Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2020 - II ketv.

Iš viso Nuosavybės priemonės Skolos priemonės
Iš viso 18 658,65 17 749,43 909,22
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 338,54 245,62 92,92
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 72,13 55,61 16,52
Apdirbamoji gamyba 3 270,99 4 217,56 −946,57
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 633,38 554,95 78,43
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 156,81 164,46 −7,65
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 313,97 279,39 34,58
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 780,07 2 006,69 −1 226,62
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 328,43 307,04 21,39
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 134,46 118,11 16,35
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 131,75 130,18 1,57
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 214,49 203,86 10,63
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 228,90 198,30 30,60
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 348,73 254,58 94,15
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 371,55 199,13 172,42
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 12,13 12,13 0,00
Statyba 327,08 251,33 75,75
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 226,73 1 773,60 453,13
Transportas ir saugojimas 521,30 542,14 −20,84
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 88,79 86,04 2,75
Vandens transportas 221,56 257,64 −36,08
Oro transportas 14,83
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 189,10 170,17 18,93
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 7,02
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 143,80 75,19 68,61
Informacija ir ryšiai 1 383,43 1 358,89 24,54
Finansinė ir draudimo veikla 4 909,80 4 750,21 159,59
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 4 166,67 4 001,05 165,62
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 729,68 708,48 21,20
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 13,45 40,68 −27,23
Nekilnojamojo turto operacijos 2 514,34 1 931,58 582,76
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 700,09 1 554,48 145,61
Administracinė ir aptarnavimo veikla 348,85 275,71 73,14
Švietimas 1,26 1,51 −0,25
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 60,90 57,88 3,02
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 21,25 14,63 6,62
Kita aptarnavimo veikla 2,99 0,74 2,25
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 431,49 431,49 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-20