Lietuvos bankas

Ne finansų bendrovių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų. 

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
IŠ VISO 40 781,56 41 789,70 43 520,17 44 622,84 44 398,65 46 719,48 47 302,16 48 624,78 47 637,68
Grynieji pinigai 1 315,22 1 333,99 1 427,18 1 516,15 1 619,60 1 711,50 1 813,13 1 889,60 1 983,13
Centrinis bankas 1 315,22 1 333,99 1 427,18 1 516,15 1 619,60 1 711,50 1 813,13 1 889,60 1 983,13
Pervedamieji indėliai 5 606,47 5 378,75 5 573,77 5 993,80 6 103,53 6 142,57 5 977,19 6 194,84 6 632,22
Centrinis bankas 0,30 0,99 8,40 32,26 24,30 30,33 38,59 57,60 100,27
Kitos pinigų finansų įstaigos 5 275,84 4 973,24 5 135,32 5 488,89 5 643,02 5 710,02 5 544,34 5 787,48 6 173,44
Likusio pasaulio sektorius 330,34 404,52 430,05 472,65 436,22 402,22 394,26 349,76 358,51
Kiti indėliai 326,57 314,26 286,26 293,04 573,10 514,70 596,04 556,43 469,30
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 325,53 313,14 285,68 292,46 572,52 513,58 595,02 555,56 468,43
Centrinė valdžia 1,04 1,12 0,58 0,58 0,58 1,12 1,02 0,87 0,87
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,13 0,33 0,30 0,90 0,99 1,09 0,97 1,43 3,02
Ne finansų bendrovės 0,10 0,30 0,30 0,90 0,20 0,30 0,50 0,55 0,55
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,79 0,30 0,70 2,29
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18 0,18
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 115,39 125,13 118,71 124,25 107,87 102,72 98,56 94,43 82,61
Ne finansų bendrovės 15,32 16,82 17,05 19,86 18,67 18,88 19,14 32,77 34,43
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,03 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05
Kitos finansų įstaigos 0,54 0,54 0,01 0,01 0,81 0,81 0,85 0,45 1,96
Centrinė valdžia 43,62 37,92 37,29 40,11 34,42 44,02 45,43 35,41 26,54
Likusio pasaulio sektorius 55,91 69,85 64,36 64,24 53,88 38,91 32,99 25,66 19,54
Trumpalaikės paskolos 3 068,15 3 265,32 3 505,28 3 669,66 3 792,64 3 869,52 4 249,39 4 273,78 4 361,93
Ne finansų bendrovės 2 253,68 2 419,33 2 507,73 2 593,34 2 616,56 2 591,47 2 863,49 2 860,82 2 750,14
Investiciniai fondai 12,21 5,13 5,05 7,84 7,64 7,64 14,99 14,64 11,79
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 1,55 1,55 1,38 1,38 0,07 0,09 0,09 0,10 3,04
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 800,72 839,31 991,12 1 067,10 1 168,37 1 270,32 1 370,81 1 398,22 1 596,96
Ilgalaikės paskolos 2 307,49 2 610,22 2 706,20 2 603,17 2 650,39 3 062,95 3 065,80 3 131,48 2 850,37
Ne finansų bendrovės 1 155,24 1 297,29 1 433,19 1 352,36 1 439,54 1 624,14 1 685,82 1 733,18 1 593,50
Investiciniai fondai 6,68 24,94 5,81 5,83 2,97 2,96 3,17 3,19 3,01
Kitos finansų įstaigos 330,00 414,30 399,37 370,41 396,35 620,93 575,11 578,11 427,27
Centrinė valdžia 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 12,12 11,48 11,18 10,41
Vietos valdžia 13,22 12,86 13,05 11,64 10,44 10,13 11,25 11,92 12,73
Socialinės apsaugos fondai 0,83 0,00 0,00 0,82 0,47 0,47 0,47 0,00 1,54
Likusio pasaulio sektorius 790,83 850,13 844,08 851,41 789,93 792,20 778,50 793,90 801,91
Biržinės akcijos 2 081,42 2 095,48 2 055,10 1 976,83 1 664,36 1 785,17 1 689,79 1 731,86 1 822,67
Ne finansų bendrovės 1 950,85 1 958,28 1 940,70 1 862,14 1 549,63 1 650,49 1 573,50 1 617,39 1 707,78
Kitos pinigų finansų įstaigos 25,30 26,98 23,78 19,15 18,73 15,77 15,96 21,47 10,17
