Lietuvos bankas

Naudodamiesi šia lentele sužinosite, ar susidėvėję, sutepti ir kitaip sugadinti eurų banknotai keičiami Lietuvos banke. 

  Nemokamai keičiami
Susidėvėję banknotai
Sutepti (išskyrus atvejus, kai sutepta specialiais, naudojamais apsaugai nuo vagystės dažais) banknotai
Dėmėti, prirašinėti, pripiešti, išblukę, įplėšti, sutaisyti (vieno banknoto dalys sujungtos juostele), suglamžyti, sulankstyti, užlenktais kampais arba kitaip susidėvėję ir (arba) sugadinti banknotai
Banknotai, kurių išlikę daugiau kaip pusė vientiso ploto ir nustatyta bent viena apsaugos priemonė
Banknotai, kurių išlikę mažiau kaip pusė banknoto ploto, jeigu klientas įrodo, kad trūkstamos dalys yra sunaikintos
Padirbti banknotai
Sąmoningai sugadinti (sukarpyti, supjaustyti, suplėšyti, sukomponuoti ir pan.) banknotai
Banknotai, sutepti specialiais, naudojamais apsaugai nuo vagystės dažais (išsamiau)

 – taip, pinigai keičiami,  – pinigai nekeičiami ir negrąžinami.

Jei kyla abejonių dėl banknotų tikrumo ar mokumo, turi būti atlikta mokumo ekspertizė. Tam jums reikės užpildyti prašymą (25.3 KB ) (jį rasite ir Lietuvos banko kasose). Atsakymas apie tai, ar banknotas bus pakeistas ar ne, jums bus pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų.

Jei mokumo ekspertizės metu būtų nustatyta, kad banknotai padirbti, sąmoningai sugadinti ar sutepti specialiais, naudojamais apsaugai nuo vagystės dažais, jų vertė nebūtų nekompensuojama ir jie jums nebūtų grąžinami. Jums būtų grąžinami tik tie nekeistini banknotai, kurių vientisas plotas yra mažesnis nei pusė banknoto.

Išsamesnė informacija: Europos Centrinio Banko 2013 m. balandžio 19 d. sprendimo (ECB/2013/10) „Dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos“ 3 straipsnis.

Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 6 d. nutarimu (216.3 KB ) patvirtintos „Eurų banknotų ir monetų keitimo fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos banke taisyklės“.

[[#ex]]

Kas yra pinigų mokumo ekspertizė?

Grynųjų pinigų ekspertai, atlikdami mokumo ekspertizę, nustato, ar galima sugadintus pinigus kompensuoti.

Mūsų ekspertams tenka ištirti įvairiausiais būdais sugadintus (sudegintus, supelijusius, suplėšytus, sudūlėjusius, supuvusius ir pan.) pinigus, kad galėtų nustatyti, ar galima kompensuoti klientui ekspertizei pateiktų pinigų vertę.

Tirdami pinigus, ekspertai į pagalbą pasitelkia įvairius įrankius: adatas, pincetus, vandens voneles, popierinius filtrus, naudoja ultravioletinių ir infraraudonųjų spindulių apšvietimą.

 Pernai po mokumo ekspertizės Lietuvos bankas gyventojams ir įmonėms grąžino eurų banknotų, kurių vertė – 523 010 Eur, monetų – 2 797,25 Eur. Taip pat eurais grąžinta ir litų banknotų, kurių vertė – 318 130 Lt, monetų – 3 581,14 Lt.

Pateikiame kelis pavyzdžius iš mūsų ekspertų darbo kasdienybės.


Banknotai, sutepti specialiais, naudojamais apsaugai nuo vagystės dažais

Lietuvoje naudojamuose bankomatuose naudojama speciali apsaugos įranga. Neleistinai atidarant bankomatą, viduje esantys banknotai suliejami specialiais, apsaugai nuo vagystės naudojamais dažais – banknotai „paženklinami“.

Apsauginiais dažais sutepti eurų banknotai vertinami kaip neteisėtai įgyti, jie nekeičiami, nepriimami mokėjimams ir atsiskaitymams vykdyti. Lietuvos bankas tokių pinigų vertės nekompensuoja ir pateikėjui negrąžina, išskyrus atvejus, kai suteptus tokiais dažais pinigus pateikia komerciniai bankai ir institucijos, naudojančios tokius dažus savo darbe.

Išsamesnė informacija: Europos Centrinio Banko 2013 m. balandžio 19 d. sprendimo (ECB/2013/10) „Dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos“ 4–5 straipsniai.

Suteptų specialiais, naudojamų apsaugai nuo vagystės dažais banknotų pavyzdžiai:

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-12