Lietuvos bankas

Ne finansų bendrovių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų. 

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
IŠ VISO 37 155,17 38 276,57 39 385,55 40 077,31 41 811,73 43 006,11 42 582,86 44 768,84 45 797,95
Grynieji pinigai 1 197,10 1 244,45 1 315,22 1 333,99 1 427,18 1 516,15 1 619,60 1 711,50 1 813,13
Centrinis bankas 1 197,10 1 244,45 1 315,22 1 333,99 1 427,18 1 516,15 1 619,60 1 711,50 1 813,13
Pervedamieji indėliai 4 647,13 4 934,20 5 215,78 4 988,07 5 179,62 5 599,67 5 709,42 5 748,41 5 585,81
Centrinis bankas 0,82 0,96 0,30 0,99 8,40 32,26 24,30 30,33 38,59
Kitos pinigų finansų įstaigos 4 292,28 4 549,68 4 885,14 4 582,56 4 741,17 5 094,76 5 248,91 5 315,87 5 152,96
Likusio pasaulio sektorius 354,02 383,56 330,34 404,52 430,05 472,65 436,22 402,22 394,26
Kiti indėliai 346,51 338,61 317,67 305,36 277,36 284,14 564,20 505,80 587,16
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 345,59 337,64 316,63 304,24 276,78 283,56 563,62 504,68 586,14
Centrinė valdžia 0,92 0,97 1,04 1,12 0,58 0,58 0,58 1,12 1,02
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,09 0,00 0,13 0,33 0,30 0,90 0,99 1,09 0,97
Ne finansų bendrovės 0,08 0,00 0,10 0,30 0,30 0,90 0,20 0,30 0,50
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,79 0,30
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,01 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 129,32 118,27 115,39 125,13 118,71 124,25 107,87 102,72 97,88
Ne finansų bendrovės 14,08 16,08 15,32 16,82 17,05 19,86 18,67 18,88 19,14
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,09 0,10 0,10
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
Kitos finansų įstaigos 1,42 1,56 0,54 0,54 0,01 0,01 0,81 0,81 0,85
Centrinė valdžia 50,55 43,36 43,62 37,92 37,29 40,11 34,42 44,02 45,43
Likusio pasaulio sektorius 63,27 57,27 55,91 69,85 64,36 64,24 53,88 38,91 32,31
Trumpalaikės paskolos 2 600,74 2 895,69 2 957,72 3 154,72 3 394,50 3 558,71 3 681,53 3 756,20 4 136,07
Ne finansų bendrovės 1 953,79 2 169,12 2 143,24 2 308,90 2 397,29 2 482,91 2 506,13 2 467,56 2 776,04
Investiciniai fondai 2,87 13,81 12,21 4,96 4,71 7,33 6,96 6,96 14,31
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 1,87 1,87 1,55 1,55 1,38 1,38 0,07 0,09 0,09
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 642,21 710,89 800,72 839,31 991,12 1 067,10 1 168,37 1 281,59 1 345,63
Ilgalaikės paskolos 2 351,20 2 323,42 2 365,06 2 667,78 2 763,75 2 660,72 2 707,93 3 127,96 3 130,81
Ne finansų bendrovės 1 372,58 1 147,66 1 212,81 1 354,86 1 490,76 1 409,93 1 497,11 1 678,25 1 757,28
Investiciniai fondai 1,23 3,96 6,68 24,94 5,80 5,81 2,94 2,94 3,14
Kitos finansų įstaigos 321,90 339,99 330,00 414,30 399,37 370,41 396,35 608,98 563,15
Centrinė valdžia 9,10 9,10 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 12,12 11,48
Vietos valdžia 18,17 36,89 13,22 12,86 13,05 11,64 10,44 10,13 11,25
Socialinės apsaugos fondai 0,83 0,83 0,83 0,00 0,00 0,82 0,47 0,47 0,47
Likusio pasaulio sektorius 627,39 785,00 790,83 850,13 844,08 851,41 789,93 815,08 784,03
Biržinės akcijos 2 035,49 2 118,36 2 081,42 2 095,48 2 055,10 1 976,83 1 664,36 1 785,17 1 689,31
Ne finansų bendrovės 1 917,99 2 004,98 1 950,85 1 958,28 1 940,70 1 862,14 1 549,63 1 650,49 1 573,50
Kitos pinigų finansų įstaigos 26,15 25,96 25,30 26,98 23,78 19,15 18,73 15,77 15,96
Kitos finansų įstaigos 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06
