Lietuvos bankas
2019-06-27
11

Lietuvos bankas laikosi pozicijos, kad draudikų praktika, kai, investuojant investicinio gyvybės draudimo (IGD) draudėjų lėšas, iš valdymo įmonių susigrąžinami valdymo mokesčiai ne paskirstomi draudėjams, bet skiriami draudiko reikmėms, yra netinkama.

„Tokia draudimo įmonių praktika turėtų būti pakeista. Draudimo įstatymo nuostatos įpareigoja draudimo įmones visada sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis klientams sąlygomis ir jų interesais, įskaitant pareigą vengti interesų konfliktų“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Išanalizavęs Lietuvos IGD rinkoje egzistuojančią praktiką, Lietuvos bankas nustatė, kad dalis draudimo įmonių, investuodamos IGD draudėjų lėšas į kolektyvinio investavimo subjektus (KIS), iš juos valdančių įmonių susigrąžina valdymo ar kitus panašaus pobūdžio mokesčius (gauna jų nuolaidas), bet jų negrąžina draudėjams, o panaudoja savo reikmėms.

Lietuvos banko vertinimu, tokia situacija sudaro sąlygas interesų konfliktui, kuriuo pažeidžiami draudimo įmonių paslaugų klientų interesai, nes neužtikrinama, kad draudiko pasirinkimas dėl KIS ar jo išleistų vertybinių popierių klasės atitiktų reikalavimą veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai geriausiomis draudėjams, apdraustiesiems, naudos gavėjams ir nukentėjusiems tretiesiems asmenims sąlygomis ir jų interesais. Be to, esant tokiai situacijai, sudaromos sąlygos teikti neskaidrią informaciją apie konkrečios draudiko paslaugos kainą ir nesąžiningai konkurencijai, nes susigrąžinami valdymo mokesčiai ne visada atskleidžiami nurodant paslaugos kainą.

Tokią praktiką taikantiems draudikams gali prireikti laiko persitvarkyti, bet ji turėtų būti pakeista iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos banko pozicija dėl draudikų susigrąžinamų valdymo mokesčių iš valdymo įmonių (159.7 KB download icon)