Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2020 - III ketv.

Iš viso Nuosavybės priemonės Skolos priemonės
Iš viso 19 084,77 18 156,44 928,33
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 354,41 249,44 104,97
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 72,58 56,23 16,35
Apdirbamoji gamyba 3 316,88 4 307,02 −990,14
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 663,19 569,36 93,83
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 160,32 171,72 −11,40
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 308,36 287,55 20,81
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 686,97 2 070,44 −1 383,47
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 341,23 311,42 29,81
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 130,95 117,02 13,93
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 183,90 182,61 1,29
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 138,79 122,42 16,37
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 332,12 214,06 118,06
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 371,05 260,42 110,63
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 368,34 201,92 166,42
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 13,15 13,15 -
Statyba 316,84 232,10 84,74
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 382,07 1 831,59 550,48
Transportas ir saugojimas 504,51 541,51 −37,00
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 90,77 88,86 1,91
Vandens transportas 223,94 263,72 −39,78
Oro transportas 1,28
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 182,07 169,77 12,30
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 6,45
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 143,75 76,32 67,43
Informacija ir ryšiai 1 440,31 1 449,28 −8,97
Finansinė ir draudimo veikla 5 077,74 4 900,30 177,44
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 4 237,57 4 068,99 168,58
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 804,20 785,12 19,08
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 35,97 46,19 −10,22
Nekilnojamojo turto operacijos 2 526,51 1 944,32 582,19
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 697,67 1 560,61 137,06
Administracinė ir aptarnavimo veikla 353,79 284,45 69,34
Švietimas 1,39
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 57,11 56,86 0,25
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 17,78 11,60 6,18
Kita aptarnavimo veikla 3,24
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 436,70 436,70 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03