Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2020 - IV ketv.

Iš viso Nuosavybės priemonės Skolos priemonės
Iš viso 19 320,93 18 763,62 557,31
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 363,02 243,97 119,05
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 72,88 56,82 16,06
Apdirbamoji gamyba 3 105,03 4 394,97 −1 289,94
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 670,57 574,64 95,93
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 164,17 174,46 −10,29
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 325,08 288,67 36,41
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 492,01 2 069,01 −1 577,00
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 319,55 316,51 3,04
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 147,24 127,55 19,69
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 193,31 188,35 4,96
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 151,92 135,63 16,29
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 204,57 225,09 −20,52
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 436,61 295,06 141,55
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 385,98 217,43 168,55
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 12,79 12,79 0,00
Statyba 313,97 237,58 76,39
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 325,79 1 852,34 473,45
Transportas ir saugojimas 502,29 563,91 −61,62
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 78,30 82,04 −3,74
Vandens transportas 197,22 255,75 −58,53
Oro transportas 2,45
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 217,08 202,82 14,26
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 7,24
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 153,24 83,48 69,76
Informacija ir ryšiai 1 679,44 1 654,05 25,39
Finansinė ir draudimo veikla 5 118,39 4 945,47 172,92
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 4 297,23 4 133,35 163,88
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 769,46 757,96 11,50
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 51,70 54,16 −2,46
Nekilnojamojo turto operacijos 2 507,87 1 927,81 580,06
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 873,04 1 758,72 114,32
Administracinė ir aptarnavimo veikla 387,14 302,89 84,25
Švietimas 1,56 1,66 −0,10
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 59,49 59,06 0,43
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 17,25 10,93 6,32
Kita aptarnavimo veikla 3,39 1,37 2,02
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 438,37 438,37 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03