Lietuvos bankas
2021-04-08
11

Lietuvos bankas iš savo 2020 m. pelno į valstybės biudžetą šiandien pervedė 16,6 mln. Eur. Tai – didžiausia nuo 2012 m. Lietuvos banko skiriama suma į valstybės biudžetą.
Sprendimus dėl pelno paskirstymo priima Lietuvos banko valdyba vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymu.

„Dėl COVID-19 sukeltų pasekmių ne visi euro zonos bankai pernai uždirbo pelno ir savo pervedimais papildė valstybių biudžetus. Džiaugdamasis praėjusių metų Lietuvos banko investavimo rezultatais noriu pabrėžti, kad šiemet toliau sieksime rasti galimybių didinti Lietuvos banko finansinį pajėgumą ir kartu banko įmokas į šalies biudžetą“, – sako Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

Lietuvos banko valdybos patvirtintame 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinyje nurodoma, kad 2020 m. Lietuvos banko pelnas sudarė 24,64 mln., 2019 m. – 25,44 mln. Eur.

Lietuvos bankas daugiausia uždirba iš finansinio turto valdymo, klientų aptarnavimo, dalyvavimo Eurosistemoje ir pinigų politikos operacijų. Valdant finansinį turtą, investicijų paskirstymo metodas padėjo atlaikyti pernykštę finansų rinkų audrą.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Lietuvos bankas pateikia Seimui ir paskelbia jį viešai.

Pagal Lietuvos banko įstatymą, įmoka į biudžetą po pelno paskirstymo Lietuvos banko atsargos kapitalui neturi viršyti sumos, kuri lygi 70 proc. apskaičiuoto paskutinių trejų pasibaigusių finansinių metų Lietuvos banko pelno (nuostolio) vidurkio. Įmoka į valstybės biudžetą mokama vieną kartą per metus – įprastai iki gegužės 1 d.

Pastaraisiais metais Lietuvos banko į valstybės biudžetą pervedama lėšų dalis nuosaikiai didėja. Iš 2017 m. pelno į valstybės biudžetą buvo pervesta 11,2 mln., iš 2018 m. pelno – 12,7 mln., o iš 2019 m. pelno – 13,8 mln. Eur.

Be finansinių ataskaitų rinkinio, Lietuvos banko valdyba taip pat patvirtino Lietuvos banko 2020 metų ataskaitą ir Pranešimą apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą.

Valstybės biudžetui – 16,6 mln. Eur Lietuvos banko įmoka