Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos pagal rezidentiškumą ir sektorių.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Iš viso sorting Lietuvos rezidentams sorting Kitiems euro zonos rezidentams sorting Ne euro zonos rezidentams
sorting 1=2+5+8 sorting iš viso sorting PFĮ sorting ne PFĮ sorting iš viso sorting PFĮ sorting ne PFĮ sorting iš viso sorting bankams sorting ne bankams
sorting 2=3+4 sorting 3 sorting 4 sorting 5=6+7 sorting 6 sorting 7 sorting 8=9+10 sorting 9 sorting 10
2021 - 05 36 481,9 32 949,2 12 251,5 20 697,7 624,6 484,3 140,2 2 908,1 2 738,1 170,0
2021 - 06 36 415,6 33 510,9 12 709,7 20 801,2 633,7 497,2 136,6 2 271,1 2 099,8 171,2
2021 - 07 36 797,8 33 572,1 12 433,7 21 138,4 633,6 491,7 141,9 2 592,1 2 411,0 181,1
2021 - 08 37 105,3 34 106,2 12 608,1 21 498,1 474,3 332,7 141,6 2 524,9 2 338,7 186,1
2021 - 09 37 618,4 34 585,6 12 971,8 21 613,8 692,1 562,0 130,1 2 340,7 2 152,2 188,5
2021 - 10 38 663,0 35 599,0 13 162,6 22 436,5 713,1 582,7 130,3 2 350,9 2 157,1 193,7
2021 - 11 38 785,7 35 789,5 13 113,2 22 676,3 628,9 496,8 132,1 2 367,3 2 180,8 186,6
2021 - 12 39 693,2 38 441,7 15 581,5 22 860,2 594,2 468,7 125,5 657,3 441,0 216,3
2022 - 01 39 604,1 38 116,6 14 840,3 23 276,4 640,6 512,2 128,5 846,9 645,6 201,3
2022 - 02 39 271,7 37 487,0 14 021,5 23 465,5 591,7 480,8 110,9 1 193,1 983,3 209,7
2022 - 03 39 718,5 36 805,1 12 995,8 23 809,3 472,3 356,0 116,3 2 441,1 2 224,2 216,9
2022 - 04 39 552,8 36 608,0 12 399,6 24 208,4 432,5 306,5 125,9 2 512,3 2 284,3 228,0
2022 - 05 39 510,8 36 443,4 12 077,9 24 365,5 460,6 327,3 133,3 2 606,8 2 365,7 241,1
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28