Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos Lietuvos investiciniams fondams ir kitoms finansų įstaigoms pagal pradinį terminą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Investiciniams fondams ir kitiems finansiniams tarpininkams (S.124+S.125+S.126+S.127) sorting Investiciniams fondams (S.124) sorting Kitiems finansiniams tarpininkams (S.125+S.126+S.127)
sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m. sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m. sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m.
sorting 1=5+9=2+3+4 sorting 2=6+10 sorting 3=7+11 sorting 4=8+12 sorting 5=6+7+8 sorting 6 sorting 7 sorting 8 sorting 9=10+11+12 sorting 10 sorting 11 sorting 12
2021 - 12 1 514,0 510,3 578,0 425,7 200,9 7,2 128,6 65,1 1 313,2 503,2 449,4 360,6
2022 - 01 1 493,9 497,7 569,7 426,4 201,9 7,6 129,2 65,1 1 292,0 490,1 440,5 361,4
2022 - 02 1 507,3 503,5 574,0 429,9 208,8 6,3 134,7 67,8 1 298,6 497,2 439,3 362,1
2022 - 03 1 640,4 542,9 655,0 442,5 210,7 15,5 135,0 60,2 1 429,8 527,4 520,0 382,3
2022 - 04 1 654,7 517,7 665,5 471,4 214,4 8,8 136,6 68,9 1 440,3 508,9 528,9 402,5
2022 - 05 1 733,7 538,0 720,2 475,6 214,0 9,0 135,2 69,7 1 519,7 528,9 585,0 405,8
2022 - 06 1 812,5 579,4 703,3 529,9 243,5 7,4 163,2 73,0 1 569,0 572,0 540,1 456,9
2022 - 07 1 851,1 591,1 721,1 538,9 242,0 8,4 161,6 72,0 1 609,0 582,7 559,4 466,9
2022 - 08 1 902,8 606,8 759,9 536,1 243,3 12,2 157,3 73,9 1 659,5 594,6 602,6 462,3
2022 - 09 1 940,8 629,7 774,8 536,4 244,5 13,4 156,6 74,5 1 696,3 616,3 618,2 461,9
2022 - 10 1 973,7 627,4 785,6 560,7 245,2 15,0 155,9 74,3 1 728,5 612,4 629,7 486,4
2022 - 11 2 004,2 639,9 781,4 583,0 252,2 15,8 162,3 74,2 1 752,0 624,1 619,1 508,8
2022 - 12 2 022,0 655,6 789,1 577,3 249,3 14,3 160,9 74,1 1 772,7 641,2 628,3 503,2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28