Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
Iš viso 14 361,32 14 547,61 14 903,10 14 816,47 15 179,56 15 199,98 15 433,11 15 500,38 15 536,70
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 187,76 179,65 212,03 239,34 236,22 234,73 243,50 232,25 232,94
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 60,89 57,33 56,47 53,22 46,69 51,44 55,88 52,28 58,16
Apdirbamoji gamyba 2 727,38 2 771,19 2 756,01 2 779,27 2 785,32 2 709,84 2 795,99 2 821,15 2 852,88
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 490,20 495,15 505,56 533,15 504,40 624,52 576,43 585,60 624,50
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 146,79 149,72 151,65 147,28 133,99 139,67 142,08 146,42 147,61
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 260,61 291,99 297,76 301,19 307,96 309,19 309,67 304,19 342,74
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 1 057,09 1 052,86 961,96 934,62 919,96 682,49 803,23 804,28 694,20
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 246,88 249,79 246,95 242,10 248,94 250,94 264,53 267,84 266,61
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 61,71 66,33 81,13 84,44 77,99 89,58 96,30 93,10 99,05
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 20,16 22,04 20,02 20,88 69,33 75,79 83,27 91,00 121,62
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 155,97 147,53 166,24 179,48 180,82 179,23 182,96 186,37 192,04
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 102,67 113,69 113,76 116,60 124,27 145,20 139,97 143,06 139,21
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 185,30 182,09 210,98 219,53 217,66 213,23 197,55 199,29 225,30
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 314,63 307,82 304,80 306,34 258,40 254,64 239,55 255,42 283,15
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 10,01 10,36 11,16 11,61 12,19 11,75 12,25 12,19 12,50
Statyba 297,26 293,45 302,20 337,02 352,71 341,19 275,40 260,19 262,42
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 1 973,97 2 035,55 2 009,95 2 018,12 2 110,24 2 082,21 2 121,94 2 106,19 2 073,83
Transportas ir saugojimas 363,80 344,78 354,57 354,26 358,60 367,67 372,57 387,27 396,05
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 39,21 36,08 39,30 41,81 44,35 44,53 37,13 52,06 58,48
Vandens transportas 198,74 191,75 188,83 186,15 186,07 183,47 171,01 174,51 165,64
Oro transportas −7,50 −2,49 9,95 8,68 3,15 9,96 22,68 20,45 12,07
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 128,38 114,50 110,94 113,28 120,42 124,25 135,17 133,29 152,46
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 4,97 4,94 5,55 4,34 4,61 5,46 6,58 6,96 7,40
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 93,36 95,83 99,12 109,09 129,84 130,33 136,18 132,57 120,62
Informacija ir ryšiai 1 119,40 1 046,71 1 068,05 1 078,99 1 172,15 1 169,52 1 196,44 1 142,88 1 156,22
Finansinė ir draudimo veikla 3 826,56 3 920,89 4 152,11 3 916,28 3 817,36 3 884,04 3 990,19 4 088,37 3 893,63
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 3 268,48 3 339,33 3 565,41 3 309,26 3 179,78 3 243,19 3 323,69 3 427,14 3 248,36
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 531,66 557,08 560,84 576,69 607,59 625,85 645,53 626,54 617,45
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 26,42 24,48 25,86 30,33 29,99 15,00 20,97 34,69 27,82
Nekilnojamojo turto operacijos 1 908,80 1 971,21 2 037,22 2 042,61 2 111,26 2 117,36 2 097,86 2 124,40 2 264,92
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 824,90 849,82 866,45 881,78 1 011,79 1 110,62 1 129,36 1 120,24 1 130,56
Administracinė ir aptarnavimo veikla 232,44 233,54 227,07 226,84 304,96 250,59 269,00 261,71 273,81
Švietimas 0,83 0,76 0,79 0,74 0,81 0,92 0,63 0,60 0,60
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 23,60 27,07 28,73 34,44 34,75 38,24 38,52 40,82 41,62
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 19,00 18,47 18,88 20,10 19,12 18,86 20,54 14,61 16,03
Kita aptarnavimo veikla 2,47 2,07 2,12 2,22 3,64 3,39 3,41 2,84 3,02
Kitos paslaugos - - - - - - - - 0,00
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 374,26 381,11 395,37 404,20 413,51 422,64 433,90 444,40 463,74
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30