Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2019 - I ketv.

Iš viso Nuosavybės priemonės Skolos priemonės
Iš viso 15 536,70 14 858,99 677,71
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 232,94 139,54 93,40
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 58,16 66,24 −8,08
Apdirbamoji gamyba 2 852,88 3 778,98 −926,10
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 624,50 560,73 63,77
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 147,61 162,97 −15,36
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 342,74 263,75 78,99
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 694,20 1 772,82 −1 078,62
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 266,61 262,52 4,09
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 99,05 81,68 17,37
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 121,62 119,32 2,30
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 192,04 181,78 10,26
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 139,21 206,85 −67,64
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 225,30 166,56 58,74
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 283,15 199,54 83,61
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 12,50
Statyba 262,42 173,06 89,36
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 073,83 1 635,22 438,61
Transportas ir saugojimas 396,05 460,33 −64,28
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 58,48 60,75 −2,27
Vandens transportas 165,64 223,50 −57,86
Oro transportas 12,07
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 152,46 153,98 −1,52
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 7,40
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 120,62 50,39 70,23
Informacija ir ryšiai 1 156,22 1 128,87 27,35
Finansinė ir draudimo veikla 3 893,63 3 839,75 53,88
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 3 248,36 3 224,63 23,73
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 617,45 583,18 34,27
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 27,82 31,94 −4,12
Nekilnojamojo turto operacijos 2 264,92 1 716,96 547,96
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 130,56 920,45 210,11
Administracinė ir aptarnavimo veikla 273,81 219,01 54,80
Švietimas 0,60 0,60 -
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 41,62 44,30 −2,68
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 16,03 8,95 7,08
Kita aptarnavimo veikla 3,02 0,75 2,27
Kitos paslaugos 0,00
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 463,74 463,74 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30