Lietuvos bankas

Ne Lietuvos rezidentų indėliai kitose Lietuvos PFĮ pagal sektorių ir rezidentiškumą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso PFĮ (bankų) Ne PFĮ (ne bankų)
1=2+6 iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES
2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9
2019 - 11 2 771,1 2 185,4 837,3 1 317,9 30,2 585,7 313,9 89,0 182,9
2019 - 12 2 981,2 2 238,0 929,9 1 277,2 30,9 743,1 441,7 107,8 193,6
2020 - 01 2 947,6 2 242,7 936,2 1 276,4 30,1 704,9 416,5 95,9 192,5
2020 - 02 2 816,1 2 171,5 929,8 1 210,3 31,4 644,5 388,6 29,3 226,7
2020 - 03 2 675,3 2 195,1 955,7 1 206,0 33,4 480,2 212,4 30,0 237,8
2020 - 04 2 685,6 2 180,2 946,2 1 200,0 34,1 505,4 213,0 39,6 252,8
2020 - 05 2 554,9 2 027,6 918,2 1 066,5 43,0 527,3 236,3 38,7 252,2
2020 - 06 2 750,0 2 208,3 1 099,5 1 065,6 43,3 541,6 242,6 46,9 252,1
2020 - 07 2 661,4 2 104,5 1 047,6 1 014,7 42,2 557,0 234,4 61,7 260,8
2020 - 08 2 967,3 2 386,1 1 029,5 1 316,7 39,8 581,3 249,0 70,9 261,4
2020 - 09 3 527,5 2 940,7 998,4 1 901,6 40,7 586,8 235,0 86,2 265,5
2020 - 10 2 917,1 2 332,2 974,8 1 316,3 41,1 584,9 246,7 56,4 281,8
2020 - 11 2 995,8 2 412,3 933,3 1 438,5 40,6 583,4 222,5 64,0 296,9
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29