Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv.
Iš viso 25 769,58 26 083,89 27 109,42 28 850,31 28 569,01 29 174,58 29 871,11 31 548,51 32 004,25
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 379,16 413,25 437,25 450,71 452,28 458,92 492,81 593,38 582,79
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 59,75 63,55 64,42 64,11 61,81 62,67 68,11 53,37 57,33
Apdirbamoji gamyba 3 559,07 3 535,96 3 938,65 4 191,41 4 397,09 4 751,15 4 931,66 4 745,39 4 657,67
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 660,30 647,66 646,52 646,21 650,20 647,77 600,32 656,71 666,91
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 160,51 166,58 174,40 179,96 186,37 186,97 190,44 184,71 184,92
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 310,36 375,38 396,49 396,87 420,69 445,61 483,20 497,98 477,21
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 832,82 754,43 1 068,46 1 193,70 1 275,57 1 525,19 1 665,53 1 378,53 1 193,26
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 329,18 322,23 324,57 329,99 341,80 375,89 397,64 411,10 464,33
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 129,82 139,94 148,57 155,82 198,68 223,54 188,38 181,55 179,25
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 192,67 218,19 190,84 239,32 256,47 269,42 283,59 223,88 225,95
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 146,27 157,19 167,95 182,99 172,22 174,31 178,35 192,23 195,52
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 348,14 298,64 330,99 386,13 406,42 409,59 433,65 476,01 524,31
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 449,00 455,72 489,86 480,42 488,67 492,86 510,56 542,69 546,01
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 443,78 459,61 463,64 496,44 515,44 455,18 479,70 665,23 735,38
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 14,96 16,05 17,53 18,18 19,31 20,39 20,35 23,57 24,33
Statyba 510,94 515,82 525,40 517,78 555,22 563,18 562,78 568,80 611,89
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 582,87 2 773,45 2 701,11 2 785,15 2 965,98 3 050,59 3 049,79 3 304,84 3 361,95
Transportas ir saugojimas 608,21 607,26 602,66 626,33 663,14 702,68 735,65 717,93 736,37
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 100,20 102,52 90,34 104,62 131,58 114,98 129,57 131,03 134,91
Vandens transportas 227,67 215,69 215,70 219,04 226,83 268,99 266,35 277,14 273,84
Oro transportas 16,35 7,20 12,04 7,89 3,70 3,81 6,72 11,41 21,44
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 245,87 262,94 263,13 271,80 277,20 289,16 305,70 273,53 280,24
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 18,12 18,91 21,45 22,98 23,83 25,74 27,31 24,82 25,94
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 184,88 185,53 163,69 183,76 189,45 190,39 161,89 155,81 155,45
Informacija ir ryšiai 1 844,14 1 735,54 1 759,80 1 729,82 1 839,41 1 889,04 1 900,31 1 923,37 1 946,54
Finansinė ir draudimo veikla 9 645,18 9 695,38 9 912,65 10 991,92 10 030,43 10 173,93 10 334,08 10 749,33 10 965,19
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 8 635,68 8 657,40 8 834,60 10 080,94 9 140,45 9 282,69 9 408,82 9 821,54 9 988,02
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 805,65 822,00 790,47 769,67 748,93 734,43 771,63 810,20 847,64
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 203,85 215,98 287,58 141,31 141,05 156,81 153,63 117,59 129,53
Nekilnojamojo turto operacijos 2 510,92 2 454,65 2 517,39 2 533,98 2 519,51 2 425,51 2 426,67 2 336,73 2 293,60
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 604,29 1 704,17 1 732,16 1 637,83 1 641,57 1 807,22 1 861,53 2 477,17 2 602,26
Administracinė ir aptarnavimo veikla 692,62 802,35 1 013,05 1 105,31 1 200,18 1 113,89 976,92 1 307,02 1 338,19
Švietimas 3,83 3,47 3,88 5,49 3,97 3,50 2,19 10,06 9,25
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 65,53 64,43 70,88 77,96 79,76 80,71 84,67 134,97 140,07
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 23,17 24,49 22,39 25,48 28,00 18,72 30,14 27,17 27,03
Kita aptarnavimo veikla 5,00 4,93 5,04 5,05 5,10 5,05 5,02 5,55 5,59
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 1 031,28 1 024,00 1 157,83 1 403,60 1 401,36 1 401,86 1 746,84 1 748,82 1 753,37
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03