Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos Lietuvos investiciniams fondams ir kitoms finansų įstaigoms pagal pradinį terminą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Investiciniams fondams ir kitiems finansiniams tarpininkams (S.124+S.125+S.126+S.127) Investiciniams fondams (S.124) Kitiems finansiniams tarpininkams (S.125+S.126+S.127)
iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m. iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m. iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m.
1=5+9=2+3+4 2=6+10 3=7+11 4=8+12 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12
2019 - 11 1 178,8 652,8 340,2 185,8 30,0 5,2 0,9 23,9 1 148,8 647,6 339,3 162,0
2019 - 12 1 187,0 670,5 326,7 189,8 28,4 3,6 0,9 23,8 1 158,6 666,9 325,8 166,0
2020 - 01 1 147,9 636,7 321,4 189,7 28,7 4,0 0,9 23,8 1 119,2 632,7 320,5 166,0
2020 - 02 1 124,3 615,0 319,5 189,8 28,6 4,0 0,9 23,7 1 095,7 611,0 318,6 166,1
2020 - 03 1 101,0 615,8 306,5 178,7 21,6 2,7 0,0 18,9 1 079,4 613,1 306,5 159,8
2020 - 04 1 078,1 592,4 304,7 181,1 21,5 2,7 0,0 18,8 1 056,6 589,7 304,7 162,2
2020 - 05 1 061,6 596,2 288,3 177,2 22,2 2,7 0,8 18,8 1 039,4 593,5 287,5 158,4
2020 - 06 1 043,7 586,2 281,8 175,7 23,8 5,1 1,1 17,5 1 020,0 581,1 280,6 158,2
2020 - 07 1 044,6 577,5 291,6 175,6 23,7 5,2 1,1 17,4 1 020,9 572,3 290,5 158,1
2020 - 08 1 069,7 577,6 294,6 197,5 45,6 5,2 1,1 39,4 1 024,1 572,4 293,6 158,1
2020 - 09 1 067,5 572,4 306,6 188,5 37,9 5,2 1,0 31,7 1 029,6 567,2 305,6 156,8
2020 - 10 1 101,7 573,7 335,5 192,4 70,5 5,2 30,6 34,8 1 031,2 568,5 305,0 157,7
2020 - 11 1 098,1 564,2 343,8 190,1 70,3 5,2 30,5 34,6 1 027,8 559,0 313,3 155,5
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28