Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ turimi skolos vertybiniai popieriai, išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų ne PFĮ, pagal emitento sektorių ir valiutą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Investicinių fondų ir kitų finansinių tarpininkų (S.124+S.125+S.126+S.127) sorting Draudimo bendrovių ir pensijų fondų (S.128+S.129) sorting Centrinės valdžios (S.1311) sorting Kitų valdžios sektorių (S.1312+S.1313+S.1314) sorting Ne finansų bendrovių ir namų ūkių (S.11+S.14+S.15)
sorting iš viso sorting litais sorting eurais sorting kitomis valiutomis sorting iš viso sorting litais sorting eurais sorting kitomis valiutomis sorting iš viso sorting litais sorting eurais sorting kitomis valiutomis sorting iš viso sorting litais sorting eurais sorting kitomis valiutomis sorting iš viso sorting litais sorting eurais sorting kitomis valiutomis
sorting 1=2+3+4 sorting 2 sorting 3 sorting 4 sorting 5=6+7+8 sorting 6 sorting 7 sorting 8 sorting 9=10+11+12 sorting 10 sorting 11 sorting 12 sorting 13=14+15+16 sorting 14 sorting 15 sorting 16 sorting 17=18+19+20 sorting 18 sorting 19 sorting 20
2020 - 09 7,0 - 7,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 261,1 - 258,5 2,6 0,0 - 0,0 0,0 51,4 - 51,4 0,0
2020 - 10 10,0 - 10,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 268,2 - 265,6 2,6 0,0 - 0,0 0,0 54,0 - 54,0 0,0
2020 - 11 10,0 - 10,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 265,0 - 262,5 2,5 0,0 - 0,0 0,0 57,6 - 57,6 0,0
2020 - 12 15,2 - 15,2 0,0 0,0 - 0,0 0,0 262,4 - 260,0 2,4 0,0 - 0,0 0,0 55,2 - 55,2 0,0
2021 - 01 14,8 - 14,8 0,0 0,0 - 0,0 0,0 259,4 - 256,9 2,5 0,0 - 0,0 0,0 51,5 - 51,5 0,0
2021 - 02 15,3 - 15,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0 261,1 - 257,7 3,4 0,0 - 0,0 0,0 53,0 - 53,0 0,0
2021 - 03 15,2 - 15,2 0,0 0,0 - 0,0 0,0 264,2 - 259,0 5,2 0,0 - 0,0 0,0 52,9 - 52,9 0,0
2021 - 04 15,2 - 15,2 0,0 0,0 - 0,0 0,0 259,7 - 254,7 5,1 0,0 - 0,0 0,0 57,9 - 57,9 0,0
2021 - 05 18,3 - 18,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0 261,1 - 256,1 5,0 0,0 - 0,0 0,0 58,8 - 58,8 0,0
2021 - 06 20,0 - 20,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 253,5 - 250,9 2,7 0,0 - 0,0 0,0 60,9 - 60,9 0,0
2021 - 07 19,8 - 19,8 0,0 0,0 - 0,0 0,0 263,1 - 260,5 2,6 0,0 - 0,0 0,0 60,9 - 60,9 0,0
2021 - 08 17,1 - 17,1 0,0 0,0 - 0,0 0,0 261,9 - 258,3 3,6 0,0 - 0,0 0,0 58,7 - 58,7 0,0
2021 - 09 17,2 - 17,2 0,0 0,0 - 0,0 0,0 278,7 - 275,0 3,6 0,0 - 0,0 0,0 59,4 - 59,4 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29