Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv.
Iš viso 27 109,42 28 850,31 28 569,01 29 174,58 29 871,11 31 808,61 32 125,42 32 431,82 33 151,29
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 437,25 450,71 452,28 458,92 492,81 592,78 582,44 596,28 612,02
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 64,42 64,11 61,81 62,67 68,11 52,10 57,33 53,15 54,23
Apdirbamoji gamyba 3 938,65 4 191,41 4 397,09 4 751,15 4 931,66 4 806,37 4 686,46 4 811,20 5 097,03
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 646,52 646,21 650,20 647,77 600,32 692,32 708,96 766,77 777,01
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 174,40 179,96 186,37 186,97 190,44 185,29 179,43 174,80 170,86
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 396,49 396,87 420,69 445,61 483,20 491,54 466,13 466,50 496,54
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 1 068,46 1 193,70 1 275,57 1 525,19 1 665,53 1 398,53 1 211,59 1 306,63 1 517,41
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 324,57 329,99 341,80 375,89 397,64 408,54 465,69 408,84 413,54
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 148,57 155,82 198,68 223,54 188,38 181,20 179,01 181,22 187,60
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 190,84 239,32 256,47 269,42 283,59 228,30 231,69 245,90 259,21
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 167,95 182,99 172,22 174,31 178,35 186,34 190,66 188,31 195,81
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 330,99 386,13 406,42 409,59 433,65 484,19 500,51 518,24 520,90
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 489,86 480,42 488,67 492,86 510,56 550,12 552,79 553,99 558,15
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 463,64 496,44 515,44 455,18 479,70 661,85 726,75 727,25 761,20
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 17,53 18,18 19,31 20,39 20,35 19,56 24,33 25,24 26,96
Statyba 525,40 517,78 555,22 563,18 562,78 569,31 610,99 601,78 627,43
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 701,11 2 785,15 2 965,98 3 050,59 3 049,79 3 292,64 3 344,72 3 278,59 3 307,94
Transportas ir saugojimas 602,66 626,33 663,14 702,68 735,65 754,90 745,01 772,95 836,86
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 90,34 104,62 131,58 114,98 129,57 128,86 128,22 109,30 109,37
Vandens transportas 215,70 219,04 226,83 268,99 266,35 278,12 273,84 275,06 282,15
Oro transportas 12,04 7,89 3,70 3,81 6,72 28,36 16,89 53,81 78,00
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 263,13 271,80 277,20 289,16 305,70 283,10 286,26 293,63 311,37
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 21,45 22,98 23,83 25,74 27,31 36,46 39,80 41,15 55,97
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 163,69 183,76 189,45 190,39 161,89 150,37 149,41 156,86 164,17
Informacija ir ryšiai 1 759,80 1 729,82 1 839,41 1 889,04 1 900,31 1 888,99 1 897,53 1 784,58 1 727,66
Finansinė ir draudimo veikla 9 912,65 10 991,92 10 030,43 10 173,93 10 334,08 10 726,69 10 958,62 11 247,26 11 589,20
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 8 834,60 10 080,94 9 140,45 9 282,69 9 408,82 9 794,18 9 975,72 10 218,61 10 546,43
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 790,47 769,67 748,93 734,43 771,63 810,20 849,84 881,05 887,70
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 287,58 141,31 141,05 156,81 153,63 122,31 133,06 147,60 155,07
Nekilnojamojo turto operacijos 2 517,39 2 533,98 2 519,51 2 425,51 2 426,67 2 339,33 2 305,19 2 338,77 2 358,89
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 732,16 1 637,83 1 641,57 1 807,22 1 861,53 2 462,08 2 587,35 2 590,13 2 580,95
Administracinė ir aptarnavimo veikla 1 013,05 1 105,31 1 200,18 1 113,89 976,92 1 295,29 1 242,62 1 217,62 1 166,68
Švietimas 3,88 5,49 3,97 3,50 2,19 9,79 8,94 9,02 8,99
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 70,88 77,96 79,76 80,71 84,67 131,38 139,47 150,83 152,70
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 22,39 25,48 28,00 18,72 30,14 26,44 26,97 31,67 40,80
Kita aptarnavimo veikla 5,04 5,05 5,10 5,05 5,02 5,54 5,58 3,93 3,86
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 1 157,83 1 403,60 1 401,36 1 401,86 1 746,84 2 023,20 2 025,71 2 034,71 2 033,72
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03