Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2021 - I ketv.

sorting sorting Iš viso sorting Nuosavybės priemonės sorting Skolos priemonės
Iš viso 20 295,41 19 799,58 495,83
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 377,35 254,44 122,91
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 72,24 57,51 14,73
Apdirbamoji gamyba 3 392,10 4 774,95 −1 382,85
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 679,27 600,72 78,55
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 166,65 179,62 −12,97
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 313,91 297,10 16,81
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 703,44 2 340,30 −1 636,86
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 312,33 316,69 −4,36
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 122,89 117,46 5,43
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 193,71 188,32 5,39
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 153,78 142,89 10,89
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 231,56 261,79 −30,23
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 514,56 330,06 184,50
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 397,30 239,48 157,82
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 13,17 13,17 0,00
Statyba 328,24 242,09 86,15
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 456,87 1 935,64 521,23
Transportas ir saugojimas 534,80 594,27 −59,47
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 85,03 86,22 −1,19
Vandens transportas 194,82
Oro transportas 13,90
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 230,72 215,49 15,23
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 10,33 18,18 −7,85
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 155,15 82,01 73,14
Informacija ir ryšiai 1 797,34 1 806,01 −8,67
Finansinė ir draudimo veikla 5 491,91 5 242,12 249,79
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 4 611,88 4 383,62 228,26
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 801,00 787,30 13,70
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 79,03 71,20 7,83
Nekilnojamojo turto operacijos 2 561,75 1 988,42 573,33
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 804,66 1 742,48 62,18
Administracinė ir aptarnavimo veikla 361,35 289,52 71,83
Švietimas 3,48 3,09 0,39
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 64,23 59,12 5,11
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 17,12 10,94 6,18
Kita aptarnavimo veikla 3,53 1,50 2,03
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 462,82 462,82 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03