Lietuvos bankas

Ne Lietuvos rezidentų indėliai kitose Lietuvos PFĮ pagal sektorių ir rezidentiškumą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso PFĮ (bankų) Ne PFĮ (ne bankų)
1=2+6 iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES
2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9
2019 - 04 2 893,3 2 232,5 1 130,3 1 061,0 41,2 660,7 259,0 193,1 208,6
2019 - 05 2 943,7 2 208,0 1 085,0 1 087,4 35,6 735,6 339,9 198,0 197,7
2019 - 06 2 852,0 2 140,6 1 015,9 1 085,2 39,5 711,4 330,1 195,7 185,7
2019 - 07 2 943,5 2 216,1 1 083,8 1 089,8 42,5 727,4 337,9 203,2 186,3
2019 - 08 2 735,5 2 015,6 941,3 1 036,3 38,0 719,8 336,3 196,0 187,6
2019 - 09 2 642,5 1 929,0 847,2 1 041,9 39,9 713,5 326,9 196,4 190,3
2019 - 10 2 994,7 2 299,1 860,8 1 404,0 34,3 695,7 310,0 198,2 187,4
2019 - 11 2 771,1 2 185,4 837,3 1 317,9 30,2 585,7 313,9 89,0 182,9
2019 - 12 2 981,2 2 238,0 929,9 1 277,2 30,9 743,1 441,7 107,8 193,6
2020 - 01 2 947,6 2 242,7 936,2 1 276,4 30,1 704,9 416,5 95,9 192,5
2020 - 02 2 816,1 2 171,5 929,8 1 210,3 31,4 644,5 388,6 29,3 226,7
2020 - 03 2 675,3 2 195,1 955,7 1 206,0 33,4 480,2 212,4 30,0 237,8
2020 - 04 2 685,6 2 180,2 946,2 1 200,0 34,1 505,4 213,0 39,6 252,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29