Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - I ketv. sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv.
Iš viso 17 469,31 18 004,56 18 557,05 18 563,74 18 924,64 18 950,63 19 335,29 19 320,93 20 295,41
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 300,14 324,64 330,27 331,28 375,21 362,35 367,71 363,02 377,35
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 58,47 80,55 83,20 79,08 82,28 72,95 72,58 72,88 72,24
Apdirbamoji gamyba 3 098,43 3 052,77 3 340,43 3 344,82 3 269,46 3 329,64 3 346,71 3 105,03 3 392,10
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 631,46 613,57 620,20 632,66 643,60 669,57 675,74 670,57 679,27
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 146,49 150,32 150,93 151,91 155,57 157,75 161,30 164,17 166,65
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 343,11 330,18 328,93 311,86 308,93 312,86 310,05 325,08 313,91
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 811,68 759,90 930,92 924,48 741,18 773,48 688,43 492,01 703,44
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 298,98 305,25 323,27 329,15 323,50 316,87 323,32 319,55 312,33
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 112,61 102,75 110,83 115,62 117,30 136,48 130,84 147,24 122,89
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 106,60 107,92 109,42 115,27 153,06 162,81 183,56 193,31 193,71
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 171,17 179,58 191,25 188,76 174,10 183,70 142,98 151,92 153,78
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 169,50 170,32 240,57 208,91 290,12 227,94 326,18 204,57 231,56
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 306,83 332,98 334,11 366,20 362,10 388,18 404,31 436,61 514,56
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 378,10 390,58 391,70 411,61 406,45 383,84 377,45 385,98 397,30
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 10,87 11,59 12,97 11,41 12,39 12,13 13,14 12,79 13,17
Statyba 314,00 332,03 351,94 336,81 315,01 333,97 323,71 313,97 328,24
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 068,58 2 200,27 2 222,31 2 216,42 2 345,97 2 374,76 2 400,63 2 325,79 2 456,87
Transportas ir saugojimas 416,24 455,26 471,46 492,62 479,19 516,64 496,31 502,29 534,80
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 79,80 77,47 81,76 94,27 82,43 84,86 83,60 78,30 85,03
Vandens transportas 167,96 198,95 193,57 195,85 197,86 221,56 223,94 197,22 194,82
Oro transportas 16,71 19,85 30,01 24,94 10,12 14,83 0,28 2,45 13,90
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 147,97 153,72 161,85 173,01 184,66 188,03 181,23 217,08 230,72
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 3,80 5,27 4,27 4,55 4,12 7,36 7,26 7,24 10,33
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 133,73 131,99 135,46 141,72 143,32 144,73 146,11 153,24 155,15
Informacija ir ryšiai 1 210,56 1 221,59 1 281,87 1 318,35 1 299,93 1 384,21 1 506,69 1 679,44 1 797,34
Finansinė ir draudimo veikla 4 762,83 4 867,81 5 003,81 4 820,87 4 981,60 4 960,18 5 121,49 5 118,39 5 491,91
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 4 102,52 4 110,30 4 335,12 4 128,68 4 275,63 4 211,39 4 283,10 4 297,23 4 611,88
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 626,52 671,92 697,35 684,72 685,57 732,16 802,27 769,46 801,00
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 33,79 85,59 −28,66 7,47 20,40 16,63 36,12 51,70 79,03
Nekilnojamojo turto operacijos 2 235,63 2 392,69 2 484,11 2 526,44 2 641,90 2 500,97 2 528,40 2 507,87 2 561,75
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 668,36 1 718,82 1 622,11 1 672,39 1 713,83 1 691,03 1 749,45 1 873,04 1 804,66
Administracinė ir aptarnavimo veikla 357,28 357,81 357,87 360,21 352,66 365,15 369,46 387,14 361,35
Švietimas 3,77 1,34 1,22 1,29 1,32 1,26 1,39 1,56 3,48
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 50,03 56,70 50,09 51,48 52,06 60,61 57,04 59,49 64,23
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 17,28 17,85 18,91 15,61 17,00 21,52 18,33 17,25 17,12
Kita aptarnavimo veikla 3,16 3,23 3,20 3,05 3,07 3,01 3,25 3,39 3,53
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 381,85 387,04 394,12 428,28 431,99 431,68 435,44 438,37 462,82
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03