Lietuvos bankas

Ne finansų bendrovių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų. 

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
IŠ VISO 49 677,61 51 084,19 55 052,19 56 634,94 57 939,04 66 475,34 68 253,52 68 738,60 69 993,30
Grynieji pinigai 2 389,84 2 509,51 2 673,22 2 808,08 2 883,82 2 939,90 3 264,41 3 300,61 3 276,60
Centrinis bankas 2 389,84 2 509,51 2 673,22 2 808,08 2 883,82 2 939,90 3 264,41 3 300,61 3 276,60
Pervedamieji indėliai 8 719,97 9 896,80 10 291,41 10 597,65 10 844,59 10 800,74 10 396,71 10 249,58 10 382,14
Centrinis bankas 262,88 429,95 441,41 586,16 666,72 629,24 248,34 277,68 289,89
Kitos pinigų finansų įstaigos 7 836,86 8 833,23 9 097,64 9 099,85 9 116,48 8 988,13 8 923,17 8 636,71 8 891,63
Likusio pasaulio sektorius 620,23 633,62 752,36 911,64 1 061,38 1 183,37 1 225,20 1 335,19 1 200,62
Kiti indėliai 298,85 361,86 314,19 252,92 280,51 466,38 318,88 321,09 437,82
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 297,98 360,99 314,19 252,92 280,51 466,38 318,88 321,09 437,82
Centrinė valdžia 0,87 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 6,90 9,62 6,01 6,98 7,11 5,32 4,29 3,54 5,49
Ne finansų bendrovės 5,28 6,90 1,18 2,56 2,69 3,69 3,29 2,34 3,04
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 1,04 2,14 4,76 4,42 4,42 1,63 1,00 1,00 2,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,58 0,58 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 202,48 222,45 215,38 220,17 216,35 223,62 230,65 243,29 244,43
Ne finansų bendrovės 32,21 38,63 36,99 41,92 42,16 46,01 49,13 56,32 55,13
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,09 0,10 0,10 0,10 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
Investiciniai fondai 0,19 0,60 0,61 0,61 0,44 2,09 2,07 1,44 1,44
Kitos finansų įstaigos 9,70 11,25 10,31 10,59 8,59 7,81 8,25 9,32 14,31
Centrinė valdžia 24,37 23,86 23,57 23,47 19,54 19,49 22,87 23,61 22,59
Likusio pasaulio sektorius 135,92 148,01 143,80 143,48 144,02 146,62 146,73 151,00 149,36
Trumpalaikės paskolos 2 942,69 3 456,68 3 632,95 3 809,84 3 988,33 4 659,43 4 834,02 5 007,98 5 175,85
Ne finansų bendrovės 1 442,53 1 563,70 1 720,40 1 850,51 1 638,68 2 283,27 2 259,46 4 007,11 4 038,29
Investiciniai fondai 1,15 0,01 3,01 6,60 11,78 13,53 14,90 15,48 10,10
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,79 0,04 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,07 0,02
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 1 498,22 1 892,93 1 909,54 1 952,73 2 337,86 2 362,54 2 559,66 985,31 1 127,44
Ilgalaikės paskolos 3 125,92 3 066,89 3 471,08 3 675,62 3 749,37 5 161,31 5 381,10 5 328,39 5 408,16
Ne finansų bendrovės 1 575,19 1 583,96 1 661,60 1 714,01 1 796,86 3 084,63 3 117,01 3 185,97 3 263,87
Investiciniai fondai 0,06 0,39 0,18 0,18 0,18 0,98 0,98 2,64 0,69
Kitos finansų įstaigos 488,21 486,70 796,63 903,91 881,23 1 018,81 1 141,83 990,67 973,35
Centrinė valdžia 12,27 11,77 11,22 10,68 10,28 10,04 10,66 10,22 10,12
Vietos valdžia 20,11 23,10 20,20 19,31 17,44 17,55 15,01 13,55 13,99
Socialinės apsaugos fondai 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 1 029,31 960,20 981,25 1 027,53 1 043,38 1 029,30 1 095,61 1 125,35 1 146,14
Biržinės akcijos 720,32 683,41 788,21 926,78 935,67 982,57 917,48 891,27 832,79
Ne finansų bendrovės 627,16 574,21 649,37 741,34 742,55 744,73 717,60 708,99 674,27
Kitos pinigų finansų įstaigos 8,19 9,37 21,22 25,59 27,30 46,63 40,35 27,20 32,71
Kitos finansų įstaigos 0,12 0,12 0,15 0,19 0,22 0,35 0,31 0,30 0,31
