Lietuvos bankas

Naudodamiesi šia lentele sužinosite, ar susidėvėję, sutepti ir kitaip sugadinti eurų banknotai keičiami Lietuvos banke. 

  Nemokamai keičiami
Susidėvėję banknotai Susidėvėjusių ir sugadintų eurų banknotų keitimas
Sutepti (išskyrus atvejus, kai sutepta specialiais, naudojamais apsaugai nuo vagystės dažais) banknotai Susidėvėjusių ir sugadintų eurų banknotų keitimas
Dėmėti, prirašinėti, pripiešti, išblukę, įplėšti, sutaisyti (vieno banknoto dalys sujungtos juostele), suglamžyti, sulankstyti, užlenktais kampais arba kitaip susidėvėję ir (arba) sugadinti banknotai Susidėvėjusių ir sugadintų eurų banknotų keitimas
Banknotai, kurių išlikę daugiau kaip pusė vientiso ploto ir nustatyta bent viena apsaugos priemonė Susidėvėjusių ir sugadintų eurų banknotų keitimas
Banknotai, kurių išlikę mažiau kaip pusė banknoto ploto, jeigu klientas įrodo, kad trūkstamos dalys yra sunaikintos Susidėvėjusių ir sugadintų eurų banknotų keitimas
Padirbti banknotai Susidėvėjusių ir sugadintų eurų banknotų keitimas
Sąmoningai sugadinti (sukarpyti, supjaustyti, suplėšyti, sukomponuoti ir pan.) banknotai Susidėvėjusių ir sugadintų eurų banknotų keitimas
Banknotai, sutepti specialiais, naudojamais apsaugai nuo vagystės dažais (išsamiau) Susidėvėjusių ir sugadintų eurų banknotų keitimas

Susidėvėjusių ir sugadintų eurų banknotų keitimas – taip, pinigai keičiami, Susidėvėjusių ir sugadintų eurų banknotų keitimas – pinigai nekeičiami ir negrąžinami.

Jei kyla abejonių dėl banknotų tikrumo ar mokumo, turi būti atlikta mokumo ekspertizė. Tam jums reikės užpildyti prašymą (27.9 KB download icon) (jį rasite ir Lietuvos banko kasose). Atsakymas apie tai, ar banknotas bus pakeistas ar ne, jums bus pateiktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

Jei mokumo ekspertizės metu būtų nustatyta, kad banknotai padirbti, sąmoningai sugadinti ar sutepti specialiais, naudojamais apsaugai nuo vagystės dažais, jų vertė nebūtų kompensuojama ir jie jums nebūtų grąžinami. Jums būtų grąžinami tik tie nekeistini banknotai, kurių vientisas plotas yra mažesnis nei pusė banknoto.Tokių pinigų vertė nekompensuojama ir pateikėjui negrąžinama, išskyrus atvejus, kai suteptus tokiais dažais pinigus pateikia komerciniai bankai ir institucijos, naudojančios tokius dažus savo darbe.

Išsamesnė informacija: Europos Centrinio Banko 2013 m. balandžio 19 d. sprendimo (ECB/2013/10) „Dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos“ 3 straipsnis.

Lietuvos banko valdybos 2023 m. sausio 27 d. nutarimu (77 KB download icon) patvirtintos „Eurų banknotų ir monetų keitimo fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos banke taisyklės“.

Kas yra pinigų mokumo ekspertizė?

Grynųjų pinigų ekspertai, atlikdami mokumo ekspertizę, nustato, ar galima sugadintus pinigus kompensuoti.

Mūsų ekspertams tenka ištirti įvairiausiais būdais sugadintus (sudegintus, supelijusius, suplėšytus, sudūlėjusius, supuvusius ir pan.) pinigus, kad galėtų nustatyti, ar galima kompensuoti klientui ekspertizei pateiktų pinigų vertę.

Tirdami pinigus, ekspertai į pagalbą pasitelkia įvairius įrankius: adatas, pincetus, vandens voneles, popierinius filtrus, naudoja ultravioletinių ir infraraudonųjų spindulių apšvietimą.

Pateikiame kelis pavyzdžius iš mūsų ekspertų darbo kasdienybės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-28