Lietuvos bankas

Ne finansų bendrovių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų. 

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv.
IŠ VISO 46 532,01 50 347,44 50 293,56 52 336,20 53 739,57 55 016,67 56 498,13 57 548,24 58 589,41
Grynieji pinigai 1 983,13 2 067,99 2 231,13 2 389,84 2 509,51 2 673,22 2 808,08 2 883,82 2 939,90
Centrinis bankas 1 983,13 2 067,99 2 231,13 2 389,84 2 509,51 2 673,22 2 808,08 2 883,82 2 939,90
Pervedamieji indėliai 6 807,46 7 202,71 7 897,76 8 772,68 9 946,30 10 212,45 10 378,36 10 418,01 10 388,63
Centrinis bankas 100,27 92,54 213,49 262,88 429,95 441,41 586,16 666,72 629,24
Kitos pinigų finansų įstaigos 6 348,69 6 656,27 7 132,99 7 889,57 8 882,73 9 156,40 9 167,00 9 136,90 9 046,82
Likusio pasaulio sektorius 358,51 453,90 551,27 620,23 633,62 614,64 625,20 614,38 712,58
Kiti indėliai 468,59 449,78 354,33 298,85 361,86 314,40 253,33 281,35 467,11
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 467,72 448,91 353,46 297,98 360,99 314,40 253,33 281,35 467,11
Centrinė valdžia 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 3,02 3,03 1,97 6,90 9,62 6,01 6,98 7,11 5,32
Ne finansų bendrovės 0,55 0,55 0,35 5,28 6,90 1,18 2,56 2,69 3,69
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 2,29 2,30 1,04 1,04 2,14 4,76 4,42 4,42 1,63
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,18 0,18 0,58 0,58 0,58 0,07 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 82,79 80,23 91,31 202,48 222,45 215,38 218,44 214,44 221,72
Ne finansų bendrovės 34,43 31,60 35,47 32,21 38,63 36,99 41,92 42,16 46,01
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 1,60 1,60
Investiciniai fondai 0,23 0,23 0,23 0,19 0,60 0,61 0,61 0,44 0,19
Kitos finansų įstaigos 1,96 2,61 7,97 9,70 11,25 10,31 10,59 8,59 7,81
Centrinė valdžia 26,54 27,04 24,48 24,37 23,86 23,57 23,47 19,54 19,49
Likusio pasaulio sektorius 19,54 18,66 23,07 135,92 148,01 143,80 141,75 142,11 146,62
Trumpalaikės paskolos 4 042,26 4 723,49 3 830,64 3 887,46 4 401,45 4 633,29 4 865,75 5 097,06 4 269,78
Ne finansų bendrovės 2 530,45 3 176,89 2 463,31 2 387,30 2 508,47 2 726,99 2 920,69 2 803,47 1 957,05
Investiciniai fondai 10,75 2,45 2,24 1,15 0,01 3,01 6,60 9,03 13,54
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 3,04 2,28 1,54 0,79 0,04 0,00 0,00 0,00 0,09
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 1 498,02 1 541,87 1 363,54 1 498,22 1 892,93 1 903,28 1 938,46 2 284,56 2 299,10
Ilgalaikės paskolos 2 730,26 2 810,92 3 017,27 2 985,03 2 926,00 3 287,24 3 473,11 3 476,76 3 623,21
Ne finansų bendrovės 1 486,36 1 315,87 1 381,95 1 434,31 1 443,08 1 526,03 1 567,20 1 642,29 1 599,20
Investiciniai fondai 0,32 2,19 0,13 0,06 0,39 0,18 0,18 0,18 0,97
Kitos finansų įstaigos 383,76 566,17 561,82 488,21 486,70 761,96 858,86 774,37 978,96
Centrinė valdžia 10,41 9,99 11,73 12,27 11,77 11,22 10,68 10,28 10,04
Vietos valdžia 12,93 17,23 19,42 20,11 23,10 20,20 19,31 17,44 17,55
Socialinės apsaugos fondai 1,54 0,76 0,76 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 834,95 898,71 1 041,47 1 029,31 960,20 967,65 1 016,89 1 032,20 1 016,49
Biržinės akcijos 1 822,67 1 850,35 1 910,40 720,32 683,41 788,21 926,74 931,34 977,78
Ne finansų bendrovės 1 707,79 1 768,40 1 801,14 627,16 574,21 649,37 741,34 742,55 744,73
