Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2019 - IV ketv.

Iš viso Nuosavybės priemonės Skolos priemonės
Iš viso 18 168,87 17 456,66 712,21
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 310,24 215,67 94,57
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 85,16 67,08 18,08
Apdirbamoji gamyba 2 999,62 4 085,44 −1 085,82
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 587,26 529,89 57,37
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 164,66 171,76 −7,10
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 320,87 264,35 56,52
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 676,71 1 994,61 −1 317,90
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 302,15 277,93 24,22
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 95,38 84,14 11,24
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 149,32 146,38 2,94
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 182,13 173,63 8,50
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 232,06 255,02 −22,96
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 289,08 187,73 101,35
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 389,75 241,04 148,71
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 11,49
Statyba 477,37 392,51 84,86
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 137,69 1 692,38 445,31
Transportas ir saugojimas 481,30 508,46 −27,16
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 66,62 60,93 5,69
Vandens transportas 196,07 239,01 −42,94
Oro transportas 32,78
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 181,69 163,25 18,44
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 4,14
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 131,99 66,45 65,54
Informacija ir ryšiai 1 263,69 1 268,15 −4,46
Finansinė ir draudimo veikla 4 810,29 4 640,82 169,47
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 4 114,63 3 945,78 168,85
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 685,29 666,44 18,85
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 10,37 28,60 −18,23
Nekilnojamojo turto operacijos 2 463,60 1 877,48 586,12
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 636,23 1 516,55 119,68
Administracinė ir aptarnavimo veikla 354,80 270,21 84,59
Švietimas 0,78 0,78 0,00
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 43,63 40,30 3,33
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 19,58 12,53 7,05
Kita aptarnavimo veikla 2,90 0,62 2,28
Kitos paslaugos 0,00
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 548,76 548,76 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-20