Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
Iš viso 16 954,76 16 959,32 17 469,31 18 004,56 18 557,05 18 563,74 18 674,22 18 658,65 19 084,77
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 315,83 296,14 300,14 324,64 330,27 331,28 363,12 338,54 354,41
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 50,36 52,89 58,47 80,55 83,20 79,08 81,48 72,13 72,58
Apdirbamoji gamyba 2 896,36 2 976,65 3 098,43 3 052,77 3 340,43 3 344,82 3 132,23 3 270,99 3 316,88
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 556,71 558,78 631,46 613,57 620,20 632,66 619,08 633,38 663,19
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 158,97 145,31 146,49 150,32 150,93 151,91 154,85 156,81 160,32
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 356,59 355,54 343,11 330,18 328,93 311,86 309,03 313,97 308,36
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 824,08 843,32 811,68 759,90 930,92 924,48 650,13 780,07 686,97
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 264,77 275,95 298,98 305,25 323,27 329,15 338,52 328,43 341,23
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 115,70 105,83 112,61 102,75 110,83 115,62 115,80 134,46 130,95
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 45,78 110,53 106,60 107,92 109,42 115,27 123,64 131,75 183,90
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 173,00 163,09 171,17 179,58 191,25 188,76 203,63 214,49 138,79
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 194,12 193,71 169,50 170,32 240,57 208,91 289,71 228,90 332,12
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 206,64 224,59 306,83 332,98 334,11 366,20 327,84 348,73 371,05
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 288,48 265,36 378,10 390,58 391,70 411,61 397,24 371,55 368,34
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 10,52 9,95 10,87 11,59 12,97 11,41 12,39 12,13 13,15
Statyba 289,72 293,54 314,00 332,03 351,94 336,81 309,74 327,08 316,84
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 113,60 2 030,82 2 068,58 2 200,27 2 222,31 2 216,42 2 293,39 2 226,73 2 382,07
Transportas ir saugojimas 366,24 401,34 416,24 455,26 471,46 492,62 487,34 521,30 504,51
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 41,09 63,68 79,80 77,47 81,76 94,27 87,85 88,79 90,77
Vandens transportas 173,01 177,70 167,96 198,95 193,57 195,85 197,86 221,56 223,94
Oro transportas 18,95 20,93 16,71 19,85 30,01 24,94 10,12 14,83 1,28
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 128,59 136,41 147,97 153,72 161,85 173,01 185,12 189,10 182,07
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 4,60 2,62 3,80 5,27 4,27 4,55 6,39 7,02 6,45
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 137,23 124,87 133,73 131,99 135,46 141,72 142,39 143,80 143,75
Informacija ir ryšiai 1 210,52 1 170,11 1 210,56 1 221,59 1 281,87 1 318,35 1 311,02 1 383,43 1 440,31
Finansinė ir draudimo veikla 4 788,70 4 756,19 4 762,83 4 867,81 5 003,81 4 820,87 4 931,69 4 909,80 5 077,74
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 4 126,09 4 100,29 4 102,52 4 110,30 4 335,12 4 128,68 4 234,05 4 166,67 4 237,57
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 636,09 617,50 626,52 671,92 697,35 684,72 685,57 729,68 804,20
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 26,52 38,40 33,79 85,59 −28,66 7,47 12,07 13,45 35,97
Nekilnojamojo turto operacijos 2 124,98 2 132,89 2 235,63 2 392,69 2 484,11 2 526,44 2 641,89 2 514,34 2 526,51
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 612,09 1 684,38 1 668,36 1 718,82 1 622,11 1 672,39 1 725,82 1 700,09 1 697,67
Administracinė ir aptarnavimo veikla 329,01 330,48 357,28 357,81 357,87 360,21 339,42 348,85 353,79
Švietimas 1,01 1,04 3,77 1,34 1,22 1,29 1,32 1,26 1,39
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 35,00 35,36 50,03 56,70 50,09 51,48 52,35 60,90 57,11
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 22,33 16,07 17,28 17,85 18,91 15,61 17,00 21,25 17,78
Kita aptarnavimo veikla 2,53 2,89 3,16 3,23 3,20 3,05 3,06 2,99 3,24
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 360,25 378,35 381,85 387,04 394,12 428,28 431,33 431,49 436,70
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03