Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams pagal pradinį terminą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams (S.11+S.14+S.15) Ne finansų bendrovėms (S.11) Namų ūkiams (S.14+S.15)
iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m. iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m. iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m.
1=5+9=2+3+4 2=6+10 3=7+11 4=8+12 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12
2018 - 12 18 249,2 1 313,3 5 744,3 11 191,5 8 608,7 1 144,7 4 893,3 2 570,7 9 640,6 168,6 851,1 8 620,9
2019 - 01 18 337,4 1 349,6 5 666,8 11 321,1 8 639,3 1 178,9 4 831,0 2 629,4 9 698,1 170,7 835,7 8 691,7
2019 - 02 18 331,2 1 262,0 5 712,9 11 356,3 8 643,4 1 141,1 4 872,0 2 630,3 9 687,7 121,0 840,8 8 726,0
2019 - 03 18 381,9 1 243,7 5 722,7 11 415,5 8 646,3 1 126,3 4 881,8 2 638,3 9 735,6 117,4 840,9 8 777,2
2019 - 04 18 378,7 1 196,8 5 736,4 11 445,6 8 572,3 1 078,9 4 889,4 2 604,0 9 806,4 117,9 847,0 8 841,6
2019 - 05 18 644,2 1 194,5 5 878,6 11 571,0 8 736,5 1 074,1 5 014,3 2 648,1 9 907,7 120,4 864,3 8 923,0
2019 - 06 18 684,5 1 195,2 5 864,4 11 624,9 8 707,5 1 073,4 4 991,7 2 642,5 9 977,0 121,8 872,8 8 982,4
2019 - 07 18 704,9 1 120,6 5 840,5 11 743,9 8 642,1 1 003,6 4 957,7 2 680,8 10 062,9 117,0 882,8 9 063,1
2019 - 08 18 936,3 1 175,4 5 955,4 11 805,5 8 812,3 1 061,8 5 077,6 2 672,9 10 124,0 113,6 877,8 9 132,7
2019 - 09 18 942,6 1 150,0 5 913,3 11 879,3 8 759,3 1 038,7 5 035,8 2 684,7 10 183,3 111,3 877,4 9 194,5
2019 - 10 18 967,2 1 111,2 5 896,1 11 959,9 8 735,8 1 010,8 5 030,6 2 694,4 10 231,4 100,4 865,5 9 265,5
2019 - 11 18 911,3 1 040,9 5 916,7 11 953,6 8 644,4 944,0 5 063,3 2 637,1 10 266,8 96,9 853,4 9 316,5
2019 - 12 18 748,2 1 144,0 5 260,0 12 344,2 8 454,9 997,5 4 500,1 2 957,3 10 293,3 146,5 759,9 9 386,9
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-14