Lietuvos bankas

Ne finansų bendrovių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų. 

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
IŠ VISO 45 698,18 46 911,52 46 532,01 50 347,44 50 293,56 52 336,20 53 739,56 54 981,10 56 423,75
Grynieji pinigai 1 813,13 1 889,60 1 983,13 2 067,99 2 231,13 2 389,84 2 509,51 2 673,22 2 808,08
Centrinis bankas 1 813,13 1 889,60 1 983,13 2 067,99 2 231,13 2 389,84 2 509,51 2 673,22 2 808,08
Pervedamieji indėliai 5 970,17 6 187,85 6 807,46 7 202,71 7 897,76 8 772,68 9 946,30 10 193,57 10 326,04
Centrinis bankas 38,59 57,60 100,27 92,54 213,49 262,88 429,95 441,41 586,16
Kitos pinigų finansų įstaigos 5 537,32 5 780,50 6 348,69 6 656,27 7 132,99 7 889,57 8 882,73 9 151,32 9 158,38
Likusio pasaulio sektorius 394,26 349,76 358,51 453,90 551,27 620,23 633,62 600,84 581,51
Kiti indėliai 595,97 556,21 468,59 449,78 354,33 298,85 361,86 314,59 253,63
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 594,95 555,34 467,72 448,91 353,46 297,98 360,99 314,59 253,63
Centrinė valdžia 1,02 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,97 1,43 3,02 3,03 1,97 6,90 9,62 6,01 6,98
Ne finansų bendrovės 0,50 0,55 0,55 0,55 0,35 5,28 6,90 1,18 2,56
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,30 0,70 2,29 2,30 1,04 1,04 2,14 4,76 4,42
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,17 0,18 0,18 0,18 0,58 0,58 0,58 0,07 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 98,77 94,82 82,79 80,23 91,31 202,48 222,45 215,38 218,44
Ne finansų bendrovės 19,14 32,77 34,43 31,60 35,47 32,21 38,63 36,99 41,92
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10
Investiciniai fondai 0,05 0,23 0,23 0,23 0,23 0,19 0,60 0,61 0,61
Kitos finansų įstaigos 1,06 0,66 1,96 2,61 7,97 9,70 11,25 10,31 10,59
Centrinė valdžia 45,43 35,41 26,54 27,04 24,48 24,37 23,86 23,57 23,47
Likusio pasaulio sektorius 32,99 25,66 19,54 18,66 23,07 135,92 148,01 143,80 141,75
Trumpalaikės paskolos 3 930,24 3 954,37 4 042,26 4 723,49 3 830,64 3 887,46 4 401,45 4 632,54 4 865,75
Ne finansų bendrovės 2 601,70 2 610,53 2 530,45 3 176,89 2 463,31 2 387,30 2 508,47 2 718,29 2 918,02
Investiciniai fondai 14,47 13,86 10,75 2,45 2,24 1,15 0,01 2,26 6,60
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,09 0,10 3,04 2,28 1,54 0,79 0,04 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 1 313,97 1 329,88 1 498,02 1 541,87 1 363,54 1 498,22 1 892,93 1 911,98 1 941,13
Ilgalaikės paskolos 2 987,52 2 909,33 2 730,26 2 810,92 3 017,27 2 985,03 2 926,00 3 287,24 3 481,42
Ne finansų bendrovės 1 600,97 1 640,21 1 486,36 1 315,87 1 381,95 1 434,31 1 443,08 1 535,97 1 582,52
Investiciniai fondai 1,82 1,17 0,32 2,19 0,13 0,06 0,39 0,18 0,18
Kitos finansų įstaigos 572,28 432,08 383,76 566,17 561,82 488,21 486,70 761,96 867,17
Centrinė valdžia 11,48 11,18 10,41 9,99 11,73 12,27 11,77 11,22 10,68
Vietos valdžia 11,25 11,92 12,93 17,23 19,42 20,11 23,10 20,20 19,31
Socialinės apsaugos fondai 0,47 0,00 1,54 0,76 0,76 0,76 0,76 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 789,25 812,77 834,95 898,71 1 041,47 1 029,31 960,20 957,71 1 001,57
Biržinės akcijos 1 689,77 1 731,86 1 822,67 1 850,35 1 910,40 720,32 683,41 788,21 918,70
Ne finansų bendrovės 1 573,49 1 617,40 1 707,79 1 768,40 1 801,14 627,16 574,21 649,37 741,34
