Lietuvos bankas

Lietuvos valdžios sektoriaus indėliai kitose Lietuvos PFĮ pagal rūšį ir trukmę.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Valdžios sektoriaus (S.13) Centrinės valdžios (S.1311) Vietos valdžios (S.1313) Socialinės apsaugos fondų (S.1314)
Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai
1=11+21+31=2+3+7+10 2=12+22+32 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 10=20+30+40 11=12+13+17+20 12 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 20 21=22+23+27+30 22 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 30 31=32+33+37+40 32 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 40
3=13+23+33=4+5+6 4=14+24+34 5=15+25+35 6=16+26+36 7=17+27+37=8+9 8=18+28+38 9=19+29+39 13=14+15+16 14 15 16 17=18+19 18 19 23=24+25+26 24 25 26 27=28+29 28 29 33=34+35+36 34 35 36 37=38+39 38 39
2019 - 11 2 287,8 1 923,4 357,5 301,6 6,7 49,2 6,9 6,9 0,0 0,0 1 026,6 664,8 355,4 301,3 5,9 48,2 6,4 6,4 0,0 0,0 604,7 602,1 2,1 0,3 0,9 1,0 0,4 0,4 0,0 0,0 656,5 656,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 - 12 2 412,3 2 050,3 355,2 301,8 6,4 47,0 6,8 6,8 0,0 0,0 1 094,9 735,8 352,7 301,5 5,1 46,0 6,4 6,4 0,0 0,0 355,1 352,2 2,5 0,3 1,3 1,0 0,4 0,4 0,0 0,0 962,3 962,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 - 01 2 492,1 2 126,4 359,4 308,1 5,9 45,4 6,3 6,3 0,0 0,0 1 057,2 694,1 357,1 307,9 4,8 44,4 6,0 6,0 0,0 0,0 516,9 514,3 2,3 0,3 1,1 1,0 0,3 0,3 0,0 0,0 918,0 918,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 - 02 2 648,1 2 292,3 349,5 301,5 1,9 46,1 6,3 6,3 0,0 0,0 1 112,6 759,4 347,2 301,3 0,8 45,2 6,0 6,0 0,0 0,0 591,2 588,6 2,3 0,2 1,1 1,0 0,3 0,3 0,0 0,0 944,3 944,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 - 03 2 650,0 2 334,6 309,1 261,6 1,9 45,6 6,3 6,3 0,0 0,0 1 082,1 769,4 306,8 261,3 0,8 44,6 6,0 6,0 0,0 0,0 588,7 586,1 2,3 0,2 1,1 1,0 0,3 0,3 0,0 0,0 979,1 979,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 - 04 2 810,9 2 471,6 333,0 284,3 1,9 46,8 6,3 6,3 0,0 0,0 1 257,6 920,9 330,7 284,1 0,8 45,8 6,0 6,0 0,0 0,0 595,5 593,0 2,3 0,2 1,1 1,0 0,3 0,3 0,0 0,0 957,7 957,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 - 05 3 039,7 2 686,4 347,1 292,5 1,8 52,8 6,2 6,2 0,0 0,0 1 274,4 923,5 344,9 292,3 0,7 51,8 6,0 6,0 0,0 0,0 670,6 668,1 2,2 0,2 1,0 1,0 0,3 0,3 0,0 0,0 1 094,8 1 094,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 - 06 3 230,7 2 820,8 397,4 340,3 1,5 55,6 12,5 12,5 0,0 0,0 1 353,5 945,9 395,3 340,0 0,6 54,7 12,3 12,3 0,0 0,0 681,3 679,0 2,1 0,2 0,9 1,0 0,2 0,2 0,0 0,0 1 195,9 1 195,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 - 07 3 123,3 2 666,6 442,3 389,6 1,5 51,2 14,5 14,5 0,0 0,0 1 351,5 897,1 440,2 389,3 0,6 50,2 14,2 14,2 0,0 0,0 660,6 658,1 2,1 0,2 0,9 1,0 0,3 0,3 0,0 0,0 1 111,3 1 111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 - 08 3 208,2 2 726,2 467,6 416,3 1,5 49,7 14,4 14,4 0,0 0,0 1 480,0 1 000,4 465,4 416,0 0,6 48,8 14,2 14,2 0,0 0,0 625,4 623,0 2,1 0,2 0,9 1,0 0,3 0,3 0,0 0,0 1 102,8 1 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 - 09 3 322,9 2 867,5 441,0 391,4 1,4 48,2 14,4 14,4 0,0 0,0 1 474,9 1 021,8 439,0 391,1 0,6 47,3 14,2 14,2 0,0 0,0 670,7 668,5 2,0 0,2 0,8 1,0 0,2 0,2 0,0 0,0 1 177,2 1 177,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 - 10 3 275,1 2 843,0 418,7 372,3 1,3 45,1 13,5 13,5 0,0 0,0 1 572,9 1 143,0 416,7 372,0 0,5 44,2 13,2 13,2 0,0 0,0 722,3 720,1 2,0 0,2 0,8 1,0 0,2 0,2 0,0 0,0 979,9 979,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 - 11 3 175,4 2 863,4 298,6 251,7 1,3 45,6 13,4 13,4 0,0 0,0 1 570,3 1 260,4 296,6 251,6 0,5 44,5 13,2 13,2 0,0 0,0 754,1 751,8 2,0 0,1 0,8 1,1 0,2 0,2 0,0 0,0 851,1 851,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29