Lietuvos bankas

Siekdami įvertinti šalies bankų sektoriaus atsparumą nepalankiems sukrėtimams, periodiškai atliekame bankų sektoriaus mokumo ir likvidumo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Testavimas yra centrinių bankų ir priežiūros institucijų plačiai taikoma priemonė, padedanti kiekybiškai įvertinti bankų sektoriui galinčios kilti rizikos poveikį.

Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai nėra prognozė. Priešingai, tai mažai tikėtinų įvykių analizė, pateikiamos išvados yra sąlyginės. Gautus rezultatus reikia vertinti atsargiai, atsižvelgiant į daromas prielaidas. Naujausi testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai pateikiami Finansinio stabilumo apžvalgoje.

Bankų mokumo testavimas

Mūsų atliekamo makroekonominio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pagrindinis tikslas – kiekybiškai įvertinti viso Lietuvos bankų sektoriaus ir jį sudarančių įstaigų atsparumą nepalankiems ekonomikos sukrėtimams. Lietuvos banke, kaip ir daugelyje kitų centrinių bankų, atliekamas testavimas „iš viršaus į apačią“, t. y. atliekant tokį testavimą, visiems testuojamiems bankams taikomos vienodos taisyklės, scenarijai ir modeliavimo prielaidos.

Bankų mokumas testuojamas vertinant neigiamų makroekonominių įvykių poveikį bankų kredito nuostoliams ir pelningumui. Lietuvos banke taikomos testavimo procedūros etapai yra šie:

  • Pirmajame etape sudaromas nepalankus makroekonominis scenarijus, t. y. nepalanki svarbiausių ekonominių rodiklių raida, susijusi su tam tikrais aktualiais, nors ir mažai tikėtinais ekonominiais sukrėtimais. Scenarijus sudaromas atsižvelgiant į šalies ūkio plėtros makroekonomines prognozes, oficialiųjų makroekonominių rodiklių statistines savybes ir ekspertinį vertinimą.
  • Antrajame etape taikant ekonometrinius modelius nustatoma, kaip keičiasi bankų kredito rizika ir pelningumas priklausomai nuo ekonominių pokyčių. Šie modeliai yra dviejų tipų: kredito nuostolių modeliai ir pelningumo modeliai.
  • Trečiajame etape modeliavimo rezultatai iš skirtingų dalių sukeliami į bendrą pelno (nuostolio) ataskaitą. Kartu įvertinama, kaip keičiasi bankų kapitalas ir turtas. Remiantis šiais pokyčiais gauti kapitalo pakankamumo rodikliai parodo bankų sektoriaus ir atskirų bankų atsparumą.

Bankų likvidumo testavimas

Mūsų atliekamo bankų likvidumo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tikslas – įvertinti šalies bankų atsparumą nepalankiems trumpojo laikotarpio likvidumo sukrėtimams, t. y. netikėtam ir didelės apimties bankų finansinių išteklių sumažėjimui. Laikoma, kad finansinių išteklių sumažėjimą lemia netikėtas klientų indėlių sumažėjimas ir apribotos galimybės skolintis iš kitų kredito įstaigų vieno mėnesio laikotarpiu. Testavimo rezultatai gaunami atlikus jautrumo testą, t. y. įvertinus kiekvieno banko turto ir įsipareigojimų pokyčius dėl sukrėtimo ir apskaičiavus, kaip dėl to pasikeistų bankų likvidumas. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-21