Lietuvos bankas

Bendroji ir grynoji skola užsieniui laikotarpio pabaigoje. Bendroji skola užsieniui – tai šalies rezidentų įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje. Grynoji skola užsieniui – tai bendroji skola užsieniui, atėmus rezidentų turtą užsienyje laikotarpio pabaigoje. Skolą užsieniui sudaro skolos vertybiniai popieriai, paskolos, nerezidentų indėliai Lietuvos bankuose, įsiskolinimai už prekes ir paslaugas bei kiti įsipareigojimai nerezidentams. Į bendrąją skolą neįtraukiami nuosavybės vertybiniai popieriai ir išvestinės finansinės priemonės. Skolos užsieniui ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant pastarųjų keturių ketvirčių BVP to meto kainomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų, likučių ir BVP santykis – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Procentai (vienetai)

sorting sorting Bendroji skola užsieniui sorting Grynoji skola užsieniui
sorting iš viso sorting palyginti su BVP sorting iš viso sorting palyginti su BVP
2021 - IV ketv. 44 564,90 78,9 −3 231,03 −5,7
2022 - I ketv. 42 947,56 72,7 −1 745,25 −3,0
2022 - II ketv. 43 567,24 70,6 −2 178,44 −3,5
2022 - III ketv. 44 839,21 69,0 −2 714,42 −4,2
2022 - IV ketv. 45 565,20 67,6 −3 821,80 −5,7
2023 - I ketv. 46 185,00 67,0 −4 092,31 −5,9
2023 - II ketv. 48 406,59 68,9 −5 071,33 −7,2
2023 - III ketv. 47 497,68 66,9 −7 797,19 −11,0
2023 - IV ketv. 49 233,29 68,3 −9 142,93 −12,7
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21