Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams pagal pradinį terminą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams (S.11+S.14+S.15) sorting Ne finansų bendrovėms (S.11) sorting Namų ūkiams (S.14+S.15)
sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m. sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m. sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m.
sorting 1=5+9=2+3+4 sorting 2=6+10 sorting 3=7+11 sorting 4=8+12 sorting 5=6+7+8 sorting 6 sorting 7 sorting 8 sorting 9=10+11+12 sorting 10 sorting 11 sorting 12
2020 - 09 18 820,7 1 081,7 4 466,7 13 272,3 7 909,1 910,4 3 706,9 3 291,8 10 911,7 171,4 759,8 9 980,5
2020 - 10 18 740,4 1 108,1 4 363,0 13 269,3 7 782,4 950,9 3 618,9 3 212,6 10 958,0 157,2 744,1 10 056,7
2020 - 11 18 711,4 1 107,4 4 308,6 13 295,4 7 702,7 955,4 3 578,9 3 168,4 11 008,7 152,0 729,7 10 127,0
2020 - 12 18 512,2 926,5 4 177,0 13 408,7 7 461,5 789,6 3 468,1 3 203,8 11 050,7 136,9 708,9 10 204,9
2021 - 01 18 571,5 955,5 4 080,9 13 535,1 7 457,5 817,3 3 377,3 3 262,9 11 114,1 138,2 703,6 10 272,3
2021 - 02 18 625,9 955,6 4 077,0 13 593,4 7 457,1 820,8 3 377,7 3 258,6 11 168,8 134,7 699,3 10 334,8
2021 - 03 18 821,5 965,3 4 183,8 13 672,4 7 559,2 830,1 3 488,0 3 241,1 11 262,3 135,2 695,8 10 431,3
2021 - 04 18 999,6 1 027,8 4 153,0 13 818,8 7 632,9 892,6 3 455,6 3 284,6 11 366,8 135,1 697,4 10 534,3
2021 - 05 19 194,7 1 067,8 4 200,5 13 926,4 7 709,7 928,8 3 501,5 3 279,4 11 485,0 139,0 699,0 10 647,0
2021 - 06 19 260,6 997,7 4 156,0 14 106,8 7 646,3 854,5 3 451,7 3 340,2 11 614,2 143,2 704,4 10 766,6
2021 - 07 19 580,5 1 076,5 4 264,0 14 240,0 7 837,6 926,9 3 548,1 3 362,5 11 742,9 149,6 715,9 10 877,5
2021 - 08 19 849,9 1 097,4 5 032,2 13 720,3 8 012,9 955,2 4 277,0 2 780,7 11 837,0 142,2 755,3 10 939,5
2021 - 09 19 919,7 1 226,1 4 371,3 14 322,3 7 995,4 1 077,1 3 647,2 3 271,1 11 924,3 149,0 724,1 11 051,2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28