Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos pagal rezidentiškumą ir sektorių.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso Lietuvos rezidentams Kitiems euro zonos rezidentams Ne euro zonos rezidentams
1=2+5+8 iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso bankams ne bankams
2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10
2018 - 09 25 985,8 24 133,5 4 172,0 19 961,5 618,3 330,0 288,3 1 234,0 932,0 302,0
2018 - 10 26 386,3 24 700,5 4 722,9 19 977,6 609,8 313,9 295,9 1 076,0 766,5 309,5
2018 - 11 26 444,0 24 806,8 4 769,3 20 037,4 534,1 234,0 300,1 1 103,1 802,5 300,7
2018 - 12 27 353,1 26 097,4 6 223,8 19 873,6 574,3 277,1 297,2 681,4 391,3 290,0
2019 - 01 26 963,7 25 313,5 5 384,2 19 929,4 567,0 279,2 287,9 1 083,2 775,8 307,3
2019 - 02 27 057,6 25 449,6 5 528,8 19 920,9 520,2 228,8 291,4 1 087,8 791,5 296,3
2019 - 03 26 535,0 25 135,0 5 146,6 19 988,4 399,5 217,8 181,6 1 000,5 702,2 298,2
2019 - 04 26 857,7 25 640,3 5 667,9 19 972,5 456,9 271,0 185,9 760,4 455,6 304,8
2019 - 05 26 646,7 25 497,1 5 294,7 20 202,4 342,8 157,0 185,8 806,7 500,4 306,4
2019 - 06 26 542,6 25 460,9 5 171,2 20 289,7 353,3 162,0 191,3 728,4 426,6 301,8
2019 - 07 26 923,6 25 776,4 5 477,8 20 298,6 320,8 125,4 195,4 826,5 514,1 312,3
2019 - 08 27 003,3 25 943,7 5 417,3 20 526,4 334,8 132,8 202,0 724,8 412,7 312,1
2019 - 09 27 028,6 25 842,5 5 307,7 20 534,9 367,8 167,5 200,3 818,3 496,3 322,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-30