Kitos finansų įstaigos 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08
Likusio pasaulio sektorius 105,21 110,16 90,55 95,48 95,95 118,85 100,27 92,93 104,64
Nebiržinės akcijos 10 042,04 10 453,45 10 563,37 10 708,72 10 772,45 11 122,37 11 343,54 11 847,93 11 485,94
Ne finansų bendrovės 6 203,00 6 011,08 5 913,10 6 162,32 6 226,90 6 448,06 6 317,14 6 777,14 6 692,72
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 6,46 6,10 5,42
Kitos finansų įstaigos 1 177,33 1 476,54 1 511,03 1 530,77 1 533,39 1 650,79 1 677,63 1 684,96 1 692,22
Likusio pasaulio sektorius 2 661,71 2 965,83 3 139,24 3 015,63 3 012,15 3 020,22 3 342,31 3 379,72 3 095,58
Kitos nuosavybės priemonės 41,49 41,52 41,70 42,96 43,63 62,77 63,08 66,07 66,93
Ne finansų bendrovės 41,49 41,52 41,70 42,96 43,63 62,77 63,08 66,07 66,93
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,63 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,61 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,63 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,61 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 260,61 277,55 314,00 320,93 333,11 285,62 320,61 341,66 372,61
Investiciniai fondai 236,39 254,97 287,46 294,34 307,84 269,66 304,44 323,43 352,11
Likusio pasaulio sektorius 24,22 22,58 26,54 26,59 25,27 15,96 16,17 18,23 20,50
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 161,90 185,44 200,22 204,13 210,94 220,09 238,56 247,67 246,61
Draudimo bendrovės 161,90 185,44 200,22 204,13 210,94 220,09 238,56 247,67 246,61
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 6,99 3,11 6,43 3,75 4,18 6,53 2,35 5,78 1,40
Kitos pinigų finansų įstaigos 6,99 3,11 6,43 3,75 4,18 6,53 2,35 5,78 1,40
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 11 548,41 11 853,23 12 745,42 12 964,80 12 410,03 13 271,76 13 262,29 13 443,36 12 675,25
Ne finansų bendrovės 6 726,09 7 057,62 7 652,16 7 715,87 7 830,94 8 064,32 7 874,53 7 828,13 8 095,02
Kitos finansų įstaigos 32,90 35,26 29,19 34,91 31,15 56,18 32,59 23,48 31,15
Draudimo bendrovės 13,98 18,43 11,34 11,48 15,92 26,72 24,13 24,10 26,46
Centrinė valdžia 77,23 211,05 175,82 197,48 80,17 226,72 257,47 230,22 93,50
Vietos valdžia 63,33 117,88 109,38 138,32 20,47 154,62 141,19 161,57 23,54
Socialinės apsaugos fondai 61,99 82,03 96,28 90,39 83,28 79,67 63,30 82,76 93,21
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 145,61 824,05 834,29 916,04 534,77 751,88 884,16 867,49 373,02
Likusio pasaulio sektorius 3 427,28 3 506,91 3 836,97 3 860,30 3 813,33 3 911,64 3 984,93 4 225,61 3 939,35
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 3 898,64 3 851,91 3 976,22 4 199,73 4 111,81 4 560,13 4 580,24 4 798,47 4 583,68
Ne finansų bendrovės 2 209,69 2 210,19 2 308,10 2 278,38 2 238,83 2 788,84 2 896,80 2 927,97 2 900,61
Kitos pinigų finansų įstaigos 160,22 208,52 170,20 192,94 150,94 261,98 265,69 265,76 241,09
Kitos finansų įstaigos 87,57 134,40 128,21 113,36 135,17 381,54 390,72 438,34 465,81
Draudimo bendrovės 23,51 42,19 39,28 45,38 53,35 41,67 29,86 30,03 42,98
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,90 0,45 0,45 0,45 0,90 0,45 0,45 0,45 0,90
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 392,30 1 237,77 1 306,40 1 551,50 1 520,40 1 069,70 985,24 1 131,31 929,69
Likusio pasaulio sektorius 24,45 18,38 23,57 17,73 12,22 15,97 11,50 4,61 2,60
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07