Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams pagal pradinį terminą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams (S.11+S.14+S.15) Ne finansų bendrovėms (S.11) Namų ūkiams (S.14+S.15)
iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m. iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m. iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m.
1=5+9=2+3+4 2=6+10 3=7+11 4=8+12 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12
2019 - 06 18 684,5 1 195,2 5 864,4 11 624,9 8 707,5 1 073,4 4 991,7 2 642,5 9 977,0 121,8 872,8 8 982,4
2019 - 07 18 704,9 1 120,6 5 840,5 11 743,9 8 642,1 1 003,6 4 957,7 2 680,8 10 062,9 117,0 882,8 9 063,1
2019 - 08 18 936,3 1 175,4 5 955,4 11 805,5 8 812,3 1 061,8 5 077,6 2 672,9 10 124,0 113,6 877,8 9 132,7
2019 - 09 18 942,6 1 150,0 5 913,3 11 879,3 8 759,3 1 038,7 5 035,8 2 684,7 10 183,3 111,3 877,4 9 194,5
2019 - 10 18 967,2 1 111,2 5 896,1 11 959,9 8 735,8 1 010,8 5 030,6 2 694,4 10 231,4 100,4 865,5 9 265,5
2019 - 11 18 911,3 1 040,9 5 916,7 11 953,6 8 644,4 944,0 5 063,3 2 637,1 10 266,8 96,9 853,4 9 316,5
2019 - 12 18 851,9 1 152,5 5 328,8 12 370,5 8 458,8 1 001,2 4 500,3 2 957,3 10 393,0 151,3 828,5 9 413,2
2020 - 01 18 956,5 1 096,6 5 411,5 12 448,4 8 485,7 942,0 4 583,6 2 960,2 10 470,8 154,7 827,9 9 488,2
2020 - 02 19 019,5 1 588,2 4 710,0 12 721,4 8 480,2 1 402,6 3 931,3 3 146,3 10 539,3 185,6 778,7 9 575,0
2020 - 03 19 005,6 1 593,5 4 642,6 12 769,5 8 433,7 1 418,8 3 875,2 3 139,6 10 571,9 174,6 767,4 9 629,9
2020 - 04 18 865,9 1 473,5 4 581,2 12 811,2 8 256,3 1 306,6 3 825,0 3 124,7 10 609,6 166,8 756,3 9 686,5
2020 - 05 18 667,3 1 308,5 4 472,5 12 886,3 8 007,0 1 141,1 3 717,1 3 148,7 10 660,4 167,4 755,4 9 737,6
2020 - 06 18 573,7 1 170,1 4 517,7 12 885,9 7 865,8 997,6 3 756,2 3 112,0 10 708,0 172,5 761,5 9 773,9
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28