Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ turimos ne Lietuvos rezidentų išleistos nuosavybės priemonės pagal sektorių ir rezidentiškumą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso PFĮ (bankų) Ne PFĮ (ne bankų)
1=2+6 iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES
2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9
2019 - 04 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 1,0 0,0 11,1
2019 - 05 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,5 0,0 11,0
2019 - 06 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 0,5 0,0 12,4
2019 - 07 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,3 0,0 13,2
2019 - 08 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 0,3 0,0 13,4
2019 - 09 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,4 0,0 13,1
2019 - 10 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,4 0,0 13,1
2019 - 11 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 0,4 0,0 13,6
2019 - 12 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,4 0,0 16,3
2020 - 01 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 0,3 0,0 18,2
2020 - 02 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,3 0,0 10,1
2020 - 03 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,3 0,0 9,6
2020 - 04 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,2 0,0 10,6
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29