Lietuvos bankas

Sveikatos draudimo apsaugos įvairovė gali būti labai plati, nes sveikatos draudimo sutartimis gali būti draudžiamasi tiek nuo nelaimingų atsitikimų, traumų, tiek ir nuo įvairiausio pobūdžio sveikatos sutrikimų ar ligų. Įprastai traumų, ligų, sveikatos sutrikimų draudžiamieji (ir nedraudžiamieji) atvejai būna gana išsamiai aprašomi sveikatos draudimo sutartyse, dėl to, siekiant patenkinti savo lūkesčius, yra būtina gana aiškiai žinoti ir suvokti Jūsų turimos sveikatos draudimo sutarties sąlygas.

Sveikatos draudimo sutartį galite sudaryti savarankiškai, tačiau gana dažnai sutarties teikiamą apsaugą, kaip papildomą naudą, siūlo kai kurie darbdaviai.

Sveikatos draudimo sutartimi įprastai nėra apdraudžiami sveikatos sutrikimai, kurie buvo iki sutarties sudarymo ir apdraustasis apie juos žinojo, taip pat nėra draudžiama dėl susirgimo tam tikromis ligomis, standartiškai nedraudžiamos pasekmės, kilusios užsiimant ekstremalia veikla (pvz., šokinėjimas su parašiutu).

Prieš sudarant sveikatos draudimo sutartį, būtina kiek įmanoma tiksliau nurodyti informaciją apie save ir savo sveikatos būklę, nes jos pagrindu gali būti vertinama Jūsų rizika, todėl neteisingas jos pateikimas vėliau gali leisti draudimo įmonei teisėtai atsisakyti mokėti ar sumažinti draudimo išmoką.

Atsižvelgiant į minėtą sveikatos draudimo apsaugos įvairovę ir siekiant tinkamai pasinaudoti sveikatos draudimu, reikėtų draudimo įmonėje ar sveikatos priežiūros įstaigoje, su kuria bendradarbiauja konkreti draudimo įmonė, pasidomėti, kokios medicininės išlaidos ir paslaugos būtų kompensuojamos pagal Jūsų draudimo sutartį.

Savanoriškasis sveikatos draudimas

Savanoriškasis sveikatos draudimas yra skirtas sveikatos atkūrimo ir gydymo išlaidoms padengti. Sveikatos draudimo sutartis priklausomai nuo jos sąlygų gali užtikrinti, kad draudžiamojo įvykio atveju bus mokama draudimo išmoka:

 • lygi patirtiems nuostoliams (ar jų daliai) arba
 • lygi sutartyje nurodytai konkrečiai pinigų sumai (pvz., tam tikras procentas draudimo sumos). 

Savanoriškasis sveikatos draudimas įprastai padengia visas arba dalį sveikatinimo ar gydymo paslaugų, kurių nekompensuoja privalomasis sveikatos draudimas. Savanoriškojo sveikatos draudimo sutartį gali sudaryti darbdavys darbuotojo naudai arba pats žmogus savo pasirinktoje draudimo bendrovėje.

[[#ex]]

Ar man reikalingas savanoriškasis sveikatos draudimas?

Šis draudimas yra savanoriškasis, todėl turėtumėte įvertinti, ar Jums jis yra tikrai būtinas ir ar Jūsų tikėtinų išlaidų nepadengtų privalomasis sveikatos draudimas.

Dažnai sveikatos draudimas įsigyjamas keliaujant į užsienį, tačiau naudinga žinoti, kad tuo atveju, kai keliaujate į Europos Sąjungos šalis, būtinąsias sveikatos išlaidas galite padengti pasinaudoję Europos sveikatos draudimo kortele

Savanoriškasis sveikatos draudimas įprastai padengia išlaidas, susijusias profilaktiniu sveikatos tikrinimu ir gydymu pasirinktose valstybinėse ar privačiose gydymo įstaigose. Priklausomai nuo pasirinktos draudimo apimties savanoriškasis sveikatos draudimas gali padengti ir tokias išlaidas kaip vaistai, dantų gydymas, akinių gamyba ar medicininės reabilitacijos paslaugos.  

