Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2023 - IV ketv.

sorting sorting Iš viso sorting Nuosavybės priemonės sorting Skolos priemonės
Iš viso 33 151,29 30 675,36 2 475,93
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 612,02 486,82 125,20
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 54,23 45,15 9,08
Apdirbamoji gamyba 5 097,03 5 663,53 −566,50
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 777,01 794,47 −17,46
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 170,86 204,07 −33,21
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 496,54 468,61 27,93
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 1 517,41 2 604,98 −1 087,57
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 413,54 387,49 26,05
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 187,60 169,35 18,25
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 259,21 258,15 1,06
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 195,81 144,22 51,59
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 520,90 204,01 316,89
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 558,15 428,18 129,97
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 761,20 453,92 307,28
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 26,96
Statyba 627,43 487,16 140,27
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 3 307,94 2 656,28 651,66
Transportas ir saugojimas 836,86 836,27 0,59
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 109,37 123,01 −13,64
Vandens transportas 282,15 286,94 −4,79
Oro transportas 78,00 91,36 −13,36
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 311,37 295,69 15,68
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 55,97 39,27 16,70
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 164,17 109,48 54,69
Informacija ir ryšiai 1 727,66 2 087,50 −359,84
Finansinė ir draudimo veikla 11 589,20 10 266,51 1 322,69
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 10 546,43 9 224,87 1 321,56
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 887,70 867,49 20,21
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 155,07 174,15 −19,08
Nekilnojamojo turto operacijos 2 358,89 1 901,30 457,59
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2 580,95 2 568,30 12,65
Administracinė ir aptarnavimo veikla 1 166,68 857,58 309,10
Švietimas 8,99
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 152,70 146,22 6,48
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 40,80 36,52 4,28
Kita aptarnavimo veikla 3,86 3,16 0,70
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 2 033,72 2 033,72 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03