Kitos pinigų finansų įstaigos 10,16 7,60 8,69 8,19 9,37 21,22 25,59 27,30 46,63
Kitos finansų įstaigos 0,08 0,08 0,11 0,12 0,12 0,15 0,19 0,22 0,35
Likusio pasaulio sektorius 104,64 74,27 100,46 84,85 99,71 117,47 159,62 161,27 186,07
Nebiržinės akcijos 10 192,65 12 143,63 12 355,44 13 791,59 13 757,33 14 272,58 14 547,95 14 811,81 14 854,01
Ne finansų bendrovės 5 735,60 7 741,58 8 025,93 9 844,52 9 745,96 9 822,40 9 951,34 10 178,53 10 247,82
Kitos pinigų finansų įstaigos 5,42 5,55 5,51 5,59 5,90 6,18 6,52 6,42 5,98
Kitos finansų įstaigos 743,54 600,53 430,38 451,49 457,22 736,68 821,65 818,14 646,13
Likusio pasaulio sektorius 3 708,10 3 795,96 3 893,62 3 489,99 3 548,26 3 707,31 3 768,43 3 808,73 3 954,08
Kitos nuosavybės priemonės 65,70 61,88 61,76 62,59 65,98 71,00 72,24 73,51 73,44
Ne finansų bendrovės 65,70 61,88 61,73 62,54 65,97 70,99 72,23 73,48 73,44
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,03 0,05 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 410,46 440,40 463,32 427,77 516,87 535,83 594,16 658,45 755,62
Investiciniai fondai 389,96 424,54 439,90 402,04 486,66 489,86 535,35 564,45 690,64
Likusio pasaulio sektorius 20,50 15,86 23,42 25,73 30,21 45,97 58,81 94,00 64,98
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 260,90 244,43 259,24 214,47 215,97 195,27 215,00 225,65 219,71
Draudimo bendrovės 260,90 244,43 259,24 214,47 215,97 195,27 215,00 225,65 219,71
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 1,40 9,25 3,53 1,85 2,07 6,93 4,38 6,60 5,76
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,40 9,25 3,53 1,85 2,07 6,93 4,38 6,60 5,76
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 12 633,10 13 188,43 12 818,96 13 441,26 12 988,33 12 913,08 13 088,29 13 263,50 14 037,87
Ne finansų bendrovės 8 093,90 8 034,92 7 672,19 8 420,80 8 177,14 7 850,31 7 632,87 7 741,71 8 045,27
Kitos finansų įstaigos 35,57 43,82 71,04 56,46 31,79 75,32 61,00 90,84 93,98
Draudimo bendrovės 26,46 33,78 33,60 33,91 35,65 36,62 33,69 34,53 32,68
Centrinė valdžia 71,47 200,70 243,96 224,45 185,59 204,92 211,81 224,97 67,06
Vietos valdžia 23,54 147,67 131,89 168,27 7,70 164,52 172,95 235,52 88,92
Socialinės apsaugos fondai 93,21 87,17 90,17 105,26 83,73 91,86 81,58 91,51 101,16
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 307,00 780,35 853,29 473,28 316,22 281,94 571,28 55,19 633,07
Likusio pasaulio sektorius 3 981,94 3 860,03 3 722,82 3 958,83 4 150,51 4 207,60 4 323,11 4 789,22 4 975,74
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 5 027,61 5 070,93 4 996,52 5 133,09 5 132,41 4 891,78 5 045,30 5 198,83 5 749,55
Ne finansų bendrovės 3 779,22 3 824,61 3 677,69 3 801,91 3 754,21 3 433,38 3 377,87 3 590,82 4 299,32
Kitos pinigų finansų įstaigos 256,13 336,29 299,34 294,72 233,28 239,38 266,23 275,87 230,84
Kitos finansų įstaigos 466,19 697,58 746,63 769,50 871,99 834,85 859,18 856,62 936,60
Draudimo bendrovės 48,44 36,45 41,41 35,12 58,02 54,42 44,68 38,05 67,59
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,90 0,45 0,45 0,45 0,90 0,45 0,45 0,45 0,90
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 467,86 168,56 219,21 221,45 180,09 295,81 442,89 430,32 208,05
Likusio pasaulio sektorius 8,87 6,99 11,78 9,95 33,91 33,49 54,00 6,70 6,25
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04