Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2019 - III ketv.

Iš viso Nuosavybės priemonės Skolos priemonės
Iš viso 18 181,88 17 464,11 717,77
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 317,13 216,69 100,44
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 86,40 70,88 15,52
Apdirbamoji gamyba 2 828,61 4 023,93 −1 195,32
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 617,52 561,97 55,55
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 156,71 170,36 −13,65
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 322,32 276,01 46,31
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 515,92 1 894,39 −1 378,47
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 284,11 280,23 3,88
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 96,48 79,50 16,98
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 136,05 133,87 2,18
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 195,24 187,70 7,54
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 258,62 253,44 5,18
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 245,64 186,46 59,18
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 368,41 196,92 171,49
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 12,72
Statyba 481,91 386,45 95,46
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 195,80 1 698,73 497,07
Transportas ir saugojimas 466,12 504,67 −38,55
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 74,33 74,03 0,30
Vandens transportas 196,10 232,37 −36,27
Oro transportas 29,66
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 161,23 156,41 4,82
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 4,80
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 129,12 55,46 73,66
Informacija ir ryšiai 1 273,64 1 193,91 79,73
Finansinė ir draudimo veikla 4 973,74 4 845,21 128,53
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 4 324,44 4 151,43 173,01
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 686,70 663,79 22,91
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla −37,40 29,99 −67,39
Nekilnojamojo turto operacijos 2 397,52 1 809,96 587,56
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 729,36 1 608,73 120,63
Administracinė ir aptarnavimo veikla 326,22 258,36 67,86
Švietimas 0,80
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 47,25 42,95 4,30
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 20,12 13,07 7,05
Kita aptarnavimo veikla 2,66 0,38 2,28
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 524,35 524,35 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30