Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams pagal pradinį terminą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams (S.11+S.14+S.15) sorting Ne finansų bendrovėms (S.11) sorting Namų ūkiams (S.14+S.15)
sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m. sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m. sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m.
sorting 1=5+9=2+3+4 sorting 2=6+10 sorting 3=7+11 sorting 4=8+12 sorting 5=6+7+8 sorting 6 sorting 7 sorting 8 sorting 9=10+11+12 sorting 10 sorting 11 sorting 12
2021 - 12 20 984,5 1 320,3 4 590,0 15 074,3 8 721,0 1 164,7 3 858,7 3 697,6 12 263,5 155,6 731,2 11 376,7
2022 - 01 21 426,0 1 429,3 4 738,7 15 258,0 9 004,3 1 272,2 3 984,2 3 747,9 12 421,7 157,1 754,5 11 510,1
2022 - 02 21 608,6 1 486,2 4 775,0 15 347,3 9 143,7 1 335,7 4 055,1 3 752,9 12 465,0 150,5 719,9 11 594,5
2022 - 03 21 829,1 1 443,9 4 880,2 15 505,0 9 263,7 1 298,8 4 179,5 3 785,5 12 565,4 145,1 700,8 11 719,5
2022 - 04 22 236,2 1 598,8 4 970,8 15 666,6 9 542,5 1 451,7 4 262,7 3 828,1 12 693,7 147,1 708,0 11 838,5
2022 - 05 22 335,7 1 571,5 4 870,2 15 894,0 9 492,5 1 420,5 4 142,4 3 929,6 12 843,2 151,0 727,8 11 964,4
2022 - 06 22 474,9 1 507,4 4 937,3 16 030,2 9 490,9 1 355,4 4 198,1 3 937,4 12 984,0 152,0 739,2 12 092,7
2022 - 07 22 787,7 1 619,3 4 898,1 16 270,3 9 637,6 1 432,1 4 149,3 4 056,2 13 150,1 187,2 748,8 12 214,0
2022 - 08 23 384,9 1 888,2 5 069,0 16 427,7 10 109,3 1 719,8 4 310,2 4 079,3 13 275,6 168,4 758,9 12 348,4
2022 - 09 23 627,2 1 922,9 5 041,5 16 662,8 10 224,8 1 754,4 4 280,4 4 189,9 13 402,4 168,4 761,1 12 472,9
2022 - 10 23 685,4 1 775,3 5 058,4 16 851,7 10 195,3 1 619,4 4 304,3 4 271,7 13 490,0 155,9 754,1 12 580,0
2022 - 11 23 777,9 1 780,6 5 031,5 16 965,9 10 217,5 1 624,5 4 287,9 4 305,2 13 560,4 156,1 743,6 12 660,7
2022 - 12 23 945,6 1 807,9 5 057,8 17 079,9 10 276,7 1 672,4 4 328,8 4 275,6 13 668,9 135,5 729,0 12 804,3
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28