Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams pagal pradinį terminą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams (S.11+S.14+S.15) Ne finansų bendrovėms (S.11) Namų ūkiams (S.14+S.15)
iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m. iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m. iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m.
1=5+9=2+3+4 2=6+10 3=7+11 4=8+12 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12
2018 - 08 18 430,2 1 586,6 5 941,0 10 902,6 9 058,6 1 441,6 5 077,4 2 539,6 9 371,6 145,0 863,6 8 363,0
2018 - 09 18 242,6 1 314,3 5 998,3 10 930,1 8 809,5 1 173,0 5 128,6 2 507,9 9 433,2 141,3 869,7 8 422,2
2018 - 10 18 264,8 1 318,0 5 940,6 11 006,2 8 747,8 1 150,0 5 084,9 2 512,9 9 517,1 168,0 855,7 8 493,3
2018 - 11 18 357,7 1 333,3 5 923,5 11 101,0 8 769,3 1 152,0 5 072,6 2 544,7 9 588,4 181,3 850,8 8 556,3
2018 - 12 18 249,2 1 313,3 5 744,3 11 191,5 8 608,7 1 144,7 4 893,3 2 570,7 9 640,6 168,6 851,1 8 620,9
2019 - 01 18 337,4 1 349,6 5 666,8 11 321,1 8 639,3 1 178,9 4 831,0 2 629,4 9 698,1 170,7 835,7 8 691,7
2019 - 02 18 331,2 1 262,0 5 712,9 11 356,3 8 643,4 1 141,1 4 872,0 2 630,3 9 687,7 121,0 840,8 8 726,0
2019 - 03 18 381,9 1 243,7 5 722,7 11 415,5 8 646,3 1 126,3 4 881,8 2 638,3 9 735,6 117,4 840,9 8 777,2
2019 - 04 18 378,7 1 196,8 5 736,4 11 445,6 8 572,3 1 078,9 4 889,4 2 604,0 9 806,4 117,9 847,0 8 841,6
2019 - 05 18 601,5 1 193,9 5 857,5 11 550,1 8 736,5 1 074,1 5 014,3 2 648,1 9 865,1 119,8 843,2 8 902,1
2019 - 06 18 687,0 1 195,1 5 864,1 11 627,8 8 707,5 1 073,4 4 991,7 2 642,5 9 979,5 121,7 872,5 8 985,3
2019 - 07 18 697,0 1 120,8 5 842,3 11 733,9 8 641,2 1 003,5 4 958,3 2 679,3 10 055,9 117,3 883,9 9 054,6
2019 - 08 18 917,8 1 175,9 5 959,2 11 782,7 8 810,3 1 061,7 5 078,7 2 669,8 10 107,5 114,2 880,5 9 112,9
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-14