Svarbu! Draudžiantis savanoriškuoju sveikatos draudimu, būtina informuoti draudiką apie savo sveikatos būklę – įprastai tai daroma pildant draudiko pateiktą klausimyną. 

Kokias sveikatos paslaugas padengia savanoriškasis sveikatos draudimas?

Jei savanoriškuoju sveikatos draudimu draudžiatės patys, galite pasirinkti ir draudimo įmonę, ir jos siūlomus draudimo produktus. Skirtingų draudimo įmonių siūloma savanoriškojo sveikatos draudimo apsauga gali reikšmingai skirtis, todėl skirkite laiko susipažinti su konkrečiu pasiūlymu.

Priklausomai nuo konkrečios draudimo sutarties sąlygų savanoriškojo sveikatos draudimo apsauga gali kompensuoti šias paslaugas: 

 • ambulatorinis gydymas;
 • ambulatorinis chirurginis gydymas;
 • bendrosios praktikos gydytojo konsultacijos, gydymas, iškvietimas į namus;
 • specialistų konsultacijos ir gydymas;
 • diagnostiniai tyrimai;
 • slaugos personalo paslaugos;
 • vaistai ir tvarsliava;
 • terapinis odontologinis gydymas;
 • profilaktinės priemonės;
 • fizioterapija;
 • stacionarinis gydymas.
Svarbu! Gavę savanoriškojo sveikatos draudimo pasiūlymą, atidžiai išnagrinėkite, kokias paslaugas siūloma kompensuoti ir kokia yra tokio draudimo kaina.
Ar man reikalingas savanoriškasis sveikatos draudimas? 

Kaip galiu apsidrausti savanoriškuoju sveikatos draudimu?

Savanoriškuoju sveikatos draudimu gali apdrausti darbdavys arba pats žmogus – pirmuoju atveju draudimo įmokas mokės jūsų darbdavys, o antruoju mokėsite pats.
Tais atvejais, kai už sveikatos draudimą moka darbdavys, o tokių atvejų Lietuvoje yra dauguma, jis parenka draudimo įmonę ir pateikia darbuotojams sveikatos draudimo pasiūlymą. Jei Jums sveikatos draudimą siūlo darbdavys, prieš juo pasinaudodami, būtinai išsiaiškinkite:

 • kuriose gydymo įstaigose pagal siūlomą sveikatos draudimą galite gydytis;
 • už kurias gydymo paslaugas bus apmokama pagal sveikatos draudimą;
 • ar sveikatos draudimas galioja tik darbuotojui ar ir jo šeimos nariams;
 • kaip pasinaudoti sveikatos draudimu – kaip ir kada informuoti gydymą įstaigą, kad išlaidos bus padengtos pagal draudimą;
 • ar sveikatos draudimas galios ir kitose valstybėse (jei planuojate keliauti).

Kiekvienas žmogus savanoriškuoju sveikatos draudimu gali apdrausti save ir savo šeimą – tokiu atveju reikia kreiptis tiesiai į tokią draudimo rūšį siūlančius draudikus ar draudimo tarpininkus, pavyzdžiui, draudimo brokerių įmones. Visą draudimo įmonių sąrašą rasite čia, o draudimo brokerių įmonių sąrašą čia


Kaip pasirinkti savanoriškąjį sveikatos draudimą?

Jei nusprendėte draustis savanoriškuoju sveikatos draudimu, štai keli patarimai jį renkantis:

