Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv.
Iš viso 16 563,86 16 954,76 16 959,32 17 469,31 18 004,56 18 557,05 18 563,74 18 674,22 18 658,65
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 294,11 315,83 296,14 300,14 324,64 330,27 331,28 363,12 338,54
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 48,96 50,36 52,89 58,47 80,55 83,20 79,08 81,48 72,13
Apdirbamoji gamyba 2 774,83 2 896,36 2 976,65 3 098,43 3 052,77 3 340,43 3 344,82 3 132,23 3 270,99
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 611,43 556,71 558,78 631,46 613,57 620,20 632,66 619,08 633,38
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 156,07 158,97 145,31 146,49 150,32 150,93 151,91 154,85 156,81
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 314,65 356,59 355,54 343,11 330,18 328,93 311,86 309,03 313,97
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 693,37 824,08 843,32 811,68 759,90 930,92 924,48 650,13 780,07
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 251,33 264,77 275,95 298,98 305,25 323,27 329,15 338,52 328,43
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 103,22 115,70 105,83 112,61 102,75 110,83 115,62 115,80 134,46
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 43,29 45,78 110,53 106,60 107,92 109,42 115,27 123,64 131,75
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 169,52 173,00 163,09 171,17 179,58 191,25 188,76 203,63 214,49
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 201,96 194,12 193,71 169,50 170,32 240,57 208,91 289,71 228,90
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 229,99 206,64 224,59 306,83 332,98 334,11 366,20 327,84 348,73
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 305,26 288,48 265,36 378,10 390,58 391,70 411,61 397,24 371,55
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 11,45 10,52 9,95 10,87 11,59 12,97 11,41 12,39 12,13
Statyba 378,58 289,72 293,54 314,00 332,03 351,94 336,81 309,74 327,08
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 086,73 2 113,60 2 030,82 2 068,58 2 200,27 2 222,31 2 216,42 2 293,39 2 226,73
Transportas ir saugojimas 373,98 366,24 401,34 416,24 455,26 471,46 492,62 487,34 521,30
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 51,50 41,09 63,68 79,80 77,47 81,76 94,27 87,85 88,79
Vandens transportas 185,99 173,01 177,70 167,96 198,95 193,57 195,85 197,86 221,56
Oro transportas 10,24 18,95 20,93 16,71 19,85 30,01 24,94 10,12 14,83
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 122,71 128,59 136,41 147,97 153,72 161,85 173,01 185,12 189,10
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 3,54 4,60 2,62 3,80 5,27 4,27 4,55 6,39 7,02
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 128,72 137,23 124,87 133,73 131,99 135,46 141,72 142,39 143,80
Informacija ir ryšiai 1 185,09 1 210,52 1 170,11 1 210,56 1 221,59 1 281,87 1 318,35 1 311,02 1 383,43
Finansinė ir draudimo veikla 4 796,91 4 788,70 4 756,19 4 762,83 4 867,81 5 003,81 4 820,87 4 931,69 4 909,80
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 4 160,78 4 126,09 4 100,29 4 102,52 4 110,30 4 335,12 4 128,68 4 234,05 4 166,67
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 615,59 636,09 617,50 626,52 671,92 697,35 684,72 685,57 729,68
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 20,54 26,52 38,40 33,79 85,59 −28,66 7,47 12,07 13,45
Nekilnojamojo turto operacijos 2 196,29 2 124,98 2 132,89 2 235,63 2 392,69 2 484,11 2 526,44 2 641,89 2 514,34
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 263,37 1 612,09 1 684,38 1 668,36 1 718,82 1 622,11 1 672,39 1 725,82 1 700,09
Administracinė ir aptarnavimo veikla 299,62 329,01 330,48 357,28 357,81 357,87 360,21 339,42 348,85
Švietimas 1,12 1,01 1,04 3,77 1,34 1,22 1,29 1,32 1,26
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 39,22 35,00 35,36 50,03 56,70 50,09 51,48 52,35 60,90
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 22,29 22,33 16,07 17,28 17,85 18,91 15,61 17,00 21,25
Kita aptarnavimo veikla 2,61 2,53 2,89 3,16 3,23 3,20 3,05 3,06 2,99
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 354,72 360,25 378,35 381,85 387,04 394,12 428,28 431,33 431,49
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-20