Lietuvos bankas
2023-09-04
11

Šiandien Tarptautinis valiutos fondas (TVF) pristatė projekto, kurio metu buvo analizuoti finansiniai srautai Šiaurės ir Baltijos šalių regione, kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei poveikis finansiniam stabilumui, ataskaitą. 

Pirmojo tokio pobūdžio projekto metu Lietuva bendradarbiavo su TVF ir Danija, Estija, Suomija, Islandija, Latvija, Norvegija bei Švedija, bendromis pastangomis siekdamos toliau stiprinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemų efektyvumą tiek atskirų šalių, tiek regiono lygmenimis. 

„Šiaurės ir Baltijos šalių finansų rinkų sistemos yra glaudžiai susijusios, todėl itin svarbu aktyviai bendradarbiauti identifikuojant ir valdant rizikas viso regiono mastu. Šis unikalus projektas leido įvertinti sąlyčio taškus ir stiprinti regiono atsparumą“, - sako Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta. 

„Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimai Lietuvoje yra svarbi politinės darbotvarkės finansų sektoriuje dalis. Rizikų paveikslui nuolat kintant, efektyvus jų valdymo modelis reikalauja nuolatinės refleksijos, operatyvumo ir efektyvaus atsakingų institucijų bendradarbiavimo. Tarptautinio valiutos fondo ataskaita ir pateiktos rekomendacijos prisidės prie tolesnio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos režimo stiprinimo visame Šiaurės-Baltijos šalių regione“, – sako finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas.

Siekdamas geriau suprasti tarptautinę pinigų plovimo riziką skirtingais (atskiros šalies ir regiono) lygmenimis, TVF pasitelkė dirbtinio intelekto technologijos priemones, analizavo taikomas kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros priemones, parengė rekomendacijas, kaip didinti jų efektyvumą. Be to, nagrinėjo su pinigų plovimu susijusių finansinių srautų keliamą riziką finansiniam stabilumui.

Ataskaitoje pažymima, kad nuolatinės pastangos stiprinti kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra aiškus regiono prioritetas, o suderinti veiksmai bei inovatyvūs sprendimai yra itin svarbūs atliepiant nuolat kintančią su regiono finansiniu integralumu susijusią riziką. 

TVF rekomenduoja vykdyti nuolatinę tarptautinių finansinių srautų stebėseną ir keistis informacija apie tendencijas makrolygiu, tiksliau nustatyti šalis, kurios potencialiai kelia su pinigų plovimu susijusią grėsmę Šiaurės ir Baltijos šalių regionui. Siekiant tobulinti rizika pagrįstą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priežiūrą, ataskaitoje teikiama rekomendacija rinkti daugiau tarptautinių duomenų ir papildomai investuoti į pažangias duomenų analizės priemones, taikyti koordinuotus priežiūros veiksmus su didžiausia rizika susiduriantiems bankams. Galiausiai, siekiant apsaugoti finansų sistemą nuo pinigų plovimo sukrėtimų, rekomenduojama ir toliau analizuoti finansinio vientisumo pažeidimų poveikį finansiniam stabilumui. 

TVF paskelbtoje ataskaitoje akcentuojama Lietuvos pažanga pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo srityje, ją teigiamai vertina ir kitos tarptautinės organizacijos (pvz., Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komitetas, MONEYVAL). Kartu pažymima, kad, sprendžiant kylančius iššūkius, Lietuvai būtina užtikrinti glaudų institucijų bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą.

Lietuva palankiai vertina ataskaitą, projekto eigą bei rezultatus ir tikisi, kad privatusis sektorius ir kitos suinteresuotosios šalys pasinaudos šio projekto išvadomis ir rekomendacijomis kaip gerąja praktika. Rengiant ataskaitą ir diskusijose su TVF mūsų šaliai atstovavo Lietuvos banko ir Finansų ministerijos ekspertai. 

Atsižvelgdama į TVF rekomendacijas, Lietuva kartu su kitomis Šiaurės ir Baltijos šalimis stiprins finansų rinkos dalyvių priežiūros institucijų bendradarbiavimą, taip užtikrindama tolesnę regiono pažangą finansų sektoriaus skaidrumo srityje. 

Mūsų šalis nuolat stiprina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, aktyviai veikia Lietuvos banko, Finansų ministerijos ir komercinių bankų įsteigtas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, finansų rinkos dalyviams teikiamos rekomendacijos, pozicijos, dėstomi lūkesčiai, organizuojami mokymai. 

Nuoroda į ataskaitos pristatymo renginį

TVF ataskaita „Finansinių srautų analizė, kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu ir finansinis stabilumas“

TVF: pinigų plovimas kelia grėsmę finansų sektoriaus stabilumui