Lietuvos bankas

Skelbiame informaciją apie draudikų ir draudimo brokerių įmonių pagrindinius veiklos rodiklius.

Draudimo veiklos rezultatai

[[#ex]]

Mėnesio statistika

2021 m.

2021-01 (224.1 KB )
2021-01–02 (224.9 KB )

 

     
2020 m. 2020-01 (221.2 KB )
2020-01–02 (235.2 KB )
2020-01–03 (234.8 KB )
2020-01–04 (222.6 KB )
2020-01–05 (222.9 KB )
2020-01–06 (222.3 KB )

2020-01–07 (223.3 KB )
2020-01–08 (223.5 KB )
2020-01–09 (235.8 KB )

2020-01–10 (236.6 KB )
2020-01–11 (236.7 KB )
2020-01–12 (235.8 KB )
2019 m. 2019-01 (233.7 KB )
2019-01–02 (234.5 KB )
2019-01–03 (233.8 KB )
2019-01–04 (235.8 KB )
2019-01–05 (233.3 KB )
2019-01–06 (235 KB )
2019-01–07 (236.5 KB )
2019-01–08 (236.6 KB )
2019-01–09 (235.6 KB )
2019-01–10 (237 KB )
2019-01–11 (237.2 KB )
2019-01–12 (233 KB )
2018 m.

2018-01 (233.4 KB )
2018-01–02 (234.1 KB )
2018-01–03 (233.5 KB )

2018-01–04 (237.3 KB )
2018-01–05 (235.4 KB )
2018-01–06 (234.3 KB )

2018-01–07 (235.7 KB )
2018-01–08 (235.9 KB )
2018-01–09 (234.8 KB )

2018-01–10 (236.6 KB )
2018-01–11 (236.7 KB )
2018-01–12 (248.1 KB )

2017 m.

2017-01 (262.8 KB )
2017-01–02 (262.6 KB )
2017-01–03 (263.3 KB )

2017-01–04 (265 KB )
2017-01–05 (264.6 KB )
2017-01–06 (233.8 KB )

2017-01–07 (235.1 KB )
2017-01–08 (235.5 KB )
2017-01–09 (235.1 KB )

2017-01–10 (237 KB )
2017-01–11 (237 KB )
2017-01–12 (248.8 KB )

2016 m.

2016-01 (647 KB )
2016-01–02 (650.5 KB )
2016-01–03 (647.5 KB )

2016-01–04 (656.5 KB )
2016-01–05 (657 KB )
2016-01–06 (657 KB )

2016-01–07 (252.5 KB )
2016-01–08 (243.2 KB )
2016-01–09 (266.9 KB )

2016-01–10 (270.4 KB )
2016-01–11 (268 KB )
2016-01–12 (278.7 KB )

2015 m.

2015-01 (524 KB )
2015-01–02 (550 KB )
2015-01–03 (560 KB )

2015-01–04 (556 KB )
2015-01–05 (557 KB )
2015-01–06 (560 KB )

2015-01–07 (555.5 KB )
2015-01–08 (555 KB )
2015-01–09 (560 KB )

2015-01–10 (556 KB )
2015-01–11 (556 KB )
2015-01–12 (566 KB )

2014 m.

2014-01 (468 KB )
2014-01–02 (469 KB )
2014-01–03 (474.5 KB )

2014-01–04 (470 KB )
2014-01–05 (470.5 KB )
2014-01–06 (514 KB )

2014-01–07 (550.5 KB )
2014-01–08 (471.5 KB )
2014-01–09 (557.5 KB )

2014-01–10 (552.5 KB )
2014-01–11 (552.5 KB )
2014-01–12 (559.5 KB )


