Lietuvos bankas
Lapkričio 06 10:00 - 15:30
Vilnius

2020 m. lapkričio 6 d. Lietuvos bankas organizuoja virtualią ekonomikos konferenciją „Investicijos ir inovacijos: spartesnis kelias į sėkmę“. Joje subursime patarėjus politikos klausimais, akademinę bendruomenę bei verslo atstovus ir aptarsime gerosios praktikos pavyzdžius bei iššūkių sprendimo būdus investicijų ir inovacijų srityje. Konferenciją galėsite stebėti tiesiogiai internetu. Registracija į renginį nereikalinga.

Per pastaruosius 30 metų po nepriklausomybės atgavimo Lietuvos ekonominės konvergencijos tempas buvo vienas sparčiausių tiek Europoje, tiek už jos ribų. Nepaisant to, nėra jokių garantijų, kad konvergencijos sparta išliks ir ateityje. Ekonominiai tyrimai rodo, kad šalys, kuriose investicijų aktyvumas didesnis, vystosi sparčiau, ir kad gebėjimas diegti inovacijas tampa ypač svarbus pažangesniais vystymosi etapais, kai ekonomika artėja prie aukšto technologinio išsivystymo lygio. Ar perėjimas šiame etape bus sėkmingas, turint omenyje ir pasaulinių struktūrinių pokyčių bei tendencijų pobūdį ir spartą, gali labai priklausyti nuo laiku ir tinkamai įgyvendintų pokyčių šalies ekonomikos institucijose ir daugelyje politikos sričių: nuo pramonės ir investicijų politikos iki verslo inkubavimo ir spartinimo bei priemonių, skirtų tyrimams ir plėtrai bei inovacijoms skatinti. Be to, dėl su klimato kaita susijusių iššūkių gali padidėti būtinybė sustiprinti atitinkamus politikos svertus ir aktyviau diegti inovacijas, kad ekonominė plėtra taptų tvaresnė.

V. Vasiliauskas: atsiveria geras šansas investicijomis, inovacijomis ir žiniomis grįstai ekonomikos transformacijai


PROGRAMA

PRANEŠĖJAI (277.3 KB download icon)

10:00–10:10

Sveikinimo žodis

Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas

10:10–10:40

Pagrindinė kalba: Koronaviruso pandemijos keliami ilgojo laikotarpio iššūkiai fiskalinei ir struktūrinei politikai

Marcel Fratzscher, Vokietijos ekonominių tyrimų instituto (DIW Berlin) direktorius

1 SESIJA
(anglų k.)
INVESTICIJŲ IR INOVACIJŲ ATEITIS: KAIP PASIEKTI AUKŠTĄ TECHNOLOGINIO IŠSIVYSTYMO LYGĮ?

10:40–12:25

TUI ir vyriausybės politikos vaidmuo skatinant technologijų sklaidą, inovacijas ir šalies įmonių produktyvumą (2.5 MB download icon)

Alexander Plekhanov, direktorius pereinamojo laikotarpio poveikio ir pasaulio ekonomikos klausimais, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas

 

Pasaulinių vertės grandinių ir inovacijų sistemų raida: atotrūkio mažinimo reikšmė (4.3 MB download icon)

Roberta Rabellotti, profesorė, Pavijos universitetas

 

Aplinkos inovacijos: aktualumas, pagrindiniai iššūkiai ir naujos galimybės  (3.2 MB download icon)

Shardul Agrawala, Aplinkos ir ekonominės integracijos skyriaus vadovas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

 

Investicijos COVID-19 metu, skaitmenizacija ir klimato kaita (1.1 MB download icon)

Debora Revoltella, Ekonomikos departamento direktorė, Europos investicijų bankas

12:25–13:10

Diskusija su pranešėjais ir klausimų–atsakymų sesija

Moderatorė: Aurelija Proškutė, Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriaus viršininkė, Lietuvos bankas

2 SESIJA
(lietuvių k.)
INVESTICIJOS IR INOVACIJOS LIETUVOJE: DIDŽIAUSI IŠŠŪKIAI IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI
13:10–14:30

Lietuvos investicijų paveikslas (1.1 MB download icon)

Eglė Coppa, Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyresnioji ekonomistė, Lietuvos bankas

 

Inovacijų politika Lietuvoje ir būtini pokyčiai (3.1 MB download icon)

Mantas Katinas, „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius

 

Inovacijos ir reguliavimas (608.1 KB download icon)

Ilja Laurs, rizikos kapitalo fondo „Nextury Ventures“ pirmininkas

 

Technologijų perspektyvos Lietuvoje (981 KB download icon)

Algimantas Markauskas, „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius  

14:30–15:15

Diskusija su pranešėjais ir klausimų–atsakymų sesija

Moderatorė: Kotryna Tamoševičienė, Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus viršininkė, Lietuvos bankas

15:15–15:25 Konferencijos baigiamoji dalis, apibendrinimas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-10