Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams pagal pradinį terminą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams (S.11+S.14+S.15) Ne finansų bendrovėms (S.11) Namų ūkiams (S.14+S.15)
iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m. iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m. iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m.
1=5+9=2+3+4 2=6+10 3=7+11 4=8+12 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12
2018 - 10 18 264,8 1 318,0 5 940,6 11 006,2 8 747,8 1 150,0 5 084,9 2 512,9 9 517,1 168,0 855,7 8 493,3
2018 - 11 18 357,7 1 333,3 5 923,5 11 101,0 8 769,3 1 152,0 5 072,6 2 544,7 9 588,4 181,3 850,8 8 556,3
2018 - 12 18 249,2 1 313,3 5 744,3 11 191,5 8 608,7 1 144,7 4 893,3 2 570,7 9 640,6 168,6 851,1 8 620,9
2019 - 01 18 337,4 1 349,6 5 666,8 11 321,1 8 639,3 1 178,9 4 831,0 2 629,4 9 698,1 170,7 835,7 8 691,7
2019 - 02 18 331,2 1 262,0 5 712,9 11 356,3 8 643,4 1 141,1 4 872,0 2 630,3 9 687,7 121,0 840,8 8 726,0
2019 - 03 18 381,9 1 243,7 5 722,7 11 415,5 8 646,3 1 126,3 4 881,8 2 638,3 9 735,6 117,4 840,9 8 777,2
2019 - 04 18 378,7 1 196,8 5 736,4 11 445,6 8 572,3 1 078,9 4 889,4 2 604,0 9 806,4 117,9 847,0 8 841,6
2019 - 05 18 644,2 1 194,5 5 878,6 11 571,0 8 736,5 1 074,1 5 014,3 2 648,1 9 907,7 120,4 864,3 8 923,0
2019 - 06 18 687,0 1 195,1 5 864,1 11 627,8 8 707,5 1 073,4 4 991,7 2 642,5 9 979,5 121,7 872,5 8 985,3
2019 - 07 18 707,5 1 120,5 5 840,2 11 746,8 8 642,1 1 003,6 4 957,7 2 680,8 10 065,4 116,9 882,5 9 066,0
2019 - 08 18 939,0 1 175,3 5 955,1 11 808,5 8 812,3 1 061,8 5 077,6 2 672,9 10 126,7 113,5 877,5 9 135,7
2019 - 09 18 945,3 1 150,0 5 913,0 11 882,3 8 759,3 1 038,7 5 035,8 2 684,7 10 186,0 111,3 877,2 9 197,6
2019 - 10 18 960,4 1 112,1 5 895,0 11 953,2 8 732,5 1 011,4 5 028,4 2 692,6 10 227,9 100,7 866,6 9 260,6
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-14