Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2021 - II ketv.

sorting sorting Iš viso sorting Nuosavybės priemonės sorting Skolos priemonės
Iš viso 24 564,24 22 927,52 1 636,72
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 338,88 257,45 81,43
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 68,65 51,95 16,70
Apdirbamoji gamyba 3 449,78 4 836,93 −1 387,15
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 655,33 590,54 64,79
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 159,62 179,45 −19,83
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 311,11 316,64 −5,53
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 680,47 2 374,68 −1 694,21
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 339,81 338,47 1,34
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 132,73 123,29 9,44
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 210,35 189,11 21,24
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 158,71 147,51 11,20
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 356,64 264,96 91,68
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 445,01 312,28 132,73
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 395,61 218,48 177,13
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 15,00 15,00 0,00
Statyba 469,09 386,17 82,92
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 499,64 2 010,79 488,85
Transportas ir saugojimas 580,83 627,09 −46,26
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 87,75 92,51 −4,76
Vandens transportas 215,84
Oro transportas 18,02
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 243,49 230,42 13,07
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 15,73 19,92 −4,19
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 176,31 101,43 74,88
Informacija ir ryšiai 1 796,33 1 723,54 72,79
Finansinė ir draudimo veikla 9 526,33 8 164,56 1 361,77
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 8 643,05 7 297,67 1 345,38
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 808,79 791,69 17,10
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 74,49 75,20 −0,71
Nekilnojamojo turto operacijos 2 525,03 1 954,27 570,76
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 603,00 1 555,41 47,59
Administracinė ir aptarnavimo veikla 395,29 311,96 83,33
Švietimas 3,84 3,31 0,53
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 48,30 45,71 2,59
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 20,93 14,25 6,68
Kita aptarnavimo veikla 4,99 2,81 2,18
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 646,41 646,41 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03