Finansinės ataskaitos

Ne gyvybės draudimo įmonės

2020 m. 2020 m. I ketv. (23.1 KB ) 2020 m. II ketv. (23.1 KB ) 2020 m. III ketv. (23.6 KB )  
2019 m. 2019 m. I ketv. (23.3 KB ) 2019 m. II ketv. (23.2 KB ) 2019 m. III ketv. (23.3 KB ) 2019 m. IV ketv. (23.2 KB )
2018 m. 2018 m. I ketv. (23.2 KB ) 2018 m. II ketv. (23.2 KB ) 2018 m. III ketv. (23.3 KB ) 2018 m. IV ketv. (23.3 KB )
2017 m. 2017 m. I ketv. (20.4 KB ) 2017 m. II ketv. (20.4 KB ) 2017 m. III ketv. (20.4 KB ) 2017 m. IV ketv. (23.2 KB )
2016 m. 2016 m. I ketv. (51.5 KB ) 2016 m. II ketv. (22.4 KB ) 2016 m. III ketv. (20.3 KB ) 2016 m. IV ketv. (20.4 KB )
2015 m. 2015 m. I ketv. (71.5 KB ) 2015 m. II ketv. (71.5 KB ) 2015 m. III ketv. (72.5 KB ) 2015 m. IV ketv. (71.5 KB )
2014 m. 2014 m. I ketv. (70.5 KB ) 2014 m. II ketv. (31.9 KB ) 2014 m. III ketv. (71 KB )

2014 m. IV ketv. (71.5 KB )

2013 m. 2013 m. I ketv. (70.5 KB ) 2013 m. II ketv. (70.5 KB ) 2013 m. III ketv. (70.5 KB ) 2013 m. IV ketv. (70.5 KB )
2012 m. 2012 m. I ketv. (67 KB )

2012 m. II ketv. (71 KB )

2012 m. III ketv. (70.5 KB ) 2012 m. IV ketv. (70.5 KB )

Gyvybės draudimo įmonės

2020 m. 2020 m. I ketv. (24 KB ) 2020 m. II ketv. (24 KB ) 2020 m. III ketv (24.4 KB ).   
2019 m. 2019 m. I ketv. (24.4 KB ) 2019 m. II ketv. (24.5 KB ) 2019 m. III ketv. (24.5 KB ) 2019 m. IV ketv. (24 KB )
2018 m. 2018 m. I ketv. (23.2 KB ) 2018 m. II ketv. (24.5 KB ) 2018 m. III ketv. (24.5 KB ) 2018 m. IV ketv. (24.5 KB )
2017 m. 2017 m. I ketv. (20.2 KB ) 2017 m. II ketv. (20.3 KB ) 2017 m. III ketv. (20.3 KB ) 2017 m. IV ketv. (23.2 KB )
2016 m. 2016 m. I ketv. (51.5 KB ) 2016 m. II ketv. (22.3 KB ) 2016 m. III ketv. (20.2 KB ) 2016 m. IV ketv. (20.2 KB )
2015 m. 2015 m. I ketv. (71 KB ) 2015 m. II ketv. (71.5 KB ) 2015 m. III ketv. (72 KB ) 2015 m. IV ketv. (71.5 KB )
2014 m. 2014 m. I ketv. (70.5 KB ) 2014 m. II ketv. (31.7 KB ) 2014 m. III ketv. (70.5 KB )

2014 m. IV ketv. (71 KB )

2013 m. 2013 m. I ketv. (70.5 KB ) 2013 m. II ketv. (70.5 KB ) 2013 m. III ketv. (70.5 KB ) 2013 m. IV ketv. (70.5 KB )
2012 m. 2012 m. I ketv. (67 KB ) 2012 m. II ketv. (67.5 KB ) 2012 m. III ketv. (70.5 KB ) 2012 m. IV ketv. (70.5 KB )

Bendra statistinė informacija

Bendra statistinė informacija skelbiama pagal 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2451 I priede nustatytas formas. 

Pastaba: B forma.  Bendrai statistinei informacijai apie draudimo grupes, prižiūrimas pagal Direktyvą 2009/138/EB, atskleisti neskelbiama, nes Lietuvos bankas nėra grupės priežiūros institucija. 


