Lietuvos bankas
2023-01-24
11

Vitas Vasiliauskas oficialiai pradeda eiti Tarptautinio valiutos fondo (TVF) vykdomojo direktoriaus pareigas ir ateinančius trejus su puse metų bus pagrindinis Šiaurės ir Baltijos šalių (ŠBŠ) grupės atstovas šioje organizacijoje. Tai puiki galimybė Lietuvai stiprinti savo įvaizdį ir matomumą tarptautinėje erdvėje, kadangi tai yra pirmas kartas, kai ŠBŠ grupę aukščiausiu lygiu TVF reprezentuos atstovas, deleguotas Baltijos šalių.

Vykdomoji valdyba yra pagrindinis TVF valdymo organas, tvirtinantis sprendimus, susijusius su TVF finansinėmis programomis, skolinimo politika, administraciniais ir kitais klausimais. Pastaruosius trejus metus ŠBŠ grupės direktoriaus pareigas ėjo suomis Mika Pösö.

TVF vykdomąją valdybą sudaro 24 direktoriai, kurie atstovauja visoms 190 šalių narių. Lietuva priklauso ŠBŠ grupei, kurios narės taip pat yra Latvija, Estija, Suomija, Švedija, Norvegija, Danija ir Islandija.

Remiantis ŠBŠ grupės vidaus tvarkos taisyklėmis, V. Vasiliauskui tapus vykdomuoju direktoriumi, Lietuvai kartu su Latvija ir Estija taip pat tenka atsakomybė užtikrinti, kad būtų tinkamai parengtos ir suderintos visų ŠBŠ pozicijos svarbiausiais Vykdomojoje valdyboje svarstomais klausimais. Atitinkamai Lietuvos bankas, kaip Lietuvai TVF atstovaujanti institucija, taps pirmininkaujančia ŠBŠ grupės institucija, kuri kartu su Latvijos ir Estijos centriniais bankais turės įgyvendinti sklandų pozicijų formavimo ir koordinavimo tarp ŠBŠ sostinių procesą.

Žvelgiant į artimiausią ateitį, svarbiausia TVF darbotvarkės tema – parama Ukrainai. ŠBŠ nuosekliai pasisako už aktyvų TVF vaidmenį teikiant finansinę ir techninę pagalbą Ukrainai, ji vertinama kaip ypač svarbus veiksnys, padedantis užtikrinti makroekonominį šalies stabilumą Rusijos karo akivaizdoje.

Be to, daug dėmesio bus skiriama skolinimo priemonių peržiūrai. Tarp kitų svarbių klausimų – finansinių programų tvirtinimas ir stebėsena, TVF išteklių peržiūra, skaitmeninių pinigų ir klimato kaitos temų integravimas į TVF stebėseną, taip pat klausimai, susiję su lėtėjančiu pasaulio ekonomikos augimu ir didėjančiomis rizikomis finansiniam stabilumui.

TVF laikoma pagrindine institucija, galinčia padėti besivystančioms ir mažų pajamų valstybėms tvarkytis su finansiniais sunkumais, kartu siekiant, kad būtų sprendžiamos ir ilgalaikės problemos, trukdančios tvariam ekonomikos augimui.