Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2022 - I ketv.

sorting sorting Iš viso sorting Nuosavybės priemonės sorting Skolos priemonės
Iš viso 27 013,98 25 554,18 1 459,80
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 391,36 287,26 104,10
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 103,61 91,38 12,23
Apdirbamoji gamyba 4 141,36 5 817,38 −1 676,02
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 647,22 623,08 24,14
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 169,00 183,65 −14,65
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 353,40 351,93 1,47
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 1 195,25 3 305,71 −2 110,46
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 343,41 330,52 12,89
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 146,89 139,31 7,58
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 239,09 226,08 13,01
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 184,05 150,22 33,83
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 375,32 180,09 195,23
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 487,73 326,79 160,94
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 391,13 229,89 161,24
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 17,99 17,99 -
Statyba 522,10 402,89 119,21
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 944,94 2 093,98 850,96
Transportas ir saugojimas 665,01 684,01 −19,00
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 114,31 108,91 5,40
Vandens transportas 217,12
Oro transportas 5,82 8,72 −2,90
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 275,24 260,85 14,39
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 52,52
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 190,75 138,52 52,23
Informacija ir ryšiai 1 813,08 1 951,17 −138,09
Finansinė ir draudimo veikla 9 827,53 8 591,50 1 236,03
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 8 758,29 7 540,68 1 217,61
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 770,61 755,00 15,61
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 298,63 295,82 2,81
Nekilnojamojo turto operacijos 2 581,53 2 010,58 570,95
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 668,43 1 634,49 33,94
Administracinė ir aptarnavimo veikla 479,48 339,32 140,16
Švietimas 5,44
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 76,32 73,83 2,49
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 24,46 17,91 6,55
Kita aptarnavimo veikla 4,80
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 1 164,66 1 164,66 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03