Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2023 - II ketv.

sorting sorting Iš viso sorting Nuosavybės priemonės sorting Skolos priemonės
Iš viso 32 004,25 28 518,20 3 486,05
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 582,79 478,03 104,76
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 57,33 44,56 12,77
Apdirbamoji gamyba 4 657,67 5 030,49 −372,82
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 666,91 700,39 −33,48
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 184,92 205,74 −20,82
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 477,21 435,83 41,38
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 1 193,26 2 202,59 −1 009,33
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 464,33 355,10 109,23
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 179,25 156,62 22,63
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 225,95 225,06 0,89
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 195,52 154,81 40,71
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 524,31 191,46 332,85
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 546,01 402,89 143,12
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 735,38 428,48 306,90
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 24,33
Statyba 611,89 454,30 157,59
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 3 361,95 2 467,94 894,01
Transportas ir saugojimas 736,37 734,66 1,71
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 134,91 123,14 11,77
Vandens transportas 273,84 290,21 −16,37
Oro transportas 21,44 30,30 −8,86
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 280,24 263,21 17,03
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 25,94 27,80 −1,86
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 155,45 100,76 54,69
Informacija ir ryšiai 1 946,54 2 022,95 −76,41
Finansinė ir draudimo veikla 10 965,19 9 653,02 1 312,17
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 9 988,02 8 689,43 1 298,59
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 847,64 814,78 32,86
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 129,53 148,81 −19,28
Nekilnojamojo turto operacijos 2 293,60 1 829,05 464,55
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2 602,26 2 561,00 41,26
Administracinė ir aptarnavimo veikla 1 338,19 769,06 569,13
Švietimas 9,25
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 140,07 132,15 7,92
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 27,03 21,53 5,50
Kita aptarnavimo veikla 5,59 3,28 2,31
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 1 753,37 1 753,37 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03