Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
Iš viso 15 822,53 16 148,39 16 305,01 16 592,19 16 641,51 17 033,80 17 031,76 16 928,51 17 415,24
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 235,85 273,25 299,42 283,89 290,45 306,71 290,43 296,92 312,16
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 61,34 59,69 54,24 47,92 49,92 51,32 53,89 61,76 82,32
Apdirbamoji gamyba 2 717,46 2 558,30 2 918,90 2 876,73 2 773,24 2 894,50 2 928,99 2 636,97 2 566,89
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 503,16 517,34 545,08 526,14 610,24 555,47 557,69 609,94 612,43
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 140,99 143,49 136,18 136,69 143,75 146,46 144,26 148,51 153,24
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 227,66 227,82 311,65 318,98 320,35 362,91 360,98 337,16 328,48
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 1 045,40 825,60 1 033,19 913,30 684,82 815,23 834,09 498,41 355,79
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 252,47 254,88 245,72 240,91 233,79 245,75 252,31 259,10 270,53
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 66,68 81,13 85,67 79,37 89,56 96,44 95,61 97,11 89,76
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 51,86 58,26 62,44 94,37 94,79 104,22 110,52 124,31 128,26
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 147,45 158,15 171,19 171,47 167,99 171,48 159,99 152,91 185,96
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 104,92 112,44 104,39 160,99 185,20 177,27 177,45 171,74 178,43
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 176,87 179,19 223,39 234,51 242,75 219,27 236,09 237,78 264,01
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 271,19 272,43 281,06 291,80 286,36 269,88 265,75 282,79 298,79
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 8,18 10,64 11,56 12,15 11,47 10,77 10,34 10,96 11,62
Statyba 471,86 486,92 503,51 508,12 481,90 407,29 410,15 428,26 453,71
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 1 891,51 1 917,88 1 898,66 2 036,26 2 013,49 2 016,28 1 995,63 2 032,30 2 141,04
Transportas ir saugojimas 378,06 375,52 377,36 349,46 370,01 362,05 397,76 383,46 435,34
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 38,34 33,90 43,46 44,33 50,16 39,60 61,78 53,65 69,23
Vandens transportas 193,30 190,37 188,67 188,59 185,99 173,01 177,70 169,07 199,74
Oro transportas −2,16 10,02 9,84 3,42 10,24 18,95 20,92 17,13 8,51
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 145,59 137,43 132,18 117,35 121,28 127,02 134,74 138,81 152,06
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 2,99 3,80 3,21 −4,23 2,34 3,47 2,62 4,80 5,80
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 51,88 54,15 60,41 80,06 131,98 140,69 113,00 108,77 106,28
Informacija ir ryšiai 1 037,38 1 066,25 1 073,73 1 168,62 1 174,37 1 196,02 1 143,95 1 186,84 1 188,07
Finansinė ir draudimo veikla 4 777,41 5 030,42 4 776,83 4 709,77 4 776,36 4 805,23 4 810,85 4 740,60 4 826,13
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 4 194,62 4 446,81 4 170,89 4 089,81 4 148,51 4 151,38 4 166,08 4 096,39 4 097,40
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 558,96 557,49 573,32 587,83 605,76 625,93 606,53 612,69 650,41
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 23,83 26,12 32,62 32,13 22,09 27,92 38,24 31,52 78,32
Nekilnojamojo turto operacijos 2 074,16 2 144,84 2 121,85 2 181,99 2 201,54 2 134,53 2 152,20 2 228,70 2 352,34
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 179,34 1 177,95 1 187,74 1 223,85 1 296,96 1 624,95 1 627,21 1 666,34 1 745,89
Administracinė ir aptarnavimo veikla 236,60 269,72 277,33 345,75 291,27 307,65 312,67 326,61 330,22
Švietimas 0,77 0,84 0,73 0,80 0,86 0,75 0,83 0,82 0,82
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 28,28 33,74 34,47 35,05 36,93 32,59 32,69 34,30 40,88
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 17,35 17,63 20,23 20,43 20,05 20,90 14,63 15,32 18,15
Kita aptarnavimo veikla 2,80 2,85 2,78 1,56 1,43 1,22 2,84 2,91 2,91
Kitos paslaugos - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 381,11 395,37 404,20 417,98 432,92 450,47 467,95 483,88 501,68
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30