Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos pagal rezidentiškumą ir sektorių.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso Lietuvos rezidentams Kitiems euro zonos rezidentams Ne euro zonos rezidentams
1=2+5+8 iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso bankams ne bankams
2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10
2019 - 04 26 857,7 25 640,3 5 667,9 19 972,5 456,9 271,0 185,9 760,4 455,6 304,8
2019 - 05 26 689,8 25 540,2 5 295,2 20 245,0 342,8 157,0 185,8 806,7 500,4 306,4
2019 - 06 26 540,1 25 458,4 5 171,2 20 287,2 353,3 162,0 191,3 728,4 426,6 301,8
2019 - 07 26 921,0 25 773,8 5 477,8 20 296,0 320,8 125,4 195,4 826,5 514,1 312,3
2019 - 08 27 000,7 25 941,0 5 417,3 20 523,8 334,8 132,8 202,0 724,8 412,7 312,1
2019 - 09 27 025,9 25 839,8 5 307,7 20 532,2 367,8 167,5 200,3 818,3 496,3 322,0
2019 - 10 27 973,3 26 446,2 5 937,4 20 508,8 732,0 154,7 577,3 795,1 474,7 320,4
2019 - 11 28 301,0 26 736,9 6 286,2 20 450,7 747,3 179,3 568,1 816,7 493,7 323,0
2019 - 12 29 199,3 27 782,5 7 374,6 20 407,8 879,1 279,0 600,1 537,7 246,9 290,8
2020 - 01 29 108,4 27 460,0 6 993,0 20 467,0 783,4 213,7 569,7 865,1 569,9 295,2
2020 - 02 29 656,6 27 899,6 7 400,8 20 498,8 822,7 255,7 566,9 934,3 648,0 286,3
2020 - 03 29 991,0 28 203,9 7 752,2 20 451,7 895,3 244,1 651,2 891,8 615,1 276,7
2020 - 04 30 424,8 28 170,3 7 884,1 20 286,2 889,0 246,1 643,0 1 365,5 1 089,2 276,3
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28