Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ turimi vertybiniai popieriai pagal vertybinių popierių rūšį, emitento rezidentiškumą ir sektorių.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Skolos vertybiniai popieriai Nuosavybės priemonės
iš viso Lietuvos rezidentų kitų euro zonos rezidentų ne euro zonos rezidentų iš viso Lietuvos rezidentų kitų euro zonos rezidentų ne euro zonos rezidentų
1=2+5+8 iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso bankų ne bankų 11=12+15+18 iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso bankų ne bankų
2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 12=13+14 13 14 15=16+17 16 17 18=19+20 19 20
2019 - 11 1 495,8 1 019,9 0,0 1 019,9 284,9 36,0 248,9 191,0 8,4 182,6 361,9 348,0 11,6 336,3 0,4 0,0 0,4 13,6 0,0 13,6
2019 - 12 1 488,3 1 012,7 0,0 1 012,7 287,3 36,6 250,7 188,3 8,3 180,0 367,1 350,4 11,6 338,8 0,4 0,0 0,4 16,3 0,0 16,3
2020 - 01 1 460,2 999,2 0,0 999,2 268,6 36,6 232,0 192,3 8,3 184,0 368,9 350,4 11,6 338,8 0,3 0,0 0,3 18,2 0,0 18,2
2020 - 02 1 276,3 808,5 0,0 808,5 271,0 35,6 235,4 196,8 7,1 189,7 360,8 350,4 11,6 338,7 0,3 0,0 0,3 10,1 0,0 10,1
2020 - 03 1 318,9 825,9 0,0 825,9 302,9 37,1 265,7 190,1 4,1 186,0 357,7 347,8 11,6 336,2 0,3 0,0 0,3 9,6 0,0 9,6
2020 - 04 1 530,2 966,0 0,0 966,0 378,3 43,2 335,2 185,8 4,1 181,8 359,2 348,4 11,6 336,8 0,2 0,0 0,2 10,6 0,0 10,6
2020 - 05 1 504,5 930,5 0,0 930,5 386,5 64,4 322,1 187,6 6,1 181,5 351,0 339,9 11,5 328,3 0,2 0,0 0,2 10,9 0,0 10,9
2020 - 06 1 683,0 1 093,6 0,0 1 093,6 405,3 66,8 338,5 184,1 6,1 178,0 351,1 340,1 11,5 328,6 0,2 0,0 0,2 10,7 0,0 10,7
2020 - 07 1 726,3 1 160,8 0,0 1 160,8 402,9 67,4 335,5 162,6 6,1 156,5 351,7 341,2 11,5 329,7 0,3 0,0 0,3 10,3 0,0 10,3
2020 - 08 1 765,2 1 224,4 0,0 1 224,4 383,2 65,7 317,6 157,5 6,2 151,3 353,1 341,7 11,6 330,1 0,2 0,0 0,2 11,2 0,0 11,2
2020 - 09 1 796,5 1 259,1 0,0 1 259,1 383,7 64,2 319,5 153,6 6,3 147,3 355,5 342,1 11,6 330,4 0,2 0,0 0,2 13,3 0,0 13,3
2020 - 10 1 832,7 1 276,6 0,0 1 276,6 403,2 71,0 332,2 152,8 6,3 146,5 355,1 342,7 11,6 331,0 0,2 0,0 0,2 12,2 0,0 12,2
2020 - 11 1 896,9 1 330,6 0,0 1 330,6 413,7 81,0 332,7 152,5 6,3 146,3 356,3 343,2 11,6 331,6 0,2 0,0 0,2 12,8 0,0 12,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29