Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams pagal pradinį terminą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams (S.11+S.14+S.15) sorting Ne finansų bendrovėms (S.11) sorting Namų ūkiams (S.14+S.15)
sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m. sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m. sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m.
sorting 1=5+9=2+3+4 sorting 2=6+10 sorting 3=7+11 sorting 4=8+12 sorting 5=6+7+8 sorting 6 sorting 7 sorting 8 sorting 9=10+11+12 sorting 10 sorting 11 sorting 12
2021 - 06 19 260,6 997,7 4 156,0 14 106,8 7 646,3 854,5 3 451,7 3 340,2 11 614,2 143,2 704,4 10 766,6
2021 - 07 19 580,5 1 076,5 4 264,0 14 240,0 7 837,6 926,9 3 548,1 3 362,5 11 742,9 149,6 715,9 10 877,5
2021 - 08 19 849,9 1 198,6 4 348,8 14 302,5 8 012,9 1 046,2 3 628,0 3 338,7 11 837,0 152,4 720,8 10 963,8
2021 - 09 19 919,7 1 226,1 4 371,3 14 322,3 7 995,4 1 077,1 3 647,2 3 271,1 11 924,3 149,0 724,1 11 051,2
2021 - 10 20 678,5 1 375,2 4 448,3 14 855,0 8 658,8 1 233,7 3 727,0 3 698,1 12 019,7 141,5 721,3 11 156,9
2021 - 11 20 863,0 1 356,6 4 579,2 14 927,2 8 699,0 1 197,8 3 844,7 3 656,5 12 164,1 158,8 734,5 11 270,7
2021 - 12 20 984,5 1 320,3 4 590,0 15 074,3 8 721,0 1 164,7 3 858,7 3 697,6 12 263,5 155,6 731,2 11 376,7
2022 - 01 21 426,0 1 429,3 4 738,7 15 258,0 9 004,3 1 272,2 3 984,2 3 747,9 12 421,7 157,1 754,5 11 510,1
2022 - 02 21 608,6 1 486,2 4 775,0 15 347,3 9 143,7 1 335,7 4 055,1 3 752,9 12 465,0 150,5 719,9 11 594,5
2022 - 03 21 829,1 1 443,9 4 880,2 15 505,0 9 263,7 1 298,8 4 179,5 3 785,5 12 565,4 145,1 700,8 11 719,5
2022 - 04 22 216,2 1 594,2 4 962,9 15 659,1 9 530,8 1 447,3 4 257,1 3 826,4 12 685,3 146,9 705,8 11 832,7
2022 - 05 22 335,7 1 571,5 4 870,2 15 894,0 9 492,5 1 420,5 4 142,4 3 929,6 12 843,2 151,0 727,8 11 964,4
2022 - 06 22 474,9 1 507,4 4 937,3 16 030,2 9 490,9 1 355,4 4 198,1 3 937,4 12 984,0 152,0 739,2 12 092,7
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28