Lietuvos bankas
2020-08-05
11

Dauguma Lietuvoje veikiančių ir investicinio gyvybės draudimo paslaugas teikiančių draudimo įmonių atsižvelgė į Lietuvos banko poziciją dėl valdymo mokesčių susigrąžinimo. Dėl to investicinio gyvybės draudimo klientai jau gauna didesnę naudą ir gali sukaupti daugiau lėšų.

„Iš valdymo įmonių susigrąžintų mokesčių paskirstymas draudimo įmonių klientams, o ne šių lėšų panaudojimas pačių draudimo įmonių reikmėms, taip pat mažesnių valdymo mokesčių taikymas – tik vienas iš žingsnių skaidrinant investicinio gyvybės draudimo praktiką Lietuvoje. Praėjusį mėnesį draudimo įmonėms taip pat pateikėme visą pluoštą rekomendacijų dėl investavimo krypčių valdymo ir mokesčių, jas įgyvendinus vartotojams būtų kuriama dar didesnė pridėtinė vertė“, – sako Jekaterina Govina, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė.

Pernai išanalizavęs investicinio gyvybės draudimo praktiką, Lietuvos bankas nustatė, kad draudimo įmonės, investuodamos klientų lėšas per kolektyvinio investavimo subjektus iš jų valdymo įmonių susigrąžina valdymo mokesčius ar gauna jų nuolaidas, bet negrąžina jų klientams, o panaudoja savo reikmėms. 2019 m. viduryje Lietuvos bankas paskelbė poziciją, kad tokia praktika sudaro sąlygas interesų konfliktui, kuriuo pažeidžiami draudimo įmonių klientų interesai, yra netinkama ir rekomendavo tokią praktiką taikančioms įmonėms persitvarkyti iki metų pabaigos.

Lietuvos banko duomenimis, dauguma Lietuvoje veikiančių ir investicinio gyvybės draudimo paslaugas teikiančių draudimo įmonių šiuo metu vadovaujasi minėta pozicija. Draudimo įmonės, siekdamos užtikrinti jų praktikos atitiktį šiai pozicijai, ėmėsi skirtingų veiksmų: vienos – gautas valdymo mokesčių nuolaidas paskirstė ir ateityje paskirstys klientams, kitos – perkėlė investicinio gyvybės draudimo lėšas į fondus, skirtus instituciniams investuotojams, ar į naujus fondus, kurių valdymo ar kiti panašaus pobūdžio mokesčiai yra gerokai mažesni. Šių veiksmų pasekmės identiškos – investicinio gyvybės draudimo klientai gali sukaupti daugiau kapitalo.

Dvi draudimo įmonės – Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas ir Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas – pozicijos laikosi iš dalies, nes iš kai kurių kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų vis dar susigrąžina valdymo mokesčius, bet jų negrąžina savo klientams, tačiau deda pastangas, kad tokia situacija ateityje pasikeistų. Tokia padėtis šiose bendrovėse susiklostė dėl investavimo krypties vieneto vertės skaičiavimo ypatumų, kurie apsunkina grąžintų valdymo mokesčių ar jų nuolaidų paskirstymą klientams. Lietuvos bankas, siekdamas vienodos draudimo rinkos praktikos ir vienodos draudimo paslaugų klientų interesų apsaugos, šiuo metu imasi veiksmų stebėti, bendrauti ir prireikus įstatymuose nustatytomis priemonėmis paveikti minėtų dviejų draudikų sprendimus, kurie sudarytų sąlygas tinkamos praktikos, įvardytos minėtoje Lietuvos banko pozicijoje, taikymui.

Lietuvos banko 2019 m. viduryje paskelbta pozicija dėl valdymo mokesčių, kuriuos draudimo įmonės susigrąžina iš valdymo įmonių.

Lietuvos bankas 2020 m. liepos mėn. taip pat paskelbė Investicinio gyvybės draudimo investavimo krypčių valdymo praktikos analizę ir rekomendacijas draudikams dėl gerosios praktikos.