Kitos pinigų finansų įstaigos 15,95 21,46 10,16 7,60 8,69 8,19 9,37 21,22 25,59
Kitos finansų įstaigos 0,06 0,07 0,08 0,08 0,11 0,12 0,12 0,15 0,19
Likusio pasaulio sektorius 100,27 92,93 104,64 74,27 100,46 84,85 99,71 117,47 151,58
Nebiržinės akcijos 9 773,19 10 270,83 10 192,65 12 143,63 12 355,44 13 791,13 13 756,41 14 258,41 14 536,90
Ne finansų bendrovės 5 567,10 6 052,76 5 735,60 7 741,58 8 025,93 9 844,52 9 745,96 9 886,97 10 013,17
Kitos pinigų finansų įstaigos 6,46 6,10 5,42 5,55 5,51 5,59 5,90 6,18 6,52
Kitos finansų įstaigos 450,43 464,10 743,54 600,53 430,38 451,49 457,22 723,33 809,53
Likusio pasaulio sektorius 3 749,19 3 747,87 3 708,10 3 795,96 3 893,62 3 489,53 3 547,34 3 641,92 3 707,67
Kitos nuosavybės priemonės 61,85 64,84 65,70 61,88 61,76 62,59 65,98 71,00 72,24
Ne finansų bendrovės 61,85 64,84 65,70 61,88 61,73 62,54 65,97 70,99 72,23
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,01 0,01 0,01
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 286,10 346,32 410,46 440,40 463,32 428,22 517,78 533,87 585,12
Investiciniai fondai 269,93 328,09 389,96 424,54 439,90 402,49 487,57 487,90 526,31
Likusio pasaulio sektorius 16,17 18,23 20,50 15,86 23,42 25,73 30,21 45,97 58,81
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 243,23 254,68 260,90 244,43 259,24 214,47 215,97 195,27 212,46
Draudimo bendrovės 243,23 254,68 260,90 244,43 259,24 214,47 215,97 195,27 212,46
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 2,35 5,78 1,40 9,25 3,53 1,85 2,07 6,93 4,38
Kitos pinigų finansų įstaigos 2,35 5,78 1,40 9,25 3,53 1,85 2,07 6,93 4,38
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 13 280,33 13 411,33 12 633,10 13 188,43 12 818,96 13 441,26 12 988,33 12 913,08 13 088,29
Ne finansų bendrovės 7 933,77 7 880,69 8 093,90 8 034,92 7 672,19 8 420,80 8 177,14 7 841,73 7 587,12
Kitos finansų įstaigos 32,25 23,14 35,57 43,82 71,04 56,46 31,79 75,48 61,04
Draudimo bendrovės 24,13 24,10 26,46 33,78 33,60 33,91 35,65 36,62 33,69
Centrinė valdžia 257,47 230,22 71,47 200,70 243,96 224,45 185,59 204,92 211,81
Vietos valdžia 141,19 161,57 23,54 147,67 131,89 168,27 7,70 164,52 172,95
Socialinės apsaugos fondai 63,30 82,76 93,21 87,17 90,17 105,26 83,73 91,86 81,58
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 865,33 812,37 363,80 837,71 938,07 556,27 416,44 329,58 645,44
Likusio pasaulio sektorius 3 962,89 4 196,48 3 925,14 3 802,67 3 638,04 3 875,84 4 050,29 4 168,38 4 294,65
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 4 963,99 5 232,27 5 027,61 5 070,93 4 996,52 5 133,09 5 132,41 4 891,78 5 045,30
Ne finansų bendrovės 3 781,12 3 811,38 3 779,22 3 824,61 3 677,69 3 801,91 3 754,21 3 434,10 3 379,69
Kitos pinigų finansų įstaigos 270,16 271,36 256,13 336,29 299,34 294,72 233,29 239,93 266,22
Kitos finansų įstaigos 390,72 438,34 466,19 697,58 746,63 769,50 871,99 834,85 859,18
Draudimo bendrovės 31,46 32,24 48,44 36,45 41,41 35,12 58,02 54,42 45,44
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,45 0,45 0,90 0,45 0,45 0,45 0,90 0,45 0,45
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 478,32 668,00 467,86 168,56 219,21 221,45 180,09 294,56 440,20
Likusio pasaulio sektorius 11,76 10,50 8,87 6,99 11,78 9,95 33,91 33,47 54,12
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04