Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
Iš viso 19 990,79 20 560,17 20 691,38 20 892,69 23 589,05 23 839,07 23 938,13 24 268,75 24 564,24
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 337,67 345,81 360,23 383,37 373,08 378,62 371,98 375,44 338,88
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 81,46 84,12 80,01 79,19 61,27 58,96 57,41 60,02 68,65
Apdirbamoji gamyba 3 075,08 3 367,42 3 372,07 3 290,96 3 360,48 3 356,67 3 206,26 3 338,99 3 449,78
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 637,39 644,91 657,42 646,26 669,11 685,17 665,94 654,11 655,33
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 163,33 165,55 168,20 159,05 161,04 163,47 145,53 160,82 159,62
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 323,53 322,29 305,25 304,75 300,07 297,79 312,81 317,56 311,11
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 758,77 929,78 923,35 766,66 847,29 776,95 652,90 673,43 680,47
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 304,28 322,49 328,41 313,31 310,62 320,59 336,96 307,21 339,81
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 104,62 115,06 117,96 114,79 111,07 110,54 117,66 120,39 132,73
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 137,19 136,76 144,68 146,41 145,11 160,07 163,94 194,87 210,35
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 149,46 162,84 159,25 171,42 175,69 139,55 148,18 154,12 158,71
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 171,33 241,84 210,05 294,96 245,20 329,24 248,91 305,88 356,64
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 325,18 325,90 357,50 373,35 395,28 373,30 413,43 450,60 445,01
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 391,20 392,43 412,66 431,80 405,48 400,64 416,53 395,01 395,61
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 11,70 12,97 11,41 12,41 12,18 13,22 12,59 13,18 15,00
Statyba 338,35 359,75 344,25 438,75 466,97 466,23 468,69 470,18 469,09
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 292,15 2 328,69 2 324,44 2 412,20 2 465,35 2 469,10 2 375,87 2 440,86 2 499,64
Transportas ir saugojimas 486,27 503,63 525,15 508,12 542,37 523,97 532,39 558,91 580,83
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 79,04 83,45 96,03 84,09 88,32 88,32 83,38 91,79 87,75
Vandens transportas 199,44 194,09 196,34 199,60 225,03 228,60 200,87 195,14 215,84
Oro transportas 19,85 30,01 24,94 12,22 14,98 2,06 9,78 20,31 18,02
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 182,67 191,14 202,62 208,28 206,78 197,86 229,48 244,00 243,49
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 5,27 4,94 5,22 3,93 7,26 7,13 8,88 7,67 15,73
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 134,21 136,99 143,71 147,01 146,08 146,77 153,35 168,67 176,31
Informacija ir ryšiai 1 225,06 1 285,53 1 314,80 1 300,25 1 369,38 1 484,96 1 692,26 1 753,37 1 796,33
Finansinė ir draudimo veikla 6 493,90 6 617,42 6 481,10 6 619,05 9 359,06 9 508,27 9 526,42 9 505,59 9 526,33
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 5 732,48 5 944,32 5 784,71 5 907,69 8 599,18 8 656,43 8 682,40 8 641,59 8 643,05
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 671,92 697,35 684,72 685,45 732,05 801,04 778,94 794,20 808,79
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 89,50 −24,25 11,67 25,91 27,83 50,80 65,08 69,80 74,49
Nekilnojamojo turto operacijos 2 407,81 2 501,56 2 616,52 2 669,16 2 507,29 2 492,10 2 456,71 2 533,32 2 525,03
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 720,69 1 625,73 1 668,14 1 560,08 1 466,54 1 481,25 1 556,62 1 554,21 1 603,00
Administracinė ir aptarnavimo veikla 365,06 365,36 362,15 361,74 372,62 372,04 382,52 375,03 395,29
Švietimas 1,34 1,22 1,29 1,51 1,48 1,66 6,62 3,50 3,84
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 56,73 50,12 51,51 51,93 53,01 50,80 54,68 57,24 48,30
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 17,92 18,98 15,68 16,20 16,13 17,82 17,11 16,94 20,93
Kita aptarnavimo veikla 3,20 3,18 3,01 4,35 4,32 4,82 4,94 4,95 4,99
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 550,99 559,26 603,25 604,61 605,96 611,17 645,18 643,34 646,41
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03