Lietuvos bankas

Ne Lietuvos rezidentų indėliai kitose Lietuvos PFĮ pagal sektorių ir rezidentiškumą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso PFĮ (bankų) Ne PFĮ (ne bankų)
1=2+6 iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES
2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9
2018 - 09 3 942,9 3 297,3 1 361,0 1 148,9 787,4 645,6 236,7 161,7 247,2
2018 - 10 3 728,4 3 082,1 1 215,0 1 197,1 670,0 646,3 226,8 168,6 251,0
2018 - 11 3 475,5 2 867,8 1 126,5 1 161,6 579,7 607,7 215,0 171,9 220,8
2018 - 12 3 679,2 3 024,3 1 232,4 1 139,2 652,6 654,8 262,5 174,1 218,2
2019 - 01 3 546,7 2 886,0 1 207,0 1 106,3 572,6 660,7 270,5 176,7 213,5
2019 - 02 3 421,6 2 766,0 1 178,5 1 062,7 524,8 655,6 262,1 183,6 209,8
2019 - 03 2 867,5 2 235,2 1 127,6 1 065,1 42,4 632,2 246,2 179,0 207,0
2019 - 04 2 893,3 2 232,5 1 130,3 1 061,0 41,2 660,7 259,0 193,1 208,6
2019 - 05 2 914,7 2 182,1 1 085,0 1 061,5 35,6 732,5 339,9 194,9 197,7
2019 - 06 2 852,0 2 140,6 1 015,9 1 085,2 39,5 711,4 330,1 195,7 185,7
2019 - 07 2 943,5 2 216,1 1 083,8 1 089,8 42,5 727,4 337,9 203,2 186,3
2019 - 08 2 735,5 2 015,6 941,3 1 036,3 38,0 719,8 336,3 196,0 187,6
2019 - 09 2 642,5 1 929,0 847,2 1 041,9 39,9 713,5 326,9 196,4 190,3
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-14