Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2022 - III ketv.

sorting sorting Iš viso sorting Nuosavybės priemonės sorting Skolos priemonės
Iš viso 28 874,65 25 168,64 3 706,01
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 448,85 336,92 111,93
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 63,55 51,39 12,16
Apdirbamoji gamyba 4 802,62 4 636,94 165,68
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 627,85 577,83 50,02
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 184,66 187,49 −2,83
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 457,84 437,61 20,23
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 1 526,82 1 973,00 −446,18
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 382,18 350,59 31,59
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 214,50 153,46 61,04
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 269,65 259,33 10,32
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 181,11 148,64 32,47
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 452,96 195,77 257,19
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 505,05 353,22 151,83
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 336,24 189,30 146,94
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 20,39 20,39 -
Statyba 578,13 439,37 138,76
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 994,93 2 205,84 789,09
Transportas ir saugojimas 732,49 716,38 16,11
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 112,66 111,36 1,30
Vandens transportas 268,33
Oro transportas 12,88 21,74 −8,86
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 286,03 266,61 19,42
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 52,59
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 196,46 143,95 52,51
Informacija ir ryšiai 1 877,38 1 936,33 −58,95
Finansinė ir draudimo veikla 10 145,83 8 876,54 1 269,29
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 9 289,94 8 063,95 1 225,99
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 737,65 706,09 31,56
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 118,24 106,50 11,74
Nekilnojamojo turto operacijos 2 466,89 1 903,15 563,74
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 832,05 1 815,20 16,85
Administracinė ir aptarnavimo veikla 1 034,42 562,36 472,06
Švietimas 3,46 3,46 -
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 80,33 77,28 3,05
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 18,84 14,06 4,78
Kita aptarnavimo veikla 3,45 1,44 2,01
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 1 238,34 1 238,34 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03