Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams pagal pradinį terminą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams (S.11+S.14+S.15) sorting Ne finansų bendrovėms (S.11) sorting Namų ūkiams (S.14+S.15)
sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m. sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m. sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m.
sorting 1=5+9=2+3+4 sorting 2=6+10 sorting 3=7+11 sorting 4=8+12 sorting 5=6+7+8 sorting 6 sorting 7 sorting 8 sorting 9=10+11+12 sorting 10 sorting 11 sorting 12
2023 - 03 23 977,6 1 495,5 5 020,4 17 461,7 10 170,7 1 351,4 4 300,0 4 519,4 13 806,9 144,1 720,4 12 942,3
2023 - 04 24 099,2 1 494,2 5 096,0 17 508,9 10 207,2 1 348,9 4 370,5 4 487,8 13 891,9 145,4 725,5 13 021,1
2023 - 05 24 121,1 1 386,7 5 139,7 17 594,7 10 126,1 1 235,5 4 403,9 4 486,7 13 995,0 151,2 735,9 13 108,0
2023 - 06 24 217,6 1 364,1 5 218,4 17 635,0 10 109,9 1 210,9 4 472,2 4 426,7 14 107,7 153,2 746,2 13 208,3
2023 - 07 24 392,2 1 331,3 5 362,2 17 698,7 10 205,5 1 168,4 4 598,8 4 438,3 14 186,7 162,9 763,4 13 260,3
2023 - 08 24 636,5 1 434,6 5 404,3 17 797,6 10 353,1 1 265,7 4 632,2 4 455,2 14 283,4 168,9 772,0 13 342,4
2023 - 09 24 850,7 1 466,0 5 454,5 17 930,2 10 492,4 1 294,0 4 678,5 4 519,9 14 358,3 172,0 776,0 13 410,3
2023 - 10 25 052,4 1 510,3 5 529,3 18 012,8 10 624,0 1 337,4 4 751,8 4 534,8 14 428,4 172,9 777,5 13 478,0
2023 - 11 25 061,5 1 474,0 5 474,8 18 112,8 10 584,0 1 303,3 4 699,6 4 581,0 14 477,5 170,7 775,2 13 531,7
2023 - 12 25 236,0 1 385,1 5 673,6 18 177,3 10 728,8 1 225,3 4 910,0 4 593,5 14 507,3 159,8 763,6 13 583,8
2024 - 01 25 208,1 1 441,2 5 595,2 18 171,8 10 636,8 1 268,9 4 833,2 4 534,7 14 571,4 172,3 762,0 13 637,1
2024 - 02 25 245,7 1 378,7 5 644,6 18 222,3 10 622,7 1 211,3 4 881,1 4 530,2 14 623,0 167,4 763,5 13 692,1
2024 - 03 25 628,1 1 374,4 5 880,8 18 373,0 10 926,5 1 208,1 5 116,8 4 601,6 14 701,7 166,3 764,0 13 771,4
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28