Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos pagal rezidentiškumą ir sektorių.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Iš viso sorting Lietuvos rezidentams sorting Kitiems euro zonos rezidentams sorting Ne euro zonos rezidentams
sorting 1=2+5+8 sorting iš viso sorting PFĮ sorting ne PFĮ sorting iš viso sorting PFĮ sorting ne PFĮ sorting iš viso sorting bankams sorting ne bankams
sorting 2=3+4 sorting 3 sorting 4 sorting 5=6+7 sorting 6 sorting 7 sorting 8=9+10 sorting 9 sorting 10
2020 - 09 33 809,7 30 014,8 9 796,5 20 218,2 959,0 444,2 514,8 2 836,0 2 655,2 180,8
2020 - 10 34 271,6 31 729,6 11 551,8 20 177,8 714,4 482,9 231,5 1 827,6 1 661,2 166,4
2020 - 11 34 822,2 32 286,0 12 139,1 20 146,9 712,8 481,1 231,7 1 823,4 1 675,7 147,7
2020 - 12 36 283,1 32 233,3 12 279,9 19 953,4 799,4 577,5 221,9 3 250,4 3 116,3 134,1
2021 - 01 36 030,1 32 998,9 13 031,4 19 967,5 738,4 524,5 213,8 2 292,9 2 156,1 136,8
2021 - 02 35 988,7 33 080,7 13 074,9 20 005,9 554,6 389,6 165,0 2 353,4 2 203,5 149,9
2021 - 03 36 572,7 34 102,6 13 872,9 20 229,7 530,4 385,4 145,0 1 939,7 1 770,7 169,0
2021 - 04 35 892,7 32 947,5 12 489,2 20 458,3 544,9 402,9 141,9 2 400,4 2 222,4 178,0
2021 - 05 36 481,9 32 949,2 12 251,5 20 697,7 624,6 484,3 140,2 2 908,1 2 738,1 170,0
2021 - 06 36 415,6 33 510,9 12 709,7 20 801,2 633,7 497,2 136,6 2 271,1 2 099,8 171,2
2021 - 07 36 797,8 33 572,1 12 433,7 21 138,4 633,6 491,7 141,9 2 592,1 2 411,0 181,1
2021 - 08 37 105,3 34 106,2 12 608,1 21 498,1 474,3 332,7 141,6 2 524,9 2 338,7 186,1
2021 - 09 37 618,4 34 585,6 12 971,8 21 613,8 692,1 562,0 130,1 2 340,7 2 152,2 188,5
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28