Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv. 2020 - IV ketv.
Iš viso 16 959,32 17 469,31 18 004,56 18 557,05 18 563,74 18 924,64 18 950,63 19 335,29 19 320,93
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 296,14 300,14 324,64 330,27 331,28 375,21 362,35 367,71 363,02
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 52,89 58,47 80,55 83,20 79,08 82,28 72,95 72,58 72,88
Apdirbamoji gamyba 2 976,65 3 098,43 3 052,77 3 340,43 3 344,82 3 269,46 3 329,64 3 346,71 3 105,03
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 558,78 631,46 613,57 620,20 632,66 643,60 669,57 675,74 670,57
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 145,31 146,49 150,32 150,93 151,91 155,57 157,75 161,30 164,17
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 355,54 343,11 330,18 328,93 311,86 308,93 312,86 310,05 325,08
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 843,32 811,68 759,90 930,92 924,48 741,18 773,48 688,43 492,01
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 275,95 298,98 305,25 323,27 329,15 323,50 316,87 323,32 319,55
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 105,83 112,61 102,75 110,83 115,62 117,30 136,48 130,84 147,24
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 110,53 106,60 107,92 109,42 115,27 153,06 162,81 183,56 193,31
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 163,09 171,17 179,58 191,25 188,76 174,10 183,70 142,98 151,92
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 193,71 169,50 170,32 240,57 208,91 290,12 227,94 326,18 204,57
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 224,59 306,83 332,98 334,11 366,20 362,10 388,18 404,31 436,61
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 265,36 378,10 390,58 391,70 411,61 406,45 383,84 377,45 385,98
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 9,95 10,87 11,59 12,97 11,41 12,39 12,13 13,14 12,79
Statyba 293,54 314,00 332,03 351,94 336,81 315,01 333,97 323,71 313,97
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 030,82 2 068,58 2 200,27 2 222,31 2 216,42 2 345,97 2 374,76 2 400,63 2 325,79
Transportas ir saugojimas 401,34 416,24 455,26 471,46 492,62 479,19 516,64 496,31 502,29
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 63,68 79,80 77,47 81,76 94,27 82,43 84,86 83,60 78,30
Vandens transportas 177,70 167,96 198,95 193,57 195,85 197,86 221,56 223,94 197,22
Oro transportas 20,93 16,71 19,85 30,01 24,94 10,12 14,83 0,28 2,45
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 136,41 147,97 153,72 161,85 173,01 184,66 188,03 181,23 217,08
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 2,62 3,80 5,27 4,27 4,55 4,12 7,36 7,26 7,24
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 124,87 133,73 131,99 135,46 141,72 143,32 144,73 146,11 153,24
Informacija ir ryšiai 1 170,11 1 210,56 1 221,59 1 281,87 1 318,35 1 299,93 1 384,21 1 506,69 1 679,44
Finansinė ir draudimo veikla 4 756,19 4 762,83 4 867,81 5 003,81 4 820,87 4 981,60 4 960,18 5 121,49 5 118,39
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 4 100,29 4 102,52 4 110,30 4 335,12 4 128,68 4 275,63 4 211,39 4 283,10 4 297,23
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 617,50 626,52 671,92 697,35 684,72 685,57 732,16 802,27 769,46
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 38,40 33,79 85,59 −28,66 7,47 20,40 16,63 36,12 51,70
Nekilnojamojo turto operacijos 2 132,89 2 235,63 2 392,69 2 484,11 2 526,44 2 641,90 2 500,97 2 528,40 2 507,87
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 684,38 1 668,36 1 718,82 1 622,11 1 672,39 1 713,83 1 691,03 1 749,45 1 873,04
Administracinė ir aptarnavimo veikla 330,48 357,28 357,81 357,87 360,21 352,66 365,15 369,46 387,14
Švietimas 1,04 3,77 1,34 1,22 1,29 1,32 1,26 1,39 1,56
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 35,36 50,03 56,70 50,09 51,48 52,06 60,61 57,04 59,49
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 16,07 17,28 17,85 18,91 15,61 17,00 21,52 18,33 17,25
Kita aptarnavimo veikla 2,89 3,16 3,23 3,20 3,05 3,07 3,01 3,25 3,39
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 378,35 381,85 387,04 394,12 428,28 431,99 431,68 435,44 438,37
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03