Likusio pasaulio sektorius 91,30 87,36 105,21 110,16 90,55 95,48 95,95 118,85 99,79
Nebiržinės akcijos 8 988,19 8 965,22 9 677,75 10 089,10 10 199,02 10 344,40 10 408,27 10 648,94 10 869,18
Ne finansų bendrovės 5 665,80 5 601,67 5 838,71 5 646,73 5 548,74 5 798,00 5 862,73 5 994,98 5 891,46
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 6,46
Kitos finansų įstaigos 851,59 854,88 1 177,33 1 476,54 1 511,03 1 530,77 1 533,39 1 650,79 1 677,63
Likusio pasaulio sektorius 2 470,81 2 508,67 2 661,71 2 965,83 3 139,24 3 015,63 3 012,15 2 999,87 3 293,62
Kitos nuosavybės priemonės 38,30 39,24 40,07 40,16 40,35 41,57 42,09 43,16 43,38
Ne finansų bendrovės 38,30 39,24 40,07 40,16 40,35 41,57 42,09 43,16 43,38
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,02 0,02 0,63 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,61
Likusio pasaulio sektorius 0,02 0,02 0,63 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,61
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 236,26 237,87 256,91 270,18 302,64 315,45 331,26 282,28 310,56
Investiciniai fondai 213,31 214,50 232,69 247,60 276,10 288,86 305,99 266,32 295,10
Likusio pasaulio sektorius 22,95 23,37 24,22 22,58 26,54 26,59 25,27 15,96 15,46
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 109,74 121,75 161,90 185,44 200,22 204,13 210,94 220,09 233,80
Draudimo bendrovės 109,74 121,75 161,90 185,44 200,22 204,13 210,94 220,09 233,80
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 6,83 7,75 6,99 3,11 6,43 3,75 4,18 6,53 2,35
Kitos pinigų finansų įstaigos 6,83 7,75 6,99 3,11 6,43 3,75 4,18 6,53 2,35
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 11 314,73 11 608,55 11 353,38 11 345,64 12 249,43 12 554,82 11 797,51 12 646,73 13 094,57
Ne finansų bendrovės 5 854,00 5 905,08 6 351,14 6 177,06 6 721,62 6 704,96 6 696,08 6 657,37 6 527,36
Kitos finansų įstaigos 24,31 28,03 32,90 35,26 29,19 34,91 31,26 56,27 32,53
Draudimo bendrovės 10,08 11,16 13,98 18,43 11,34 11,48 15,92 26,72 24,13
Centrinė valdžia 160,92 169,04 77,23 211,05 175,82 197,48 80,17 226,72 257,47
Vietos valdžia 151,18 148,75 63,33 117,88 109,38 138,32 20,47 154,62 141,19
Socialinės apsaugos fondai 82,87 84,27 61,99 82,03 96,28 90,39 83,28 79,67 63,30
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 864,79 1 812,23 1 325,54 1 197,03 1 268,84 1 516,97 1 091,06 1 336,30 1 904,55
Likusio pasaulio sektorius 3 166,57 3 449,98 3 427,28 3 506,91 3 836,97 3 860,30 3 779,26 4 109,06 4 144,05
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 3 153,54 3 323,17 3 519,53 3 472,79 3 597,10 3 820,62 3 732,69 4 182,25 4 202,36
Ne finansų bendrovės 1 726,06 1 848,54 1 919,55 1 763,17 1 871,90 1 836,89 1 778,15 1 944,66 2 022,63
Kitos pinigų finansų įstaigos 100,94 155,92 160,22 209,82 172,80 196,84 156,14 262,70 270,89
Kitos finansų įstaigos 86,01 124,95 87,57 134,40 128,21 113,36 135,17 381,54 390,72
Draudimo bendrovės 25,71 23,19 23,51 42,19 39,28 45,38 53,35 42,20 29,33
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 11,50 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,45 0,45 0,90 0,45 0,45 0,45 0,90 0,45 0,45
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 192,66 1 151,37 1 303,32 1 304,37 1 360,89 1 609,97 1 596,76 1 534,69 1 475,45
Likusio pasaulio sektorius 10,22 7,24 24,45 18,38 23,57 17,73 12,22 16,01 12,89
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07