Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2019 - II ketv.

Iš viso Nuosavybės priemonės Skolos priemonės
Iš viso 17 415,24 16 937,30 477,94
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 312,16 221,06 91,10
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 82,32 69,13 13,19
Apdirbamoji gamyba 2 566,89 3 833,63 −1 266,74
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 612,43 553,51 58,92
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 153,24 164,40 −11,16
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 328,48 274,84 53,64
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 355,79 1 767,94 −1 412,15
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 270,53 269,30 1,23
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 89,76 76,44 13,32
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 128,26 125,39 2,87
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 185,96 179,88 6,08
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 178,43 243,91 −65,48
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 264,01 178,02 85,99
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 298,79 215,35 83,44
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 11,62
Statyba 453,71 362,21 91,50
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 141,04 1 646,26 494,78
Transportas ir saugojimas 435,34 470,00 −34,66
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 69,23 70,96 −1,73
Vandens transportas 199,74 226,28 −26,54
Oro transportas 8,51
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 152,06 149,88 2,18
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 5,80
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 106,28 33,85 72,43
Informacija ir ryšiai 1 188,07 1 129,17 58,90
Finansinė ir draudimo veikla 4 826,13 4 728,87 97,26
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 4 097,40 4 071,71 25,69
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 650,41 628,23 22,18
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 78,32 28,93 49,39
Nekilnojamojo turto operacijos 2 352,34 1 763,05 589,29
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 745,89 1 639,20 106,69
Administracinė ir aptarnavimo veikla 330,22 263,11 67,11
Švietimas 0,82
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 40,88 36,62 4,26
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 18,15 11,10 7,05
Kita aptarnavimo veikla 2,91 0,63 2,28
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 501,68 501,68 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30