Lietuvos bankas
2021-07-08
11

Lietuvos bankas nuo šiol skelbs apibendrintą informaciją apie visus investicinio gyvybės draudimo mokesčius – tai leis vartotojams paprasčiau įvertinti sumokamus mokesčius, palyginti skirtingų draudikų pasiūlymus. Informacija apie taikomus mokesčius bus skelbiama Lietuvos banko svetainėje ir atnaujinama iškart, mokesčiams pasikeitus.

„Vartotojai, rinkdamiesi investicinio gyvybės draudimo produktą, daugiau dėmesio skiria draudiko siūlomai naudai, istoriniams grąžos rodikliams, tačiau ne mažiau svarbu yra susipažinti su taikomais mokesčiais, kurie per ilgą laikotarpį turi didelę įtaką sukaupiamai sumai. Tikime, kad tokia apibendrinta ir vartotojui patogiai pateikta informacija apie visus rinkos dalyvius ir jų siūlomus investicinio gyvybės draudimo produktus leis racionaliai įvertinti taikomus mokesčius ir priimti pagrįstą sprendimą“, – sakė Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina. 

Vienoje lentelėje bus skelbiami visi su investicinio gyvybės draudimo sutartimi susiję draudikui mokami mokesčiai – įmokos, sutarties administravimo, investicijų valdymo ir kt., taip pat trečiosioms šalims (valdymo įmonėms) mokami mokesčiai už investicijų valdymą. Apskritai paėmus, taikomi mokesčiai ir sudaro finansinio produkto kainą, kurią sumoka vartotojas.

Iš apibendrintos informacijos matyti, kad investicinį gyvybės draudimą siūlančios bendrovės taiko skirtingo dydžio atskaitymus nuo įmokų, dauguma jų 1–3 metais taiko 20–40 proc. dydžio išskaitas, o nuo ketvirtųjų gyvybės draudimo metų jie svyruoja nuo 1 iki 5 proc. Dauguma draudimo bendrovių taiko sutarties administravimo atskaitymus nuo sukaupto turto, keletas taiko investicijų valdymo ir kitus mokesčius, prie visų bendrovių yra nurodyti valdymo įmonėms mokami investicijų valdymo mokesčiai, – šie mokesčiai yra skirtingo dydžio, todėl, matydami informaciją apie visas bendroves viename dokumente, vartotojai gali patogiai ir paprastai įvertinti draudimo kainą.

Kad gyventojams būtų lengviau suvokti taikomų mokesčių reikšmę sukaupiamai sumai, Lietuvos bankas parengė ir skelbs hipotetinius pavyzdžius, kiek mokesčių vartotojas sumokės per 5, 15 ar 30 metų, jei per metus sumokės 1 000 eurų draudimo įmoką.

Pavyzdžiui, kaip rodo Lietuvos banko tinklalapyje pateiktas hipotetinis skaičiavimas, jei vartotojas per 30 metų sumokėjo 30 tūkst. eurų investicinio gyvybės draudimo įmokų, draudikui ir valdymo įmonėms sumokėti administravimo ir valdymo mokesčiai gali svyruoti nuo 4 tūkst. iki 16 tūkst. eurų, priklausomai nuo pasirinktos draudimo bendrovės kainodaros ir valdymo įmonių taikomų atskaitymų už investicijų valdymą, kurie dažnai lemia didžiausius kainos skirtumus. Svarbu pažymėti, kad lyginant mokesčius reikėtų įvertinti ir investavimo krypčių grąžas, kurios yra skelbiamos draudikų interneto svetainėse.

Visus duomenis rasite čia.