Likusio pasaulio sektorius 84,85 99,71 117,47 159,66 165,60 190,86 159,22 154,78 125,50
Nebiržinės akcijos 11 991,95 11 956,05 12 257,52 12 414,34 12 588,53 16 069,80 17 297,72 17 315,14 17 655,47
Ne finansų bendrovės 8 045,69 7 947,12 7 852,99 7 642,61 7 731,42 11 179,42 11 352,45 11 602,06 11 740,60
Kitos pinigų finansų įstaigos 5,59 5,90 6,18 6,52 6,42 5,98 6,17 6,41 6,75
Kitos finansų įstaigos 451,49 457,22 631,28 706,63 723,27 533,39 1 594,67 1 412,90 1 577,39
Likusio pasaulio sektorius 3 489,18 3 545,81 3 767,06 4 058,58 4 127,43 4 351,02 4 344,43 4 293,77 4 330,73
Kitos nuosavybės priemonės 59,43 62,82 67,46 68,51 69,58 79,91 77,75 78,76 79,76
Ne finansų bendrovės 59,38 62,81 67,45 68,50 69,55 79,91 77,74 78,75 79,76
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,05 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 428,57 519,32 542,90 606,29 675,86 788,96 773,72 780,22 818,27
Investiciniai fondai 402,84 489,11 496,93 547,48 588,01 731,96 718,72 711,78 757,80
Likusio pasaulio sektorius 25,73 30,21 45,97 58,81 87,85 57,00 55,00 68,44 60,47
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 214,47 215,97 194,97 214,40 224,74 222,95 229,97 233,69 242,12
Draudimo bendrovės 214,47 215,97 194,97 214,40 224,74 222,95 229,97 233,69 242,12
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Standartinių garantijų atidėjiniai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,15
Centrinė valdžia - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,15
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 1,85 2,07 6,93 4,38 6,60 5,76 19,12 38,32 64,52
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,85 2,07 6,93 4,38 6,60 5,76 19,12 38,32 64,52
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 13 441,26 12 988,33 14 785,34 15 020,12 15 254,90 16 800,02 17 034,80 17 269,58 17 504,35
Ne finansų bendrovės 8 482,66 8 254,30 9 517,96 9 525,85 9 819,06 10 253,35 11 031,13 9 816,70 10 392,27
Kitos finansų įstaigos 56,46 31,79 72,35 61,00 85,90 84,79 122,88 111,70 75,47
Draudimo bendrovės 33,91 35,65 36,62 33,69 34,53 32,68 40,16 36,29 45,92
Centrinė valdžia 100,52 103,30 143,10 167,87 178,84 121,85 172,93 166,98 202,23
Vietos valdžia 64,78 50,45 53,77 53,00 56,77 61,05 81,03 76,60 93,11
Socialinės apsaugos fondai 105,26 83,73 91,86 81,58 91,51 101,16 77,08 71,83 112,86
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 633,14 275,32 658,45 766,90 189,93 1 117,02 497,27 2 566,86 2 752,31
Likusio pasaulio sektorius 3 964,53 4 153,80 4 211,25 4 330,23 4 798,35 5 028,13 5 012,32 4 422,63 3 830,18
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 5 133,09 5 132,41 5 804,62 6 008,86 6 213,10 7 268,67 7 472,91 7 677,15 7 831,39
Ne finansų bendrovės 3 692,13 3 667,72 4 393,66 4 230,92 4 366,89 5 526,45 5 259,76 5 185,42 5 685,47
Kitos pinigų finansų įstaigos 231,15 182,97 187,72 208,74 214,18 179,73 304,60 312,27 233,09
Kitos finansų įstaigos 769,50 871,99 815,86 837,50 837,25 915,24 1 228,94 1 323,66 1 381,42
Draudimo bendrovės 35,12 58,02 54,52 44,84 38,27 70,72 58,11 38,85 46,36
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 2,80 1,89 25,35 27,54 5,84 8,90 23,17 53,49
Vietos valdžia 0,45 0,90 0,45 0,45 0,45 0,90 0,45 0,45 0,45
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 394,80 314,10 253,76 467,96 489,09 263,70 237,68 356,26 123,12
Likusio pasaulio sektorius 9,95 33,91 96,76 193,09 239,43 306,08 374,46 437,07 307,99
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04