Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams pagal pradinį terminą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams (S.11+S.14+S.15) Ne finansų bendrovėms (S.11) Namų ūkiams (S.14+S.15)
iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m. iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m. iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m.
1=5+9=2+3+4 2=6+10 3=7+11 4=8+12 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12
2020 - 01 18 956,5 1 096,6 5 411,5 12 448,4 8 485,7 942,0 4 583,6 2 960,2 10 470,8 154,7 827,9 9 488,2
2020 - 02 19 019,5 1 588,2 4 710,0 12 721,4 8 480,2 1 402,6 3 931,3 3 146,3 10 539,3 185,6 778,7 9 575,0
2020 - 03 19 005,6 1 593,5 4 642,6 12 769,5 8 433,7 1 418,8 3 875,2 3 139,6 10 571,9 174,6 767,4 9 629,9
2020 - 04 18 865,9 1 473,5 4 581,2 12 811,2 8 256,3 1 306,6 3 825,0 3 124,7 10 609,6 166,8 756,3 9 686,5
2020 - 05 18 667,3 1 308,5 4 472,5 12 886,3 8 007,0 1 141,1 3 717,1 3 148,7 10 660,4 167,4 755,4 9 737,6
2020 - 06 18 576,5 1 170,1 4 518,1 12 888,3 7 865,8 997,6 3 756,2 3 112,0 10 710,7 172,5 761,9 9 776,3
2020 - 07 18 544,8 1 095,9 4 494,7 12 954,2 7 768,4 920,6 3 729,2 3 118,6 10 776,4 175,3 765,5 9 835,6
2020 - 08 18 638,5 1 110,0 4 520,7 13 007,8 7 805,4 937,2 3 756,3 3 111,8 10 833,1 172,8 764,4 9 895,9
2020 - 09 18 719,3 1 081,7 4 466,7 13 170,9 7 823,0 910,4 3 706,9 3 205,7 10 896,3 171,4 759,8 9 965,1
2020 - 10 18 636,3 1 108,1 4 363,0 13 165,2 7 694,0 950,9 3 618,9 3 124,2 10 942,3 157,2 744,1 10 041,0
2020 - 11 18 608,5 1 107,4 4 308,6 13 192,5 7 615,3 955,4 3 578,9 3 081,0 10 993,1 152,0 729,7 10 111,5
2020 - 12 18 407,9 926,5 4 177,0 13 304,4 7 371,9 789,6 3 468,1 3 114,2 11 036,0 136,9 708,9 10 190,2
2021 - 01 18 420,5 952,7 4 070,9 13 396,8 7 329,0 814,9 3 373,0 3 141,1 11 091,5 137,9 697,9 10 255,7
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28