Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos pagal rezidentiškumą ir sektorių.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Iš viso sorting Lietuvos rezidentams sorting Kitiems euro zonos rezidentams sorting Ne euro zonos rezidentams
sorting 1=2+5+8 sorting iš viso sorting PFĮ sorting ne PFĮ sorting iš viso sorting PFĮ sorting ne PFĮ sorting iš viso sorting bankams sorting ne bankams
sorting 2=3+4 sorting 3 sorting 4 sorting 5=6+7 sorting 6 sorting 7 sorting 8=9+10 sorting 9 sorting 10
2021 - 12 39 693,2 38 441,7 15 581,5 22 860,2 594,2 468,7 125,5 657,3 441,0 216,3
2022 - 01 39 604,1 38 116,6 14 840,3 23 276,4 640,6 512,2 128,5 846,9 645,6 201,3
2022 - 02 39 271,7 37 487,0 14 021,5 23 465,5 591,7 480,8 110,9 1 193,1 983,3 209,7
2022 - 03 39 718,5 36 805,1 12 995,8 23 809,3 472,3 356,0 116,3 2 441,1 2 224,2 216,9
2022 - 04 39 582,4 36 637,7 12 409,3 24 228,4 432,3 306,6 125,8 2 512,3 2 284,3 228,0
2022 - 05 39 570,0 36 502,8 12 097,3 24 405,5 460,3 327,4 133,0 2 606,9 2 365,7 241,2
2022 - 06 39 133,5 35 091,3 10 470,0 24 621,3 570,0 393,4 176,6 3 472,3 3 228,1 244,1
2022 - 07 44 265,5 40 200,6 15 228,4 24 972,2 628,5 449,4 179,1 3 436,3 3 203,4 233,0
2022 - 08 45 198,4 40 587,2 14 968,6 25 618,6 702,7 491,3 211,5 3 908,5 3 351,3 557,1
2022 - 09 45 951,5 37 587,8 11 691,5 25 896,3 5 086,9 817,6 4 269,3 3 276,8 3 011,6 265,2
2022 - 10 47 196,6 36 477,9 10 486,2 25 991,8 6 499,4 734,3 5 765,1 4 219,4 3 922,8 296,6
2022 - 11 47 472,7 35 785,9 9 668,8 26 117,2 6 995,5 707,8 6 287,7 4 691,2 4 337,3 353,9
2022 - 12 50 081,0 39 121,9 12 801,9 26 320,0 7 539,2 808,8 6 730,3 3 419,9 3 096,1 323,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28