Lietuvos bankas
2017-07-04
  • vitasvasiliauskas.jpg
     
11

Naujų galimybių verslui ir vartotojams atveriančios finansinės inovacijos gali tapti tuo smagiu arkliuku, kuris trūktelės tiek šalies, tiek pasaulio ekonomiką, pabrėžia Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas, skaitantis pranešimą globalizacijos iššūkiams skirtoje konferencijoje Hamburge.

„Finansinės technologijos į vertės kūrimo grandinę padeda įtraukti naujus verslus, kuriems tradicinis finansavimas, toks kaip bankų paskolos, dažnai yra sunkiai prieinamas. Ir tai yra didžiulis, iki šiol nevisiškai išnaudotas ekonomikos plėtros potencialas“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

Jo teigimu, pasitelkus finansines technologijas gyventojams ir smulkiajam verslui suteikus prieigą prie naujų kreditavimo šaltinių, visas finansų sektorius taptų efektyvesnis, atsparesnis sukrėtimams bei mažiau priklausomas nuo bankų. Išaugus konkurencijai sektoriuje vartotojai gauna geresnės kokybės paslaugas už mažesnę kainą. 

„Kad išnaudotume finansinių inovacijų teikiamas galimybes, tereikia šiek tiek drąsos ir palaikymo iš finansų sistemos reguliuotojo, žengiančio koja kojon su naujovėmis. Būtent jis galėtų būti kelrodis į inovacijoms atvirą, vartotojų interesus ginančią ir stabilumo pamatais grindžiamą sistemą“, – sako V. Vasiliauskas. 

Lietuvos bankas inovacijų finansų sektoriuje skatinimą pasirinko kaip vieną iš strateginių 2017–2020 m. veiklos krypčių. Įgyvendinant užsibrėžtus šios krypties tikslus, šalies centriniame banke pradėtas taikyti vieno langelio principas susitikimams ir konsultacijoms su įmonėmis, orientuotomis į finansines inovacijas. Be to, inovatyvius mokėjimo metodus taikančioms įstaigoms suteikiama prieiga prie Lietuvos banko mokėjimų infrastruktūros, taip išvengiant tarpininkų.

Hamburgo tarptautinės ekonomikos instituto ir Breton Vudo perkūrimo komiteto organizuojamoje konferencijoje „Gyvenimas be globalizacijos?“ aptariamos globalizacijos tendencijos bei iššūkiai, kylantys pasaulio ekonomikai, tarptautinei prekybai ir verslui, siūlomi pinigų ir fiskalinės politikos sprendimai, vertinamos tarptautinio finansų sektoriaus raidos perspektyvos. Renginyje dalyvauja tarptautinio lygmens akademikai, aukšto rango viešojo sektoriaus, tarptautinių organizacijų bei verslo atstovai.