 • išnagrinėkite draudimo įmonių pasiūlymus – kokios paslaugos ir kokiose konkrečiai įstaigose pagal savanoriškojo draudimo sutartį bus apmokamos, kokia apmokėjimo tvarka, koks metinis paslaugų limitas;
 • atidžiai peržiūrėkite nedraudžiamųjų įvykių sąrašą, t. y. kokių paslaugų ir kokiais atvejais draudikas neįsipareigoja padengti sveikatos išlaidų;
 • palyginkite kelių draudikų pasiūlymus. Atminkite, kad, teikdami pasiūlymą dėl draudimo, draudikai turi pateikti ir privalomąjį informacinį dokumentą – jame trumpai ir aiškiai yra išdėstytos visos draudimo nuostatos;
 • jei savanoriškąjį sveikatos draudimą norite įsigyti dėl į užsienį suplanuotos savo kelionės, pasidomėkite, ar sveikatos draudimas neužtikrinamas pagal jūsų turimos kredito kortelės sąlygas;
 • pasidomėkite, ar siūloma draudimo paslauga galios toje užsienio šalyje, į kurią vykstate.
Svarbu! Jei turite kelias galiojančias sveikatos draudimo sutartis, įvykus draudžiamajam įvykiui, galite pasirinkti, kurios vienos sutarties suteikiamomis galimybėmis pasinaudosite, tačiau negalite gauti išmokų pagal kelias sutartis.

Kuo skiriasi savanoriškasis sveikatos draudimas nuo gyvybės draudimo? 

Tai yra du savarankiški draudimo produktai, kurie praktikoje neretai siūlomi kartu (pvz., sudarant gyvybės draudimo sutartį, siūloma papildoma sveikatos draudimo apsauga). 
Sveikatos draudimas yra skirtas situacijoms, kai asmuo suserga ar patiria traumų ir tikisi draudimo pagalba gauti kompensaciją dėl patirtų gydymosi, sveikatos sugrąžinimo nuostolių arba gauti konkrečią fiksuotą sumą.

Gyvybės draudimas dažnai yra draudimo produktas, skirtas tiek apsaugai, tiek kaupimui (investavimui), todėl dalis Jūsų sumokėtos draudimo įmokos bus skirta galimam rizikos, susijusios su asmens mirtimi, pasireiškimui apmokėti, kita dalis bus kaupiama ir (ar) investuojama (priklausomai nuo sutarties tipo).


Dėl kokių priežasčių dažniausiai kyla ginčai?

Dažniausiai klientų nesutarimai su draudimo įmonėmis kyla įvykus draudžiamajam įvykiui. 

Klientas tikisi, kad toks įvykis yra draudžiamasis ir jam priklauso draudimo išmoka, tačiau paaiškėja, kad sudarytos savanoriškojo sveikatos draudimo sutarties sąlygos tokio atvejo tiesiog neapima. Tai būna dažnai susiję su sveikatos sutrikimo požymių visuma (pvz., negalavimas turėjo tęstis bent tam tikrą dienų skaičių), asmens iki draudimo sutarties sudarymo turėtais sveikatos sutrikimais, nebūtinomis (gydytojo nenurodytomis) gydymo ar reabilitacijos paslaugomis ir pan. 

Tokie atvejai dažniausiai susiklosto klientams iš anksto nepasidomėjus savo draudimo sutarties sąlygomis ar klaidingai jas interpretavus. Suprantama, kad iš anksto neįmanoma nuspėti visų galimų įvykių savo gyvenime, todėl būtų sunku visą sutarties laiką gerai žinoti savo draudimo sutarties sąlygas, tačiau bet koks išankstinis savarankiškas susipažinimas su sutarties sąlygomis ar draudiko rekomendacijomis dėl kliento elgesio įvykus įvykiui leistų susiformuoti bent kiek aiškesnį lūkestį dėl konkrečios draudimo sutarties teikiamos apsaugos ribų ir savo kaip apdrausto asmens galimo elgesio. 

Turint abejonių dėl vienų ar kitų draudimo sutarties sąlygų, visada rekomenduotina kreiptis į draudimo įmonę prašant paaiškinti ar nurodyti, kaip turėtų būti suprantama viena ar kita sąlyga arba kaip turėtų elgtis apdraustasis esant konkrečiai situacijai.

Svarbu! Atidžiai perskaitykite draudimo sutarties sąlygas ir draudiko pateikiamas rekomendacijas.
Svarbu! Jei manote, kad draudikas pažeidžia teisėtus jūsų interesus, galite dėl ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką. Kaip tą padaryti, rasite čia.

[[#ex]] 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-15