Privalomojo draudimo veiklos statistika

2020 m. 2020 m. I ketv. (25.5 KB ) 2020 m. II ketv. (25.1 KB ) 2020 m. III ketv. (24.4 KB )  
2019 m. 2019 m. I ketv. (25.3 KB ) 2019 m. II ketv. (25.2 KB ) 2019 m. III ketv. (25.2 KB ) 2019 m. IV ketv. (26.8 KB )
2018 m. 2018 m. I ketv. (26.4 KB ) 2018 m. II ketv. (26.6 KB ) 2018 m. III ketv. (26.5 KB ) 2018 m. IV ketv. (26.6 KB )
2017 m. 2017 m. I ketv. (26.5 KB ) 2017 m. II ketv. (26.5 KB ) 2017 m. III ketv. (26.2 KB ) 2017 m. IV ketv. (27.2 KB )
2016 m. 2016 m. I ketv. (25 KB ) 2016 m. II ketv. (25.2 KB ) 2016 m. III ketv. (26.3 KB ) 2016 m. IV ketv. (26.8 KB )
2015 m. 2015 m. I ketv. (38.5 KB ) 2015 m. II ketv. (25.1 KB ) 2015 m. III ketv. (27.8 KB ) 2015 m. IV ketv. (25.2 KB )
2014 m. 2014 m. I ketv. (17.4 KB ) 2014 m. II ketv. (18.5 KB ) 2014 m. III ketv. (19.5 KB ) 2014 m. IV ketv. (47.5 KB )
2013 m. 2013 m. I ketv. (14.1 KB ) 2013 m. II ketv. (14.9 KB ) 2013 m. III ketv. (17.7 KB ) 2013 m. IV ketv. (17.8 KB )
2012 m. 2012 m. I ketv. (21.3 KB ) 2012 m. II ketv. (14.7 KB ) 2012 m. III ketv. (33.5 KB ) 2012 m. IV ketv. (14.5 KB )
2011 m.       2011 m. IV ketv. (21.4 KB )

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklos statistika

2020 m. 2020 m. I pusm. (55.6 KB ) 2020 m. II pusm. (363.5 KB )
2019 m. 2019 m. I pusm. (55 KB ) 2019 m. II pusm. (363.3 KB )
2018 m. 2018 m. I pusm. (54.4 KB ) 2018 m. II pusm. (372.8 KB )
2017 m. 2017 m. I pusm. (87 KB ) 2017 m. II pusm. (384.9 KB )
2016 m. 2016 m. I pusm. (61 KB ) 2016 m. II pusm. (418.2 KB )
2015 m.   2015 m. II pusm. (406.7 KB )

Kitų ES įmonių veikla Lietuvoje neįsisteigus

2019 m. (14.8 KB )
2018 m. (14.5 KB )
2017 m. (15.4 KB )
2016 m. (13.7 KB )
2015 m. (51 KB )   
2014 m. (68 KB )
2013 m. (66 KB )
2012 m. (64.5 KB )
2011 m. (63 KB )

[[#ex]]

Draudimo tarpininkavimo rezultatai

[[#ex]]

Draudimo tarpininkavimo duomenys

 

2020 m. 2020 m. I ketv (157.5 KB ). 2020 m. II ketv. (159 KB ) 2020 m. III ketv. (159 KB ) 2020 m. IV ketv. (164.5 KB )
2019 m. 2019 m. I ketv (155.5 KB ). 2019 m. II ketv. (155 KB ) 2019 m. III ketv (160 KB ). 2019 m. IV ketv (158.5 KB ).
2018 m. 2018 m. I ketv. (139 KB ) 2018 m. II ketv. (146 KB ) 2018 m. III ketv (153.5 KB ). 2018 m. IV ketv. (156 KB )
2017 m. 2017 m. I ketv. (154.5 KB ) 2017 m. II ketv. (155.5 KB ) 2017 m. III ketv. (152.5 KB ) 2017 m. IV ketv. (154.5 KB )
2016 m. 2016 m. I ketv. (61.1 KB ) 2016 m. II ketv. (152 KB ) 2016 m. III ketv. (155.5 KB ) 2016 m. IV ketv. (155.5 KB )
2015 m. 2015 m. I ketv. (210.5 KB ) 2015 m. II ketv. (241 KB ) 2015 m. III ketv. (57.9 KB ) 2015 m. IV ketv. (62.1 KB )

Nuo 2015 m. II ketv. draudimo brokerių įmonių veiklos apžvalgos skelbiamos Lietuvos draudimo rinkos apžvalgose.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-12