514,23 2 601,84 2 614,87 2 295,94
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07