Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ turimi skolos vertybiniai popieriai, išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų ne PFĮ, pagal emitento sektorių ir valiutą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Investicinių fondų ir kitų finansinių tarpininkų (S.124+S.125+S.126+S.127) Draudimo bendrovių ir pensijų fondų (S.128+S.129) Centrinės valdžios (S.1311) Kitų valdžios sektorių (S.1312+S.1313+S.1314) Ne finansų bendrovių ir namų ūkių (S.11+S.14+S.15)
iš viso litais eurais kitomis valiutomis iš viso litais eurais kitomis valiutomis iš viso litais eurais kitomis valiutomis iš viso litais eurais kitomis valiutomis iš viso litais eurais kitomis valiutomis
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=14+15+16 14 15 16 17=18+19+20 18 19 20
2019 - 11 8,0 - 8,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 190,5 - 184,2 6,4 0,0 - 0,0 0,0 50,4 - 50,4 0,0
2019 - 12 7,9 - 7,9 0,0 0,0 - 0,0 0,0 195,2 - 188,0 7,2 0,0 - 0,0 0,0 47,6 - 47,6 0,0
2020 - 01 7,9 - 7,9 0,0 0,0 - 0,0 0,0 177,4 - 176,5 0,9 0,0 - 0,0 0,0 46,8 - 46,8 0,0
2020 - 02 8,1 - 8,1 0,0 0,0 - 0,0 0,0 180,5 - 177,6 2,8 0,0 - 0,0 0,0 46,9 - 46,9 0,0
2020 - 03 8,5 - 8,5 0,0 0,0 - 0,0 0,0 210,9 - 208,1 2,8 0,0 - 0,0 0,0 46,3 - 46,3 0,0
2020 - 04 8,5 - 8,5 0,0 0,0 - 0,0 0,0 259,4 - 256,6 2,8 0,0 - 0,0 0,0 67,3 - 67,3 0,0
2020 - 05 8,5 - 8,5 0,0 0,0 - 0,0 0,0 263,2 - 260,4 2,7 0,0 - 0,0 0,0 50,4 - 50,4 0,0
2020 - 06 8,3 - 8,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0 276,1 - 273,4 2,7 0,0 - 0,0 0,0 54,2 - 54,2 0,0
2020 - 07 5,9 - 5,9 0,0 0,0 - 0,0 0,0 271,4 - 268,8 2,6 0,0 - 0,0 0,0 58,2 - 58,2 0,0
2020 - 08 6,8 - 6,8 0,0 0,0 - 0,0 0,0 258,5 - 256,0 2,5 0,0 - 0,0 0,0 52,2 - 52,2 0,0
2020 - 09 7,0 - 7,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 261,1 - 258,5 2,6 0,0 - 0,0 0,0 51,4 - 51,4 0,0
2020 - 10 10,0 - 10,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 268,2 - 265,6 2,6 0,0 - 0,0 0,0 54,0 - 54,0 0,0
2020 - 11 10,0 - 10,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 265,0 - 262,5 2,5 0,0 - 0,0 0,0 57,6 - 57,6 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29